Kvinnelig optiker i arbeid
Yrkesskildring

Optikar

favoritt ikon

Optikarar undersøker syn og avdekker synsfeil hos menneske.

Ein optikar er ein person som undersøker synet.

Vanlege arbeidsoppgåver for optikaren:

  • utføre synsundersøkingar og avdekke synsfeil
  • tilrå hjelpemiddel som briller og kontaktlinser
  • gi synstrening og følge opp syn og øyehelse
  • vise til anna helsepersonell ved mistanke om augesjukdomar

I Noreg er yrkestittelen optikar verna. Etter fullført utdanning må ein som optikar søke autorisasjon frå Helsedirektoratet for å kunne praktisere i yrket.

Som autorisert optikar må du utføre arbeidsoppgåvene dine på ein forsvarleg og sjølvstendig måte. Dette krev ein høg fagleg og etisk standard. Optikaren må også halde seg oppdatert på fagområdet.

Kvar arbeider optikarar?

Optikarar flest arbeider i optikarbutikkar, på augeavdelingar på sjukehus og i hjelpemiddelsentralar for synshemma personar.

Nokre arbeider også med produksjon og sal av brilleglas. Dei siste åra har fleire optikarar også byrja arbeide saman med augelegar på private klinikkar for augehelse. Arbeid innan synsforsking og utdanning er også mogeleg.

Personlege eigenskapar

Optikaren må vere opptatt av helse, omsorg og service. Nøyaktigheit og teknisk innsikt er andre viktige eigenskapar ein optikar bør ha.

Utdanning

Høgskolen i Sørøst-Norge er den einaste høgskolen som tilbyr optometri. Studiet gir ei bachelorgrad, attpå offentleg godkjenning som optikar.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Etter bachelor i optometri kan du ta ei mastergrad i klinisk optometri eller ei grad i synsvitskap. Du kan også vidareutdanne deg gjennom ulike kurs.

Kva jobbar optikerutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Optiker
Deltid
Alle sektorer
382 personer
295 personer
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca
44 550 kr
43 880 kr
534 600 kr
526 560 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca
44 550 kr
43 880 kr
534 600 kr
526 560 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 590 kr
44 950 kr
547 080 kr
539 400 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 610 kr
44 970 kr
547 320 kr
539 640 kr
Optiker
Heltid
Alle sektorer
885 personer
492 personer
393 personer
Ca 273 kr
Ca 264 kr
Ca 287 kr
44 170 kr
42 830 kr
46 540 kr
530 040 kr
513 960 kr
558 480 kr
Ca 273 kr
Ca 264 kr
Ca 287 kr
44 170 kr
42 830 kr
46 540 kr
530 040 kr
513 960 kr
558 480 kr
Ca 282 kr
Ca 271 kr
Ca 296 kr
45 760 kr
43 960 kr
48 020 kr
549 120 kr
527 520 kr
576 240 kr
Ca 282 kr
Ca 271 kr
Ca 296 kr
45 820 kr
44 020 kr
48 080 kr
549 840 kr
528 240 kr
576 960 kr
Optiker
Privat
1 230 personer
755 personer
475 personer
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 288 kr
44 210 kr
43 200 kr
46 730 kr
530 520 kr
518 400 kr
560 760 kr
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 288 kr
44 210 kr
43 200 kr
46 730 kr
530 520 kr
518 400 kr
560 760 kr
Ca 283 kr
Ca 273 kr
Ca 297 kr
45 780 kr
44 270 kr
48 070 kr
549 360 kr
531 240 kr
576 840 kr
Ca 283 kr
Ca 273 kr
Ca 297 kr
45 830 kr
44 310 kr
48 120 kr
549 960 kr
531 720 kr
577 440 kr
Optiker
Deltid
Privat
368 personer
282 personer
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca
44 550 kr
43 880 kr
534 600 kr
526 560 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca
44 550 kr
43 880 kr
534 600 kr
526 560 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 530 kr
44 860 kr
546 360 kr
538 320 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 550 kr
44 880 kr
546 600 kr
538 560 kr
Optiker
Heltid
Privat
862 personer
473 personer
389 personer
Ca 273 kr
Ca 265 kr
Ca 288 kr
44 180 kr
42 870 kr
46 670 kr
530 160 kr
514 440 kr
560 040 kr
Ca 273 kr
Ca 265 kr
Ca 288 kr
44 180 kr
42 870 kr
46 670 kr
530 160 kr
514 440 kr
560 040 kr
Ca 283 kr
Ca 272 kr
Ca 297 kr
45 850 kr
44 040 kr
48 050 kr
550 200 kr
528 480 kr
576 600 kr
Ca 283 kr
Ca 272 kr
Ca 297 kr
45 910 kr
44 100 kr
48 110 kr
550 920 kr
529 200 kr
577 320 kr
Optiker
Alle sektorer
1 267 personer
787 personer
480 personer
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca 288 kr
44 180 kr
43 140 kr
46 670 kr
530 160 kr
517 680 kr
560 040 kr
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca 288 kr
44 180 kr
43 140 kr
46 670 kr
530 160 kr
517 680 kr
560 040 kr
Ca 282 kr
Ca 273 kr
Ca 296 kr
45 730 kr
44 240 kr
48 030 kr
548 760 kr
530 880 kr
576 360 kr
Ca 282 kr
Ca 273 kr
Ca 296 kr
45 780 kr
44 290 kr
48 080 kr
549 360 kr
531 480 kr
576 960 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Hjerterytme

Perfusjonist

Som perfusjonist handterer du hjarte- og lungemaskin i tillegg til andre maskinar under operasjonar.

Ein radiograf sender ein mann inn i ein CT-maskin.

Radiograf

Radiografen tek bilete som blir brukte til å stille diagnosar.

En mann sitter og lytter til ei dame som snakker.

Psykolog

Som psykolog undersøker, behandlar og forskar du på åtferd og mentale prosessar hos menneske.

Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Data­ingeniør

Som data­ingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulanse­arbeider

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta.

Person med armprotese

Ortopedi­tekniker

Ortopedi­teknikaren lagar og reparerer ortopediske hjelpemiddel.

Nevrosykepleiere i samtale

Nevro­­sykepleier

Ein nevrosjukepleiar har spesialisering innanfor behandling av sjukdommar i hjernen og nervesystemet.

Massasjeterapeut masserer nakke

Massasje­terapeut

Ein massasje­terapeut løyser opp og førebygger spenningar i muskulaturen til klientar.

Nevrolog studerer røntgenbilde.

Nevrolog

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sjukdommar i nervesystemet.

Kiropraktor behandler kvinne som ligger på benk.

Kiropraktor

Ein kiropraktor diagnostiserer og behandlar smerter og sjukdomar i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Kjeveortoped ser i munnen til ei jente med tannregulering

Kjeveortoped

Ein kjeveortoped er ein tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstillinga og bitet til pasientar.

Helsefagarbeider som hjelper en mannleg pasient med barberingen.

Helse­fag­arbeider

Som helse­fagarbeidar gir du omsorg, og ut­fører grunnleggjande sjukepleie til menneske i alle aldrar.