Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.
Yrkesskildring

Optikar

favoritt ikon

Optikarar undersøker syn og avdekker synsfeil hos menneske.

Ein optikar er ein person som arbeider med synsundersøkingar og hjelper folk til å kunne nytta synet sitt gjennom heile livet.

Vanlege arbeidsoppgåver for optikaren:

  • utføre synsundersøkingar og avdekke synsfeil
  • tilrå hjelpemiddel som briller og kontaktlinser
  • gi synstrening og følge opp syn og augehelse
  • gi råd og rettleiing om syn og augehelse
  • vise til anna helsepersonell ved mistanke om augesjukdomar

I Norge er yrkestittelen optikar verna. Etter fullført utdanning må ein som optikar søke autorisasjon frå Helsedirektoratet for å kunne praktisere i yrket.

Som autorisert optikar må du utføre arbeidsoppgåvene dine på ein forsvarleg og sjølvstendig måte. Dette krev ein høg fagleg og etisk standard. Optikaren må også halde seg oppdatert på fagområdet.

Kvar arbeider optikarar?

Optikarar flest arbeider i optikarbutikkar, på augeavdelingar på sjukehus og i hjelpemiddelsentralar for synshemma personar.

Somme arbeider også med produksjon og sal av brilleglas. Dei siste åra har fleire optikarar også byrja arbeide saman med augelegar på private klinikkar for augehelse. Arbeid innan synsforsking og utdanning er også mogeleg.

Personlege eigenskapar

Optikaren må vere opptatt av helse, omsorg og service. Nøyaktigheit og teknisk innsikt er andre viktige eigenskapar ein optikar bør ha.

Utdanning

Høgskolen i Sørøst-Norge er den einaste høgskolen som tilbyr optometri. Studiet gir ei bachelorgrad, attpå offentleg godkjenning som optikar.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Etter bachelor i optometri kan du ta ei mastergrad i klinisk optometri eller ei grad i synsvitskap. Du kan også vidareutdanne deg gjennom ulike kurs.

Kva jobbar optikarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Optiker
Heltid
Alle sektorer
929 personer
527 personer
402 personer
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 850 kr
43 000 kr
47 500 kr
538 200 kr
516 000 kr
570 000 kr
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 850 kr
43 000 kr
47 500 kr
538 200 kr
516 000 kr
570 000 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
46 340 kr
44 380 kr
48 910 kr
556 080 kr
532 560 kr
586 920 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
46 410 kr
44 450 kr
48 970 kr
556 920 kr
533 400 kr
587 640 kr
Optiker
Deltid
Alle sektorer
407 personer
319 personer
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca
45 420 kr
44 710 kr
545 040 kr
536 520 kr
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca
45 420 kr
44 710 kr
545 040 kr
536 520 kr
Ca 286 kr
Ca 279 kr
Ca
46 260 kr
45 190 kr
555 120 kr
542 280 kr
Ca 286 kr
Ca 279 kr
Ca
46 290 kr
45 220 kr
555 480 kr
542 640 kr
Optiker
Heltid
Privat
907 personer
510 personer
397 personer
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 940 kr
43 000 kr
47 500 kr
539 280 kr
516 000 kr
570 000 kr
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 940 kr
43 000 kr
47 500 kr
539 280 kr
516 000 kr
570 000 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
46 410 kr
44 430 kr
48 950 kr
556 920 kr
533 160 kr
587 400 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
46 480 kr
44 500 kr
49 010 kr
557 760 kr
534 000 kr
588 120 kr
Optiker
Deltid
Privat
393 personer
307 personer
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 510 kr
44 830 kr
546 120 kr
537 960 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 510 kr
44 830 kr
546 120 kr
537 960 kr
Ca 286 kr
Ca 280 kr
Ca
46 340 kr
45 280 kr
556 080 kr
543 360 kr
Ca 286 kr
Ca 280 kr
Ca
46 370 kr
45 310 kr
556 440 kr
543 720 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Manuellterapeut behendler skulderen til en pasient

Manuell­terapeut

Manuell­terapeutar er vidareutdanna fysio­terapeutar som er ekspertar på musklar og skjelett.

Helsefagarbeidar som hjelper ein mannleg pasient med barberingen.

Helse­fagarbeidar

Som helse­fagarbeidar gir du omsorg, og ut­fører grunnleggjande sjukepleie til menneske i alle aldrar.

Fotterapeut behandler kunde

Fot­terapeut

Den viktigaste arbeidsoppgåva til fot­terapeuten er å behandle og førebygge fotproblem relatert til skobruk eller ulike sjukdommar.

Tanntekniker jobber med å lage tannerstatning.

Tann­tekniker

Ein tann­teknikar lagar tannerstatningar til pasientar som har mista eller skadt tennene sine.

En sosionom i samtale med en bruker.

Sosionom

Ein sosionom hjelper menneske med å førebyggje, løyse og redusere problem.

Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.

Geriater prater med eldre kvinne.

Geriatar

Som geriatar er du spesialist på sjukdommar hos eldre menneske.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.

Ortopeditekniker scanner føtter som plages av «Conversesyken».

Ortopedi­teknikar

Ortopedi­teknikaren lagar og reparerer ortopediske hjelpemiddel.

Illustrasjonsbilde av intensivsykepleier i arbeid.

Intensivsjukepleiar

Ein intensivsjukepleiar behandlar og pleier pasientar med akutte eller kritiske sjukdommar og skadar.

Kvinnelig lege smiler til pasient.

Lege

Som lege stiller du diagnosar og behandlar sjukdomar hos menneske.

Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.