× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
En mann sitter og lytter til ei dame som snakker.
Yrkesskildring

­Psykolog

favoritt ikon

Som psykolog undersøker, behandlar og forskar du på åtferd og mentale prosessar hos menneske.

Psykologen har mål om å forbetre menneske sin livskvalitet. Som psykolog har du kunnskap om korleis tenking går føre seg, kva som skjer i hjernen når me sansar, tenker, føler og handlar, samt born si utvikling og psykiske lidingar.

Psykolog er ein beskytta tittel for dei som har teke profesjonsstudiet i psykologi.

Det er også mogleg å studere psykologi som fag, men då kan du ikkje jobbe med pasientar. Arbeidsoppgåvene varierer derfor avhengig av teoretisk fagfelt, bakgrunn og arbeidsstad.

Som psykolog samtalar du med menneske og gjennomfører undersøkingar og testar som for å bestemme behandling. Psykologar arbeider òg med rådgiving og undervising. 

Hvor jobber psykologar?

Psykologar behandlar ofte med pasientar, og er tilsett i offentlege eller i private helseføretak. Psykologar blir dessutan brukt i konsulentarbeid, organisasjons- og leiingsutvikling eller undervising og forsking. Desse arbeidsoppgåvene er òg aktuelle om du studerer psykologi som fag. Pasientbehandling krev likevel at du har teke profesjonsstudiet i psykologi.

Spesialisering

Du kan byggja på din grunnutdanning i psykologi ved å ta spesialistutdanning.

Se oversikt over spesialistutdanningane hos Norsk psykologforeining

Personlege eigenskapar

Ofte arbeider psykologar med menneske som har vore gjennom vanskelege og traumatiske hendingar. Psykologen må vere flink til å kommunisere og samarbeide. Som psykolog må du halde ein profesjonell distanse, vere empatisk, men likevel profesjonell overfor pasienten. 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Hva jobber psykologiutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Psykolog
Heltid
Alle sektorer
6 807 personer
5 252 personer
1 555 personer
Ca 320 kr
Ca 314 kr
Ca 360 kr
51 910 kr
50 830 kr
58 280 kr
622 920 kr
609 960 kr
699 360 kr
Ca 320 kr
Ca 314 kr
Ca 360 kr
51 910 kr
50 830 kr
58 280 kr
622 920 kr
609 960 kr
699 360 kr
Ca 335 kr
Ca 328 kr
Ca 359 kr
54 340 kr
53 200 kr
58 190 kr
652 080 kr
638 400 kr
698 280 kr
Ca 335 kr
Ca 328 kr
Ca 359 kr
54 440 kr
53 280 kr
58 350 kr
653 280 kr
639 360 kr
700 200 kr
Psykolog
Deltid
Alle sektorer
1 031 personer
785 personer
246 personer
Ca 335 kr
Ca 321 kr
Ca 387 kr
54 250 kr
52 080 kr
62 710 kr
651 000 kr
624 960 kr
752 520 kr
Ca 335 kr
Ca 321 kr
Ca 387 kr
54 250 kr
52 080 kr
62 710 kr
651 000 kr
624 960 kr
752 520 kr
Ca 349 kr
Ca 340 kr
Ca 383 kr
56 510 kr
55 120 kr
62 060 kr
678 120 kr
661 440 kr
744 720 kr
Ca 349 kr
Ca 340 kr
Ca 383 kr
56 560 kr
55 160 kr
62 120 kr
678 720 kr
661 920 kr
745 440 kr
Psykolog
Heltid
Kommunal
2 110 personer
1 829 personer
281 personer
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 326 kr
50 180 kr
50 000 kr
52 830 kr
602 160 kr
600 000 kr
633 960 kr
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 326 kr
50 180 kr
50 000 kr
52 830 kr
602 160 kr
600 000 kr
633 960 kr
Ca 313 kr
Ca 309 kr
Ca 335 kr
50 640 kr
50 090 kr
54 220 kr
607 680 kr
601 080 kr
650 640 kr
Ca 313 kr
Ca 309 kr
Ca 335 kr
50 710 kr
50 150 kr
54 350 kr
608 520 kr
601 800 kr
652 200 kr
Psykolog
Deltid
Kommunal
354 personer
322 personer
Ca 311 kr
Ca 310 kr
Ca
50 320 kr
50 170 kr
603 840 kr
602 040 kr
Ca 311 kr
Ca 310 kr
Ca
50 320 kr
50 170 kr
603 840 kr
602 040 kr
Ca 316 kr
Ca 315 kr
Ca
51 140 kr
50 980 kr
613 680 kr
611 760 kr
Ca 316 kr
Ca 315 kr
Ca
51 150 kr
50 990 kr
613 800 kr
611 880 kr
Psykolog
Heltid
Privat
1 072 personer
711 personer
361 personer
Ca 359 kr
Ca 340 kr
Ca 378 kr
58 160 kr
55 000 kr
61 170 kr
697 920 kr
660 000 kr
734 040 kr
Ca 359 kr
Ca 340 kr
Ca 378 kr
58 160 kr
55 000 kr
61 170 kr
697 920 kr
660 000 kr
734 040 kr
Ca 355 kr
Ca 344 kr
Ca 378 kr
57 520 kr
55 670 kr
61 170 kr
690 240 kr
668 040 kr
734 040 kr
Ca 355 kr
Ca 344 kr
Ca 378 kr
57 560 kr
55 700 kr
61 240 kr
690 720 kr
668 400 kr
734 880 kr
Psykolog
Deltid
Privat
222 personer
143 personer
Ca 372 kr
Ca 343 kr
Ca
60 220 kr
55 580 kr
722 640 kr
666 960 kr
Ca 372 kr
Ca 343 kr
Ca
60 220 kr
55 580 kr
722 640 kr
666 960 kr
Ca 365 kr
Ca 354 kr
Ca
59 140 kr
57 390 kr
709 680 kr
688 680 kr
Ca 365 kr
Ca 354 kr
Ca
59 220 kr
57 490 kr
710 640 kr
689 880 kr
Psykolog
Heltid
Statlig
3 625 personer
2 712 personer
913 personer
Ca 329 kr
Ca 318 kr
Ca 375 kr
53 350 kr
51 560 kr
60 730 kr
640 200 kr
618 720 kr
728 760 kr
Ca 329 kr
Ca 318 kr
Ca 375 kr
53 350 kr
51 560 kr
60 730 kr
640 200 kr
618 720 kr
728 760 kr
Ca 343 kr
Ca 337 kr
Ca 359 kr
55 550 kr
54 650 kr
58 230 kr
666 600 kr
655 800 kr
698 760 kr
Ca 343 kr
Ca 337 kr
Ca 359 kr
55 680 kr
54 760 kr
58 440 kr
668 160 kr
657 120 kr
701 280 kr
Psykolog
Deltid
Statlig
455 personer
320 personer
135 personer
Ca 382 kr
Ca 378 kr
Ca 401 kr
61 830 kr
61 280 kr
65 020 kr
741 960 kr
735 360 kr
780 240 kr
Ca 382 kr
Ca 378 kr
Ca 401 kr
61 830 kr
61 280 kr
65 020 kr
741 960 kr
735 360 kr
780 240 kr
Ca 371 kr
Ca 362 kr
Ca 398 kr
60 030 kr
58 640 kr
64 440 kr
720 360 kr
703 680 kr
773 280 kr
Ca 371 kr
Ca 362 kr
Ca 398 kr
60 090 kr
58 690 kr
64 530 kr
721 080 kr
704 280 kr
774 360 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
5 537 personer
4 682 personer
855 personer
Ca 273 kr
Ca 273 kr
Ca 282 kr
44 300 kr
44 170 kr
45 650 kr
531 600 kr
530 040 kr
547 800 kr
Ca 273 kr
Ca 273 kr
Ca 282 kr
44 300 kr
44 170 kr
45 650 kr
531 600 kr
530 040 kr
547 800 kr
Ca 273 kr
Ca 271 kr
Ca 286 kr
44 250 kr
43 880 kr
46 260 kr
531 000 kr
526 560 kr
555 120 kr
Ca 273 kr
Ca 271 kr
Ca 286 kr
44 740 kr
44 370 kr
46 750 kr
536 880 kr
532 440 kr
561 000 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
1 749 personer
1 483 personer
266 personer
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 279 kr
44 170 kr
44 130 kr
45 150 kr
530 040 kr
529 560 kr
541 800 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 279 kr
44 170 kr
44 130 kr
45 150 kr
530 040 kr
529 560 kr
541 800 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 288 kr
45 370 kr
45 170 kr
46 680 kr
544 440 kr
542 040 kr
560 160 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 288 kr
45 730 kr
45 520 kr
47 100 kr
548 760 kr
546 240 kr
565 200 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Heltid
Kommunal
3 871 personer
3 419 personer
452 personer
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca 277 kr
43 380 kr
43 250 kr
44 880 kr
520 560 kr
519 000 kr
538 560 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca 277 kr
43 380 kr
43 250 kr
44 880 kr
520 560 kr
519 000 kr
538 560 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 280 kr
43 420 kr
43 170 kr
45 360 kr
521 040 kr
518 040 kr
544 320 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 280 kr
43 960 kr
43 710 kr
45 940 kr
527 520 kr
524 520 kr
551 280 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Deltid
Kommunal
1 182 personer
1 029 personer
153 personer
Ca 270 kr
Ca 269 kr
Ca 274 kr
43 700 kr
43 610 kr
44 360 kr
524 400 kr
523 320 kr
532 320 kr
Ca 270 kr
Ca 269 kr
Ca 274 kr
43 700 kr
43 610 kr
44 360 kr
524 400 kr
523 320 kr
532 320 kr
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca 286 kr
45 210 kr
45 070 kr
46 390 kr
542 520 kr
540 840 kr
556 680 kr
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca 286 kr
45 560 kr
45 400 kr
46 870 kr
546 720 kr
544 800 kr
562 440 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Heltid
Privat
778 personer
544 personer
234 personer
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 284 kr
45 300 kr
45 200 kr
46 070 kr
543 600 kr
542 400 kr
552 840 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 284 kr
45 300 kr
45 200 kr
46 070 kr
543 600 kr
542 400 kr
552 840 kr
Ca 284 kr
Ca 281 kr
Ca 290 kr
46 000 kr
45 590 kr
46 950 kr
552 000 kr
547 080 kr
563 400 kr
Ca 284 kr
Ca 281 kr
Ca 290 kr
46 180 kr
45 770 kr
47 120 kr
554 160 kr
549 240 kr
565 440 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Deltid
Privat
310 personer
241 personer
Ca 273 kr
Ca 273 kr
Ca
44 190 kr
44 170 kr
530 280 kr
530 040 kr
Ca 273 kr
Ca 273 kr
Ca
44 190 kr
44 170 kr
530 280 kr
530 040 kr
Ca 278 kr
Ca 276 kr
Ca
45 040 kr
44 660 kr
540 480 kr
535 920 kr
Ca 278 kr
Ca 276 kr
Ca
45 210 kr
44 810 kr
542 520 kr
537 720 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Heltid
Statlig
888 personer
719 personer
169 personer
Ca 285 kr
Ca 285 kr
Ca 290 kr
46 250 kr
46 110 kr
46 940 kr
555 000 kr
553 320 kr
563 280 kr
Ca 285 kr
Ca 285 kr
Ca 290 kr
46 250 kr
46 110 kr
46 940 kr
555 000 kr
553 320 kr
563 280 kr
Ca 286 kr
Ca 284 kr
Ca 295 kr
46 320 kr
45 990 kr
47 720 kr
555 840 kr
551 880 kr
572 640 kr
Ca 286 kr
Ca 284 kr
Ca 295 kr
46 870 kr
46 500 kr
48 430 kr
562 440 kr
558 000 kr
581 160 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Deltid
Statlig
257 personer
213 personer
Ca 284 kr
Ca 282 kr
Ca
45 980 kr
45 750 kr
551 760 kr
549 000 kr
Ca 284 kr
Ca 282 kr
Ca
45 980 kr
45 750 kr
551 760 kr
549 000 kr
Ca 286 kr
Ca 285 kr
Ca
46 400 kr
46 170 kr
556 800 kr
554 040 kr
Ca 286 kr
Ca 285 kr
Ca
47 020 kr
46 820 kr
564 240 kr
561 840 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

En sosionom i samtale med en bruker.

Sosionom

Ein sosionom hjelper menneske med å førebyggje, løyse og redusere problem.

Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.

Pasient og psykiatrisk sykepleier.

Spesialsjukepleiar innan psykisk helse

Som spesialsjukepleiar innan psykisk helse hjelper du menneske som har psykiske helseutfordringar.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.

Geriater prater med eldre kvinne.

Geriatar

Som geriatar er du spesialist på sjukdommar hos eldre menneske.

Kvinnelig lege smiler til pasient.

Lege

Som lege stiller du diagnosar og behandlar sjukdomar hos menneske.

Illustrasjonsbilde av intensivsykepleier i arbeid.

Intensivsjukepleiar

Ein intensivsjukepleiar behandlar og pleier pasientar med akutte eller kritiske sjukdommar og skadar.

Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.

Gynekolog

Gynekolog

Ein gynekolog er ein lege med spesialisering i faget kvinnesjukdomar og fødselshjelp.

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Leger ser på røntgenbilde.

Radiolog

Ein radiolog er ein røntgenlege som jobbar med røntgen, ultralyd, CT og MR.

Nevrosykepleiere i samtale

Nevrosjukepleiar

Ein nevrosjukepleiar har spesialisering innanfor behandling av sjukdommar i hjernen og nervesystemet.