× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Matvarer på et bord i laboratoriet
Yrkesskildring

Næringsmiddel­tekniker

favoritt ikon

Næringsmiddelteknikere kontrollerer matvarer for å sikre at de holder den kvaliteten som forventes.

En næringsmiddeltekniker jobber med kontrollarbeid innen næringsmiddelindustrien. Med næringsmiddelindustri menes bedrifter som produserer mineralvann, mat, jordbruksprodukter og andre næringsmidler. Arbeidet kan bestå i å kvalitetskontrollere råvarer som brukes i produksjonen, eller å ta bakterieprøver for å sjekke at retningslinjer for produksjonen følges.

Næringsmiddelteknikerne har gjerne ansvaret for selve produksjonen av produktene. De skal se til at alt går rett for seg, og justere prosessen dersom det er nødvendig.

Vanlige arbeidsoppgaver for en næringsmiddelteknikeren:

  • kvalitetskontrollere råstoffer og ferdige produkter fra for eksempel fisk- eller landbruksbransjen
  • overvåke selve produksjonen, og se til at alt skjer i henhold til sikkerhets- og arbeidsregler
  • annet laboratoriearbeid

Yrket må ikke forveksles med næringsmiddelteknolog.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Utdanningen kvalifiserer deg til mange typer jobber i næringsmiddelbransjen. Næringsmiddelteknikere jobber på laboratorium eller i produksjonen i større bedrifter innen næringsmiddelproduksjon, som for eksempel meierier, bakerier, slakterier og ulike fiskeforedlingsbedrifter. Du kan også være ansatt i staten, for eksempel som tekniker på kjøttkontrollen eller inspektør i Mattilsynet.

Personlege eigenskapar

Som næringsmiddeltekniker må du være systematisk og nøyaktig, siden dette er viktige egenskaper i kontrollarbeidet. Du må ha interesse for feltet og du må kunne forholde deg til strenge regler til kvalitetssikringsjobben du gjør.

Utdanning

Du kan ta toårig teknisk fagskole innen næringsmiddelteknikk, relevant fagbrev eller annen relevant utdanning for å bli næringsmiddeltekniker.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilagronomer
Deltid
Alle sektorer
113 personer
275 kr
44 580 kr
534 960 kr
275 kr
44 580 kr
534 960 kr
283 kr
45 780 kr
549 360 kr
283 kr
45 870 kr
550 440 kr
Sivilagronomer
Heltid
Alle sektorer
403 personer
179 personer
224 personer
307 kr
304 kr
309 kr
49 790 kr
49 180 kr
50 000 kr
597 480 kr
590 160 kr
600 000 kr
307 kr
304 kr
309 kr
49 790 kr
49 180 kr
50 000 kr
597 480 kr
590 160 kr
600 000 kr
316 kr
306 kr
324 kr
51 200 kr
49 590 kr
52 490 kr
614 400 kr
595 080 kr
629 880 kr
316 kr
306 kr
324 kr
51 400 kr
49 720 kr
52 750 kr
616 800 kr
596 640 kr
633 000 kr
Sivilagronomer
Heltid
Privat
240 personer
102 personer
138 personer
316 kr
319 kr
51 120 kr
51 620 kr
613 440 kr
619 440 kr
316 kr
319 kr
51 120 kr
51 620 kr
613 440 kr
619 440 kr
334 kr
326 kr
341 kr
54 150 kr
52 760 kr
55 180 kr
649 800 kr
633 120 kr
662 160 kr
334 kr
326 kr
341 kr
54 450 kr
52 760 kr
55 560 kr
653 400 kr
633 120 kr
666 720 kr
Sivilagronomer
Heltid
Statlig
156 personer
294 kr
47 660 kr
571 920 kr
294 kr
47 660 kr
571 920 kr
291 kr
47 200 kr
566 400 kr
291 kr
47 260 kr
567 120 kr
Helse- og miljøkontrollører
Deltid
Alle sektorer
547 personer
348 personer
199 personer
270 kr
262 kr
287 kr
43 810 kr
42 500 kr
46 480 kr
525 720 kr
510 000 kr
557 760 kr
270 kr
262 kr
287 kr
43 810 kr
42 500 kr
46 480 kr
525 720 kr
510 000 kr
557 760 kr
290 kr
277 kr
316 kr
46 910 kr
44 810 kr
51 260 kr
562 920 kr
537 720 kr
615 120 kr
290 kr
277 kr
316 kr
47 100 kr
44 980 kr
51 490 kr
565 200 kr
539 760 kr
617 880 kr
Helse- og miljøkontrollører
Heltid
Alle sektorer
3 441 personer
1 641 personer
1 800 personer
299 kr
282 kr
326 kr
48 380 kr
45 670 kr
52 820 kr
580 560 kr
548 040 kr
633 840 kr
299 kr
282 kr
326 kr
48 380 kr
45 670 kr
52 820 kr
580 560 kr
548 040 kr
633 840 kr
344 kr
314 kr
371 kr
55 730 kr
50 860 kr
60 170 kr
668 760 kr
610 320 kr
722 040 kr
344 kr
314 kr
371 kr
56 320 kr
51 280 kr
60 910 kr
675 840 kr
615 360 kr
730 920 kr
Helse- og miljøkontrollører
Deltid
Privat
432 personer
266 personer
166 personer
270 kr
261 kr
286 kr
43 750 kr
42 230 kr
46 290 kr
525 000 kr
506 760 kr
555 480 kr
270 kr
261 kr
286 kr
43 750 kr
42 230 kr
46 290 kr
525 000 kr
506 760 kr
555 480 kr
294 kr
278 kr
323 kr
47 590 kr
45 110 kr
52 320 kr
571 080 kr
541 320 kr
627 840 kr
294 kr
278 kr
323 kr
47 760 kr
45 270 kr
52 520 kr
573 120 kr
543 240 kr
630 240 kr
Helse- og miljøkontrollører
Heltid
Privat
2 359 personer
949 personer
1 410 personer
337 kr
311 kr
359 kr
54 520 kr
50 330 kr
58 160 kr
654 240 kr
603 960 kr
697 920 kr
337 kr
311 kr
359 kr
54 520 kr
50 330 kr
58 160 kr
654 240 kr
603 960 kr
697 920 kr
379 kr
350 kr
398 kr
61 380 kr
56 680 kr
64 550 kr
736 560 kr
680 160 kr
774 600 kr
379 kr
350 kr
398 kr
61 980 kr
57 070 kr
65 290 kr
743 760 kr
684 840 kr
783 480 kr
Helse- og miljøkontrollører
Deltid
Statlig
105 personer
275 kr
44 610 kr
535 320 kr
275 kr
44 610 kr
535 320 kr
275 kr
44 540 kr
534 480 kr
275 kr
44 800 kr
537 600 kr
Helse- og miljøkontrollører
Heltid
Statlig
1 049 personer
673 personer
376 personer
268 kr
266 kr
271 kr
43 420 kr
43 110 kr
43 960 kr
521 040 kr
517 320 kr
527 520 kr
268 kr
266 kr
271 kr
43 480 kr
43 110 kr
44 150 kr
521 760 kr
517 320 kr
529 800 kr
267 kr
264 kr
272 kr
43 200 kr
42 700 kr
44 100 kr
518 400 kr
512 400 kr
529 200 kr
267 kr
264 kr
272 kr
43 790 kr
43 180 kr
44 890 kr
525 480 kr
518 160 kr
538 680 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker

Andre yrker

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer levande organismar slik som bakteriar, sopp, virus og celler.

Illustrasjonsbilde av farmasøyt som ser på medisiner.

Farmasøyt

Som farmasøyt er du enten reseptarfarmasøyt eller provisorfarmasøyt.

Forsker eksperimenterer med planter i et laboratorium.

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Bioingeniør bruker dråpeteller til å helle væske i et reagensglass.

Bio­ingeniør

Som bio­ingeniør ut­fører du og har ansvar for tekniske arbeid i eit medisinsk laboratorium.

En mann står i en åker.

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

Ein kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosessar.

Forsker ser på celer

Cellebiolog

Cellebiologen har spesialisert seg innan biologien, og forskar på molekylar og celler.

Klinisk ernæringsfysiolog

Klinisk ernærings­fysiolog

Som klinisk ernærings­fysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.

Kvinnelig forsker studerer prøve

Biokjemiker

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.

Kvinnelig lege smiler til pasient.

Lege

Som lege stiller du diagnosar og behandlar sjukdomar hos menneske.

HMS-ingeniør i arbeid

HMS-­ingeniør

Som HMS-­ingeniør hjelper du til med å betre helsa, miljøet og sikkerheita på ein arbeidsplass.

Kjemiker i full konsentrasjon med å få noen dråper i et lite glass, ved siden av de andre små glassrørene med gul og grønn flytende væske.

Kjemikar

Ein kjemikar undersøker korleis verda rundt oss er konstruert, heilt ned til dei minste delane.