× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Det naturhistoriske museum i London
Yrkesskildring

Museumsformidler

favoritt ikon

En museumsformidler planlegger og gjennomfører opplegg på museer. Det kan være omvisninger, utstillinger eller levende historieformidling.

Som museumsformidler kan du ha mange ulike arbeidsoppgaver ved museet, avhengig av museets størrelse og fagfelt.

Yrket krever høy kompetanse innen museets fagområder.

Vanlige arbeidsoppgaver for en museumsformidler:

  • Ta imot barnehagebarn og elever fra grunnskolen 
  • Undervise elever i videregående opplæring og studenter
  • Ha omvisning for andre grupper som besøker museet
  • Planlegge arrangementer på museet, som temadag eller foredrag
  • Forberede et variert tilbud til sommersesongen 
  • Være med å skape utstillinger
  • Lage opplegg for ulike besøksgrupper 

Yrket kalles også museumspedagog. 

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Museumsformidleren er tilknyttet et museum.

Personlege eigenskapar

Som museumsformidler må du ha god kompetanse innenfor det fagområdet museet konsentrerer seg om. Det er viktig med pedagogiske evner for å kunne formidle på best mulig måte. I mange tilfeller er det også viktig at du er flink til å omgås og kommunisere med barn og unge.

Utdanning

For å jobbe som museumsformidler er det ikke et krav at du har utdanning innen en spesiell retning. Vanligvis er det imidlertid et krav om at du har høyere utdanning innenfor relevante fag, eller mye erfaring innen museumsdrift eller andre kulturområder.

Relevante fagområder i høyere utdanning kan variere mye ut ifra hvilken type museum du ønsker å være tilknyttet. Relevante fagområder kan være arkeologi, kunsthistorie, etnologi, kulturvern, museologi, folkloristikk eller antropologi. Teaterteknikk benyttes i formidling ved en del museer. 

Se utdanninger innen museum

Etter- og videreutdanning
Det finnes mange relevante etter- og videreutdanningsmuligheter for museumsformidlere. Kurs innenfor spesifikk fagområder tilbys ved en rekke utdanningsinstitusjoner, og varierer avhengig av hvilket fagområde du jobber med.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Arkivarer og kuratorer
Deltid
Alle sektorer
298 personer
206 personer
92 personer
Ca 231 kr
Ca 226 kr
Ca
37 350 kr
36 540 kr
448 200 kr
438 480 kr
Ca 231 kr
Ca 226 kr
Ca
37 350 kr
36 540 kr
448 200 kr
438 480 kr
Ca 237 kr
Ca 229 kr
Ca 254 kr
38 360 kr
37 090 kr
41 200 kr
460 320 kr
445 080 kr
494 400 kr
Ca 237 kr
Ca 229 kr
Ca 254 kr
38 400 kr
37 120 kr
41 200 kr
460 800 kr
445 440 kr
494 400 kr
Arkivarer og kuratorer
Heltid
Alle sektorer
891 personer
579 personer
312 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 276 kr
43 110 kr
42 370 kr
44 660 kr
517 320 kr
508 440 kr
535 920 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 276 kr
43 110 kr
42 370 kr
44 660 kr
517 320 kr
508 440 kr
535 920 kr
Ca 268 kr
Ca 263 kr
Ca 276 kr
43 380 kr
42 640 kr
44 750 kr
520 560 kr
511 680 kr
537 000 kr
Ca 268 kr
Ca 263 kr
Ca 276 kr
43 590 kr
42 890 kr
44 880 kr
523 080 kr
514 680 kr
538 560 kr
Arkivarer og kuratorer
Deltid
Kommunal
110 personer
Ca 244 kr
Ca
Ca
39 560 kr
474 720 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca
39 560 kr
474 720 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 130 kr
481 560 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 150 kr
481 800 kr
Arkivarer og kuratorer
Heltid
Kommunal
353 personer
229 personer
124 personer
Ca 265 kr
Ca 262 kr
Ca 274 kr
43 000 kr
42 400 kr
44 310 kr
516 000 kr
508 800 kr
531 720 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
Ca 274 kr
43 000 kr
42 400 kr
44 310 kr
516 000 kr
508 800 kr
531 720 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
Ca 274 kr
43 280 kr
42 690 kr
44 370 kr
519 360 kr
512 280 kr
532 440 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
Ca 274 kr
43 360 kr
42 780 kr
44 430 kr
520 320 kr
513 360 kr
533 160 kr
Arkivarer og kuratorer
Deltid
Privat
125 personer
Ca 208 kr
Ca
Ca
33 670 kr
404 040 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca
33 670 kr
404 040 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca
36 770 kr
441 240 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca
36 790 kr
441 480 kr
Arkivarer og kuratorer
Heltid
Privat
160 personer
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 140 kr
481 680 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 140 kr
481 680 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 220 kr
482 640 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 280 kr
483 360 kr
Arkivarer og kuratorer
Heltid
Statlig
378 personer
249 personer
129 personer
Ca 271 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
43 930 kr
43 110 kr
45 650 kr
527 160 kr
517 320 kr
547 800 kr
Ca 271 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
43 930 kr
43 110 kr
45 650 kr
527 160 kr
517 320 kr
547 800 kr
Ca 277 kr
Ca 270 kr
Ca 289 kr
44 820 kr
43 790 kr
46 800 kr
537 840 kr
525 480 kr
561 600 kr
Ca 277 kr
Ca 270 kr
Ca 289 kr
45 210 kr
44 260 kr
47 040 kr
542 520 kr
531 120 kr
564 480 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker

Andre yrker