To personer analyserer grafer
Yrkesskildring

Marknadsanalytikar

favoritt ikon

Marknadsanalytikaren jobbar med å analysere marknader, for så å informere om resultata.


Som marknadsanalytikar analyserer du dei marknadene ei bedrift leverer varer og tenester til. Hovudoppgåva til ein marknadsanalytikar er å informere leiinga om marknaden, slik at leiinga har eit godt grunnlag for å ta avgjersler.

Viktige arbeidsoppgåver for marknadsanalytikaren:

  • analysere spørjeundersøkingar og andre marknadsundersøkingar
  • sette seg inn i konkurransesituasjonen til bedrifta
  • vurdere salsmogelegheiter og utarbeide salsprognosar for varer og tenester
  • halde seg oppdatert på trendar i marknaden

Arbeidsoppgåvene kan variere etter kva type bedrift marknadsanalytikaren jobbar i.

Kvar arbeider markedsanalytikere?

Som oftast jobbar marknadsanalytikarar i større bedrifter i det private næringslivet. Alle bedrifter som har produkt og tenester å selje i ein open marknad har behov for marknadsanalyse. I mindre bedrifter blir jobben ofte gjort av marknadssjefen eller marknadsansvarleg. Det finst også somme bedrifter som spesialiserer seg på dette området. Dei leverer analysetenester til bedrifter som ønsker det.

Personlege eigenskapar

Som marknadsanalytikar må du vere analytisk og nøyaktig. Du må kunne halde deg oppdatert på ein marknad i stadig utvikling, og du må kunne presentere resultata dine på ein lett måte. Du bør elles ha evna til å engasjere.

Utdanning

Utdanningskrava til marknadsanalytikaren endrar seg etter kva marknad han jobbar mot. Tradisjonelt har det vore ei hovudvekt av økonomar og marknadsførarar i slike stillingar. Skal du analysere marknader i andre verdsdelar, kan det også vere ein fordel med bakgrunn frå sosiologi eller sosialantropologi. Har ein kundar i det offentlege kan det vere ein fordel med bakgrunn frå statsvitskap eller juss.

Etter- og vidareutdanning
Universitet og høgskolar tilbyr vidareutdanningskurs. Det same gjer nokre fagorganisasjonar.

Kva jobbar økonomutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for markedsanalytikere?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
11 517 personer
5 108 personer
6 409 personer
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
57 480 kr
52 530 kr
62 080 kr
689 760 kr
630 360 kr
744 960 kr
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
57 480 kr
52 530 kr
62 080 kr
689 760 kr
630 360 kr
744 960 kr
Ca 401 kr
Ca 355 kr
Ca 438 kr
65 000 kr
57 460 kr
71 010 kr
780 000 kr
689 520 kr
852 120 kr
Ca 401 kr
Ca 355 kr
Ca 438 kr
66 060 kr
58 470 kr
72 110 kr
792 720 kr
701 640 kr
865 320 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
993 personer
531 personer
462 personer
Ca 324 kr
Ca 297 kr
Ca 401 kr
52 500 kr
48 040 kr
64 950 kr
630 000 kr
576 480 kr
779 400 kr
Ca 324 kr
Ca 297 kr
Ca 401 kr
52 500 kr
48 040 kr
64 950 kr
630 000 kr
576 480 kr
779 400 kr
Ca 377 kr
Ca 326 kr
Ca 452 kr
61 100 kr
52 750 kr
73 220 kr
733 200 kr
633 000 kr
878 640 kr
Ca 377 kr
Ca 326 kr
Ca 452 kr
61 290 kr
52 990 kr
73 340 kr
735 480 kr
635 880 kr
880 080 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Privat
11 244 personer
4 994 personer
6 250 personer
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
52 500 kr
62 500 kr
690 000 kr
630 000 kr
750 000 kr
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
52 500 kr
62 500 kr
690 000 kr
630 000 kr
750 000 kr
Ca 402 kr
Ca 355 kr
Ca 440 kr
65 170 kr
57 500 kr
71 300 kr
782 040 kr
690 000 kr
855 600 kr
Ca 402 kr
Ca 355 kr
Ca 440 kr
66 220 kr
58 500 kr
72 400 kr
794 640 kr
702 000 kr
868 800 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Privat
974 personer
523 personer
451 personer
Ca 325 kr
Ca 298 kr
Ca 401 kr
52 600 kr
48 290 kr
64 950 kr
631 200 kr
579 480 kr
779 400 kr
Ca 325 kr
Ca 298 kr
Ca 401 kr
52 600 kr
48 290 kr
64 950 kr
631 200 kr
579 480 kr
779 400 kr
Ca 378 kr
Ca 327 kr
Ca 453 kr
61 180 kr
52 910 kr
73 310 kr
734 160 kr
634 920 kr
879 720 kr
Ca 378 kr
Ca 327 kr
Ca 453 kr
61 370 kr
53 160 kr
73 420 kr
736 440 kr
637 920 kr
881 040 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Statlig
201 personer
117 personer
Ca 356 kr
Ca
Ca 363 kr
57 620 kr
58 740 kr
691 440 kr
704 880 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca 363 kr
57 650 kr
58 950 kr
691 800 kr
707 400 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 379 kr
59 520 kr
61 350 kr
714 240 kr
736 200 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 379 kr
61 160 kr
63 050 kr
733 920 kr
756 600 kr
Finansanalytiker
Heltid
Alle sektorer
11 470 personer
4 922 personer
6 548 personer
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 386 kr
58 330 kr
54 080 kr
62 500 kr
699 960 kr
648 960 kr
750 000 kr
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 386 kr
58 330 kr
54 080 kr
62 500 kr
699 960 kr
648 960 kr
750 000 kr
Ca 399 kr
Ca 358 kr
Ca 429 kr
64 590 kr
58 060 kr
69 490 kr
775 080 kr
696 720 kr
833 880 kr
Ca 399 kr
Ca 358 kr
Ca 429 kr
65 020 kr
58 340 kr
70 030 kr
780 240 kr
700 080 kr
840 360 kr
Finansanalytiker
Deltid
Alle sektorer
980 personer
504 personer
476 personer
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 347 kr
50 000 kr
47 500 kr
56 260 kr
600 000 kr
570 000 kr
675 120 kr
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 347 kr
50 000 kr
47 500 kr
56 260 kr
600 000 kr
570 000 kr
675 120 kr
Ca 357 kr
Ca 314 kr
Ca 407 kr
57 880 kr
50 920 kr
65 930 kr
694 560 kr
611 040 kr
791 160 kr
Ca 357 kr
Ca 314 kr
Ca 407 kr
58 030 kr
51 020 kr
66 130 kr
696 360 kr
612 240 kr
793 560 kr
Finansanalytiker
Heltid
Kommunal
131 personer
Ca 318 kr
Ca
Ca
51 480 kr
617 760 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca
51 480 kr
617 760 kr
Ca 321 kr
Ca
Ca
52 060 kr
624 720 kr
Ca 321 kr
Ca
Ca
52 480 kr
629 760 kr
Finansanalytiker
Heltid
Privat
10 722 personer
4 480 personer
6 242 personer
Ca 369 kr
Ca 338 kr
Ca 392 kr
59 710 kr
54 820 kr
63 440 kr
716 520 kr
657 840 kr
761 280 kr
Ca 369 kr
Ca 338 kr
Ca 392 kr
59 710 kr
54 820 kr
63 440 kr
716 520 kr
657 840 kr
761 280 kr
Ca 404 kr
Ca 363 kr
Ca 434 kr
65 480 kr
58 810 kr
70 270 kr
785 760 kr
705 720 kr
843 240 kr
Ca 404 kr
Ca 363 kr
Ca 434 kr
65 900 kr
59 060 kr
70 800 kr
790 800 kr
708 720 kr
849 600 kr
Finansanalytiker
Deltid
Privat
928 personer
470 personer
458 personer
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 349 kr
50 000 kr
47 440 kr
56 580 kr
600 000 kr
569 280 kr
678 960 kr
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 349 kr
50 000 kr
47 440 kr
56 580 kr
600 000 kr
569 280 kr
678 960 kr
Ca 360 kr
Ca 314 kr
Ca 411 kr
58 360 kr
50 940 kr
66 630 kr
700 320 kr
611 280 kr
799 560 kr
Ca 360 kr
Ca 314 kr
Ca 411 kr
58 510 kr
51 040 kr
66 830 kr
702 120 kr
612 480 kr
801 960 kr
Finansanalytiker
Heltid
Statlig
617 personer
374 personer
243 personer
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 318 kr
49 500 kr
48 630 kr
51 570 kr
594 000 kr
583 560 kr
618 840 kr
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 318 kr
49 500 kr
48 630 kr
51 570 kr
594 000 kr
583 560 kr
618 840 kr
Ca 319 kr
Ca 310 kr
Ca 334 kr
51 750 kr
50 190 kr
54 140 kr
621 000 kr
602 280 kr
649 680 kr
Ca 319 kr
Ca 310 kr
Ca 334 kr
52 380 kr
50 870 kr
54 690 kr
628 560 kr
610 440 kr
656 280 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Marknads­sjef

Marknads­sjefen har ansvaret for marknadsaktivitetane i ei bedrift.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren sørger for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.

Husøkonom

Hus­økonom

Som hus­økonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar formidlar bilar, gjerne frå eit avgrensa tal bilmerke dei kjenner godt.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.

Kvinnelig apotektekniker legger varer i hyller

Apotek­teknikar

Apotek­teknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomar jobbar med leiing og styring av bedrifter og organisasjonar.

Legemiddelkonsulent snakker med kollega

Legemiddel­konsulent

Ein legemiddel­konsulent sel og marknads­fører legemiddel til legar, apotek og sjukehus.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.

Kostøkonom prater med kokker

Kost­økonom

Kost­økonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.