Nettverksadministrator jobber foran PC
Yrkesskildring

Nettverks­teknikar

favoritt ikon

Ein nettverksteknikar feilsøker, driftar og forbetrar datanettverk.

Som nettverksteknikar driftar du nettverk og jobbar systematisk for å forbetre system. Nettverksteknikaren bør ha god kjennskap til og kunne samanlikne ulike tekniske løysingar for å sikre at bedrifta har eit optimalt nettverkssystem.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein nettverksteknikar:

  • planlegge, installere og konfigurere nettverk
  • konfigurasjonsendringar og feilsøking ved endringar på eksempelvis servarar og skytenester
  • sikre at nettverkssikkerheita er varetatt, for eksempel at lokale nettverk er kopla opp mot internett på ein sikker måte og at brannmurteknologien er forsvarleg
  • nettverksdesign, planlegging og leiing av IT-prosjekt

Du bør ha scripting-kompetanse og kjennskap til programvaredefinert nettverk (SDN). Som nettverksteknikar har du ansvar for å kommunisere med nettverksarkitektar og eksterne leverandørar.

Du bør meistre teknisk engelsk, da brukarrettleiingar ofte er på engelsk.

Kvar arbeider nettverksteknikarar?

Nettverksteknikarar jobbar i store og mellomstore bedrifter.

Personlege eigenskapar

Ein nettverkstekniker bør vere flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må kunne arbeide systematisk, målretta og nøyaktig, vere i stand til å planlegge, ta avgjersler, leie og følge opp.

Utdanning

Det finst ingen bestemt utdanning for å bli nettverksteknikar. Du kan eksempelvis utdanne deg på vidaregåande nivå, studere IT-administrasjon på fagskolenivå eller ta utdanning ved høgskolar og universitet.

Hva er de vanligste utdanningene for nettverksteknikarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Nettverks- eller systemtekniker, IKT
Heltid
Alle sektorer
610 personer
536 personer
Ca 337 kr
Ca
Ca 340 kr
54 620 kr
55 030 kr
655 440 kr
660 360 kr
Ca 337 kr
Ca
Ca 340 kr
54 620 kr
55 030 kr
655 440 kr
660 360 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca 350 kr
56 560 kr
56 740 kr
678 720 kr
680 880 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca 350 kr
58 250 kr
58 480 kr
699 000 kr
701 760 kr
Nettverks- eller systemtekniker, IKT
Heltid
Privat
548 personer
480 personer
Ca 344 kr
Ca
Ca 345 kr
55 650 kr
55 900 kr
667 800 kr
670 800 kr
Ca 344 kr
Ca
Ca 345 kr
55 650 kr
55 900 kr
667 800 kr
670 800 kr
Ca 355 kr
Ca
Ca 356 kr
57 470 kr
57 720 kr
689 640 kr
692 640 kr
Ca 355 kr
Ca
Ca 356 kr
59 140 kr
59 440 kr
709 680 kr
713 280 kr
Systemadministrator
Heltid
Alle sektorer
1 152 personer
314 personer
838 personer
Ca 318 kr
Ca 300 kr
Ca 326 kr
51 580 kr
48 550 kr
52 770 kr
618 960 kr
582 600 kr
633 240 kr
Ca 318 kr
Ca 300 kr
Ca 326 kr
51 580 kr
48 550 kr
52 770 kr
618 960 kr
582 600 kr
633 240 kr
Ca 342 kr
Ca 319 kr
Ca 351 kr
55 420 kr
51 600 kr
56 850 kr
665 040 kr
619 200 kr
682 200 kr
Ca 342 kr
Ca 319 kr
Ca 351 kr
57 150 kr
52 880 kr
58 760 kr
685 800 kr
634 560 kr
705 120 kr
Systemadministrator
Heltid
Privat
1 092 personer
304 personer
788 personer
Ca 317 kr
Ca 300 kr
Ca 324 kr
51 360 kr
48 670 kr
52 500 kr
616 320 kr
584 040 kr
630 000 kr
Ca 317 kr
Ca 300 kr
Ca 324 kr
51 360 kr
48 670 kr
52 500 kr
616 320 kr
584 040 kr
630 000 kr
Ca 341 kr
Ca 318 kr
Ca 350 kr
55 260 kr
51 550 kr
56 690 kr
663 120 kr
618 600 kr
680 280 kr
Ca 341 kr
Ca 318 kr
Ca 350 kr
56 980 kr
52 840 kr
58 570 kr
683 760 kr
634 080 kr
702 840 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren lagar brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.

Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Dataelektronikaren installerer, driftar og held ved like elektroniske og datatekniske system og utstyr.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk teiknar

Ein teknisk teiknar lagar arbeidsteikningar for blant anna bygg, maskiner og anleggsprosjekt.

Kjemiker

Kjemikar

Ein kjemikar undersøker korleis verda rundt oss er konstruert, heilt ned til dei minste delane.

Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.

Webdesigner foran dataskjerm med kolleger i bakgrunnen.

Webdesignar

Som webdesignar lagar du internettsider og kan arbeide med både innhald og design.

En statsmeteorolog foran et værkart

Meteorolog

Meteorologen jobbar med å forstå og formidle vêr.

Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.

Supportkonsulent tar imot kunde på telefon.

Support­konsulent

Ein support­konsulent gir teknisk støtte til kundar eller tilsette internt i bedrifta.

Ung IKT-servicemedarbeidar jobbar på PC.

IKT-servicemedarbeidar

Ein IKT-servicemedarbeidar jobbar med drift og vedlikehald av nettverk og programvare, brukarstøtte og service.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

Ein kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosessar.

Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Data­ingeniør

Som data­ingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.