Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr
Yrkesskildring

Plate­arbeider

favoritt ikon

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

Platearbeidaren handterer materiale, hjelpestoff og verktøy for materialbehandling. Dette inneber bruk av alle typar platebehandlingsmaskiner.
Arbeidet går føre seg etter klart spesifiserte metodar og prosessar. Platearbeidaren har også ansvar for vedlikehald og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr. 

Typiske arbeidsoppgåver for ein platearbeidar:

  • Detaljforming av tykke og tynne plater, rør og profilar
  • Setje saman av delane til større komponentar og konstruksjonar
  • Handtering av materialar, hjelpestoff og verktøy for tilarbeiding av material
  • Bruk av alle typar platebearbeidingsmaskiner
  • Utføring av arbeidsprosessar etter angitt metode
  • Vedlikehald og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr

Kvar arbeider platearbeidarar?

Platearbeidaren kan jobbe innanfor ei rekke bransjar, deriblant kjemisk og mekanisk industri, skipsindustri, treforedling og oljeverksemd.

Personlege eigenskapar

Platearbeidaren må jobbe effektivt og etter planen, og vere i stand til å arbeide både sjølvstendig og nært saman med andre. Teknisk innsikt og anlegg for praktisk arbeid er ein fordel. Arbeidet kan vere fysisk krevjande.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Kva jobbar sveise- og platearbeidarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for platearbeidarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Platearbeidere
Deltid
Alle sektorer
1 142 personer
15 personer
1 127 personer
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 240 kr
34 240 kr
410 880 kr
410 880 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 830 kr
34 840 kr
417 960 kr
418 080 kr
Ca 209 kr
Ca 181 kr
Ca 209 kr
33 870 kr
29 360 kr
33 930 kr
406 440 kr
352 320 kr
407 160 kr
Ca 209 kr
Ca 181 kr
Ca 209 kr
36 630 kr
29 360 kr
36 720 kr
439 560 kr
352 320 kr
440 640 kr
Platearbeidere
Heltid
Alle sektorer
3 626 personer
65 personer
3 561 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 222 kr
35 860 kr
35 900 kr
430 320 kr
430 800 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 222 kr
36 880 kr
36 940 kr
442 560 kr
443 280 kr
Ca 220 kr
Ca 197 kr
Ca 221 kr
35 680 kr
31 850 kr
35 750 kr
428 160 kr
382 200 kr
429 000 kr
Ca 220 kr
Ca 197 kr
Ca 221 kr
38 260 kr
31 850 kr
38 350 kr
459 120 kr
382 200 kr
460 200 kr
Platearbeidere
Deltid
Privat
1 138 personer
15 personer
1 123 personer
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 240 kr
34 240 kr
410 880 kr
410 880 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 830 kr
34 840 kr
417 960 kr
418 080 kr
Ca 209 kr
Ca 186 kr
Ca 209 kr
33 870 kr
30 130 kr
33 920 kr
406 440 kr
361 560 kr
407 040 kr
Ca 209 kr
Ca 186 kr
Ca 209 kr
36 640 kr
30 130 kr
36 720 kr
439 680 kr
361 560 kr
440 640 kr
Platearbeidere
Heltid
Privat
3 605 personer
65 personer
3 540 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 222 kr
35 860 kr
35 900 kr
430 320 kr
430 800 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 222 kr
36 890 kr
36 950 kr
442 680 kr
443 400 kr
Ca 220 kr
Ca 200 kr
Ca 221 kr
35 680 kr
32 410 kr
35 740 kr
428 160 kr
388 920 kr
428 880 kr
Ca 220 kr
Ca 200 kr
Ca 221 kr
38 270 kr
32 410 kr
38 350 kr
459 240 kr
388 920 kr
460 200 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold