Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.
Yrkesskildring

Rådgivar i offentleg sektor

favoritt ikon

Rådgivar er ein av dei vanlegaste titlane for offentleg tilsette i Noreg.

Stillingane i staten er delt inn i ulike kategoriar. Innhaldet og ansvaret i jobben avgjer tittelen. Desse titlane finn du på alle arbeidsplassar i staten, uavhengig av fagfelt. Ofte bruker ein andre namn om titlane. Alle medarbeidarar har like fullt ein stillingstittel som seier noko om innhald og lønn.

Arbeider du som rådgivar i staten kan stillingstittelen vere:

  • rådgivar
  • seniorrådgivar

På same måte finst det ulike titlar for konsulentar i staten, leiarar, forskarar, andre kontormedarbeidarar, med fleire. I tillegg til dei generelle stillingstitlane finst det somme titlar som berre blir brukt i enkelte departement eller verksemder i staten.

Arbeidsoppgåvene vil variere etter kvar du jobbar i staten. Ein rådgivar kan utføre analysar og vurderingar. Han eller ho kan også komme med forslag til løysingar. Andre oppgåver kan vere opplæring, klargjering eller førebuing av saker for leiinga. Stillinga som rådgivar inneber vanlegvis ikkje vanleg saksbehandling.

Som seniorrådgivar har du som oftast ei friare rolle, og du jobbar tidt som rådgivar for leiarar. Ein karriere som seniorrådgivar kan vere eit alternativ til det å bli leiar.

Titlane konsulent, rådgivar og seniorrådgivar blir også brukt i det private næringslivet. Sjå eiga yrkesskildring av konsulent.

Personlege eigenskapar

Som rådgivar i staten bør du vere strukturert og analytisk. Du bør kunne uttrykke deg godt både munnleg og skriftleg. 

Utdanning

Rådgivartitlane er ikkje verna. Du treng derfor inga spesiell utdanning for å bli ein rådgivar. Du bør like fullt ha ei bachelorgrad. For å få ei stilling som seniorrådgivar bør du i tillegg ha utdanning på masternivå eller relevant erfaring/ realkompetanse.

Rådgivarar kan ha bakgrunn frå til dømes samfunnsfag, økonomi, juss eller anna administrativ og organisatorisk utdanning. Jobbar du som rådgivar innan spesielle område, som til dømes skogbruk, transport eller kultur, kan ei utdanning frå desse fagområda vere relevant.

Opptakskrav
For å ta høgare utdanning må du ha generell studiekompetanse.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Saksbehandler
Heltid
Alle sektorer
63 060 personer
39 690 personer
23 370 personer
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 316 kr
48 030 kr
46 300 kr
51 220 kr
576 360 kr
555 600 kr
614 640 kr
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 316 kr
48 030 kr
46 300 kr
51 220 kr
576 360 kr
555 600 kr
614 640 kr
Ca 311 kr
Ca 297 kr
Ca 335 kr
50 410 kr
48 150 kr
54 260 kr
604 920 kr
577 800 kr
651 120 kr
Ca 311 kr
Ca 297 kr
Ca 335 kr
51 110 kr
48 690 kr
55 250 kr
613 320 kr
584 280 kr
663 000 kr
Saksbehandler
Deltid
Alle sektorer
7 643 personer
5 414 personer
2 229 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 286 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 300 kr
517 560 kr
510 000 kr
555 600 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 286 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 300 kr
517 560 kr
510 000 kr
555 600 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
45 880 kr
44 610 kr
49 450 kr
550 560 kr
535 320 kr
593 400 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
46 010 kr
44 730 kr
49 630 kr
552 120 kr
536 760 kr
595 560 kr
Saksbehandler
Heltid
Kommunal
19 120 personer
12 591 personer
6 529 personer
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 310 kr
48 030 kr
47 050 kr
50 250 kr
576 360 kr
564 600 kr
603 000 kr
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 310 kr
48 030 kr
47 050 kr
50 250 kr
576 360 kr
564 600 kr
603 000 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca 318 kr
49 040 kr
47 790 kr
51 460 kr
588 480 kr
573 480 kr
617 520 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca 318 kr
49 440 kr
48 130 kr
51 970 kr
593 280 kr
577 560 kr
623 640 kr
Saksbehandler
Deltid
Kommunal
3 127 personer
2 341 personer
786 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 287 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 420 kr
517 560 kr
510 000 kr
557 040 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 287 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 420 kr
517 560 kr
510 000 kr
557 040 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
Ca 299 kr
45 090 kr
44 090 kr
48 460 kr
541 080 kr
529 080 kr
581 520 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
Ca 299 kr
45 190 kr
44 180 kr
48 600 kr
542 280 kr
530 160 kr
583 200 kr
Saksbehandler
Heltid
Privat
6 951 personer
3 681 personer
3 270 personer
Ca 335 kr
Ca 314 kr
Ca 366 kr
54 240 kr
50 790 kr
59 270 kr
650 880 kr
609 480 kr
711 240 kr
Ca 335 kr
Ca 314 kr
Ca 366 kr
54 240 kr
50 790 kr
59 270 kr
650 880 kr
609 480 kr
711 240 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 406 kr
59 520 kr
53 910 kr
65 830 kr
714 240 kr
646 920 kr
789 960 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 406 kr
60 160 kr
54 370 kr
66 670 kr
721 920 kr
652 440 kr
800 040 kr
Saksbehandler
Deltid
Privat
1 304 personer
771 personer
533 personer
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 274 kr
43 600 kr
43 350 kr
44 360 kr
523 200 kr
520 200 kr
532 320 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 274 kr
43 600 kr
43 350 kr
44 360 kr
523 200 kr
520 200 kr
532 320 kr
Ca 293 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 530 kr
45 560 kr
50 600 kr
570 360 kr
546 720 kr
607 200 kr
Ca 293 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 610 kr
45 650 kr
50 670 kr
571 320 kr
547 800 kr
608 040 kr
Saksbehandler
Heltid
Statlig
36 989 personer
23 418 personer
13 571 personer
Ca 291 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 200 kr
45 460 kr
50 530 kr
566 400 kr
545 520 kr
606 360 kr
Ca 291 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 200 kr
45 460 kr
50 530 kr
566 400 kr
545 520 kr
606 360 kr
Ca 305 kr
Ca 293 kr
Ca 326 kr
49 410 kr
47 430 kr
52 820 kr
592 920 kr
569 160 kr
633 840 kr
Ca 305 kr
Ca 293 kr
Ca 326 kr
50 290 kr
48 090 kr
54 080 kr
603 480 kr
577 080 kr
648 960 kr
Saksbehandler
Deltid
Statlig
3 212 personer
2 302 personer
910 personer
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
42 770 kr
42 120 kr
46 640 kr
513 240 kr
505 440 kr
559 680 kr
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
42 770 kr
42 120 kr
46 640 kr
513 240 kr
505 440 kr
559 680 kr
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 307 kr
46 060 kr
44 850 kr
49 670 kr
552 720 kr
538 200 kr
596 040 kr
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 307 kr
46 240 kr
45 000 kr
49 940 kr
554 880 kr
540 000 kr
599 280 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Heltid
Alle sektorer
5 243 personer
3 932 personer
1 311 personer
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
39 300 kr
39 300 kr
39 300 kr
471 600 kr
471 600 kr
471 600 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
39 300 kr
39 300 kr
39 300 kr
471 600 kr
471 600 kr
471 600 kr
Ca 241 kr
Ca 239 kr
Ca 245 kr
39 010 kr
38 780 kr
39 720 kr
468 120 kr
465 360 kr
476 640 kr
Ca 241 kr
Ca 239 kr
Ca 245 kr
39 550 kr
39 260 kr
40 410 kr
474 600 kr
471 120 kr
484 920 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Deltid
Alle sektorer
631 personer
528 personer
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca
39 300 kr
39 300 kr
471 600 kr
471 600 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca
39 300 kr
39 300 kr
471 600 kr
471 600 kr
Ca 247 kr
Ca 246 kr
Ca
39 960 kr
39 780 kr
479 520 kr
477 360 kr
Ca 247 kr
Ca 246 kr
Ca
40 050 kr
39 860 kr
480 600 kr
478 320 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Heltid
Kommunal
188 personer
142 personer
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca
42 080 kr
41 670 kr
504 960 kr
500 040 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca
42 080 kr
41 670 kr
504 960 kr
500 040 kr
Ca 256 kr
Ca 254 kr
Ca
41 450 kr
41 070 kr
497 400 kr
492 840 kr
Ca 256 kr
Ca 254 kr
Ca
41 510 kr
41 130 kr
498 120 kr
493 560 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Heltid
Privat
469 personer
328 personer
141 personer
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca 260 kr
41 680 kr
41 590 kr
42 140 kr
500 160 kr
499 080 kr
505 680 kr
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca 260 kr
41 680 kr
41 590 kr
42 140 kr
500 160 kr
499 080 kr
505 680 kr
Ca 263 kr
Ca 260 kr
Ca 271 kr
42 640 kr
42 090 kr
43 920 kr
511 680 kr
505 080 kr
527 040 kr
Ca 263 kr
Ca 260 kr
Ca 271 kr
42 790 kr
42 200 kr
44 160 kr
513 480 kr
506 400 kr
529 920 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Heltid
Statlig
4 586 personer
3 462 personer
1 124 personer
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
39 300 kr
39 300 kr
39 300 kr
471 600 kr
471 600 kr
471 600 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
39 300 kr
39 300 kr
39 300 kr
471 600 kr
471 600 kr
471 600 kr
Ca 238 kr
Ca 237 kr
Ca 241 kr
38 540 kr
38 370 kr
39 070 kr
462 480 kr
460 440 kr
468 840 kr
Ca 238 kr
Ca 237 kr
Ca 241 kr
39 130 kr
38 910 kr
39 840 kr
469 560 kr
466 920 kr
478 080 kr
NAV-veileder eller -konsulent
Deltid
Statlig
505 personer
428 personer
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca
39 300 kr
39 300 kr
471 600 kr
471 600 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca
39 300 kr
39 300 kr
471 600 kr
471 600 kr
Ca 243 kr
Ca 242 kr
Ca
39 300 kr
39 270 kr
471 600 kr
471 240 kr
Ca 243 kr
Ca 242 kr
Ca
39 400 kr
39 360 kr
472 800 kr
472 320 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsvitar

Som statsvitar har du kunnskap om korleis samfunn vert organisert og styrt politisk og av den politiske åtferda til samfunnsborgarane.

Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.

Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Miljø­terapeut

Miljø­terapeutar planlegg og legg til rette kvardagen for menneske som treng behandling, oppfølging eller tilsyn.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

Økonomi­konsulentar har ansvaret for økonomiske arbeidsoppgåver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller rekneskapsføring.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

Ein redaktør leier det redaksjonelle arbeidet i ein redaksjon, og avgjer kva dei skal publisere. Redaktøren kan også ha det faglege, etiske og rettslege ansvaret for innhaldet i mediet eller publikasjonen.

Sekretær

Sekretær

Sekretæren svarer på telefonar og e-postar, ut­fører saksbehandling og andre administrative oppgåver.

Landmåler med måleinstrument.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny.

Helsesekretær

Helse­sekretær

Som helse­sekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.

Tannlege polerer tennene til en pasient, mens en tannhelsesekretær holder et beger med slipepasta som brukes i poleringen.

Tannhelse­sekretær

Tannhelse­sekretæren assisterer tannlegen, og har hovudansvaret for hygiene og smittevern på tannklinikken.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvaret for personalsaker og løn i private eller offentlege verksemder.