× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Økonom i arbeid på kontoret.
Yrkesskildring

­Økonom

favoritt ikon

Som økonom kan du arbeide innenfor en rekke fagfelt, deriblant regnskap, revisjon eller analyse.

Økonom er en samlebetegnelse på personer med høyere økonomisk-administrativ utdanning.

Som økonom kan du jobbe innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgavene kan derfor variere mye.

Noen vanlige arbeidsoppgaver for økonomer er:

  • ledelse
  • administrasjon
  • regnskaps- og budsjettarbeid
  • forretningsutvikling og strategi
  • innovasjon
  • salg og markedsføring
  • markedsanalyser
  • personalarbeid

Det finnes flere økonomiutdannelser, men merk at disse skiller seg fra hverandre og gir ulik yrkeskompetanse.

Eksempler på økonomiyrker:

Man kan lage et skille mellom samfunnsøkonomer og bedriftsøkonomer. Grovt sett har bedriftsøkonomer bedriften som studieobjekt, mens samfunnsøkonomer har økonomien i samfunn som studieobjekt. Økonomers arbeid består derfor ofte i å analysere den nåværende økonomiske situasjonen i samfunnet og/eller bedriften, og bruker dette som grunnlag for å si noe om fremtiden. 

 

 

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Økonomer jobber både  både i det private næringslivet og i offentlig forvaltning. I privat næringsliv kan du jobbe med for eksempel bank, forsikring, revisjon, konsulentvirksomhet og IT. Innen offentlig forvaltning kan vanlige arbeidsplasser være departementer og direktorater, universiteter og høgskoler, Skatteetaten og Finanstilsynet. Noen økonomer jobber også i ideelle organisasjoner.

Personlege eigenskapar

Som økonom bør du ha anlegg for teori og analyser, og være glad i tall. Du må kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. 

Utdanning

Det finnes et bredt tilbud av ulike økonomiske utdanninger i hele landet. Økonomisk rettede studieløp tilbys ved de fleste universiteter og høgskoler. Som oftest er det gode fordypningsmuligheter, men hvilken type fordypning i økonomifag som tilbys varierer fra studiested til studiested.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og videreutdanning

Det tilbys videreutdanningskurs både ved universiteter og høgskoler, samt i regi av fagorganisasjoner.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Økonomisjef
Deltid
Alle sektorer
900 personer
505 personer
395 personer
Ca 352 kr
Ca 334 kr
Ca 384 kr
57 050 kr
54 170 kr
62 220 kr
684 600 kr
650 040 kr
746 640 kr
Ca 352 kr
Ca 334 kr
Ca 384 kr
57 050 kr
54 170 kr
62 220 kr
684 600 kr
650 040 kr
746 640 kr
Ca 406 kr
Ca 360 kr
Ca 475 kr
65 810 kr
58 250 kr
76 950 kr
789 720 kr
699 000 kr
923 400 kr
Ca 406 kr
Ca 360 kr
Ca 475 kr
65 940 kr
58 430 kr
77 000 kr
791 280 kr
701 160 kr
924 000 kr
Økonomisjef
Heltid
Alle sektorer
7 542 personer
3 293 personer
4 249 personer
Ca 449 kr
Ca 399 kr
Ca 500 kr
72 670 kr
64 680 kr
80 970 kr
872 040 kr
776 160 kr
971 640 kr
Ca 449 kr
Ca 399 kr
Ca 500 kr
72 670 kr
64 680 kr
80 970 kr
872 040 kr
776 160 kr
971 640 kr
Ca 520 kr
Ca 435 kr
Ca 586 kr
84 240 kr
70 400 kr
94 960 kr
1 010 880 kr
844 800 kr
1 139 520 kr
Ca 520 kr
Ca 435 kr
Ca 586 kr
84 540 kr
70 830 kr
95 160 kr
1 014 480 kr
849 960 kr
1 141 920 kr
Økonomisjef
Kommunal
405 personer
197 personer
208 personer
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 385 kr
60 130 kr
58 330 kr
62 360 kr
721 560 kr
699 960 kr
748 320 kr
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 385 kr
60 130 kr
58 330 kr
62 360 kr
721 560 kr
699 960 kr
748 320 kr
Ca 377 kr
Ca 364 kr
Ca 390 kr
61 080 kr
58 950 kr
63 100 kr
732 960 kr
707 400 kr
757 200 kr
Ca 377 kr
Ca 364 kr
Ca 390 kr
61 570 kr
59 560 kr
63 470 kr
738 840 kr
714 720 kr
761 640 kr
Økonomisjef
Heltid
Kommunal
390 personer
191 personer
199 personer
Ca 372 kr
Ca 363 kr
Ca 386 kr
60 330 kr
58 750 kr
62 500 kr
723 960 kr
705 000 kr
750 000 kr
Ca 372 kr
Ca 363 kr
Ca 386 kr
60 330 kr
58 750 kr
62 500 kr
723 960 kr
705 000 kr
750 000 kr
Ca 379 kr
Ca 365 kr
Ca 392 kr
61 340 kr
59 110 kr
63 480 kr
736 080 kr
709 320 kr
761 760 kr
Ca 379 kr
Ca 365 kr
Ca 392 kr
61 830 kr
59 710 kr
63 860 kr
741 960 kr
716 520 kr
766 320 kr
Økonomisjef
Privat
7 867 personer
3 519 personer
4 348 personer
Ca 450 kr
Ca 397 kr
Ca 510 kr
72 980 kr
64 380 kr
82 550 kr
875 760 kr
772 560 kr
990 600 kr
Ca 450 kr
Ca 397 kr
Ca 510 kr
72 980 kr
64 380 kr
82 550 kr
875 760 kr
772 560 kr
990 600 kr
Ca 522 kr
Ca 432 kr
Ca 593 kr
84 520 kr
69 980 kr
96 090 kr
1 014 240 kr
839 760 kr
1 153 080 kr
Ca 522 kr
Ca 432 kr
Ca 593 kr
84 790 kr
70 370 kr
96 270 kr
1 017 480 kr
844 440 kr
1 155 240 kr
Økonomisjef
Deltid
Privat
885 personer
499 personer
386 personer
Ca 355 kr
Ca 335 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
54 330 kr
62 500 kr
690 000 kr
651 960 kr
750 000 kr
Ca 355 kr
Ca 335 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
54 330 kr
62 500 kr
690 000 kr
651 960 kr
750 000 kr
Ca 408 kr
Ca 360 kr
Ca 480 kr
66 130 kr
58 340 kr
77 770 kr
793 560 kr
700 080 kr
933 240 kr
Ca 408 kr
Ca 360 kr
Ca 480 kr
66 250 kr
58 510 kr
77 830 kr
795 000 kr
702 120 kr
933 960 kr
Økonomisjef
Heltid
Privat
6 982 personer
3 020 personer
3 962 personer
Ca 458 kr
Ca 403 kr
Ca 514 kr
74 170 kr
65 340 kr
83 330 kr
890 040 kr
784 080 kr
999 960 kr
Ca 458 kr
Ca 403 kr
Ca 514 kr
74 170 kr
65 340 kr
83 330 kr
890 040 kr
784 080 kr
999 960 kr
Ca 529 kr
Ca 439 kr
Ca 599 kr
85 760 kr
71 070 kr
96 960 kr
1 029 120 kr
852 840 kr
1 163 520 kr
Ca 529 kr
Ca 439 kr
Ca 599 kr
86 040 kr
71 480 kr
97 140 kr
1 032 480 kr
857 760 kr
1 165 680 kr
Økonomisjef
Statlig
170 personer
Ca 449 kr
Ca
Ca
72 700 kr
872 400 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca
72 700 kr
872 400 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 260 kr
891 120 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 930 kr
899 160 kr
Økonomisjef
Heltid
Statlig
170 personer
Ca 449 kr
Ca
Ca
72 700 kr
872 400 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca
72 700 kr
872 400 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 260 kr
891 120 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 930 kr
899 160 kr
Økonomisjef
Alle sektorer
8 442 personer
3 798 personer
4 644 personer
Ca 444 kr
Ca 395 kr
Ca 495 kr
71 900 kr
63 960 kr
80 220 kr
862 800 kr
767 520 kr
962 640 kr
Ca 444 kr
Ca 395 kr
Ca 495 kr
71 900 kr
63 960 kr
80 220 kr
862 800 kr
767 520 kr
962 640 kr
Ca 513 kr
Ca 429 kr
Ca 581 kr
83 130 kr
69 430 kr
94 170 kr
997 560 kr
833 160 kr
1 130 040 kr
Ca 513 kr
Ca 429 kr
Ca 581 kr
83 420 kr
69 840 kr
94 360 kr
1 001 040 kr
838 080 kr
1 132 320 kr
Leder, forsikring eller finans
Deltid
Alle sektorer
312 personer
223 personer
Ca 398 kr
Ca
Ca 463 kr
64 470 kr
75 000 kr
773 640 kr
900 000 kr
Ca 398 kr
Ca
Ca 463 kr
64 470 kr
75 000 kr
773 640 kr
900 000 kr
Ca 508 kr
Ca
Ca 569 kr
82 360 kr
92 130 kr
988 320 kr
1 105 560 kr
Ca 508 kr
Ca
Ca 569 kr
82 560 kr
92 320 kr
990 720 kr
1 107 840 kr
Leder, forsikring eller finans
Heltid
Alle sektorer
4 903 personer
1 593 personer
3 310 personer
Ca 481 kr
Ca 446 kr
Ca 511 kr
77 950 kr
72 180 kr
82 800 kr
935 400 kr
866 160 kr
993 600 kr
Ca 481 kr
Ca 446 kr
Ca 511 kr
77 950 kr
72 180 kr
82 800 kr
935 400 kr
866 160 kr
993 600 kr
Ca 558 kr
Ca 493 kr
Ca 589 kr
90 430 kr
79 910 kr
95 490 kr
1 085 160 kr
958 920 kr
1 145 880 kr
Ca 558 kr
Ca 493 kr
Ca 589 kr
90 690 kr
80 250 kr
95 710 kr
1 088 280 kr
963 000 kr
1 148 520 kr
Leder, forsikring eller finans
Privat
5 156 personer
1 657 personer
3 499 personer
Ca 481 kr
Ca 443 kr
Ca 513 kr
78 000 kr
71 720 kr
83 070 kr
936 000 kr
860 640 kr
996 840 kr
Ca 481 kr
Ca 443 kr
Ca 513 kr
78 000 kr
71 720 kr
83 070 kr
936 000 kr
860 640 kr
996 840 kr
Ca 558 kr
Ca 491 kr
Ca 590 kr
90 430 kr
79 560 kr
95 630 kr
1 085 160 kr
954 720 kr
1 147 560 kr
Ca 558 kr
Ca 491 kr
Ca 590 kr
90 660 kr
79 850 kr
95 830 kr
1 087 920 kr
958 200 kr
1 149 960 kr
Leder, forsikring eller finans
Deltid
Privat
310 personer
221 personer
Ca 398 kr
Ca
Ca 471 kr
64 470 kr
76 330 kr
773 640 kr
915 960 kr
Ca 398 kr
Ca
Ca 471 kr
64 470 kr
76 330 kr
773 640 kr
915 960 kr
Ca 510 kr
Ca
Ca 572 kr
82 640 kr
92 640 kr
991 680 kr
1 111 680 kr
Ca 510 kr
Ca
Ca 572 kr
82 840 kr
92 830 kr
994 080 kr
1 113 960 kr
Leder, forsikring eller finans
Heltid
Privat
4 846 personer
1 568 personer
3 278 personer
Ca 483 kr
Ca 445 kr
Ca 514 kr
78 180 kr
72 010 kr
83 330 kr
938 160 kr
864 120 kr
999 960 kr
Ca 483 kr
Ca 445 kr
Ca 514 kr
78 180 kr
72 010 kr
83 330 kr
938 160 kr
864 120 kr
999 960 kr
Ca 560 kr
Ca 495 kr
Ca 591 kr
90 670 kr
80 120 kr
95 720 kr
1 088 040 kr
961 440 kr
1 148 640 kr
Ca 560 kr
Ca 495 kr
Ca 591 kr
90 900 kr
80 410 kr
95 920 kr
1 090 800 kr
964 920 kr
1 151 040 kr
Leder, forsikring eller finans
Alle sektorer
5 215 personer
1 682 personer
3 533 personer
Ca 479 kr
Ca 443 kr
Ca 510 kr
77 610 kr
71 800 kr
82 640 kr
931 320 kr
861 600 kr
991 680 kr
Ca 479 kr
Ca 443 kr
Ca 510 kr
77 610 kr
71 800 kr
82 640 kr
931 320 kr
861 600 kr
991 680 kr
Ca 557 kr
Ca 490 kr
Ca 589 kr
90 190 kr
79 370 kr
95 390 kr
1 082 280 kr
952 440 kr
1 144 680 kr
Ca 557 kr
Ca 490 kr
Ca 589 kr
90 450 kr
79 710 kr
95 610 kr
1 085 400 kr
956 520 kr
1 147 320 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 428 personer
1 013 personer
415 personer
Ca 295 kr
Ca 290 kr
Ca 311 kr
47 860 kr
47 010 kr
50 380 kr
574 320 kr
564 120 kr
604 560 kr
Ca 295 kr
Ca 290 kr
Ca 311 kr
47 860 kr
47 010 kr
50 380 kr
574 320 kr
564 120 kr
604 560 kr
Ca 320 kr
Ca 311 kr
Ca 345 kr
51 820 kr
50 370 kr
55 960 kr
621 840 kr
604 440 kr
671 520 kr
Ca 320 kr
Ca 311 kr
Ca 345 kr
52 350 kr
50 860 kr
56 600 kr
628 200 kr
610 320 kr
679 200 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
12 768 personer
6 686 personer
6 082 personer
Ca 327 kr
Ca 304 kr
Ca 360 kr
52 950 kr
49 230 kr
58 330 kr
635 400 kr
590 760 kr
699 960 kr
Ca 327 kr
Ca 304 kr
Ca 360 kr
52 950 kr
49 230 kr
58 330 kr
635 400 kr
590 760 kr
699 960 kr
Ca 358 kr
Ca 329 kr
Ca 390 kr
58 010 kr
53 340 kr
63 150 kr
696 120 kr
640 080 kr
757 800 kr
Ca 358 kr
Ca 329 kr
Ca 390 kr
59 440 kr
54 580 kr
64 790 kr
713 280 kr
654 960 kr
777 480 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Kommunal
791 personer
589 personer
202 personer
Ca 265 kr
Ca 258 kr
Ca 298 kr
43 000 kr
41 740 kr
48 330 kr
516 000 kr
500 880 kr
579 960 kr
Ca 265 kr
Ca 258 kr
Ca 298 kr
43 000 kr
41 740 kr
48 330 kr
516 000 kr
500 880 kr
579 960 kr
Ca 276 kr
Ca 266 kr
Ca 304 kr
44 700 kr
43 060 kr
49 290 kr
536 400 kr
516 720 kr
591 480 kr
Ca 276 kr
Ca 266 kr
Ca 304 kr
45 450 kr
43 790 kr
50 080 kr
545 400 kr
525 480 kr
600 960 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Kommunal
135 personer
119 personer
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca
40 340 kr
40 310 kr
484 080 kr
483 720 kr
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca
40 340 kr
40 310 kr
484 080 kr
483 720 kr
Ca 257 kr
Ca 254 kr
Ca
41 690 kr
41 070 kr
500 280 kr
492 840 kr
Ca 257 kr
Ca 254 kr
Ca
41 890 kr
41 290 kr
502 680 kr
495 480 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Kommunal
656 personer
470 personer
186 personer
Ca 267 kr
Ca 260 kr
Ca 298 kr
43 230 kr
42 070 kr
48 330 kr
518 760 kr
504 840 kr
579 960 kr
Ca 267 kr
Ca 260 kr
Ca 298 kr
43 230 kr
42 070 kr
48 330 kr
518 760 kr
504 840 kr
579 960 kr
Ca 278 kr
Ca 268 kr
Ca 305 kr
45 070 kr
43 370 kr
49 380 kr
540 840 kr
520 440 kr
592 560 kr
Ca 278 kr
Ca 268 kr
Ca 305 kr
45 890 kr
44 180 kr
50 210 kr
550 680 kr
530 160 kr
602 520 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Privat
10 581 personer
5 237 personer
5 344 personer
Ca 358 kr
Ca 334 kr
Ca 383 kr
57 920 kr
54 030 kr
62 010 kr
695 040 kr
648 360 kr
744 120 kr
Ca 358 kr
Ca 334 kr
Ca 383 kr
57 920 kr
54 030 kr
62 010 kr
695 040 kr
648 360 kr
744 120 kr
Ca 381 kr
Ca 354 kr
Ca 408 kr
61 800 kr
57 380 kr
66 040 kr
741 600 kr
688 560 kr
792 480 kr
Ca 381 kr
Ca 354 kr
Ca 408 kr
63 370 kr
58 750 kr
67 810 kr
760 440 kr
705 000 kr
813 720 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Privat
1 088 personer
722 personer
366 personer
Ca 314 kr
Ca 311 kr
Ca 323 kr
50 830 kr
50 330 kr
52 310 kr
609 960 kr
603 960 kr
627 720 kr
Ca 314 kr
Ca 311 kr
Ca 323 kr
50 830 kr
50 330 kr
52 310 kr
609 960 kr
603 960 kr
627 720 kr
Ca 338 kr
Ca 331 kr
Ca 355 kr
54 760 kr
53 600 kr
57 460 kr
657 120 kr
643 200 kr
689 520 kr
Ca 338 kr
Ca 331 kr
Ca 355 kr
55 410 kr
54 210 kr
58 190 kr
664 920 kr
650 520 kr
698 280 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Privat
9 493 personer
4 515 personer
4 978 personer
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 385 kr
58 330 kr
54 170 kr
62 430 kr
699 960 kr
650 040 kr
749 160 kr
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 385 kr
58 330 kr
54 170 kr
62 430 kr
699 960 kr
650 040 kr
749 160 kr
Ca 384 kr
Ca 356 kr
Ca 410 kr
62 270 kr
57 750 kr
66 370 kr
747 240 kr
693 000 kr
796 440 kr
Ca 384 kr
Ca 356 kr
Ca 410 kr
63 910 kr
59 190 kr
68 180 kr
766 920 kr
710 280 kr
818 160 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Statlig
2 824 personer
1 873 personer
951 personer
Ca 272 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 050 kr
42 900 kr
47 460 kr
528 600 kr
514 800 kr
569 520 kr
Ca 272 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 050 kr
42 900 kr
47 460 kr
528 600 kr
514 800 kr
569 520 kr
Ca 282 kr
Ca 274 kr
Ca 299 kr
45 730 kr
44 350 kr
48 400 kr
548 760 kr
532 200 kr
580 800 kr
Ca 282 kr
Ca 274 kr
Ca 299 kr
46 520 kr
45 110 kr
49 260 kr
558 240 kr
541 320 kr
591 120 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Statlig
205 personer
172 personer
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca
41 960 kr
41 710 kr
503 520 kr
500 520 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca
41 960 kr
41 710 kr
503 520 kr
500 520 kr
Ca 273 kr
Ca 271 kr
Ca
44 200 kr
43 860 kr
530 400 kr
526 320 kr
Ca 273 kr
Ca 271 kr
Ca
44 350 kr
44 040 kr
532 200 kr
528 480 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Statlig
2 619 personer
1 701 personer
918 personer
Ca 275 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 480 kr
42 900 kr
47 460 kr
533 760 kr
514 800 kr
569 520 kr
Ca 275 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 480 kr
42 900 kr
47 460 kr
533 760 kr
514 800 kr
569 520 kr
Ca 283 kr
Ca 274 kr
Ca 299 kr
45 810 kr
44 380 kr
48 450 kr
549 720 kr
532 560 kr
581 400 kr
Ca 283 kr
Ca 274 kr
Ca 299 kr
46 640 kr
45 180 kr
49 330 kr
559 680 kr
542 160 kr
591 960 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Alle sektorer
14 196 personer
7 699 personer
6 497 personer
Ca 324 kr
Ca 303 kr
Ca 360 kr
52 560 kr
49 100 kr
58 330 kr
630 720 kr
589 200 kr
699 960 kr
Ca 324 kr
Ca 303 kr
Ca 360 kr
52 560 kr
49 100 kr
58 330 kr
630 720 kr
589 200 kr
699 960 kr
Ca 356 kr
Ca 328 kr
Ca 388 kr
57 620 kr
53 080 kr
62 900 kr
691 440 kr
636 960 kr
754 800 kr
Ca 356 kr
Ca 328 kr
Ca 388 kr
58 990 kr
54 250 kr
64 500 kr
707 880 kr
651 000 kr
774 000 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
986 personer
546 personer
440 personer
Ca 307 kr
Ca 284 kr
Ca 379 kr
49 660 kr
45 930 kr
61 440 kr
595 920 kr
551 160 kr
737 280 kr
Ca 307 kr
Ca 284 kr
Ca 379 kr
49 660 kr
45 930 kr
61 440 kr
595 920 kr
551 160 kr
737 280 kr
Ca 352 kr
Ca 313 kr
Ca 411 kr
57 010 kr
50 780 kr
66 550 kr
684 120 kr
609 360 kr
798 600 kr
Ca 352 kr
Ca 313 kr
Ca 411 kr
57 140 kr
50 920 kr
66 660 kr
685 680 kr
611 040 kr
799 920 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
11 261 personer
4 942 personer
6 319 personer
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 750 kr
50 240 kr
60 000 kr
657 000 kr
602 880 kr
720 000 kr
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 750 kr
50 240 kr
60 000 kr
657 000 kr
602 880 kr
720 000 kr
Ca 388 kr
Ca 340 kr
Ca 425 kr
62 820 kr
55 060 kr
68 890 kr
753 840 kr
660 720 kr
826 680 kr
Ca 388 kr
Ca 340 kr
Ca 425 kr
63 700 kr
55 860 kr
69 820 kr
764 400 kr
670 320 kr
837 840 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Privat
11 978 personer
5 366 personer
6 612 personer
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 420 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 040 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 420 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 040 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 387 kr
Ca 338 kr
Ca 426 kr
62 690 kr
54 820 kr
69 040 kr
752 280 kr
657 840 kr
828 480 kr
Ca 387 kr
Ca 338 kr
Ca 426 kr
63 520 kr
55 580 kr
69 930 kr
762 240 kr
666 960 kr
839 160 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Privat
962 personer
534 personer
428 personer
Ca 309 kr
Ca 285 kr
Ca 381 kr
50 000 kr
46 170 kr
61 800 kr
600 000 kr
554 040 kr
741 600 kr
Ca 309 kr
Ca 285 kr
Ca 381 kr
50 000 kr
46 170 kr
61 800 kr
600 000 kr
554 040 kr
741 600 kr
Ca 353 kr
Ca 315 kr
Ca 413 kr
57 230 kr
50 950 kr
66 920 kr
686 760 kr
611 400 kr
803 040 kr
Ca 353 kr
Ca 315 kr
Ca 413 kr
57 360 kr
51 090 kr
67 030 kr
688 320 kr
613 080 kr
804 360 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Privat
11 016 personer
4 832 personer
6 184 personer
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 690 kr
50 140 kr
60 000 kr
656 280 kr
601 680 kr
720 000 kr
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 690 kr
50 140 kr
60 000 kr
656 280 kr
601 680 kr
720 000 kr
Ca 389 kr
Ca 340 kr
Ca 427 kr
62 960 kr
55 100 kr
69 110 kr
755 520 kr
661 200 kr
829 320 kr
Ca 389 kr
Ca 340 kr
Ca 427 kr
63 830 kr
55 910 kr
70 030 kr
765 960 kr
670 920 kr
840 360 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Statlig
176 personer
Ca 350 kr
Ca
Ca
56 770 kr
681 240 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca
56 920 kr
683 040 kr
Ca 359 kr
Ca
Ca
58 160 kr
697 920 kr
Ca 359 kr
Ca
Ca
59 630 kr
715 560 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Statlig
168 personer
Ca 351 kr
Ca
Ca
56 850 kr
682 200 kr
Ca 351 kr
Ca
Ca
57 010 kr
684 120 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca
58 310 kr
699 720 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca
59 810 kr
717 720 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Alle sektorer
12 247 personer
5 488 personer
6 759 personer
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 450 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 400 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 450 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 400 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 386 kr
Ca 338 kr
Ca 425 kr
62 540 kr
54 780 kr
68 810 kr
750 480 kr
657 360 kr
825 720 kr
Ca 386 kr
Ca 338 kr
Ca 425 kr
63 380 kr
55 540 kr
69 710 kr
760 560 kr
666 480 kr
836 520 kr
Finansanalytiker
Deltid
Alle sektorer
1 011 personer
537 personer
474 personer
Ca 301 kr
Ca 283 kr
Ca 333 kr
48 840 kr
45 830 kr
53 870 kr
586 080 kr
549 960 kr
646 440 kr
Ca 301 kr
Ca 283 kr
Ca 333 kr
48 840 kr
45 830 kr
53 870 kr
586 080 kr
549 960 kr
646 440 kr
Ca 340 kr
Ca 308 kr
Ca 380 kr
55 030 kr
49 840 kr
61 510 kr
660 360 kr
598 080 kr
738 120 kr
Ca 340 kr
Ca 308 kr
Ca 380 kr
55 080 kr
49 890 kr
61 570 kr
660 960 kr
598 680 kr
738 840 kr
Finansanalytiker
Heltid
Alle sektorer
10 336 personer
4 301 personer
6 035 personer
Ca 345 kr
Ca 316 kr
Ca 370 kr
55 870 kr
51 250 kr
60 000 kr
670 440 kr
615 000 kr
720 000 kr
Ca 345 kr
Ca 316 kr
Ca 370 kr
55 870 kr
51 250 kr
60 000 kr
670 440 kr
615 000 kr
720 000 kr
Ca 382 kr
Ca 343 kr
Ca 411 kr
61 950 kr
55 550 kr
66 510 kr
743 400 kr
666 600 kr
798 120 kr
Ca 382 kr
Ca 343 kr
Ca 411 kr
62 340 kr
55 840 kr
66 960 kr
748 080 kr
670 080 kr
803 520 kr
Finansanalytiker
Kommunal
144 personer
Ca 306 kr
Ca
Ca
49 580 kr
594 960 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca
49 580 kr
594 960 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca
50 350 kr
604 200 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca
50 600 kr
607 200 kr
Finansanalytiker
Heltid
Kommunal
131 personer
Ca 306 kr
Ca
Ca
49 570 kr
594 840 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca
49 570 kr
594 840 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca
50 320 kr
603 840 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca
50 590 kr
607 080 kr
Finansanalytiker
Privat
10 536 personer
4 364 personer
6 172 personer
Ca 350 kr
Ca 320 kr
Ca 375 kr
56 670 kr
51 830 kr
60 720 kr
680 040 kr
621 960 kr
728 640 kr
Ca 350 kr
Ca 320 kr
Ca 375 kr
56 670 kr
51 830 kr
60 720 kr
680 040 kr
621 960 kr
728 640 kr
Ca 386 kr
Ca 345 kr
Ca 415 kr
62 570 kr
55 970 kr
67 160 kr
750 840 kr
671 640 kr
805 920 kr
Ca 386 kr
Ca 345 kr
Ca 415 kr
62 930 kr
56 220 kr
67 600 kr
755 160 kr
674 640 kr
811 200 kr
Finansanalytiker
Deltid
Privat
962 personer
504 personer
458 personer
Ca 304 kr
Ca 283 kr
Ca 339 kr
49 170 kr
45 770 kr
54 930 kr
590 040 kr
549 240 kr
659 160 kr
Ca 304 kr
Ca 283 kr
Ca 339 kr
49 170 kr
45 770 kr
54 930 kr
590 040 kr
549 240 kr
659 160 kr
Ca 342 kr
Ca 308 kr
Ca 383 kr
55 430 kr
49 920 kr
62 060 kr
665 160 kr
599 040 kr
744 720 kr
Ca 342 kr
Ca 308 kr
Ca 383 kr
55 480 kr
49 970 kr
62 120 kr
665 760 kr
599 640 kr
745 440 kr
Finansanalytiker
Heltid
Privat
9 574 personer
3 860 personer
5 714 personer
Ca 352 kr
Ca 322 kr
Ca 376 kr
57 080 kr
52 220 kr
60 850 kr
684 960 kr
626 640 kr
730 200 kr
Ca 352 kr
Ca 322 kr
Ca 376 kr
57 080 kr
52 220 kr
60 850 kr
684 960 kr
626 640 kr
730 200 kr
Ca 388 kr
Ca 348 kr
Ca 416 kr
62 930 kr
56 380 kr
67 350 kr
755 160 kr
676 560 kr
808 200 kr
Ca 388 kr
Ca 348 kr
Ca 416 kr
63 310 kr
56 650 kr
67 800 kr
759 720 kr
679 800 kr
813 600 kr
Finansanalytiker
Statlig
667 personer
394 personer
273 personer
Ca 295 kr
Ca 290 kr
Ca 312 kr
47 770 kr
47 010 kr
50 540 kr
573 240 kr
564 120 kr
606 480 kr
Ca 295 kr
Ca 290 kr
Ca 312 kr
47 770 kr
47 010 kr
50 540 kr
573 240 kr
564 120 kr
606 480 kr
Ca 306 kr
Ca 297 kr
Ca 318 kr
49 520 kr
48 130 kr
51 510 kr
594 240 kr
577 560 kr
618 120 kr
Ca 306 kr
Ca 297 kr
Ca 318 kr
50 050 kr
48 680 kr
52 010 kr
600 600 kr
584 160 kr
624 120 kr
Finansanalytiker
Heltid
Statlig
631 personer
369 personer
262 personer
Ca 295 kr
Ca 291 kr
Ca 312 kr
47 850 kr
47 080 kr
50 610 kr
574 200 kr
564 960 kr
607 320 kr
Ca 295 kr
Ca 291 kr
Ca 312 kr
47 850 kr
47 080 kr
50 610 kr
574 200 kr
564 960 kr
607 320 kr
Ca 306 kr
Ca 297 kr
Ca 319 kr
49 580 kr
48 130 kr
51 640 kr
594 960 kr
577 560 kr
619 680 kr
Ca 306 kr
Ca 297 kr
Ca 319 kr
50 130 kr
48 700 kr
52 150 kr
601 560 kr
584 400 kr
625 800 kr
Finansanalytiker
Alle sektorer
11 347 personer
4 838 personer
6 509 personer
Ca 343 kr
Ca 314 kr
Ca 370 kr
55 590 kr
50 940 kr
60 000 kr
667 080 kr
611 280 kr
720 000 kr
Ca 343 kr
Ca 314 kr
Ca 370 kr
55 590 kr
50 940 kr
60 000 kr
667 080 kr
611 280 kr
720 000 kr
Ca 380 kr
Ca 341 kr
Ca 409 kr
61 630 kr
55 200 kr
66 330 kr
739 560 kr
662 400 kr
795 960 kr
Ca 380 kr
Ca 341 kr
Ca 409 kr
62 000 kr
55 480 kr
66 770 kr
744 000 kr
665 760 kr
801 240 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Deltid
Alle sektorer
1 802 personer
1 225 personer
577 personer
Ca 232 kr
Ca 236 kr
Ca 207 kr
37 520 kr
38 240 kr
33 570 kr
450 240 kr
458 880 kr
402 840 kr
Ca 232 kr
Ca 236 kr
Ca 207 kr
37 520 kr
38 240 kr
33 570 kr
450 240 kr
458 880 kr
402 840 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 252 kr
40 390 kr
40 200 kr
40 890 kr
484 680 kr
482 400 kr
490 680 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 252 kr
40 860 kr
40 560 kr
41 630 kr
490 320 kr
486 720 kr
499 560 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Heltid
Alle sektorer
12 319 personer
6 705 personer
5 614 personer
Ca 282 kr
Ca 265 kr
Ca 311 kr
45 700 kr
42 950 kr
50 360 kr
548 400 kr
515 400 kr
604 320 kr
Ca 282 kr
Ca 265 kr
Ca 311 kr
45 700 kr
43 020 kr
50 360 kr
548 400 kr
516 240 kr
604 320 kr
Ca 325 kr
Ca 288 kr
Ca 370 kr
52 690 kr
46 580 kr
59 990 kr
632 280 kr
558 960 kr
719 880 kr
Ca 325 kr
Ca 288 kr
Ca 370 kr
53 470 kr
47 320 kr
60 830 kr
641 640 kr
567 840 kr
729 960 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Privat
14 113 personer
7 924 personer
6 189 personer
Ca 278 kr
Ca 262 kr
Ca 308 kr
45 040 kr
42 430 kr
49 840 kr
540 480 kr
509 160 kr
598 080 kr
Ca 278 kr
Ca 262 kr
Ca 308 kr
45 040 kr
42 490 kr
49 840 kr
540 480 kr
509 880 kr
598 080 kr
Ca 319 kr
Ca 283 kr
Ca 364 kr
51 700 kr
45 910 kr
59 030 kr
620 400 kr
550 920 kr
708 360 kr
Ca 319 kr
Ca 283 kr
Ca 364 kr
52 460 kr
46 610 kr
59 860 kr
629 520 kr
559 320 kr
718 320 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Deltid
Privat
1 800 personer
1 223 personer
577 personer
Ca 232 kr
Ca 236 kr
Ca 207 kr
37 520 kr
38 240 kr
33 570 kr
450 240 kr
458 880 kr
402 840 kr
Ca 232 kr
Ca 236 kr
Ca 207 kr
37 520 kr
38 240 kr
33 570 kr
450 240 kr
458 880 kr
402 840 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 252 kr
40 390 kr
40 200 kr
40 890 kr
484 680 kr
482 400 kr
490 680 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 252 kr
40 860 kr
40 560 kr
41 630 kr
490 320 kr
486 720 kr
499 560 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Heltid
Privat
12 313 personer
6 701 personer
5 612 personer
Ca 282 kr
Ca 265 kr
Ca 311 kr
45 700 kr
42 950 kr
50 400 kr
548 400 kr
515 400 kr
604 800 kr
Ca 282 kr
Ca 265 kr
Ca 311 kr
45 700 kr
43 020 kr
50 400 kr
548 400 kr
516 240 kr
604 800 kr
Ca 325 kr
Ca 287 kr
Ca 370 kr
52 690 kr
46 570 kr
60 000 kr
632 280 kr
558 840 kr
720 000 kr
Ca 325 kr
Ca 287 kr
Ca 370 kr
53 470 kr
47 310 kr
60 840 kr
641 640 kr
567 720 kr
730 080 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Alle sektorer
14 121 personer
7 930 personer
6 191 personer
Ca 278 kr
Ca 262 kr
Ca 308 kr
45 040 kr
42 430 kr
49 840 kr
540 480 kr
509 160 kr
598 080 kr
Ca 278 kr
Ca 262 kr
Ca 308 kr
45 040 kr
42 490 kr
49 840 kr
540 480 kr
509 880 kr
598 080 kr
Ca 319 kr
Ca 283 kr
Ca 364 kr
51 700 kr
45 910 kr
59 030 kr
620 400 kr
550 920 kr
708 360 kr
Ca 319 kr
Ca 283 kr
Ca 364 kr
52 460 kr
46 610 kr
59 860 kr
629 520 kr
559 320 kr
718 320 kr
Regnskapsfører
Deltid
Alle sektorer
4 627 personer
3 490 personer
1 137 personer
Ca 266 kr
Ca 264 kr
Ca 278 kr
43 050 kr
42 710 kr
45 000 kr
516 600 kr
512 520 kr
540 000 kr
Ca 266 kr
Ca 264 kr
Ca 278 kr
43 050 kr
42 710 kr
45 000 kr
516 600 kr
512 520 kr
540 000 kr
Ca 282 kr
Ca 276 kr
Ca 302 kr
45 610 kr
44 770 kr
48 970 kr
547 320 kr
537 240 kr
587 640 kr
Ca 282 kr
Ca 276 kr
Ca 302 kr
45 930 kr
45 090 kr
49 290 kr
551 160 kr
541 080 kr
591 480 kr
Regnskapsfører
Heltid
Alle sektorer
14 363 personer
9 515 personer
4 848 personer
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 309 kr
45 860 kr
44 630 kr
50 000 kr
550 320 kr
535 560 kr
600 000 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 309 kr
45 860 kr
44 630 kr
50 000 kr
550 320 kr
535 560 kr
600 000 kr
Ca 305 kr
Ca 290 kr
Ca 336 kr
49 470 kr
46 910 kr
54 490 kr
593 640 kr
562 920 kr
653 880 kr
Ca 305 kr
Ca 290 kr
Ca 336 kr
50 570 kr
48 010 kr
55 590 kr
606 840 kr
576 120 kr
667 080 kr
Regnskapsfører
Kommunal
1 479 personer
1 151 personer
328 personer
Ca 252 kr
Ca 250 kr
Ca 267 kr
40 900 kr
40 420 kr
43 310 kr
490 800 kr
485 040 kr
519 720 kr
Ca 252 kr
Ca 250 kr
Ca 267 kr
40 900 kr
40 420 kr
43 310 kr
490 800 kr
485 040 kr
519 720 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 277 kr
42 530 kr
41 860 kr
44 880 kr
510 360 kr
502 320 kr
538 560 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 277 kr
42 940 kr
42 280 kr
45 230 kr
515 280 kr
507 360 kr
542 760 kr
Regnskapsfører
Deltid
Kommunal
253 personer
207 personer
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca
39 690 kr
39 690 kr
476 280 kr
476 280 kr
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca
39 690 kr
39 690 kr
476 280 kr
476 280 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca
40 640 kr
40 420 kr
487 680 kr
485 040 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca
40 690 kr
40 460 kr
488 280 kr
485 520 kr
Regnskapsfører
Heltid
Kommunal
1 226 personer
944 personer
282 personer
Ca 254 kr
Ca 250 kr
Ca 269 kr
41 170 kr
40 540 kr
43 520 kr
494 040 kr
486 480 kr
522 240 kr
Ca 254 kr
Ca 250 kr
Ca 269 kr
41 170 kr
40 540 kr
43 520 kr
494 040 kr
486 480 kr
522 240 kr
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 279 kr
42 760 kr
42 050 kr
45 140 kr
513 120 kr
504 600 kr
541 680 kr
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 279 kr
43 210 kr
42 520 kr
45 510 kr
518 520 kr
510 240 kr
546 120 kr
Regnskapsfører
Privat
17 183 personer
11 610 personer
5 573 personer
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 309 kr
46 000 kr
44 890 kr
50 000 kr
552 000 kr
538 680 kr
600 000 kr
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 309 kr
46 000 kr
44 890 kr
50 000 kr
552 000 kr
538 680 kr
600 000 kr
Ca 306 kr
Ca 291 kr
Ca 337 kr
49 560 kr
47 100 kr
54 620 kr
594 720 kr
565 200 kr
655 440 kr
Ca 306 kr
Ca 291 kr
Ca 337 kr
50 600 kr
48 130 kr
55 690 kr
607 200 kr
577 560 kr
668 280 kr
Regnskapsfører
Deltid
Privat
4 347 personer
3 258 personer
1 089 personer
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
43 430 kr
43 120 kr
45 660 kr
521 160 kr
517 440 kr
547 920 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
43 430 kr
43 120 kr
45 660 kr
521 160 kr
517 440 kr
547 920 kr
Ca 284 kr
Ca 278 kr
Ca 305 kr
45 960 kr
45 100 kr
49 350 kr
551 520 kr
541 200 kr
592 200 kr
Ca 284 kr
Ca 278 kr
Ca 305 kr
46 300 kr
45 440 kr
49 680 kr
555 600 kr
545 280 kr
596 160 kr
Regnskapsfører
Heltid
Privat
12 836 personer
8 352 personer
4 484 personer
Ca 288 kr
Ca 279 kr
Ca 309 kr
46 580 kr
45 190 kr
50 000 kr
558 960 kr
542 280 kr
600 000 kr
Ca 288 kr
Ca 279 kr
Ca 309 kr
46 580 kr
45 190 kr
50 000 kr
558 960 kr
542 280 kr
600 000 kr
Ca 310 kr
Ca 294 kr
Ca 341 kr
50 220 kr
47 550 kr
55 190 kr
602 640 kr
570 600 kr
662 280 kr
Ca 310 kr
Ca 294 kr
Ca 341 kr
51 390 kr
48 730 kr
56 340 kr
616 680 kr
584 760 kr
676 080 kr
Regnskapsfører
Statlig
328 personer
244 personer
Ca 265 kr
Ca 256 kr
Ca
42 940 kr
41 490 kr
515 280 kr
497 880 kr
Ca 265 kr
Ca 256 kr
Ca
42 940 kr
41 490 kr
515 280 kr
497 880 kr
Ca 274 kr
Ca 265 kr
Ca
44 340 kr
43 000 kr
532 080 kr
516 000 kr
Ca 274 kr
Ca 265 kr
Ca
45 020 kr
43 700 kr
540 240 kr
524 400 kr
Regnskapsfører
Heltid
Statlig
301 personer
219 personer
Ca 268 kr
Ca 259 kr
Ca
43 380 kr
41 920 kr
520 560 kr
503 040 kr
Ca 268 kr
Ca 259 kr
Ca
43 380 kr
41 920 kr
520 560 kr
503 040 kr
Ca 275 kr
Ca 267 kr
Ca
44 600 kr
43 220 kr
535 200 kr
518 640 kr
Ca 275 kr
Ca 267 kr
Ca
45 310 kr
43 960 kr
543 720 kr
527 520 kr
Regnskapsfører
Alle sektorer
18 990 personer
13 005 personer
5 985 personer
Ca 281 kr
Ca 273 kr
Ca 305 kr
45 500 kr
44 200 kr
49 340 kr
546 000 kr
530 400 kr
592 080 kr
Ca 281 kr
Ca 273 kr
Ca 305 kr
45 500 kr
44 200 kr
49 340 kr
546 000 kr
530 400 kr
592 080 kr
Ca 302 kr
Ca 287 kr
Ca 333 kr
48 890 kr
46 530 kr
53 970 kr
586 680 kr
558 360 kr
647 640 kr
Ca 302 kr
Ca 287 kr
Ca 333 kr
49 870 kr
47 500 kr
54 990 kr
598 440 kr
570 000 kr
659 880 kr
Regnskapsmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
6 889 personer
5 732 personer
1 157 personer
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 237 kr
39 580 kr
39 690 kr
38 320 kr
474 960 kr
476 280 kr
459 840 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 237 kr
39 580 kr
39 690 kr
38 320 kr
474 960 kr
476 280 kr
459 840 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca 254 kr
40 870 kr
40 830 kr
41 140 kr
490 440 kr
489 960 kr
493 680 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca 254 kr
41 140 kr
41 100 kr
41 420 kr
493 680 kr
493 200 kr
497 040 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
13 385 personer
10 221 personer
3 164 personer
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 262 kr
41 650 kr
41 250 kr
42 500 kr
499 800 kr
495 000 kr
510 000 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 262 kr
41 650 kr
41 250 kr
42 500 kr
499 800 kr
495 000 kr
510 000 kr
Ca 268 kr
Ca 264 kr
Ca 279 kr
43 340 kr
42 780 kr
45 170 kr
520 080 kr
513 360 kr
542 040 kr
Ca 268 kr
Ca 264 kr
Ca 279 kr
44 880 kr
43 960 kr
47 880 kr
538 560 kr
527 520 kr
574 560 kr
Regnskapsmedarbeider
Kommunal
253 personer
210 personer
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca
39 560 kr
39 380 kr
474 720 kr
472 560 kr
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca
39 560 kr
39 380 kr
474 720 kr
472 560 kr
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca
40 000 kr
39 950 kr
480 000 kr
479 400 kr
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca
40 470 kr
40 340 kr
485 640 kr
484 080 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Kommunal
189 personer
155 personer
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca
40 000 kr
39 570 kr
480 000 kr
474 840 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca
40 000 kr
39 570 kr
480 000 kr
474 840 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca
40 550 kr
40 420 kr
486 600 kr
485 040 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca
41 120 kr
40 890 kr
493 440 kr
490 680 kr
Regnskapsmedarbeider
Privat
19 889 personer
15 645 personer
4 244 personer
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 259 kr
41 060 kr
40 860 kr
42 000 kr
492 720 kr
490 320 kr
504 000 kr
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 259 kr
41 060 kr
40 860 kr
42 000 kr
492 720 kr
490 320 kr
504 000 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
Ca 276 kr
42 880 kr
42 370 kr
44 750 kr
514 560 kr
508 440 kr
537 000 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
Ca 276 kr
44 180 kr
43 350 kr
47 200 kr
530 160 kr
520 200 kr
566 400 kr
Regnskapsmedarbeider
Deltid
Privat
6 800 personer
5 656 personer
1 144 personer
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
39 600 kr
39 760 kr
38 480 kr
475 200 kr
477 120 kr
461 760 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
39 600 kr
39 760 kr
38 480 kr
475 200 kr
477 120 kr
461 760 kr
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 255 kr
40 920 kr
40 870 kr
41 250 kr
491 040 kr
490 440 kr
495 000 kr
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 255 kr
41 200 kr
41 150 kr
41 530 kr
494 400 kr
493 800 kr
498 360 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Privat
13 089 personer
9 989 personer
3 100 personer
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 262 kr
41 670 kr
41 300 kr
42 500 kr
500 040 kr
495 600 kr
510 000 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 262 kr
41 670 kr
41 300 kr
42 500 kr
500 040 kr
495 600 kr
510 000 kr
Ca 268 kr
Ca 264 kr
Ca 279 kr
43 380 kr
42 820 kr
45 210 kr
520 560 kr
513 840 kr
542 520 kr
Ca 268 kr
Ca 264 kr
Ca 279 kr
44 940 kr
44 020 kr
47 950 kr
539 280 kr
528 240 kr
575 400 kr
Regnskapsmedarbeider
Statlig
132 personer
Ca 260 kr
Ca
Ca
42 120 kr
505 440 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca
42 120 kr
505 440 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca
43 050 kr
516 600 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca
43 600 kr
523 200 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Statlig
107 personer
Ca 263 kr
Ca
Ca
42 620 kr
511 440 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca
42 620 kr
511 440 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca
43 570 kr
522 840 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca
44 180 kr
530 160 kr
Regnskapsmedarbeider
Alle sektorer
20 274 personer
15 953 personer
4 321 personer
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 259 kr
41 030 kr
40 830 kr
42 000 kr
492 360 kr
489 960 kr
504 000 kr
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 259 kr
41 030 kr
40 830 kr
42 000 kr
492 360 kr
489 960 kr
504 000 kr
Ca 264 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
42 840 kr
42 330 kr
44 700 kr
514 080 kr
507 960 kr
536 400 kr
Ca 264 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
44 120 kr
43 300 kr
47 120 kr
529 440 kr
519 600 kr
565 440 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
138 personer
125 personer
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca
39 000 kr
39 100 kr
468 000 kr
469 200 kr
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca
39 000 kr
39 100 kr
468 000 kr
469 200 kr
Ca 249 kr
Ca 251 kr
Ca
40 410 kr
40 720 kr
484 920 kr
488 640 kr
Ca 249 kr
Ca 251 kr
Ca
40 730 kr
41 070 kr
488 760 kr
492 840 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
310 personer
252 personer
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca
42 450 kr
42 450 kr
509 400 kr
509 400 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca
42 450 kr
42 450 kr
509 400 kr
509 400 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca
43 440 kr
43 260 kr
521 280 kr
519 120 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca
44 310 kr
44 100 kr
531 720 kr
529 200 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Privat
421 personer
355 personer
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca
42 320 kr
42 320 kr
507 840 kr
507 840 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca
42 320 kr
42 320 kr
507 840 kr
507 840 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca
43 070 kr
42 920 kr
516 840 kr
515 040 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca
43 860 kr
43 680 kr
526 320 kr
524 160 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Deltid
Privat
121 personer
112 personer
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca
39 900 kr
39 900 kr
478 800 kr
478 800 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca
39 900 kr
39 900 kr
478 800 kr
478 800 kr
Ca 252 kr
Ca 253 kr
Ca
40 750 kr
40 990 kr
489 000 kr
491 880 kr
Ca 252 kr
Ca 253 kr
Ca
41 110 kr
41 370 kr
493 320 kr
496 440 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Heltid
Privat
300 personer
243 personer
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca
42 880 kr
43 110 kr
514 560 kr
517 320 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca
42 880 kr
43 110 kr
514 560 kr
517 320 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca
43 580 kr
43 420 kr
522 960 kr
521 040 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca
44 470 kr
44 280 kr
533 640 kr
531 360 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Alle sektorer
448 personer
377 personer
Ca 260 kr
Ca 261 kr
Ca
42 080 kr
42 220 kr
504 960 kr
506 640 kr
Ca 260 kr
Ca 261 kr
Ca
42 080 kr
42 220 kr
504 960 kr
506 640 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca
42 860 kr
42 720 kr
514 320 kr
512 640 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca
43 620 kr
43 460 kr
523 440 kr
521 520 kr
Lønningsmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
398 personer
366 personer
Ca 260 kr
Ca 261 kr
Ca
42 160 kr
42 260 kr
505 920 kr
507 120 kr
Ca 260 kr
Ca 261 kr
Ca
42 160 kr
42 260 kr
505 920 kr
507 120 kr
Ca 268 kr
Ca 269 kr
Ca
43 480 kr
43 570 kr
521 760 kr
522 840 kr
Ca 268 kr
Ca 269 kr
Ca
43 860 kr
43 970 kr
526 320 kr
527 640 kr
Lønningsmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
1 562 personer
1 398 personer
164 personer
Ca 265 kr
Ca 265 kr
Ca 265 kr
42 920 kr
42 920 kr
42 920 kr
515 040 kr
515 040 kr
515 040 kr
Ca 265 kr
Ca 265 kr
Ca 265 kr
42 920 kr
42 920 kr
42 980 kr
515 040 kr
515 040 kr
515 760 kr
Ca 272 kr
Ca 271 kr
Ca 281 kr
44 040 kr
43 870 kr
45 520 kr
528 480 kr
526 440 kr
546 240 kr
Ca 272 kr
Ca 271 kr
Ca 281 kr
45 260 kr
45 050 kr
47 130 kr
543 120 kr
540 600 kr
565 560 kr
Lønningsmedarbeider
Kommunal
242 personer
226 personer
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca
40 380 kr
40 250 kr
484 560 kr
483 000 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca
40 380 kr
40 250 kr
484 560 kr
483 000 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca
40 830 kr
40 730 kr
489 960 kr
488 760 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca
41 480 kr
41 390 kr
497 760 kr
496 680 kr
Lønningsmedarbeider
Heltid
Kommunal
204 personer
188 personer
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca
40 340 kr
40 030 kr
484 080 kr
480 360 kr
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca
40 340 kr
40 030 kr
484 080 kr
480 360 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 870 kr
40 760 kr
490 440 kr
489 120 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
41 550 kr
41 450 kr
498 600 kr
497 400 kr
Lønningsmedarbeider
Privat
1 659 personer
1 483 personer
176 personer
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
43 690 kr
43 750 kr
43 090 kr
524 280 kr
525 000 kr
517 080 kr
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
43 690 kr
43 750 kr
43 120 kr
524 280 kr
525 000 kr
517 440 kr
Ca 275 kr
Ca 275 kr
Ca 281 kr
44 620 kr
44 510 kr
45 580 kr
535 440 kr
534 120 kr
546 960 kr
Ca 275 kr
Ca 275 kr
Ca 281 kr
45 830 kr
45 670 kr
47 170 kr
549 960 kr
548 040 kr
566 040 kr
Lønningsmedarbeider
Deltid
Privat
351 personer
319 personer
Ca 262 kr
Ca 264 kr
Ca
42 500 kr
42 690 kr
510 000 kr
512 280 kr
Ca 262 kr
Ca 264 kr
Ca
42 500 kr
42 690 kr
510 000 kr
512 280 kr
Ca 272 kr
Ca 273 kr
Ca
44 000 kr
44 150 kr
528 000 kr
529 800 kr
Ca 272 kr
Ca 273 kr
Ca
44 390 kr
44 570 kr
532 680 kr
534 840 kr
Lønningsmedarbeider
Heltid
Privat
1 308 personer
1 164 personer
144 personer
Ca 271 kr
Ca 271 kr
Ca 267 kr
43 840 kr
43 930 kr
43 190 kr
526 080 kr
527 160 kr
518 280 kr
Ca 271 kr
Ca 271 kr
Ca 267 kr
43 840 kr
43 930 kr
43 410 kr
526 080 kr
527 160 kr
520 920 kr
Ca 276 kr
Ca 275 kr
Ca 284 kr
44 720 kr
44 570 kr
45 960 kr
536 640 kr
534 840 kr
551 520 kr
Ca 276 kr
Ca 275 kr
Ca 284 kr
46 070 kr
45 860 kr
47 720 kr
552 840 kr
550 320 kr
572 640 kr
Lønningsmedarbeider
Alle sektorer
1 960 personer
1 764 personer
196 personer
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca 265 kr
42 840 kr
42 840 kr
42 860 kr
514 080 kr
514 080 kr
514 320 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca 265 kr
42 840 kr
42 840 kr
42 860 kr
514 080 kr
514 080 kr
514 320 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca 279 kr
43 960 kr
43 820 kr
45 210 kr
527 520 kr
525 840 kr
542 520 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca 279 kr
45 070 kr
44 890 kr
46 670 kr
540 840 kr
538 680 kr
560 040 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvaret for personalsaker og løn i private eller offentlege verksemder.

Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren sørger for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.

Finans

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomar jobbar med leiing og styring av bedrifter og organisasjonar.

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Marknads­sjef

Marknads­sjefen har ansvaret for marknadsaktivitetane i ei bedrift.

Husøkonom

Hus­økonom

Som hus­økonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Rekneskapsførar

Ein rekneskapsførar si viktigaste oppgåve er å hjelpe bedrifter med rekneskapen.

Kostøkonom prater med kokker

Kost­økonom

Kost­økonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.

Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

Økonomi­konsulentar har ansvaret for økonomiske arbeidsoppgåver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller rekneskapsføring.