× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Produksjonselektroniker i arbeid
Yrkesskildring

­Produksjons­elektroniker

favoritt ikon

En produksjonselektroniker lager og monterer elektroniske komponenter.

En produksjonselektroniker er en elektrofagarbeider som arbeider med produksjon, montering og feilretting av elektroniske komponenter.

Arbeidet består hovedsakelig av å sette sammen komponenter til delvis ferdige eller ferdige elektroniske produkter. Feilsøking og programmering av kretser og lodding av små detaljer er en stor del av jobben.

Vanlige arbeidsoppgaver for produksjonselektrikeren:

  • behandling og programmering av elektroniske kretser
  • lodding av deler, ofte små detaljer
  • betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr
  • vedlikeholde maskinene som er i bruk
  • bruk av test- og måleutstyr

Yrket har likhetstrekk med dataelektronikeren

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Produksjonselektronikere arbeider i elektronikkindustrien, og er ansatt i firmaer som driver med produksjon, feilretting og vedlikehold av elektronisk utstyr.

Personlege eigenskapar

Som produksjonselektroniker må du ha interesse for teknologi og teknologisk utvikling. Du må arbeide effektivt, nøyaktig, ha høyt fokus på sikkerhet og være flink til å se løsninger på problemer. Du må forstå elektroniske og datatekniske systemer. Det kreves at du har godt syn, er fingernem, praktisk anlagt og selvstendig i arbeidet.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i produksjonselektronikerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for denne yrkessgruppen?

 

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Montør av elektriske eller elektroniske produkt
Deltid
Alle sektorer
495 personer
224 personer
271 personer
Ca 210 kr
Ca 204 kr
Ca 215 kr
33 970 kr
33 000 kr
34 910 kr
407 640 kr
396 000 kr
418 920 kr
Ca 210 kr
Ca 204 kr
Ca 215 kr
33 970 kr
33 000 kr
34 910 kr
407 640 kr
396 000 kr
418 920 kr
Ca 213 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
34 430 kr
33 500 kr
35 160 kr
413 160 kr
402 000 kr
421 920 kr
Ca 213 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
36 050 kr
34 040 kr
37 620 kr
432 600 kr
408 480 kr
451 440 kr
Montør av elektriske eller elektroniske produkt
Heltid
Alle sektorer
2 787 personer
770 personer
2 017 personer
Ca 235 kr
Ca 212 kr
Ca 246 kr
38 060 kr
34 410 kr
39 780 kr
456 720 kr
412 920 kr
477 360 kr
Ca 235 kr
Ca 212 kr
Ca 246 kr
39 100 kr
34 820 kr
41 250 kr
469 200 kr
417 840 kr
495 000 kr
Ca 246 kr
Ca 221 kr
Ca 255 kr
39 780 kr
35 780 kr
41 300 kr
477 360 kr
429 360 kr
495 600 kr
Ca 246 kr
Ca 221 kr
Ca 255 kr
42 370 kr
37 170 kr
44 350 kr
508 440 kr
446 040 kr
532 200 kr
Montør av elektriske eller elektroniske produkt
Privat
3 282 personer
994 personer
2 288 personer
Ca 232 kr
Ca 211 kr
Ca 241 kr
37 530 kr
34 170 kr
39 030 kr
450 360 kr
410 040 kr
468 360 kr
Ca 232 kr
Ca 211 kr
Ca 241 kr
38 380 kr
34 440 kr
40 310 kr
460 560 kr
413 280 kr
483 720 kr
Ca 242 kr
Ca 219 kr
Ca 252 kr
39 200 kr
35 420 kr
40 770 kr
470 400 kr
425 040 kr
489 240 kr
Ca 242 kr
Ca 219 kr
Ca 252 kr
41 690 kr
36 670 kr
43 770 kr
500 280 kr
440 040 kr
525 240 kr
Montør av elektriske eller elektroniske produkt
Deltid
Privat
495 personer
224 personer
271 personer
Ca 210 kr
Ca 204 kr
Ca 215 kr
33 970 kr
33 000 kr
34 910 kr
407 640 kr
396 000 kr
418 920 kr
Ca 210 kr
Ca 204 kr
Ca 215 kr
33 970 kr
33 000 kr
34 910 kr
407 640 kr
396 000 kr
418 920 kr
Ca 213 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
34 430 kr
33 500 kr
35 160 kr
413 160 kr
402 000 kr
421 920 kr
Ca 213 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
36 050 kr
34 040 kr
37 620 kr
432 600 kr
408 480 kr
451 440 kr
Montør av elektriske eller elektroniske produkt
Heltid
Privat
2 787 personer
770 personer
2 017 personer
Ca 235 kr
Ca 212 kr
Ca 246 kr
38 060 kr
34 410 kr
39 780 kr
456 720 kr
412 920 kr
477 360 kr
Ca 235 kr
Ca 212 kr
Ca 246 kr
39 100 kr
34 820 kr
41 250 kr
469 200 kr
417 840 kr
495 000 kr
Ca 246 kr
Ca 221 kr
Ca 255 kr
39 780 kr
35 780 kr
41 300 kr
477 360 kr
429 360 kr
495 600 kr
Ca 246 kr
Ca 221 kr
Ca 255 kr
42 370 kr
37 170 kr
44 350 kr
508 440 kr
446 040 kr
532 200 kr
Montør av elektriske eller elektroniske produkt
Alle sektorer
3 282 personer
994 personer
2 288 personer
Ca 232 kr
Ca 211 kr
Ca 241 kr
37 530 kr
34 170 kr
39 030 kr
450 360 kr
410 040 kr
468 360 kr
Ca 232 kr
Ca 211 kr
Ca 241 kr
38 380 kr
34 440 kr
40 310 kr
460 560 kr
413 280 kr
483 720 kr
Ca 242 kr
Ca 219 kr
Ca 252 kr
39 200 kr
35 420 kr
40 770 kr
470 400 kr
425 040 kr
489 240 kr
Ca 242 kr
Ca 219 kr
Ca 252 kr
41 690 kr
36 670 kr
43 770 kr
500 280 kr
440 040 kr
525 240 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektrikar

Som maritim elektrikar er du spesialist på elektriske anlegg, komponentar og instrument om bord på skip.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og dei elektroniske komponentane i til dømes navigasjons- og kommunikasjonssystem, radar og autopilotsystem i eit luftfartøy.

Dataelektroniker i arbeid.

Dataelektronikar

Dataelektronikaren installerer, driftar og held ved like elektroniske og datatekniske system og utstyr.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­teknikar

Som lyd­teknikar er du ansvarleg for at opptak, avspeling og formidling av lyd går føre seg på ein god måte.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fagarbeidar

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­teknikar

Prosess­teknikaren driftar og held ved like kjemiske prosessanlegg innanfor ei rekke ulike bransjar.