Postbud leverer post
Yrkesskildring

Postbod

favoritt ikon

Eit postbod jobbar med å sortere og distribuere post, både til privatpersonar og bedrifter.

Postbod arbeider med å distribuere post – alt av brev, pakker, blad, aviser, reklame og anna. Arbeidet består av å sortere og levere ut post til private husstandar og bedrifter.

Utdelinga går føre seg utandørs, hovudsakleg i tidsrommet frå klokka 09.00 til 17.00. Stort sett går utdelinga føre seg med sykkel, moped eller bil, avhengig av arbeidsstad.

Sorteringa skjer ved omdelingseiningar, og blir utført om morgonen og i nokon grad om ettermiddagen. Sorteringa av posten skjer som oftast maskinelt. I større byar skjer sorteringa på natta og postboda her må jobbe nattarbeid. Mange postbod arbeider difor på skift.  

Kvar arbeider postbod?

Postbodet er vanlegvis tilsett i Posten eller Bring. Du kan også arbeide som bod for private selskap. 

Personlege eigenskapar

Som postbod må du vere ansvarsbevisst, ærleg og opptatt av at kundane skal vere fornøgde. Du må ha evne til både å jobbe sjølvstendig og å samarbeide. På same måten som kundebehandlarar, er postbodet Posten sitt ansikt utetter overfor privatkundar og bedrifter. Du må arbeide raskt, vere serviceinnstilt og nøyaktig. God fysisk form er også nødvendig. Det er ofte ein føresetnad at du har førarkort.

Utdanning

Du treng inga formell utdanning for å bli postbod. Kursing og opplæring går føre seg internt i bedrifta du er tilsett i.

Etter- og vidareutdanning
Arbeidsgivarar tilbyr gjerne kurs for etter- og vidareutdanning. Det er mogleg å ta kurs for å få leiaransvar. 

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Postbud eller postsorterer
Deltid
Privat
2 180 personer
1 083 personer
1 097 personer
Ca 210 kr
Ca 216 kr
Ca 202 kr
34 090 kr
34 930 kr
32 650 kr
409 080 kr
419 160 kr
391 800 kr
Ca 210 kr
Ca 216 kr
Ca 202 kr
34 310 kr
35 140 kr
32 880 kr
411 720 kr
421 680 kr
394 560 kr
Ca 211 kr
Ca 214 kr
Ca 209 kr
34 230 kr
34 660 kr
33 800 kr
410 760 kr
415 920 kr
405 600 kr
Ca 211 kr
Ca 214 kr
Ca 209 kr
34 740 kr
35 140 kr
34 340 kr
416 880 kr
421 680 kr
412 080 kr
Postbud eller postsorterer
Deltid
Alle sektorer
2 183 personer
1 084 personer
1 099 personer
Ca 210 kr
Ca 216 kr
Ca 202 kr
34 090 kr
34 930 kr
32 650 kr
409 080 kr
419 160 kr
391 800 kr
Ca 210 kr
Ca 216 kr
Ca 202 kr
34 310 kr
35 140 kr
32 880 kr
411 720 kr
421 680 kr
394 560 kr
Ca 211 kr
Ca 214 kr
Ca 209 kr
34 220 kr
34 650 kr
33 790 kr
410 640 kr
415 800 kr
405 480 kr
Ca 211 kr
Ca 214 kr
Ca 209 kr
34 730 kr
35 130 kr
34 330 kr
416 760 kr
421 560 kr
411 960 kr
Postbud eller postsorterer
Heltid
Privat
2 597 personer
995 personer
1 602 personer
Ca 218 kr
Ca 219 kr
Ca 217 kr
35 250 kr
35 480 kr
35 210 kr
423 000 kr
425 760 kr
422 520 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
Ca 217 kr
35 970 kr
36 080 kr
36 010 kr
431 640 kr
432 960 kr
432 120 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
Ca 219 kr
35 680 kr
35 890 kr
35 550 kr
428 160 kr
430 680 kr
426 600 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
Ca 219 kr
36 840 kr
36 900 kr
36 800 kr
442 080 kr
442 800 kr
441 600 kr
Postbud eller postsorterer
Heltid
Alle sektorer
2 603 personer
997 personer
1 606 personer
Ca 218 kr
Ca 219 kr
Ca 217 kr
35 250 kr
35 480 kr
35 210 kr
423 000 kr
425 760 kr
422 520 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
Ca 217 kr
35 960 kr
36 080 kr
36 010 kr
431 520 kr
432 960 kr
432 120 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
Ca 219 kr
35 680 kr
35 890 kr
35 550 kr
428 160 kr
430 680 kr
426 600 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
Ca 219 kr
36 840 kr
36 900 kr
36 800 kr
442 080 kr
442 800 kr
441 600 kr
Postbud eller postsorterer
Privat
4 777 personer
2 078 personer
2 699 personer
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 217 kr
35 110 kr
35 260 kr
35 080 kr
421 320 kr
423 120 kr
420 960 kr
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 217 kr
35 640 kr
35 700 kr
35 700 kr
427 680 kr
428 400 kr
428 400 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 217 kr
35 230 kr
35 430 kr
35 080 kr
422 760 kr
425 160 kr
420 960 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 217 kr
36 190 kr
36 240 kr
36 140 kr
434 280 kr
434 880 kr
433 680 kr
Postbud eller postsorterer
Alle sektorer
4 786 personer
2 081 personer
2 705 personer
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 217 kr
35 110 kr
35 250 kr
35 080 kr
421 320 kr
423 000 kr
420 960 kr
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 217 kr
35 640 kr
35 690 kr
35 690 kr
427 680 kr
428 280 kr
428 280 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 217 kr
35 220 kr
35 430 kr
35 080 kr
422 640 kr
425 160 kr
420 960 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 217 kr
36 170 kr
36 240 kr
36 140 kr
434 040 kr
434 880 kr
433 680 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold