En mann tapetserer en vegg
Yrkesskildring

Målar

favoritt ikon

Ein målar held ved like, fargelegg, dekorerer og restaurerer innvendige og utvendige overflater i bygningar og konstruksjonar.

Som malar jobbar du både inne og ute. Målaren jobbar på både nybygg og gamle bygningar med behov for restaurering og oppussing. Val av riktig material og bruk av ulike metodar og verktøy for å beskytte overflater, forskjønne og lette reinhald er viktige arbeidsoppgåver. 

Vanlege arbeidsoppgåver for målaren:

  • beskytte, halde ved like og fargesette nye, ubehandla og tidlegare behandla overflater innvendig og utvendig
  • bruke pensel, rull og sprøyte til å påføre, beis, olje, lakk og måling
  • sette opp tapet, vegg- og golvbelegg
  • bruke lim og sparkel
  • legge teppe og vinylgolv
  • påføre membransystem og legge golv i våtrom
  • restaurering som krev bruk av eldre målingsteknikkar

Som malar må du vite korleis fargar steller seg til kvarandre og kunne utføre alt arbeid som går føre seg før ferdigbehandling av ein flate. 

Målaren jobbar ut frå rutinar, teikningar og arbeidsskildringar. Arbeidsmetodane inkluderer både handverktøy, større robotar og maskiner. Det er også vanleg at målarane bruker digitale hjelpemiddel, for eksempel for å dokumentere arbeidet.

Ein malar må utføre arbeidet på ein sikker måte som tilfredsstiller krav til HMS. Målaren jobbar nokre gonger sjølvstendig, men ofte saman med kollegaer og med yrkesgrupper som tømrararmurararbetongfagarbeidararelektrikarar og røyrleggarar

Kvar arbeider målarar?

Dei fleste faglærte målarar jobbar i ein mindre eller større målarmeisterbedrift som driver med både tak, vegg og golv. Enkelte bedrifter er spesialisert innanfor for eksempel dekorasjonsmåling eller golvlegging. Nokre faglærte målarar jobbar i bedrifter som produserer måling, tapet og golv.

Personlege eigenskapar

Ein målar må kunne jobbe nøyaktig, ha godt handelag og god fargeforståing. Eit godt fargesyn er ein føresetnad. Yrket kan vere fysisk krevjande.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i faget. Les meir om meisterutdanning. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar målarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for målarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Maler eller byggtapetserer
Heltid
Alle sektorer
6 038 personer
266 personer
5 772 personer
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 223 kr
36 150 kr
35 720 kr
36 160 kr
433 800 kr
428 640 kr
433 920 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 223 kr
36 150 kr
35 720 kr
36 160 kr
433 800 kr
428 640 kr
433 920 kr
Ca 230 kr
Ca 223 kr
Ca 231 kr
37 310 kr
36 140 kr
37 360 kr
447 720 kr
433 680 kr
448 320 kr
Ca 230 kr
Ca 223 kr
Ca 231 kr
38 330 kr
36 670 kr
38 400 kr
459 960 kr
440 040 kr
460 800 kr
Maler eller byggtapetserer
Deltid
Alle sektorer
2 484 personer
213 personer
2 271 personer
Ca 210 kr
Ca 208 kr
Ca 210 kr
34 090 kr
33 710 kr
34 100 kr
409 080 kr
404 520 kr
409 200 kr
Ca 210 kr
Ca 208 kr
Ca 210 kr
34 090 kr
33 710 kr
34 100 kr
409 080 kr
404 520 kr
409 200 kr
Ca 213 kr
Ca 211 kr
Ca 213 kr
34 510 kr
34 120 kr
34 540 kr
414 120 kr
409 440 kr
414 480 kr
Ca 213 kr
Ca 211 kr
Ca 213 kr
35 260 kr
34 400 kr
35 330 kr
423 120 kr
412 800 kr
423 960 kr
Maler eller byggtapetserer
Heltid
Privat
5 946 personer
244 personer
5 702 personer
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 223 kr
36 120 kr
35 670 kr
36 130 kr
433 440 kr
428 040 kr
433 560 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 223 kr
36 120 kr
35 670 kr
36 130 kr
433 440 kr
428 040 kr
433 560 kr
Ca 230 kr
Ca 223 kr
Ca 231 kr
37 300 kr
36 050 kr
37 350 kr
447 600 kr
432 600 kr
448 200 kr
Ca 230 kr
Ca 223 kr
Ca 231 kr
38 320 kr
36 520 kr
38 400 kr
459 840 kr
438 240 kr
460 800 kr
Maler eller byggtapetserer
Deltid
Privat
2 451 personer
193 personer
2 258 personer
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca 210 kr
34 050 kr
33 330 kr
34 100 kr
408 600 kr
399 960 kr
409 200 kr
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca 210 kr
34 050 kr
33 330 kr
34 100 kr
408 600 kr
399 960 kr
409 200 kr
Ca 213 kr
Ca 208 kr
Ca 213 kr
34 480 kr
33 640 kr
34 540 kr
413 760 kr
403 680 kr
414 480 kr
Ca 213 kr
Ca 208 kr
Ca 213 kr
35 230 kr
33 890 kr
35 330 kr
422 760 kr
406 680 kr
423 960 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Snekker som jobber med saging.

Snikkar

Snikkarar jobbar hovudsakleg med inventar i hus, til dømes møbel, kjøkken og trapper. 

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveisar

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Platearbeidar

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrar

Tømrarar bygger trehus og andre tre­konstruksjonar.

Murer i arbeid

Murar

Muraren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.

Rørlegger

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

Ein landskapsarkitekt planlegg omgjevnadene vi har rundt oss.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industrirøyrleggar

Industrirøyrleggaren er ein fagarbeidar som monterer røyropplegg, og utførar sveising og platearbeid.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fagarbeidar

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.