Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Bilete
Markedsføringskonsulent viser fram planar på et møte.

Yrkesbeskrivelse

Marknadsføringskonsulent

Ein marknadsføringskonsulent utarbeider, formar og lanserer kampanjar for bedrifter.

Som marknadsføringskonsulent jobbar du med å forme profilen til bedrifta, marknadsføringskampanjar, annonsar og andre salstiltak. Målet er å profilere og auke merksemda rundt ei bedrift, eit produkt eller ei teneste.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein marknadsføringskonsulent:

 • designe produkt
 • utforming og koordinering av reklamekampanjar
 • kartlegge og analysere produkt- og tenestepotensialet ved bruk av marknadsundersøkingar
 • innsikts- og analysearbeid, eksempelvis i Google Analytics, Facebook Business Manager og liknande
 • oppdatere og halde ved like bedriftas nettsider og profilar i sosiale medium

Du arbeider tett saman med marknadssjefen, marknadsanalytikaren og marknadsdsøkonomen. Mange grafiske designarar arbeider med marknadsføring.

Hvor jobber marknadsføringskonsulentar ?

Marknadsføringskonsulentar jobbar i design- og kommunikasjonsbyråar, organisasjonar, mediehus, andre bedrifter og liknande. Marknadsføringskonsulentar jobbar ofte i ein redaksjon eller i ei marknadsavdeling.

Personlige egenskaper

Ein marknadsføringskonsulent bør vere strukturert i arbeidet sitt, kreativ og løysingsorientert. Evna til å formidle ein bodskap til den rette målgruppa er sentralt. Forståing for visuell kommunikasjon, digitale og sosiale medium og grafiske fag kjem godt med.

Utdanning

Marknadsføringskonsulenten har gjerne studert ein kombinasjon av marknadskommunikasjon, marknadsføring og økonomi. Det er òg vanleg å ha grafiske fag. Du kan studere marknadsføring ved fagskole, høgskole eller universitet.

Hva jobber marknadsutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 6422 - Markedsføring
 • 642218 - Bachelor, markedsføring, treårig
 • 642220 - Bachelor, markedskommunikasjon, treårig
 • 642299 - Markedsføring, uspesifisert, lavere nivå
 • 642211 - Sivilmarkedsførerutdanning, fireårig

Bedrifter

Marknadsføringskonsulent i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 4110 - Kontormedarbeidere
 • 1222 - PR- og informasjonssjefer
 • 2431 - Reklame- og markedsføringsrådgivere
 • 1221 - Salgs- og markedssjefer

Sist kvalitetsikret den 09. august 2019, av Salgs- og Reklameforeningen i Bergen, Markedsforbundet