Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr
Yrkesskildring

Platearbeidar

favoritt ikon

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

Platearbeidaren handterer materiale, hjelpestoff og verktøy for materialbehandling. Dette inneber bruk av alle typar platebehandlingsmaskiner.
Arbeidet går føre seg etter klart spesifiserte metodar og prosessar. Platearbeidaren har også ansvar for vedlikehald og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr. 

Typiske arbeidsoppgåver for ein platearbeidar:

  • detaljforming av tykke og tynne plater, rør og profilar
  • setje saman av delane til større komponentar og konstruksjonar
  • handtering av materialar, hjelpestoff og verktøy for tilarbeiding av material
  • bruk av alle typar platebearbeidingsmaskiner
  • utføring av arbeidsprosessar etter angitt metode
  • vedlikehald og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr

Kvar arbeider platearbeidarar?

Platearbeidaren kan jobbe innanfor ei rekke bransjar, deriblant kjemisk og mekanisk industri, skipsindustri, treforedling og oljeverksemd.

Personlege eigenskapar

Platearbeidaren må jobbe effektivt og etter planen, og vere i stand til å arbeide både sjølvstendig og nært saman med andre. Teknisk innsikt og anlegg for praktisk arbeid er ein fordel. Arbeidet kan vere fysisk krevjande.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i platearbeiderfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar sveise- og platearbeidarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for platearbeidarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Platearbeider
Heltid
Alle sektorer
4 277 personer
4 217 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
37 990 kr
37 990 kr
455 880 kr
455 880 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
39 310 kr
39 310 kr
471 720 kr
471 720 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 236 kr
38 290 kr
38 310 kr
459 480 kr
459 720 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 236 kr
41 520 kr
41 550 kr
498 240 kr
498 600 kr
Platearbeider
Deltid
Alle sektorer
1 546 personer
1 515 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 720 kr
35 830 kr
428 640 kr
429 960 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
36 690 kr
36 840 kr
440 280 kr
442 080 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
36 800 kr
36 950 kr
441 600 kr
443 400 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
40 050 kr
40 240 kr
480 600 kr
482 880 kr
Platearbeider
Heltid
Privat
4 262 personer
4 202 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
37 990 kr
37 990 kr
455 880 kr
455 880 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
39 310 kr
39 330 kr
471 720 kr
471 960 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 236 kr
38 300 kr
38 310 kr
459 600 kr
459 720 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 236 kr
41 540 kr
41 560 kr
498 480 kr
498 720 kr
Platearbeider
Deltid
Privat
1 546 personer
1 515 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 720 kr
35 830 kr
428 640 kr
429 960 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
36 690 kr
36 840 kr
440 280 kr
442 080 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
36 800 kr
36 950 kr
441 600 kr
443 400 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
40 050 kr
40 240 kr
480 600 kr
482 880 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveisar

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.

Mekaniker jobber med helikoptermotor

Mekanikar

Som mekanikar arbeider du med vedlikehald, reparasjon og forbetring av mekanisk utstyr.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrar

Tømrarar bygger trehus og andre tre­konstruksjonar.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.

Seilbåt på havet.

Komposittbåtbyggar

Komposittbåtbyggaren produserer, held ved like og reparerer båtar av materiale som glasfiber og plast.

En mann tapetserer en vegg

Målar

Ein målar held ved like, fargelegg, dekorerer og restaurerer innvendige og utvendige overflater i bygningar og konstruksjonar.

Rørlegger

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Snekker som jobber med saging.

Snikkar

Snikkarar jobbar hovudsakleg med inventar i hus, til dømes møbel, kjøkken og trapper. 

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industrirøyrleggar

Industrirøyrleggaren er ein fagarbeidar som monterer røyropplegg, og utførar sveising og platearbeid.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fagarbeidar

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

Murer i arbeid

Murar

Muraren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.