Maskinist sjekker instrumenter
Yrkesskildring

Maskinist

favoritt ikon

Som maskinist har du ansvaret for drifta og vedlikehaldet av det tekniske utstyret og maskinene om bord på skip og flyttbare riggar.

Om bord på eit skip kan det vere fleire i maskinbesetninga. Det varierer etter kor stort maskineriet er. På større fartøy er det både førstemaskinistar og andremaskinistar. 

Som førstemaskinist er du maskinsjefens nestkommanderande om bord, og jobbar i maskinrommet med å halde maskineriet i god teknisk stand.

Vanlege arbeidsoppgåver for førstemaskinisten:

  • dagleg ansvar for drift, reparasjon, overhaling og vedlikehald av maskineri og tekniske system på heile fartøyet 
  • planlegge større og mindre vedlikehaldsarbeid
  • vakthald i kontrollrom
  • hovudansvaret for sikkerheita i maskinrommet

Vanlege arbeidsoppgåver for andremaskinisten:

  • hjelpe førstemaskinisten, men andremaskinisten har òg eigne ansvarsområde innanfor blant anna vedlikehald
  • vakthald i kontrollrom

Ifølge lovverket må skip som har maskiner med framdriftsmotor over 750 kW ha sertifisert maskinist om bord.

I dette yrket må du vere førebudd på å arbeide turnus og kanskje vere lengre periodar om bord, for eksempel fire veker om bord, fire veker fri.

Kvar arbeider maskinistar?

Maskinisten arbeider om bord på skip eller offshore. Som maskinist kan du òg jobbe på land, i reiarlag, offentleg sjøfortvalting eller maritime bedrifter som til dømes Veritas. Eit maskinistsertifikat gir deg mogelegheiter til å jobbe over heile verda.

Personlege eigenskapar

Som maskinist er det viktig å vere teknisk interessert og ha lett for å skjøne korleis maskiner fungerer. Du må vere serviceinnstilt og like å arbeide tett med andre menneske. For å trivast i jobben er det òg ein fordel å like å vere på havet.

Utdanning

Du kan først ta fagbrev og ferdigheitssertifikat som motormann ved å ta vidaregåande utdanning med to år lære i bedrift. Deretter kan du ta ein toårig grad i maskinteknisk drift ved ein teknisk fagskole. Etterpå må du ha seilingstid som maskinkadett og få opplæring fram til første sertifikat som maskinist. 

Fartstid som krevst for å få sertifikat:

  • seks månader effektiv fartstid (tid om bord på båt) med opplæring om du har fagbrev som motormann
  • tolv månader effektiv fartstid med opplæring om du ikkje har fagbrev som motormann
  • ein månad effektiv fartstid om du har 36 månader fartstid som motormann før du begynner på utdanninga

Det er mogeleg å få sertifikat etter eitt år på fagskole. Med dette sertifikatet kan du segle som maskinist på alle skip, men for å kunne søke om høgare sertifikat, må du ta høgare utdanning. 

Her er lenke til ei relevant høgare utdanning.

Som maskinist må du ha bestått helseattest, og ha godt fargesyn og god høyrsle. 

Kva jobbar maskinistutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for maskinistar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skipsmaskinist
Heltid
Alle sektorer
3 335 personer
3 303 personer
Ca 395 kr
Ca
Ca 395 kr
63 960 kr
64 020 kr
767 520 kr
768 240 kr
Ca 395 kr
Ca
Ca 395 kr
63 960 kr
64 020 kr
767 520 kr
768 240 kr
Ca 404 kr
Ca
Ca 404 kr
65 370 kr
65 460 kr
784 440 kr
785 520 kr
Ca 404 kr
Ca
Ca 404 kr
67 490 kr
67 590 kr
809 880 kr
811 080 kr
Skipsmaskinist
Deltid
Alle sektorer
155 personer
147 personer
Ca 297 kr
Ca
Ca 301 kr
48 130 kr
48 710 kr
577 560 kr
584 520 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca 301 kr
48 130 kr
48 710 kr
577 560 kr
584 520 kr
Ca 330 kr
Ca
Ca 334 kr
53 490 kr
54 170 kr
641 880 kr
650 040 kr
Ca 330 kr
Ca
Ca 334 kr
55 530 kr
56 330 kr
666 360 kr
675 960 kr
Fyrkjele- eller turbinoperatør
Heltid
Alle sektorer
1 033 personer
992 personer
Ca 263 kr
Ca
Ca 263 kr
42 640 kr
42 530 kr
511 680 kr
510 360 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca 263 kr
45 020 kr
44 980 kr
540 240 kr
539 760 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 269 kr
43 550 kr
43 510 kr
522 600 kr
522 120 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 269 kr
47 010 kr
47 030 kr
564 120 kr
564 360 kr
Fyrkjele- eller turbinoperatør
Deltid
Alle sektorer
269 personer
255 personer
Ca 237 kr
Ca
Ca 241 kr
38 360 kr
38 980 kr
460 320 kr
467 760 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 241 kr
38 510 kr
39 210 kr
462 120 kr
470 520 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca 251 kr
40 230 kr
40 610 kr
482 760 kr
487 320 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca 251 kr
41 630 kr
42 100 kr
499 560 kr
505 200 kr
Dekks- eller maskinmannskap (skip)
Heltid
Alle sektorer
5 955 personer
259 personer
5 696 personer
Ca 278 kr
Ca 228 kr
Ca 279 kr
45 000 kr
36 860 kr
45 220 kr
540 000 kr
442 320 kr
542 640 kr
Ca 278 kr
Ca 228 kr
Ca 279 kr
45 040 kr
37 330 kr
45 250 kr
540 480 kr
447 960 kr
543 000 kr
Ca 265 kr
Ca 218 kr
Ca 268 kr
43 000 kr
35 380 kr
43 350 kr
516 000 kr
424 560 kr
520 200 kr
Ca 265 kr
Ca 218 kr
Ca 268 kr
44 660 kr
37 400 kr
44 990 kr
535 920 kr
448 800 kr
539 880 kr
Dekks- eller maskinmannskap (skip)
Deltid
Alle sektorer
641 personer
569 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca 237 kr
37 350 kr
38 330 kr
448 200 kr
459 960 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 237 kr
37 350 kr
38 330 kr
448 200 kr
459 960 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 274 kr
43 160 kr
44 430 kr
517 920 kr
533 160 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 274 kr
44 130 kr
45 440 kr
529 560 kr
545 280 kr
Fyrkjele- eller turbinoperatør
Heltid
Kommunal
717 personer
694 personer
Ca 257 kr
Ca
Ca 257 kr
41 690 kr
41 690 kr
500 280 kr
500 280 kr
Ca 257 kr
Ca
Ca 257 kr
44 250 kr
44 330 kr
531 000 kr
531 960 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca 262 kr
42 580 kr
42 500 kr
510 960 kr
510 000 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca 262 kr
46 000 kr
45 990 kr
552 000 kr
551 880 kr
Fyrkjele- eller turbinoperatør
Deltid
Kommunal
189 personer
179 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
37 860 kr
38 130 kr
454 320 kr
457 560 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
37 990 kr
38 410 kr
455 880 kr
460 920 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 245 kr
39 310 kr
39 660 kr
471 720 kr
475 920 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 245 kr
40 820 kr
41 270 kr
489 840 kr
495 240 kr
Skipsmaskinist
Heltid
Privat
3 219 personer
3 190 personer
Ca 397 kr
Ca
Ca 398 kr
64 290 kr
64 470 kr
771 480 kr
773 640 kr
Ca 397 kr
Ca
Ca 398 kr
64 290 kr
64 470 kr
771 480 kr
773 640 kr
Ca 405 kr
Ca
Ca 406 kr
65 630 kr
65 720 kr
787 560 kr
788 640 kr
Ca 405 kr
Ca
Ca 406 kr
67 720 kr
67 810 kr
812 640 kr
813 720 kr
Skipsmaskinist
Deltid
Privat
144 personer
138 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca 305 kr
48 710 kr
49 330 kr
584 520 kr
591 960 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca 305 kr
48 710 kr
49 330 kr
584 520 kr
591 960 kr
Ca 337 kr
Ca
Ca 341 kr
54 670 kr
55 240 kr
656 040 kr
662 880 kr
Ca 337 kr
Ca
Ca 341 kr
56 780 kr
57 470 kr
681 360 kr
689 640 kr
Fyrkjele- eller turbinoperatør
Heltid
Privat
315 personer
297 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca 286 kr
46 380 kr
46 270 kr
556 560 kr
555 240 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 286 kr
48 510 kr
48 380 kr
582 120 kr
580 560 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca 283 kr
45 720 kr
45 840 kr
548 640 kr
550 080 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca 283 kr
49 280 kr
49 440 kr
591 360 kr
593 280 kr
Dekks- eller maskinmannskap (skip)
Heltid
Privat
5 832 personer
252 personer
5 580 personer
Ca 278 kr
Ca 226 kr
Ca 279 kr
44 980 kr
36 650 kr
45 160 kr
539 760 kr
439 800 kr
541 920 kr
Ca 278 kr
Ca 226 kr
Ca 279 kr
45 020 kr
37 140 kr
45 190 kr
540 240 kr
445 680 kr
542 280 kr
Ca 265 kr
Ca 218 kr
Ca 267 kr
42 930 kr
35 270 kr
43 280 kr
515 160 kr
423 240 kr
519 360 kr
Ca 265 kr
Ca 218 kr
Ca 267 kr
44 580 kr
37 340 kr
44 920 kr
534 960 kr
448 080 kr
539 040 kr
Dekks- eller maskinmannskap (skip)
Deltid
Privat
614 personer
545 personer
Ca 230 kr
Ca
Ca 239 kr
37 230 kr
38 660 kr
446 760 kr
463 920 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 239 kr
37 230 kr
38 660 kr
446 760 kr
463 920 kr
Ca 268 kr
Ca
Ca 276 kr
43 400 kr
44 750 kr
520 800 kr
537 000 kr
Ca 268 kr
Ca
Ca 276 kr
44 380 kr
45 780 kr
532 560 kr
549 360 kr
Dekks- eller maskinmannskap (skip)
Heltid
Statlig
105 personer
Ca 302 kr
Ca
Ca
48 950 kr
587 400 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca
48 950 kr
587 400 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 550 kr
570 600 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
49 280 kr
591 360 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på eit skip eller ein flyttbar rigg.

Motormann inspiserer motorrommet

Motor­mann

Ein motor­mann held ved like og reparerer motorar og andre mekaniske delar.

Flymotormekaniker i arbeid

Flymotor­mekanikar

Ein flymotor­mekanikar arbeider med service, overhaling, reparasjon og testing av motorar i luftfartøy.

Overstyrmannen sitter ved kontrollpanelene på brua på et skip.

Overstyr­mann

Som overstyr­mann har du ansvaret for stabiliteten til skip, samt lasting og lossing.

CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren brukar datamaskiner til å køyre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektrikar

Som maritim elektrikar er du spesialist på elektriske anlegg, komponentar og instrument om bord på skip.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matrosar jobbar med vedlikehald, vakthald, lasting og lossing om bord på båtar.

Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskade­reparatør

Ein bilskade­reparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Ein maskin­ingeniør designar produkt, lagar produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosessar.

En styrmann i uniform jobber med navigering inne på dekk.

Styr­mann

Som styr­mann jobbar du på eit passasjerskip eller eit handelsskip, innanlands eller utanlands. Du har eit stort ansvar, blant anna for navigasjon og laste­operasjoner.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønn­operatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.

To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nett­mann

Ein bas/nett­mann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.