Bilete
Motormann inspiserer motorrommet
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Motormann

Ein motormann held ved like og reparerer motorar og andre mekaniske delar.

Ein motormann er ein skipsmekanikar. Motormannen bruker verktøy, sveiseutstyr, måleutstyr og testeutstyr for vedlikehald av skipsmaskineri, ventilar og røyrsystem.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein motormann:

 • halde ved like i maskinrom og andre tekniske rom
 • vaktfunksjon
 • forefallende arbeid
 • motormekanikk
 • halde orden, reinhald og rydding
 • avfallshandtering
 • observere og rapportere avvik
 • følge gitte rutinar og prosedyrar
 • sikkerheit og beredskap

Arbeidet ledast av ein maskinist eller maskinsjef. Motormenn jobbar på sjøen, gjerne i lengre periodar, og du må vere forberedt på å jobbe turnus .

Hvor jobber motormenn ?

Ein motormann jobbar som oftast om bord på skip. Det finst også mogelegheiter for å få jobb på landbasert industri.

Personlige egenskaper

Som motormann er det viktig å arbeide nøyaktig og sjølvstendig. Du må vere flink til å takle stress og handtere utfordringar. Det er viktig å vere flink til å samarbeide og du bør vere sosial. Det er ein fordel å ha gode engelskkunnskapar, og du bør vere nysgjerrig og ha ei interesse for faget.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning

Du kan utdanne deg vidare til maskinist eller maskinsjef når du har oppnådd nok fartstid om bord. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Bedrifter

Motormann i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8342101 - MOTORMANN
 • 8342111 - SKIPSMEKANIKER
 • 8342105 - SKIPSMEKANIKERASPIRANT
 • 8113114 - MASKINROMSOPERATØR (BORE- OG ENTREPENØRFARTØY)

Sist kvalitetsikret den 03. januar 2019, av Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge, Norsk sjømannsforbund