Møbelsnekker jobber med ei kommodeskuffe
Yrkesskildring

Møbelsnikkar

favoritt ikon

Ein møbelsnikkar vel, formar og set saman materiale til møblar og innreiingar.

Ein møbelsnikkar produserer møblar og innreiingar. Møbelsnikkaren er involvert frå skisseteikninga til utviklinga av det ferdige produktet. Nokre møbelsnikkarar utfører også restaureringsarbeid.

Vanlege arbeidsoppgåver for møbelsnikkaren:

  • bruke og halde ved like maskiner og handverktøy
  • velje riktige materiale, forme dei og sette dei saman
  • designe, teikne og konstruere 
  • montere møblar ute hos kundar

Som møbelsnikkar teiknar du både for hand og på data. Ein møbelsnikkar samarbeider ofte med møbeltapetseraren. Møbelsnikkaren er ganske lik andre snikkaryrke, som for eksempel trevaresnikkar

Kvar arbeider møbelsnikkarar?

Ein møbelsnikkar jobbar ofte på snikkarverkstader. Møbelsnikkaren kan også jobbe på sjukehus, teater, museum eller i TV-produksjonar. Nokre vel å jobbe i industrien, der dei driv med produktutvikling og framstilling av prototypar. Nokre møbelsnikkarar er også sjølvstendig næringsdrivande.

 

 

Personlege eigenskapar

Som møbelsnikkar må du vere nøyaktig, fordi alle mål går på millimeteren. Du bør du vere kreativ og praktisk. Du må ha estetisk sans. Du bør også like å lage ting med hendene, i tillegg til å teikne og konstruere produkt. Du bør kunne planlegge og organisere ditt eige arbeid.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning

Du kan ta meisterbrev i faget. Les meir om meisterutdanning. 

Kva jobbar møbelsnikkarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Møbelsnekker
Deltid
Alle sektorer
555 personer
488 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 201 kr
Ca
Ca 202 kr
32 530 kr
32 750 kr
390 360 kr
393 000 kr
Ca 201 kr
Ca
Ca 202 kr
33 340 kr
33 640 kr
400 080 kr
403 680 kr
Møbelsnekker
Heltid
Alle sektorer
1 485 personer
1 411 personer
Ca 210 kr
Ca
Ca 211 kr
34 100 kr
34 110 kr
409 200 kr
409 320 kr
Ca 210 kr
Ca
Ca 211 kr
34 100 kr
34 110 kr
409 200 kr
409 320 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 218 kr
35 130 kr
35 280 kr
421 560 kr
423 360 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 218 kr
36 450 kr
36 640 kr
437 400 kr
439 680 kr
Møbelsnekker
Privat
2 013 personer
134 personer
1 879 personer
Ca 208 kr
Ca 198 kr
Ca 209 kr
33 720 kr
32 000 kr
33 800 kr
404 640 kr
384 000 kr
405 600 kr
Ca 208 kr
Ca 198 kr
Ca 209 kr
33 720 kr
32 000 kr
33 800 kr
404 640 kr
384 000 kr
405 600 kr
Ca 214 kr
Ca 196 kr
Ca 215 kr
34 610 kr
31 750 kr
34 790 kr
415 320 kr
381 000 kr
417 480 kr
Ca 214 kr
Ca 196 kr
Ca 215 kr
35 840 kr
32 180 kr
36 070 kr
430 080 kr
386 160 kr
432 840 kr
Møbelsnekker
Deltid
Privat
550 personer
485 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 420 kr
32 480 kr
389 040 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 420 kr
32 480 kr
389 040 kr
389 760 kr
Ca 201 kr
Ca
Ca 202 kr
32 520 kr
32 740 kr
390 240 kr
392 880 kr
Ca 201 kr
Ca
Ca 202 kr
33 330 kr
33 630 kr
399 960 kr
403 560 kr
Møbelsnekker
Heltid
Privat
1 463 personer
1 394 personer
Ca 210 kr
Ca
Ca 210 kr
34 100 kr
34 100 kr
409 200 kr
409 200 kr
Ca 210 kr
Ca
Ca 210 kr
34 100 kr
34 100 kr
409 200 kr
409 200 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 218 kr
35 130 kr
35 270 kr
421 560 kr
423 240 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 218 kr
36 460 kr
36 640 kr
437 520 kr
439 680 kr
Møbelsnekker
Alle sektorer
2 040 personer
141 personer
1 899 personer
Ca 208 kr
Ca 200 kr
Ca 209 kr
33 770 kr
32 480 kr
33 890 kr
405 240 kr
389 760 kr
406 680 kr
Ca 208 kr
Ca 200 kr
Ca 209 kr
33 770 kr
32 480 kr
33 890 kr
405 240 kr
389 760 kr
406 680 kr
Ca 214 kr
Ca 195 kr
Ca 215 kr
34 620 kr
31 640 kr
34 810 kr
415 440 kr
379 680 kr
417 720 kr
Ca 214 kr
Ca 195 kr
Ca 215 kr
35 840 kr
32 050 kr
36 080 kr
430 080 kr
384 600 kr
432 960 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Pianostemmer i aksjon

Pianostemmar

Ein pianostemmar ut­fører stemming og vedlikehald av piano og flygel.

Murer i arbeid.

Murar

Muraren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.

Kjole- og draktsyer i jobb.

Kjole- og draktsyar

Ein kjole- og draktsyar syr klede til enkeltkundar eller til små kolleksjonar.

Illustrasjonsbilde av arbeid på ei børse i et verksted.

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.

Rørlegger

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.

Salmaker i arbeid med seletøy.

Salmakar

Ein salmakar lager, reparerer og held ved like selety og bilinteriør.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrar

Tømrarar bygger trehus og andre tre­konstruksjonar.

Ortopeditekniker scanner føtter som plages av «Conversesyken».

Ortopedi­teknikar

Ortopedi­teknikaren lagar og reparerer ortopediske hjelpemiddel.

Maler jobber med å male dør.

Målar

Ein målar held ved like, fargelegg, dekorerer og restaurerer innvendige og utvendige overflater i bygningar og konstruksjonar.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveisar

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.