Mediegrafikeren sitter foran en dataskjerm og utarbeider grafikk.
Yrkesskildring

Mediegrafikar

favoritt ikon

Som mediegrafikar jobbar du med utforming og produksjon av visuell kommunikasjon.

Ein mediegrafikar jobbar med grafisk design og produksjon, og skal sørge for at bodskapen er lett å forstå for mottakarane.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein mediegrafikar:

  • design og produksjon av annonsar, plakatar og brosjyrar
  • design og produksjon av annan visuell kommunikasjon og emballasje
  • design og produksjon av bøker, magasiner og tidsskrifter
  • design og produksjon til nettsider og andre digitale flater
  • forme det visuell uttrykket og innhaldet

Som mediegrafikar må du ha god kunnskap om ulike analoge og digitale medium. Du må ha god forståing for korleis den visuelle formgivinga verkar på mottakaren. Arbeidsoppgåvene vil variere etter kva bedrift du er tilsett i.

I dette yrket må du vere innstilt på å halde deg fagleg oppdatert og å lære å bruke nye IKT-verktøy.

Mediegrafikaren jobbar ofte tett saman med andre fagfolk, mellom anna illustratørarfotografar og fagoperatørar i grafisk produksjonsteknikk. Yrket har fellestrekk med grafisk designarinteraksjonsdesignar, mediedesignar og webdesignar

Kvar arbeider mediegrafikarar?

Mediegrafikarar jobbar i mange ulike grafiske bedrifter. Du finn mediegrafikarar i reklame- og designbyrå, aviser, trykkeri, multimedieselskap, TV- og produksjonsselskap, internettbedrifter og i medie- og informasjonsavdelingar i andre bedrifter.

Personlege eigenskapar

Som mediegrafikar bør du vere kreativ, nøyaktig og glad i utfordringar. Du bør ha sans for form, typografi og fargar. Du bør òg ha evne til å jobbe under tidspress.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Kva jobbar mediegrafikarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Førtrykker
Deltid
Alle sektorer
223 personer
132 personer
Ca 224 kr
Ca 220 kr
Ca
36 310 kr
35 720 kr
435 720 kr
428 640 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
Ca
36 310 kr
35 720 kr
435 720 kr
428 640 kr
Ca 230 kr
Ca 227 kr
Ca
37 310 kr
36 710 kr
447 720 kr
440 520 kr
Ca 230 kr
Ca 227 kr
Ca
37 490 kr
36 830 kr
449 880 kr
441 960 kr
Førtrykker
Deltid
Privat
223 personer
132 personer
Ca 224 kr
Ca 220 kr
Ca
36 310 kr
35 720 kr
435 720 kr
428 640 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
Ca
36 310 kr
35 720 kr
435 720 kr
428 640 kr
Ca 230 kr
Ca 227 kr
Ca
37 310 kr
36 710 kr
447 720 kr
440 520 kr
Ca 230 kr
Ca 227 kr
Ca
37 490 kr
36 830 kr
449 880 kr
441 960 kr
Trykker
Deltid
Privat
277 personer
178 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 205 kr
32 480 kr
33 290 kr
389 760 kr
399 480 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 205 kr
32 480 kr
33 290 kr
389 760 kr
399 480 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 220 kr
34 110 kr
35 570 kr
409 320 kr
426 840 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 220 kr
34 780 kr
36 520 kr
417 360 kr
438 240 kr
Trykker
Deltid
Alle sektorer
282 personer
181 personer
Ca 201 kr
Ca
Ca 206 kr
32 500 kr
33 310 kr
390 000 kr
399 720 kr
Ca 201 kr
Ca
Ca 206 kr
32 500 kr
33 310 kr
390 000 kr
399 720 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 221 kr
34 240 kr
35 750 kr
410 880 kr
429 000 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 221 kr
34 900 kr
36 680 kr
418 800 kr
440 160 kr
Førtrykker
Heltid
Privat
885 personer
372 personer
513 personer
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 240 kr
39 190 kr
39 360 kr
38 900 kr
470 280 kr
472 320 kr
466 800 kr
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 240 kr
39 190 kr
39 360 kr
38 900 kr
470 280 kr
472 320 kr
466 800 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 250 kr
40 330 kr
40 170 kr
40 450 kr
483 960 kr
482 040 kr
485 400 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 250 kr
41 220 kr
40 830 kr
41 500 kr
494 640 kr
489 960 kr
498 000 kr
Førtrykker
Heltid
Alle sektorer
892 personer
376 personer
516 personer
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 240 kr
39 190 kr
39 360 kr
38 960 kr
470 280 kr
472 320 kr
467 520 kr
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 240 kr
39 190 kr
39 360 kr
38 960 kr
470 280 kr
472 320 kr
467 520 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 250 kr
40 340 kr
40 150 kr
40 470 kr
484 080 kr
481 800 kr
485 640 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 250 kr
41 230 kr
40 810 kr
41 520 kr
494 760 kr
489 720 kr
498 240 kr
Trykker
Heltid
Privat
1 046 personer
189 personer
857 personer
Ca 229 kr
Ca 205 kr
Ca 235 kr
37 130 kr
33 140 kr
38 070 kr
445 560 kr
397 680 kr
456 840 kr
Ca 229 kr
Ca 205 kr
Ca 235 kr
37 330 kr
33 140 kr
38 390 kr
447 960 kr
397 680 kr
460 680 kr
Ca 238 kr
Ca 202 kr
Ca 245 kr
38 490 kr
32 760 kr
39 760 kr
461 880 kr
393 120 kr
477 120 kr
Ca 238 kr
Ca 202 kr
Ca 245 kr
40 270 kr
33 650 kr
41 740 kr
483 240 kr
403 800 kr
500 880 kr
Trykker
Heltid
Alle sektorer
1 056 personer
189 personer
867 personer
Ca 229 kr
Ca 205 kr
Ca 235 kr
37 080 kr
33 140 kr
38 000 kr
444 960 kr
397 680 kr
456 000 kr
Ca 229 kr
Ca 205 kr
Ca 235 kr
37 270 kr
33 140 kr
38 290 kr
447 240 kr
397 680 kr
459 480 kr
Ca 237 kr
Ca 202 kr
Ca 244 kr
38 350 kr
32 760 kr
39 570 kr
460 200 kr
393 120 kr
474 840 kr
Ca 237 kr
Ca 202 kr
Ca 244 kr
40 120 kr
33 650 kr
41 530 kr
481 440 kr
403 800 kr
498 360 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.

Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.

Mediedesignere diskuterer tegning

Mediedesignar

Ein mediedesignar jobbar med medium og kommunikasjon. Arbeidet inneber design og produksjon av tekst, bilete og lyd.

Interiørarkitekt

Interiørarkitekt

Ein interiørarkitekt planlegg korleis hus og bygningar skal sjå ut innvendig.

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomster­dekoratør

Blomster­dekoratøren lagar blomsterprodukt til ulike arrangement og samkomer.

Tekstforfatter

Tekstforfattar

Ein tekstforfattar formar idear og skriv tekstar til alt frå reklameannonsar til scene og TV-program.

Illustrasjonsbilde av et designmøbel.

Møbeldesignar

Møbeldesignaren designar møblar og interiør.

Teknisk forfattar

Teknisk forfattar

Tekniske forfattarar ut­arbeider bruksrettleiingar, handbøker, installasjonsrettleiing, katalogar og tekniske rapportar.

Webdesigner foran dataskjerm med kolleger i bakgrunnen.

Webdesignar

Som webdesignar lagar du internettsider og kan arbeide med både innhald og design.

Markedsføringskonsulent viser fram planar på et møte.

Marknadsførings­konsulent

Ein marknadsførings­konsulent ut­arbeider, formar og lanserer kampanjar for bedrifter.

Negledesigner jobber med neglene til kunde.

Negledesignar

Nagledesignarar flest jobbar i naglesalongar med stell og pleie av negler og hender.

Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.