Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.
Yrkesskildring

Optikar

favoritt ikon

Optikarar undersøker syn og avdekker synsfeil hos menneske.

Ein optikar er ein person som arbeider med synsundersøkingar og hjelper folk til å kunne nytta synet sitt gjennom heile livet.

Vanlege arbeidsoppgåver for optikaren:

  • utføre synsundersøkingar og avdekke synsfeil
  • tilrå hjelpemiddel som briller og kontaktlinser
  • gi synstrening og følge opp syn og augehelse
  • gi råd og rettleiing om syn og augehelse
  • vise til anna helsepersonell ved mistanke om augesjukdomar

I Norge er yrkestittelen optikar verna. Etter fullført utdanning må ein som optikar søke autorisasjon frå Helsedirektoratet for å kunne praktisere i yrket.

Som autorisert optikar må du utføre arbeidsoppgåvene dine på ein forsvarleg og sjølvstendig måte. Dette krev ein høg fagleg og etisk standard. Optikaren må også halde seg oppdatert på fagområdet.

Kvar arbeider optikarar?

Optikarar flest arbeider i optikarbutikkar, på augeavdelingar på sjukehus og i hjelpemiddelsentralar for synshemma personar.

Somme arbeider også med produksjon og sal av brilleglas. Dei siste åra har fleire optikarar også byrja arbeide saman med augelegar på private klinikkar for augehelse. Arbeid innan synsforsking og utdanning er også mogeleg.

Personlege eigenskapar

Optikaren må vere opptatt av helse, omsorg og service. Nøyaktigheit og teknisk innsikt er andre viktige eigenskapar ein optikar bør ha.

Utdanning

Høgskolen i Sørøst-Norge er den einaste høgskolen som tilbyr optometri. Studiet gir ei bachelorgrad, attpå offentleg godkjenning som optikar.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Etter bachelor i optometri kan du ta ei mastergrad i klinisk optometri eller ei grad i synsvitskap. Du kan også vidareutdanne deg gjennom ulike kurs.

Kva jobbar optikarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Optiker
Heltid
Alle sektorer
929 personer
527 personer
402 personer
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 850 kr
43 000 kr
47 500 kr
538 200 kr
516 000 kr
570 000 kr
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 850 kr
43 000 kr
47 500 kr
538 200 kr
516 000 kr
570 000 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
46 340 kr
44 380 kr
48 910 kr
556 080 kr
532 560 kr
586 920 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
46 410 kr
44 450 kr
48 970 kr
556 920 kr
533 400 kr
587 640 kr
Optiker
Deltid
Alle sektorer
407 personer
319 personer
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca
45 420 kr
44 710 kr
545 040 kr
536 520 kr
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca
45 420 kr
44 710 kr
545 040 kr
536 520 kr
Ca 286 kr
Ca 279 kr
Ca
46 260 kr
45 190 kr
555 120 kr
542 280 kr
Ca 286 kr
Ca 279 kr
Ca
46 290 kr
45 220 kr
555 480 kr
542 640 kr
Optiker
Heltid
Privat
907 personer
510 personer
397 personer
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 940 kr
43 000 kr
47 500 kr
539 280 kr
516 000 kr
570 000 kr
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 940 kr
43 000 kr
47 500 kr
539 280 kr
516 000 kr
570 000 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
46 410 kr
44 430 kr
48 950 kr
556 920 kr
533 160 kr
587 400 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
46 480 kr
44 500 kr
49 010 kr
557 760 kr
534 000 kr
588 120 kr
Optiker
Deltid
Privat
393 personer
307 personer
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 510 kr
44 830 kr
546 120 kr
537 960 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 510 kr
44 830 kr
546 120 kr
537 960 kr
Ca 286 kr
Ca 280 kr
Ca
46 340 kr
45 280 kr
556 080 kr
543 360 kr
Ca 286 kr
Ca 280 kr
Ca
46 370 kr
45 310 kr
556 440 kr
543 720 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Kirurger

Kirurg

Ein kirurg er ein lege som ut­fører operasjonar, i tillegg til anna behandlinga.

Onkologen fører ein person inn i ei strålemaskin

Onkolog

Som onkolog diagnostiserer, planlegg og behandlar du pasientar med kreft.

Kjeveortoped

Kjeveortoped

Ein kjeveortoped er ein tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstillinga og bitet til pasientar.

Fysioterapeut.

Fysio­terapeut

Fysio­terapeutar jobbar med kropp og rørsle for å fremme god helse.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleiar

Som vernepleiar rettleier og legg du til rette for menneske med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettingar.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Sykepleier i rød uniform, stetoskop rundt halsen

Sjukepleiar

Som sjukepleiar jobbar du med menneske. Du førebygger og behandlar sjukdom.

Radiograf og CT-maskin.

Radiograf

Radiografen tek bilete som blir brukte til å stille diagnosar.

Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.

Patolog titter inn i mikroskop.

Patolog

Ein patolog er ein lege som undersøker forandringar i organ, vev og celler.

Mannlig pasient på sykeseng blir behandlet av anestesilege og operasjonssykepleier før operasjon.

Operasjonssjukepleiar

Ein operasjonssjukepleiar har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjonssjukepleiaren er alltid til stades når pasientar blir operert.

En perfusjonist følger med på en maskin under en hjerteoperasjon

Perfusjonist

Som perfusjonist handterer du hjarte- og lungemaskin i tillegg til andre maskinar under operasjonar.