Illustrasjonsbilde av et designmøbel.
Yrkesskildring

Møbeldesignar

favoritt ikon

Møbeldesignaren designar møblar og interiør.

Som møbeldesignar har du ansvaret for å forme møblar og anna interiør. Du tar omsyn til både fysiske og emosjonelle behov.

Møbeldesignarane har spesialkunnskap om ideutvikling, formgiving, konstruksjon, ergonomi og materiale. For å finne ut kva som er rett design til eit prosjekt må du bruke mykje tid på planlegging og utprøving, og du må ta omsyn til estetiske, funksjonelle og økonomiske forhold.

Tittelen møbeldesignar er ikkje verna, men møbeldesignarar med tittelen "møbeldesignar MNIL" er medlemmar av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL). For å bli tatt opp i NIL må du ha ei mastergrad

Kvar arbeider møbeldesignarar?

Ein møbeldesignar jobbar ofte som sjølvstendig næringsdrivande. Han baserer seg på enkeltoppdrag for industriar eller interiørprosjekt. Nokre bedrifter har møbeldesignarar som er fast tilsett.

Personlege eigenskapar

Ein møbeldesignar bør vere kreativ og praktisk anlagt. Du må ha evna til å sjå kva som fungerer både estetisk og funksjonelt. I tillegg må du vere i stand til å kommunisere effektivt med kundar og produsentar.

Utdanning

Det finst tilbod om høgare utdanning innan møbeldesign i Noreg. Du kan også ta utdanning i utlandet.

Oversikt over studiestader i Noreg

Opptakskrav
Generell studiekompetanse, i tillegg til opptaksprøver. Det kan hjelpe med utdanning eller praksis frå nærskylde fag som til dømes snikkarfaget.

Etter- og vidareutdanning
Som medlem av Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening (NIL) kan du mellom anna søke stipend til vidareutvikling.

Kva jobbar møbeldesignarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Produkt- eller klesdesigner
Heltid
Alle sektorer
640 personer
348 personer
292 personer
Ca 298 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 270 kr
45 920 kr
50 000 kr
579 240 kr
551 040 kr
600 000 kr
Ca 298 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 270 kr
45 920 kr
50 000 kr
579 240 kr
551 040 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca 297 kr
Ca 323 kr
50 080 kr
48 170 kr
52 340 kr
600 960 kr
578 040 kr
628 080 kr
Ca 309 kr
Ca 297 kr
Ca 323 kr
50 340 kr
48 300 kr
52 750 kr
604 080 kr
579 600 kr
633 000 kr
Produkt- eller klesdesigner
Privat
714 personer
391 personer
323 personer
Ca 297 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 170 kr
45 830 kr
50 000 kr
578 040 kr
549 960 kr
600 000 kr
Ca 297 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 170 kr
45 830 kr
50 000 kr
578 040 kr
549 960 kr
600 000 kr
Ca 308 kr
Ca 297 kr
Ca 322 kr
49 970 kr
48 110 kr
52 220 kr
599 640 kr
577 320 kr
626 640 kr
Ca 308 kr
Ca 297 kr
Ca 322 kr
50 210 kr
48 230 kr
52 610 kr
602 520 kr
578 760 kr
631 320 kr
Produkt- eller klesdesigner
Heltid
Privat
637 personer
345 personer
292 personer
Ca 298 kr
Ca 284 kr
Ca 309 kr
48 280 kr
46 000 kr
50 000 kr
579 360 kr
552 000 kr
600 000 kr
Ca 298 kr
Ca 284 kr
Ca 309 kr
48 280 kr
46 000 kr
50 000 kr
579 360 kr
552 000 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca 298 kr
Ca 323 kr
50 120 kr
48 230 kr
52 340 kr
601 440 kr
578 760 kr
628 080 kr
Ca 309 kr
Ca 298 kr
Ca 323 kr
50 380 kr
48 360 kr
52 750 kr
604 560 kr
580 320 kr
633 000 kr
Produkt- eller klesdesigner
Alle sektorer
717 personer
394 personer
323 personer
Ca 296 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 010 kr
45 830 kr
50 000 kr
576 120 kr
549 960 kr
600 000 kr
Ca 296 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 010 kr
45 830 kr
50 000 kr
576 120 kr
549 960 kr
600 000 kr
Ca 308 kr
Ca 297 kr
Ca 322 kr
49 940 kr
48 050 kr
52 220 kr
599 280 kr
576 600 kr
626 640 kr
Ca 308 kr
Ca 297 kr
Ca 322 kr
50 180 kr
48 170 kr
52 610 kr
602 160 kr
578 040 kr
631 320 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken