× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Økonom i arbeid på kontoret.
Yrkesskildring

­Økonom

favoritt ikon

Som økonom kan du arbeide innenfor en rekke fagfelt, deriblant regnskap, revisjon eller analyse.

Økonom er en samlebetegnelse på personer med høyere økonomisk-administrativ utdanning.

Som økonom kan du jobbe innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgavene kan derfor variere mye.

Noen vanlige arbeidsoppgaver for økonomer er:

  • ledelse
  • administrasjon
  • regnskaps- og budsjettarbeid
  • forretningsutvikling og strategi
  • innovasjon
  • salg og markedsføring
  • markedsanalyser
  • personalarbeid

Det finnes flere økonomiutdannelser, men merk at disse skiller seg fra hverandre og gir ulik yrkeskompetanse.

Eksempler på økonomiyrker:

Man kan lage et skille mellom samfunnsøkonomer og bedriftsøkonomer. Grovt sett har bedriftsøkonomer bedriften som studieobjekt, mens samfunnsøkonomer har økonomien i samfunn som studieobjekt. Økonomers arbeid består derfor ofte i å analysere den nåværende økonomiske situasjonen i samfunnet og/eller bedriften, og bruker dette som grunnlag for å si noe om fremtiden. 

 

 

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Økonomer jobber både  både i det private næringslivet og i offentlig forvaltning. I privat næringsliv kan du jobbe med for eksempel bank, forsikring, revisjon, konsulentvirksomhet og IT. Innen offentlig forvaltning kan vanlige arbeidsplasser være departementer og direktorater, universiteter og høgskoler, Skatteetaten og Finanstilsynet. Noen økonomer jobber også i ideelle organisasjoner.

Personlege eigenskapar

Som økonom bør du ha anlegg for teori og analyser, og være glad i tall. Du må kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. 

Utdanning

Det finnes et bredt tilbud av ulike økonomiske utdanninger i hele landet. Økonomisk rettede studieløp tilbys ved de fleste universiteter og høgskoler. Som oftest er det gode fordypningsmuligheter, men hvilken type fordypning i økonomifag som tilbys varierer fra studiested til studiested.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og videreutdanning

Det tilbys videreutdanningskurs både ved universiteter og høgskoler, samt i regi av fagorganisasjoner.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Økonomisjef
Heltid
Alle sektorer
7 626 personer
3 330 personer
4 296 personer
Ca 469 kr
Ca 418 kr
Ca 519 kr
75 910 kr
67 750 kr
84 060 kr
910 920 kr
813 000 kr
1 008 720 kr
Ca 469 kr
Ca 418 kr
Ca 519 kr
75 910 kr
67 750 kr
84 060 kr
910 920 kr
813 000 kr
1 008 720 kr
Ca 547 kr
Ca 454 kr
Ca 619 kr
88 570 kr
73 470 kr
100 270 kr
1 062 840 kr
881 640 kr
1 203 240 kr
Ca 547 kr
Ca 454 kr
Ca 619 kr
88 900 kr
73 920 kr
100 510 kr
1 066 800 kr
887 040 kr
1 206 120 kr
Økonomisjef
Deltid
Alle sektorer
930 personer
504 personer
426 personer
Ca 370 kr
Ca 348 kr
Ca 412 kr
60 000 kr
56 370 kr
66 670 kr
720 000 kr
676 440 kr
800 040 kr
Ca 370 kr
Ca 348 kr
Ca 412 kr
60 000 kr
56 370 kr
66 670 kr
720 000 kr
676 440 kr
800 040 kr
Ca 424 kr
Ca 375 kr
Ca 492 kr
68 640 kr
60 780 kr
79 670 kr
823 680 kr
729 360 kr
956 040 kr
Ca 424 kr
Ca 375 kr
Ca 492 kr
68 830 kr
61 030 kr
79 770 kr
825 960 kr
732 360 kr
957 240 kr
Økonomisjef
Heltid
Kommunal
396 personer
194 personer
202 personer
Ca 386 kr
Ca 372 kr
Ca 402 kr
62 500 kr
60 190 kr
65 120 kr
750 000 kr
722 280 kr
781 440 kr
Ca 386 kr
Ca 372 kr
Ca 402 kr
62 500 kr
60 190 kr
65 120 kr
750 000 kr
722 280 kr
781 440 kr
Ca 392 kr
Ca 375 kr
Ca 409 kr
63 580 kr
60 790 kr
66 260 kr
762 960 kr
729 480 kr
795 120 kr
Ca 392 kr
Ca 375 kr
Ca 409 kr
64 190 kr
61 650 kr
66 640 kr
770 280 kr
739 800 kr
799 680 kr
Økonomisjef
Heltid
Privat
7 054 personer
3 048 personer
4 006 personer
Ca 477 kr
Ca 422 kr
Ca 533 kr
77 330 kr
68 380 kr
86 390 kr
927 960 kr
820 560 kr
1 036 680 kr
Ca 477 kr
Ca 422 kr
Ca 533 kr
77 330 kr
68 380 kr
86 390 kr
927 960 kr
820 560 kr
1 036 680 kr
Ca 557 kr
Ca 458 kr
Ca 632 kr
90 240 kr
74 220 kr
102 430 kr
1 082 880 kr
890 640 kr
1 229 160 kr
Ca 557 kr
Ca 458 kr
Ca 632 kr
90 540 kr
74 630 kr
102 650 kr
1 086 480 kr
895 560 kr
1 231 800 kr
Økonomisjef
Deltid
Privat
911 personer
494 personer
417 personer
Ca 372 kr
Ca 348 kr
Ca 415 kr
60 310 kr
56 430 kr
67 250 kr
723 720 kr
677 160 kr
807 000 kr
Ca 372 kr
Ca 348 kr
Ca 415 kr
60 310 kr
56 430 kr
67 250 kr
723 720 kr
677 160 kr
807 000 kr
Ca 426 kr
Ca 376 kr
Ca 495 kr
68 980 kr
60 960 kr
80 260 kr
827 760 kr
731 520 kr
963 120 kr
Ca 426 kr
Ca 376 kr
Ca 495 kr
69 170 kr
61 220 kr
80 360 kr
830 040 kr
734 640 kr
964 320 kr
Økonomisjef
Heltid
Statlig
176 personer
Ca 463 kr
Ca
Ca
75 040 kr
900 480 kr
Ca 463 kr
Ca
Ca
75 040 kr
900 480 kr
Ca 480 kr
Ca
Ca
77 830 kr
933 960 kr
Ca 480 kr
Ca
Ca
78 660 kr
943 920 kr
Leder, forsikring eller finans
Heltid
Alle sektorer
4 762 personer
1 575 personer
3 187 personer
Ca 512 kr
Ca 478 kr
Ca 538 kr
83 010 kr
77 500 kr
87 080 kr
996 120 kr
930 000 kr
1 044 960 kr
Ca 512 kr
Ca 478 kr
Ca 538 kr
83 010 kr
77 500 kr
87 080 kr
996 120 kr
930 000 kr
1 044 960 kr
Ca 588 kr
Ca 529 kr
Ca 618 kr
95 290 kr
85 640 kr
100 060 kr
1 143 480 kr
1 027 680 kr
1 200 720 kr
Ca 588 kr
Ca 529 kr
Ca 618 kr
95 560 kr
85 960 kr
100 310 kr
1 146 720 kr
1 031 520 kr
1 203 720 kr
Leder, forsikring eller finans
Deltid
Alle sektorer
280 personer
199 personer
Ca 413 kr
Ca
Ca 463 kr
66 950 kr
75 000 kr
803 400 kr
900 000 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 463 kr
66 950 kr
75 000 kr
803 400 kr
900 000 kr
Ca 560 kr
Ca
Ca 633 kr
90 730 kr
102 620 kr
1 088 760 kr
1 231 440 kr
Ca 560 kr
Ca
Ca 633 kr
90 790 kr
102 640 kr
1 089 480 kr
1 231 680 kr
Leder, forsikring eller finans
Heltid
Privat
4 722 personer
1 557 personer
3 165 personer
Ca 513 kr
Ca 477 kr
Ca 540 kr
83 170 kr
77 330 kr
87 400 kr
998 040 kr
927 960 kr
1 048 800 kr
Ca 513 kr
Ca 477 kr
Ca 540 kr
83 170 kr
77 330 kr
87 400 kr
998 040 kr
927 960 kr
1 048 800 kr
Ca 589 kr
Ca 529 kr
Ca 619 kr
95 400 kr
85 670 kr
100 200 kr
1 144 800 kr
1 028 040 kr
1 202 400 kr
Ca 589 kr
Ca 529 kr
Ca 619 kr
95 640 kr
85 930 kr
100 420 kr
1 147 680 kr
1 031 160 kr
1 205 040 kr
Leder, forsikring eller finans
Deltid
Privat
280 personer
199 personer
Ca 413 kr
Ca
Ca 463 kr
66 950 kr
75 000 kr
803 400 kr
900 000 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 463 kr
66 950 kr
75 000 kr
803 400 kr
900 000 kr
Ca 560 kr
Ca
Ca 633 kr
90 730 kr
102 620 kr
1 088 760 kr
1 231 440 kr
Ca 560 kr
Ca
Ca 633 kr
90 790 kr
102 640 kr
1 089 480 kr
1 231 680 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
12 848 personer
6 764 personer
6 084 personer
Ca 343 kr
Ca 319 kr
Ca 372 kr
55 590 kr
51 650 kr
60 280 kr
667 080 kr
619 800 kr
723 360 kr
Ca 343 kr
Ca 319 kr
Ca 372 kr
55 590 kr
51 650 kr
60 280 kr
667 080 kr
619 800 kr
723 360 kr
Ca 374 kr
Ca 345 kr
Ca 406 kr
60 570 kr
55 960 kr
65 700 kr
726 840 kr
671 520 kr
788 400 kr
Ca 374 kr
Ca 345 kr
Ca 406 kr
61 960 kr
57 190 kr
67 260 kr
743 520 kr
686 280 kr
807 120 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 412 personer
968 personer
444 personer
Ca 308 kr
Ca 300 kr
Ca 336 kr
49 890 kr
48 520 kr
54 380 kr
598 680 kr
582 240 kr
652 560 kr
Ca 308 kr
Ca 300 kr
Ca 336 kr
49 890 kr
48 520 kr
54 380 kr
598 680 kr
582 240 kr
652 560 kr
Ca 335 kr
Ca 321 kr
Ca 370 kr
54 260 kr
52 060 kr
59 900 kr
651 120 kr
624 720 kr
718 800 kr
Ca 335 kr
Ca 321 kr
Ca 370 kr
54 810 kr
52 590 kr
60 490 kr
657 720 kr
631 080 kr
725 880 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Kommunal
651 personer
469 personer
182 personer
Ca 276 kr
Ca 273 kr
Ca 310 kr
44 790 kr
44 200 kr
50 180 kr
537 480 kr
530 400 kr
602 160 kr
Ca 276 kr
Ca 273 kr
Ca 310 kr
44 790 kr
44 200 kr
50 180 kr
537 480 kr
530 400 kr
602 160 kr
Ca 292 kr
Ca 282 kr
Ca 316 kr
47 270 kr
45 740 kr
51 190 kr
567 240 kr
548 880 kr
614 280 kr
Ca 292 kr
Ca 282 kr
Ca 316 kr
48 150 kr
46 630 kr
52 060 kr
577 800 kr
559 560 kr
624 720 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Kommunal
125 personer
113 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 590 kr
43 570 kr
523 080 kr
522 840 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 790 kr
43 780 kr
525 480 kr
525 360 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Privat
9 634 personer
4 627 personer
5 007 personer
Ca 372 kr
Ca 352 kr
Ca 398 kr
60 270 kr
57 010 kr
64 490 kr
723 240 kr
684 120 kr
773 880 kr
Ca 372 kr
Ca 352 kr
Ca 398 kr
60 270 kr
57 010 kr
64 490 kr
723 240 kr
684 120 kr
773 880 kr
Ca 400 kr
Ca 373 kr
Ca 426 kr
64 830 kr
60 390 kr
68 940 kr
777 960 kr
724 680 kr
827 280 kr
Ca 400 kr
Ca 373 kr
Ca 426 kr
66 400 kr
61 820 kr
70 640 kr
796 800 kr
741 840 kr
847 680 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Privat
1 101 personer
701 personer
400 personer
Ca 331 kr
Ca 321 kr
Ca 343 kr
53 580 kr
52 010 kr
55 640 kr
642 960 kr
624 120 kr
667 680 kr
Ca 331 kr
Ca 321 kr
Ca 343 kr
53 580 kr
52 010 kr
55 640 kr
642 960 kr
624 120 kr
667 680 kr
Ca 353 kr
Ca 340 kr
Ca 380 kr
57 200 kr
55 070 kr
61 580 kr
686 400 kr
660 840 kr
738 960 kr
Ca 353 kr
Ca 340 kr
Ca 380 kr
57 870 kr
55 750 kr
62 230 kr
694 440 kr
669 000 kr
746 760 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Statlig
2 563 personer
1 668 personer
895 personer
Ca 286 kr
Ca 276 kr
Ca 306 kr
46 340 kr
44 730 kr
49 500 kr
556 080 kr
536 760 kr
594 000 kr
Ca 286 kr
Ca 276 kr
Ca 306 kr
46 340 kr
44 730 kr
49 500 kr
556 080 kr
536 760 kr
594 000 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 312 kr
47 930 kr
46 540 kr
50 520 kr
575 160 kr
558 480 kr
606 240 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 312 kr
48 760 kr
47 310 kr
51 460 kr
585 120 kr
567 720 kr
617 520 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Statlig
186 personer
154 personer
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 570 kr
43 570 kr
522 840 kr
522 840 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 570 kr
43 570 kr
522 840 kr
522 840 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca
45 750 kr
45 470 kr
549 000 kr
545 640 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca
45 890 kr
45 610 kr
550 680 kr
547 320 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
11 517 personer
5 108 personer
6 409 personer
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
57 480 kr
52 530 kr
62 080 kr
689 760 kr
630 360 kr
744 960 kr
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
57 480 kr
52 530 kr
62 080 kr
689 760 kr
630 360 kr
744 960 kr
Ca 401 kr
Ca 355 kr
Ca 438 kr
65 000 kr
57 460 kr
71 010 kr
780 000 kr
689 520 kr
852 120 kr
Ca 401 kr
Ca 355 kr
Ca 438 kr
66 060 kr
58 470 kr
72 110 kr
792 720 kr
701 640 kr
865 320 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
993 personer
531 personer
462 personer
Ca 324 kr
Ca 297 kr
Ca 401 kr
52 500 kr
48 040 kr
64 950 kr
630 000 kr
576 480 kr
779 400 kr
Ca 324 kr
Ca 297 kr
Ca 401 kr
52 500 kr
48 040 kr
64 950 kr
630 000 kr
576 480 kr
779 400 kr
Ca 377 kr
Ca 326 kr
Ca 452 kr
61 100 kr
52 750 kr
73 220 kr
733 200 kr
633 000 kr
878 640 kr
Ca 377 kr
Ca 326 kr
Ca 452 kr
61 290 kr
52 990 kr
73 340 kr
735 480 kr
635 880 kr
880 080 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Privat
11 244 personer
4 994 personer
6 250 personer
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
52 500 kr
62 500 kr
690 000 kr
630 000 kr
750 000 kr
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
52 500 kr
62 500 kr
690 000 kr
630 000 kr
750 000 kr
Ca 402 kr
Ca 355 kr
Ca 440 kr
65 170 kr
57 500 kr
71 300 kr
782 040 kr
690 000 kr
855 600 kr
Ca 402 kr
Ca 355 kr
Ca 440 kr
66 220 kr
58 500 kr
72 400 kr
794 640 kr
702 000 kr
868 800 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Privat
974 personer
523 personer
451 personer
Ca 325 kr
Ca 298 kr
Ca 401 kr
52 600 kr
48 290 kr
64 950 kr
631 200 kr
579 480 kr
779 400 kr
Ca 325 kr
Ca 298 kr
Ca 401 kr
52 600 kr
48 290 kr
64 950 kr
631 200 kr
579 480 kr
779 400 kr
Ca 378 kr
Ca 327 kr
Ca 453 kr
61 180 kr
52 910 kr
73 310 kr
734 160 kr
634 920 kr
879 720 kr
Ca 378 kr
Ca 327 kr
Ca 453 kr
61 370 kr
53 160 kr
73 420 kr
736 440 kr
637 920 kr
881 040 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Statlig
201 personer
117 personer
Ca 356 kr
Ca
Ca 363 kr
57 620 kr
58 740 kr
691 440 kr
704 880 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca 363 kr
57 650 kr
58 950 kr
691 800 kr
707 400 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 379 kr
59 520 kr
61 350 kr
714 240 kr
736 200 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 379 kr
61 160 kr
63 050 kr
733 920 kr
756 600 kr
Finansanalytiker
Heltid
Alle sektorer
11 470 personer
4 922 personer
6 548 personer
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 386 kr
58 330 kr
54 080 kr
62 500 kr
699 960 kr
648 960 kr
750 000 kr
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 386 kr
58 330 kr
54 080 kr
62 500 kr
699 960 kr
648 960 kr
750 000 kr
Ca 399 kr
Ca 358 kr
Ca 429 kr
64 590 kr
58 060 kr
69 490 kr
775 080 kr
696 720 kr
833 880 kr
Ca 399 kr
Ca 358 kr
Ca 429 kr
65 020 kr
58 340 kr
70 030 kr
780 240 kr
700 080 kr
840 360 kr
Finansanalytiker
Deltid
Alle sektorer
980 personer
504 personer
476 personer
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 347 kr
50 000 kr
47 500 kr
56 260 kr
600 000 kr
570 000 kr
675 120 kr
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 347 kr
50 000 kr
47 500 kr
56 260 kr
600 000 kr
570 000 kr
675 120 kr
Ca 357 kr
Ca 314 kr
Ca 407 kr
57 880 kr
50 920 kr
65 930 kr
694 560 kr
611 040 kr
791 160 kr
Ca 357 kr
Ca 314 kr
Ca 407 kr
58 030 kr
51 020 kr
66 130 kr
696 360 kr
612 240 kr
793 560 kr
Finansanalytiker
Heltid
Kommunal
131 personer
Ca 318 kr
Ca
Ca
51 480 kr
617 760 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca
51 480 kr
617 760 kr
Ca 321 kr
Ca
Ca
52 060 kr
624 720 kr
Ca 321 kr
Ca
Ca
52 480 kr
629 760 kr
Finansanalytiker
Heltid
Privat
10 722 personer
4 480 personer
6 242 personer
Ca 369 kr
Ca 338 kr
Ca 392 kr
59 710 kr
54 820 kr
63 440 kr
716 520 kr
657 840 kr
761 280 kr
Ca 369 kr
Ca 338 kr
Ca 392 kr
59 710 kr
54 820 kr
63 440 kr
716 520 kr
657 840 kr
761 280 kr
Ca 404 kr
Ca 363 kr
Ca 434 kr
65 480 kr
58 810 kr
70 270 kr
785 760 kr
705 720 kr
843 240 kr
Ca 404 kr
Ca 363 kr
Ca 434 kr
65 900 kr
59 060 kr
70 800 kr
790 800 kr
708 720 kr
849 600 kr
Finansanalytiker
Deltid
Privat
928 personer
470 personer
458 personer
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 349 kr
50 000 kr
47 440 kr
56 580 kr
600 000 kr
569 280 kr
678 960 kr
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 349 kr
50 000 kr
47 440 kr
56 580 kr
600 000 kr
569 280 kr
678 960 kr
Ca 360 kr
Ca 314 kr
Ca 411 kr
58 360 kr
50 940 kr
66 630 kr
700 320 kr
611 280 kr
799 560 kr
Ca 360 kr
Ca 314 kr
Ca 411 kr
58 510 kr
51 040 kr
66 830 kr
702 120 kr
612 480 kr
801 960 kr
Finansanalytiker
Heltid
Statlig
617 personer
374 personer
243 personer
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 318 kr
49 500 kr
48 630 kr
51 570 kr
594 000 kr
583 560 kr
618 840 kr
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 318 kr
49 500 kr
48 630 kr
51 570 kr
594 000 kr
583 560 kr
618 840 kr
Ca 319 kr
Ca 310 kr
Ca 334 kr
51 750 kr
50 190 kr
54 140 kr
621 000 kr
602 280 kr
649 680 kr
Ca 319 kr
Ca 310 kr
Ca 334 kr
52 380 kr
50 870 kr
54 690 kr
628 560 kr
610 440 kr
656 280 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Heltid
Alle sektorer
12 465 personer
6 778 personer
5 687 personer
Ca 304 kr
Ca 284 kr
Ca 335 kr
49 290 kr
46 080 kr
54 250 kr
591 480 kr
552 960 kr
651 000 kr
Ca 304 kr
Ca 284 kr
Ca 335 kr
49 290 kr
46 200 kr
54 250 kr
591 480 kr
554 400 kr
651 000 kr
Ca 351 kr
Ca 308 kr
Ca 402 kr
56 890 kr
49 930 kr
65 190 kr
682 680 kr
599 160 kr
782 280 kr
Ca 351 kr
Ca 308 kr
Ca 402 kr
57 800 kr
50 790 kr
66 150 kr
693 600 kr
609 480 kr
793 800 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Deltid
Alle sektorer
1 767 personer
1 218 personer
549 personer
Ca 246 kr
Ca 252 kr
Ca 215 kr
39 780 kr
40 770 kr
34 780 kr
477 360 kr
489 240 kr
417 360 kr
Ca 246 kr
Ca 252 kr
Ca 215 kr
39 780 kr
40 770 kr
34 780 kr
477 360 kr
489 240 kr
417 360 kr
Ca 267 kr
Ca 265 kr
Ca 271 kr
43 230 kr
43 000 kr
43 840 kr
518 760 kr
516 000 kr
526 080 kr
Ca 267 kr
Ca 265 kr
Ca 271 kr
43 680 kr
43 370 kr
44 530 kr
524 160 kr
520 440 kr
534 360 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Heltid
Privat
12 458 personer
6 773 personer
5 685 personer
Ca 304 kr
Ca 284 kr
Ca 335 kr
49 290 kr
46 070 kr
54 280 kr
591 480 kr
552 840 kr
651 360 kr
Ca 304 kr
Ca 284 kr
Ca 335 kr
49 290 kr
46 190 kr
54 280 kr
591 480 kr
554 280 kr
651 360 kr
Ca 351 kr
Ca 308 kr
Ca 402 kr
56 890 kr
49 920 kr
65 190 kr
682 680 kr
599 040 kr
782 280 kr
Ca 351 kr
Ca 308 kr
Ca 402 kr
57 800 kr
50 780 kr
66 150 kr
693 600 kr
609 360 kr
793 800 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Deltid
Privat
1 765 personer
1 216 personer
549 personer
Ca 246 kr
Ca 252 kr
Ca 215 kr
39 780 kr
40 770 kr
34 780 kr
477 360 kr
489 240 kr
417 360 kr
Ca 246 kr
Ca 252 kr
Ca 215 kr
39 780 kr
40 770 kr
34 780 kr
477 360 kr
489 240 kr
417 360 kr
Ca 267 kr
Ca 265 kr
Ca 271 kr
43 230 kr
43 000 kr
43 840 kr
518 760 kr
516 000 kr
526 080 kr
Ca 267 kr
Ca 265 kr
Ca 271 kr
43 690 kr
43 370 kr
44 530 kr
524 280 kr
520 440 kr
534 360 kr
Regnskapsfører
Heltid
Alle sektorer
14 744 personer
9 744 personer
5 000 personer
Ca 293 kr
Ca 283 kr
Ca 312 kr
47 400 kr
45 900 kr
50 580 kr
568 800 kr
550 800 kr
606 960 kr
Ca 293 kr
Ca 283 kr
Ca 312 kr
47 400 kr
45 900 kr
50 580 kr
568 800 kr
550 800 kr
606 960 kr
Ca 314 kr
Ca 299 kr
Ca 345 kr
50 920 kr
48 400 kr
55 810 kr
611 040 kr
580 800 kr
669 720 kr
Ca 314 kr
Ca 299 kr
Ca 345 kr
52 130 kr
49 590 kr
57 080 kr
625 560 kr
595 080 kr
684 960 kr
Regnskapsfører
Deltid
Alle sektorer
4 543 personer
3 415 personer
1 128 personer
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 292 kr
44 670 kr
44 330 kr
47 240 kr
536 040 kr
531 960 kr
566 880 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 292 kr
44 670 kr
44 330 kr
47 240 kr
536 040 kr
531 960 kr
566 880 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 317 kr
47 510 kr
46 540 kr
51 430 kr
570 120 kr
558 480 kr
617 160 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 317 kr
47 820 kr
46 860 kr
51 700 kr
573 840 kr
562 320 kr
620 400 kr
Regnskapsfører
Heltid
Kommunal
1 269 personer
962 personer
307 personer
Ca 264 kr
Ca 261 kr
Ca 280 kr
42 830 kr
42 330 kr
45 420 kr
513 960 kr
507 960 kr
545 040 kr
Ca 264 kr
Ca 261 kr
Ca 280 kr
42 830 kr
42 330 kr
45 420 kr
513 960 kr
507 960 kr
545 040 kr
Ca 276 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
44 640 kr
43 850 kr
47 120 kr
535 680 kr
526 200 kr
565 440 kr
Ca 276 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
45 170 kr
44 420 kr
47 520 kr
542 040 kr
533 040 kr
570 240 kr
Regnskapsfører
Deltid
Kommunal
240 personer
193 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca
42 870 kr
42 820 kr
514 440 kr
513 840 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca
42 920 kr
42 870 kr
515 040 kr
514 440 kr
Regnskapsfører
Heltid
Privat
13 178 personer
8 570 personer
4 608 personer
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 316 kr
47 920 kr
46 530 kr
51 260 kr
575 040 kr
558 360 kr
615 120 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 316 kr
47 920 kr
46 530 kr
51 260 kr
575 040 kr
558 360 kr
615 120 kr
Ca 319 kr
Ca 303 kr
Ca 349 kr
51 630 kr
49 010 kr
56 500 kr
619 560 kr
588 120 kr
678 000 kr
Ca 319 kr
Ca 303 kr
Ca 349 kr
52 920 kr
50 270 kr
57 830 kr
635 040 kr
603 240 kr
693 960 kr
Regnskapsfører
Deltid
Privat
4 275 personer
3 199 personer
1 076 personer
Ca 278 kr
Ca 276 kr
Ca 293 kr
45 000 kr
44 680 kr
47 540 kr
540 000 kr
536 160 kr
570 480 kr
Ca 278 kr
Ca 276 kr
Ca 293 kr
45 000 kr
44 680 kr
47 540 kr
540 000 kr
536 160 kr
570 480 kr
Ca 295 kr
Ca 289 kr
Ca 320 kr
47 820 kr
46 800 kr
51 880 kr
573 840 kr
561 600 kr
622 560 kr
Ca 295 kr
Ca 289 kr
Ca 320 kr
48 150 kr
47 140 kr
52 170 kr
577 800 kr
565 680 kr
626 040 kr
Regnskapsfører
Heltid
Statlig
297 personer
212 personer
Ca 274 kr
Ca 268 kr
Ca
44 330 kr
43 460 kr
531 960 kr
521 520 kr
Ca 274 kr
Ca 268 kr
Ca
44 330 kr
43 460 kr
531 960 kr
521 520 kr
Ca 284 kr
Ca 275 kr
Ca
46 080 kr
44 570 kr
552 960 kr
534 840 kr
Ca 284 kr
Ca 275 kr
Ca
47 040 kr
45 570 kr
564 480 kr
546 840 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
13 397 personer
10 159 personer
3 238 personer
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 270 kr
42 940 kr
42 740 kr
43 750 kr
515 280 kr
512 880 kr
525 000 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 270 kr
42 940 kr
42 740 kr
43 750 kr
515 280 kr
512 880 kr
525 000 kr
Ca 277 kr
Ca 273 kr
Ca 288 kr
44 810 kr
44 210 kr
46 710 kr
537 720 kr
530 520 kr
560 520 kr
Ca 277 kr
Ca 273 kr
Ca 288 kr
46 500 kr
45 530 kr
49 570 kr
558 000 kr
546 360 kr
594 840 kr
Regnskapsmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
6 568 personer
5 423 personer
1 145 personer
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
40 620 kr
40 830 kr
39 790 kr
487 440 kr
489 960 kr
477 480 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
40 620 kr
40 830 kr
39 790 kr
487 440 kr
489 960 kr
477 480 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
42 340 kr
42 350 kr
42 250 kr
508 080 kr
508 200 kr
507 000 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
42 610 kr
42 620 kr
42 550 kr
511 320 kr
511 440 kr
510 600 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Kommunal
172 personer
144 personer
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca
42 080 kr
41 670 kr
504 960 kr
500 040 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca
42 080 kr
41 670 kr
504 960 kr
500 040 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca
42 440 kr
42 200 kr
509 280 kr
506 400 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca
43 080 kr
42 730 kr
516 960 kr
512 760 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Privat
13 125 personer
9 943 personer
3 182 personer
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 269 kr
42 960 kr
42 790 kr
43 630 kr
515 520 kr
513 480 kr
523 560 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 269 kr
42 960 kr
42 790 kr
43 630 kr
515 520 kr
513 480 kr
523 560 kr
Ca 277 kr
Ca 273 kr
Ca 288 kr
44 830 kr
44 230 kr
46 730 kr
537 960 kr
530 760 kr
560 760 kr
Ca 277 kr
Ca 273 kr
Ca 288 kr
46 540 kr
45 570 kr
49 620 kr
558 480 kr
546 840 kr
595 440 kr
Regnskapsmedarbeider
Deltid
Privat
6 487 personer
5 352 personer
1 135 personer
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 245 kr
40 630 kr
40 830 kr
39 760 kr
487 560 kr
489 960 kr
477 120 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 245 kr
40 630 kr
40 830 kr
39 760 kr
487 560 kr
489 960 kr
477 120 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 261 kr
42 380 kr
42 400 kr
42 250 kr
508 560 kr
508 800 kr
507 000 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 261 kr
42 650 kr
42 670 kr
42 560 kr
511 800 kr
512 040 kr
510 720 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
319 personer
255 personer
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 160 kr
43 130 kr
517 920 kr
517 560 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 160 kr
43 130 kr
517 920 kr
517 560 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca
44 340 kr
43 850 kr
532 080 kr
526 200 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca
45 160 kr
44 640 kr
541 920 kr
535 680 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
139 personer
125 personer
Ca 247 kr
Ca 254 kr
Ca
40 000 kr
41 090 kr
480 000 kr
493 080 kr
Ca 247 kr
Ca 254 kr
Ca
40 000 kr
41 090 kr
480 000 kr
493 080 kr
Ca 259 kr
Ca 263 kr
Ca
41 890 kr
42 680 kr
502 680 kr
512 160 kr
Ca 259 kr
Ca 263 kr
Ca
42 140 kr
42 950 kr
505 680 kr
515 400 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Heltid
Privat
310 personer
247 personer
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 170 kr
43 160 kr
518 040 kr
517 920 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 170 kr
43 160 kr
518 040 kr
517 920 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca
44 410 kr
43 910 kr
532 920 kr
526 920 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca
45 240 kr
44 710 kr
542 880 kr
536 520 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Deltid
Privat
121 personer
112 personer
Ca 253 kr
Ca 259 kr
Ca
40 960 kr
42 000 kr
491 520 kr
504 000 kr
Ca 253 kr
Ca 259 kr
Ca
40 960 kr
42 000 kr
491 520 kr
504 000 kr
Ca 261 kr
Ca 265 kr
Ca
42 240 kr
43 010 kr
506 880 kr
516 120 kr
Ca 261 kr
Ca 265 kr
Ca
42 530 kr
43 310 kr
510 360 kr
519 720 kr
Lønningsmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
1 674 personer
1 492 personer
182 personer
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca 275 kr
44 430 kr
44 430 kr
44 500 kr
533 160 kr
533 160 kr
534 000 kr
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca 275 kr
44 430 kr
44 430 kr
44 500 kr
533 160 kr
533 160 kr
534 000 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 288 kr
45 290 kr
45 120 kr
46 690 kr
543 480 kr
541 440 kr
560 280 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 288 kr
46 710 kr
46 510 kr
48 280 kr
560 520 kr
558 120 kr
579 360 kr
Lønningsmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
371 personer
340 personer
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 630 kr
43 530 kr
523 560 kr
522 360 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 630 kr
43 530 kr
523 560 kr
522 360 kr
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca
44 430 kr
44 370 kr
533 160 kr
532 440 kr
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca
44 810 kr
44 710 kr
537 720 kr
536 520 kr
Lønningsmedarbeider
Heltid
Kommunal
223 personer
208 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 261 kr
Ca 260 kr
Ca
42 220 kr
42 060 kr
506 640 kr
504 720 kr
Ca 261 kr
Ca 260 kr
Ca
43 010 kr
42 860 kr
516 120 kr
514 320 kr
Lønningsmedarbeider
Heltid
Privat
1 405 personer
1 240 personer
165 personer
Ca 279 kr
Ca 280 kr
Ca 273 kr
45 270 kr
45 420 kr
44 170 kr
543 240 kr
545 040 kr
530 040 kr
Ca 279 kr
Ca 280 kr
Ca 273 kr
45 270 kr
45 430 kr
44 170 kr
543 240 kr
545 160 kr
530 040 kr
Ca 284 kr
Ca 283 kr
Ca 290 kr
45 930 kr
45 800 kr
46 900 kr
551 160 kr
549 600 kr
562 800 kr
Ca 284 kr
Ca 283 kr
Ca 290 kr
47 480 kr
47 330 kr
48 580 kr
569 760 kr
567 960 kr
582 960 kr
Lønningsmedarbeider
Deltid
Privat
333 personer
303 personer
Ca 272 kr
Ca 272 kr
Ca
44 110 kr
44 000 kr
529 320 kr
528 000 kr
Ca 272 kr
Ca 272 kr
Ca
44 110 kr
44 000 kr
529 320 kr
528 000 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca
44 820 kr
44 790 kr
537 840 kr
537 480 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca
45 230 kr
45 160 kr
542 760 kr
541 920 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomar jobbar med leiing og styring av bedrifter og organisasjonar.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvaret for personalsaker og løn i private eller offentlege verksemder.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saksbehandlar

Som saksbehandlar arbeider du med å klargjere og vurdere søknader, notat og andre skriv.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

Økonomi­konsulentar har ansvaret for økonomiske arbeidsoppgåver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller rekneskapsføring.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Rekneskapsførar

Ein rekneskapsførar si viktigaste oppgåve er å hjelpe bedrifter med rekneskapen.

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsvitar

Som statsvitar har du kunnskap om korleis samfunn vert organisert og styrt politisk og av den politiske åtferda til samfunnsborgarane.

Mann i dress står utenfor en høy bygning.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.

Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.

Rådgivar i offentleg sektor

Rådgivar er ein av dei vanlegaste titlane for offentleg tilsette i Noreg.