Murer i arbeid
Yrkesskildring

Murar

favoritt ikon

Muraren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.

Ein murar arbeider med teglmuring, blokkmuring, pussing, natursteinsarbeidar og flislegging bad og andre rom.

Du arbeidar òg med rehabilitering og vedlikehald av gammalt murverk på bygningar som allereie eksisterer. Som murar vil du lære å meistre grunnleggjande ferdigheiter som for eksempel muring av grunnmur, vegger, peis og piper.  

 Vanlege arbeidsoppgåver innan murarfaget:

  • muring med teglstein og blokk
  • flislegging, våtromsarbeid, smøremembranar
  • muring med skifer og naturstein
  • puss- og overflatebehandling
  • muring og montering av peis og andre eldstader
  • muring og montering av piper og pipeelement

Som murar kan du jobbe sjølvstendig. Du kan også vere ein del av større prosjekt ved bygging, reparasjon eller vedlikehald av små og store bygningar.

Kvar arbeider murarar?

Murarar jobbar ofte i murarmeister- eller entreprenørbedrifter. Du kan også få jobb i kommunar, fylkeskommunar, staten eller eigedomsforvaltingsbedrifter.

Personlege eigenskapar

Som murar må du ha anlegg for nøyaktig og praktisk arbeid. Du må kunne jobbe strukturert, og du må kunne kommunisere effektivt med kundar og kollegaer. Det er også viktig at du utfører arbeidet i samsvar med dei lovene og føreskriftene som gjeld. Det er viktig at du er ansvarsfull.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning

Du kan ta meisterbrev i faget. Les meir om meisterutdanning. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar murarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for murarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Murer
Heltid
Alle sektorer
3 662 personer
3 637 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
38 120 kr
38 140 kr
457 440 kr
457 680 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
38 120 kr
38 140 kr
457 440 kr
457 680 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
38 810 kr
38 830 kr
465 720 kr
465 960 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
39 410 kr
39 430 kr
472 920 kr
473 160 kr
Murer
Deltid
Alle sektorer
1 158 personer
1 139 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 800 kr
35 830 kr
429 600 kr
429 960 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 800 kr
35 830 kr
429 600 kr
429 960 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 690 kr
35 760 kr
428 280 kr
429 120 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
36 610 kr
36 680 kr
439 320 kr
440 160 kr
Murer
Heltid
Privat
3 653 personer
3 628 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 236 kr
38 140 kr
38 160 kr
457 680 kr
457 920 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 236 kr
38 140 kr
38 160 kr
457 680 kr
457 920 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
38 820 kr
38 840 kr
465 840 kr
466 080 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
39 420 kr
39 440 kr
473 040 kr
473 280 kr
Murer
Deltid
Privat
1 151 personer
1 132 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 830 kr
35 840 kr
429 960 kr
430 080 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 830 kr
35 840 kr
429 960 kr
430 080 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 710 kr
35 770 kr
428 520 kr
429 240 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
36 630 kr
36 690 kr
439 560 kr
440 280 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Platearbeidar

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrar

Tømrarar bygger trehus og andre tre­konstruksjonar.

En mann tapetserer en vegg

Målar

Ein målar held ved like, fargelegg, dekorerer og restaurerer innvendige og utvendige overflater i bygningar og konstruksjonar.

Rørlegger

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveisar

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.

Snekker som jobber med saging.

Snikkar

Snikkarar jobbar hovudsakleg med inventar i hus, til dømes møbel, kjøkken og trapper. 

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.

Kran

Kranførar

Kranførarar køyrer ulike kraner på byggeplassar, i hamner og i offshoreindustrien.

Feier klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Feiar

Ein feiar reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

Illustrasjonsbilde av person med fotprotese.

Ortopedi­ingeniør

Ortopedi­ingeniøren utviklar og tilpassar protesar og andre ortopediske hjelpemiddel.

En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.