Matematiker
Yrkesskildring

Matematiker

favoritt ikon

Ein matematikar arbeider vanlegvis med ulik bruk av matematikk, matematisk forsking eller undervising.

Matematikarar utviklar, bruker eller underviser i matematiske omgrep, teoriar og teknikkar. Vanlegvis arbeider ein matematikar med forsking, undervising eller bruk av matematikk i andre samanhengar.

Med ei mastergrad i matematikk får du yrkestittelen matematikar. Utdanninga gir mogelegheit for fordjuping innan mange forskjellige interesseområde – derimellom informatikk, finans og statistikk.

Matematikarar jobbar ofte med å utvikle matematiske modellar og simuleringar. Arbeidet blir da gjort ved å bruke matematikk til å lage dataprogram, for å simulere eit fenomen. 

Kvar arbeider matematikarar?

Mange matematikarar får jobb i skoleverket, eller så jobbar dei som forskarar. Matematikere kan jobbe i til dømes ingeniør- og teknologibedrifter, oljeindustrien, mediebedrifter, forvaltning, undervising, kartlegging, miljøovervaking, mobilkommunikasjon, IT, forsikring, bank og finans, energi, bioteknologi, medisinsk forsking, legemiddelindustri og sjukehus.

Personlege eigenskapar

Interesse for og kunnskap om tal og matematikk er viktige føresetnader. Du må ha anlegg for system og teori. Dersom du skal undervise må du også ha gode pedagogiske evner. 

Utdanning

Det finst ei rekke relevante utdanningar på både bachelor- og masternivå for deg som ønsker å utdanne deg innan matematikk. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar matematikkutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Matematiker, statistiker
Heltid
Alle sektorer
1 125 personer
524 personer
601 personer
Ca 319 kr
Ca 300 kr
Ca 343 kr
51 700 kr
48 660 kr
55 570 kr
620 400 kr
583 920 kr
666 840 kr
Ca 319 kr
Ca 300 kr
Ca 343 kr
51 700 kr
48 660 kr
55 570 kr
620 400 kr
583 920 kr
666 840 kr
Ca 348 kr
Ca 325 kr
Ca 368 kr
56 340 kr
52 650 kr
59 550 kr
676 080 kr
631 800 kr
714 600 kr
Ca 348 kr
Ca 325 kr
Ca 368 kr
56 640 kr
52 880 kr
59 910 kr
679 680 kr
634 560 kr
718 920 kr
Matematiker, statistiker
Deltid
Alle sektorer
258 personer
139 personer
119 personer
Ca 291 kr
Ca 265 kr
Ca 312 kr
47 070 kr
42 970 kr
50 610 kr
564 840 kr
515 640 kr
607 320 kr
Ca 291 kr
Ca 265 kr
Ca 312 kr
47 070 kr
42 970 kr
50 610 kr
564 840 kr
515 640 kr
607 320 kr
Ca 308 kr
Ca 289 kr
Ca 336 kr
49 890 kr
46 760 kr
54 380 kr
598 680 kr
561 120 kr
652 560 kr
Ca 308 kr
Ca 289 kr
Ca 336 kr
49 930 kr
46 830 kr
54 390 kr
599 160 kr
561 960 kr
652 680 kr
Matematiker, statistiker
Heltid
Privat
454 personer
188 personer
266 personer
Ca 388 kr
Ca 356 kr
Ca 418 kr
62 780 kr
57 690 kr
67 660 kr
753 360 kr
692 280 kr
811 920 kr
Ca 388 kr
Ca 356 kr
Ca 418 kr
62 780 kr
57 690 kr
67 660 kr
753 360 kr
692 280 kr
811 920 kr
Ca 417 kr
Ca 385 kr
Ca 440 kr
67 590 kr
62 360 kr
71 290 kr
811 080 kr
748 320 kr
855 480 kr
Ca 417 kr
Ca 385 kr
Ca 440 kr
68 030 kr
62 570 kr
71 890 kr
816 360 kr
750 840 kr
862 680 kr
Matematiker, statistiker
Deltid
Privat
121 personer
Ca 325 kr
Ca
Ca
52 650 kr
631 800 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca
52 650 kr
631 800 kr
Ca 338 kr
Ca
Ca
54 750 kr
657 000 kr
Ca 338 kr
Ca
Ca
54 790 kr
657 480 kr
Matematiker, statistiker
Heltid
Statlig
655 personer
325 personer
330 personer
Ca 295 kr
Ca 286 kr
Ca 303 kr
47 730 kr
46 410 kr
49 140 kr
572 760 kr
556 920 kr
589 680 kr
Ca 295 kr
Ca 286 kr
Ca 303 kr
47 730 kr
46 410 kr
49 140 kr
572 760 kr
556 920 kr
589 680 kr
Ca 301 kr
Ca 292 kr
Ca 310 kr
48 780 kr
47 260 kr
50 290 kr
585 360 kr
567 120 kr
603 480 kr
Ca 301 kr
Ca 292 kr
Ca 310 kr
48 980 kr
47 510 kr
50 440 kr
587 760 kr
570 120 kr
605 280 kr
Matematiker, statistiker
Deltid
Statlig
130 personer
Ca 274 kr
Ca
Ca
44 330 kr
531 960 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca
44 330 kr
531 960 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca
46 210 kr
554 520 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca
46 250 kr
555 000 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.

Ingeniør

Ingeniørar utviklar nye teknologiske løysingar og sikrar teknologiske system vi har i dag.

Sivilingeniørar på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniøren har mastergrad i teknologi. Sivil­ingeniøren utviklar teknologiske løysingar og jobbar med forsking, undervising, prosjektarbeid og leiing.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Ein maskin­ingeniør designar produkt, lagar produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosessar.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny.

En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.

Professor underviser en gruppe studenter.

Professor

Professoren arbeidar med forsking og med undervising og rettleiing av studentar.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innan olje- og gassbransjen, og har ansvar for område som produksjon, boring eller reservoar.

Ortopeditekniker scanner føtter som plages av «Conversesyken».

Ortopedi­teknikar

Ortopedi­teknikaren lagar og reparerer ortopediske hjelpemiddel.

Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.