Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr
Yrkesskildring

Platearbeidar

favoritt ikon

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

Platearbeidaren handterer materiale, hjelpestoff og verktøy for materialbehandling. Dette inneber bruk av alle typar platebehandlingsmaskiner.
Arbeidet går føre seg etter klart spesifiserte metodar og prosessar. Platearbeidaren har også ansvar for vedlikehald og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr. 

Typiske arbeidsoppgåver for ein platearbeidar:

  • detaljforming av tykke og tynne plater, rør og profilar
  • setje saman av delane til større komponentar og konstruksjonar
  • handtering av materialar, hjelpestoff og verktøy for tilarbeiding av material
  • bruk av alle typar platebearbeidingsmaskiner
  • utføring av arbeidsprosessar etter angitt metode
  • vedlikehald og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr

Kvar arbeider platearbeidarar?

Platearbeidaren kan jobbe innanfor ei rekke bransjar, deriblant kjemisk og mekanisk industri, skipsindustri, treforedling og oljeverksemd.

Personlege eigenskapar

Platearbeidaren må jobbe effektivt og etter planen, og vere i stand til å arbeide både sjølvstendig og nært saman med andre. Teknisk innsikt og anlegg for praktisk arbeid er ein fordel. Arbeidet kan vere fysisk krevjande.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i platearbeiderfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar sveise- og platearbeidarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for platearbeidarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Platearbeider
Deltid
Alle sektorer
1 323 personer
1 303 personer
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
34 950 kr
34 950 kr
419 400 kr
419 400 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
35 750 kr
35 760 kr
429 000 kr
429 120 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 215 kr
34 720 kr
34 800 kr
416 640 kr
417 600 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 215 kr
37 840 kr
37 950 kr
454 080 kr
455 400 kr
Platearbeider
Heltid
Alle sektorer
3 830 personer
3 768 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
36 960 kr
37 000 kr
443 520 kr
444 000 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
38 280 kr
38 350 kr
459 360 kr
460 200 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
36 830 kr
36 870 kr
441 960 kr
442 440 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
39 820 kr
39 880 kr
477 840 kr
478 560 kr
Platearbeider
Privat
5 128 personer
5 046 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 226 kr
36 530 kr
36 550 kr
438 360 kr
438 600 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 226 kr
37 700 kr
37 740 kr
452 400 kr
452 880 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 390 kr
36 430 kr
436 680 kr
437 160 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
39 410 kr
39 470 kr
472 920 kr
473 640 kr
Platearbeider
Deltid
Privat
1 318 personer
1 298 personer
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
34 940 kr
34 960 kr
419 280 kr
419 520 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
35 750 kr
35 780 kr
429 000 kr
429 360 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 215 kr
34 730 kr
34 810 kr
416 760 kr
417 720 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 215 kr
37 860 kr
37 970 kr
454 320 kr
455 640 kr
Platearbeider
Heltid
Privat
3 810 personer
3 748 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
36 950 kr
36 990 kr
443 400 kr
443 880 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
38 280 kr
38 340 kr
459 360 kr
460 080 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
36 840 kr
36 880 kr
442 080 kr
442 560 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
39 830 kr
39 890 kr
477 960 kr
478 680 kr
Platearbeider
Alle sektorer
5 153 personer
5 071 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 226 kr
36 530 kr
36 550 kr
438 360 kr
438 600 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 226 kr
37 700 kr
37 730 kr
452 400 kr
452 760 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 380 kr
36 420 kr
436 560 kr
437 040 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
39 400 kr
39 460 kr
472 800 kr
473 520 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken