Illustrasjonsbilde av et designmøbel.
Yrkesskildring

Møbeldesignar

favoritt ikon

Møbeldesignaren designar møblar og interiør.

Som møbeldesignar har du ansvaret for å forme møblar og anna interiør. Du tar omsyn til både fysiske og emosjonelle behov.

Møbeldesignarane har spesialkunnskap om ideutvikling, formgiving, konstruksjon, ergonomi og materiale. For å finne ut kva som er rett design til eit prosjekt må du bruke mykje tid på planlegging og utprøving, og du må ta omsyn til estetiske, funksjonelle og økonomiske forhold.

Tittelen møbeldesignar er ikkje verna, men møbeldesignarar med tittelen "møbeldesignar MNIL" er medlemmar av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL). For å bli tatt opp i NIL må du ha ei mastergrad

Kvar arbeider møbeldesignarar?

Ein møbeldesignar jobbar ofte som sjølvstendig næringsdrivande. Han baserer seg på enkeltoppdrag for industriar eller interiørprosjekt. Nokre bedrifter har møbeldesignarar som er fast tilsett.

Personlege eigenskapar

Ein møbeldesignar bør vere kreativ og praktisk anlagt. Du må ha evna til å sjå kva som fungerer både estetisk og funksjonelt. I tillegg må du vere i stand til å kommunisere effektivt med kundar og produsentar.

Utdanning

Det finst tilbod om høgare utdanning innan møbeldesign i Noreg. Du kan også ta utdanning i utlandet.

Oversikt over studiestader i Noreg

Opptakskrav
Generell studiekompetanse, i tillegg til opptaksprøver. Det kan hjelpe med utdanning eller praksis frå nærskylde fag som til dømes snikkarfaget.

Etter- og vidareutdanning
Som medlem av Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening (NIL) kan du mellom anna søke stipend til vidareutvikling.

Kva jobbar møbeldesignarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Produkt- eller klesdesigner
Heltid
Alle sektorer
708 personer
397 personer
311 personer
Ca 309 kr
Ca 289 kr
Ca 334 kr
50 000 kr
46 770 kr
54 170 kr
600 000 kr
561 240 kr
650 040 kr
Ca 309 kr
Ca 289 kr
Ca 334 kr
50 000 kr
46 770 kr
54 170 kr
600 000 kr
561 240 kr
650 040 kr
Ca 321 kr
Ca 304 kr
Ca 342 kr
51 980 kr
49 280 kr
55 430 kr
623 760 kr
591 360 kr
665 160 kr
Ca 321 kr
Ca 304 kr
Ca 342 kr
52 260 kr
49 420 kr
55 890 kr
627 120 kr
593 040 kr
670 680 kr
Produkt- eller klesdesigner
Heltid
Privat
706 personer
395 personer
311 personer
Ca 309 kr
Ca 289 kr
Ca 334 kr
50 000 kr
46 770 kr
54 170 kr
600 000 kr
561 240 kr
650 040 kr
Ca 309 kr
Ca 289 kr
Ca 334 kr
50 000 kr
46 770 kr
54 170 kr
600 000 kr
561 240 kr
650 040 kr
Ca 321 kr
Ca 304 kr
Ca 342 kr
51 990 kr
49 290 kr
55 430 kr
623 880 kr
591 480 kr
665 160 kr
Ca 321 kr
Ca 304 kr
Ca 342 kr
52 270 kr
49 430 kr
55 890 kr
627 240 kr
593 160 kr
670 680 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.

Klesdesigner i arbeid

Klesdesignar

Som klesdesignar utviklar og bestemmer du snitt, form, materialar, fargar og funksjon for klede.

Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.

To hender som jobber med seletøy

Salmakar

Ein salmakar lager, reparerer og held ved like selety og bilinteriør.

Kjole- og draktsyar

Ein kjole- og draktsyar syr klede til enkeltkundar eller til små kolleksjonar.

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomster­dekoratør

Blomster­dekoratøren lagar blomsterprodukt til ulike arrangement og samkomer.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.

Møbelsnekker jobber med ei kommodeskuffe

Møbelsnikkar

Ein møbelsnikkar vel, formar og set saman materiale til møblar og innreiingar.

Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.

Mediedesignere diskuterer tegning

Mediedesignar

Ein mediedesignar jobbar med medium og kommunikasjon. Arbeidet inneber design og produksjon av tekst, bilete og lyd.

Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren lagar brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.

Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.