Maler jobber med å male dør.
Yrkesskildring

Målar

favoritt ikon

Ein målar held ved like, fargelegg, dekorerer og restaurerer innvendige og utvendige overflater i bygningar og konstruksjonar.

Som malar jobbar du både inne og ute. Målaren jobbar på både nybygg og gamle bygningar med behov for restaurering og oppussing. Val av riktig material og bruk av ulike metodar og verktøy for å beskytte overflater, forskjønne og lette reinhald er viktige arbeidsoppgåver. 

Vanlege arbeidsoppgåver for målaren:

  • beskytte, halde ved like og fargesette nye, ubehandla og tidlegare behandla overflater innvendig og utvendig
  • bruke pensel, rull og sprøyte til å påføre, beis, olje, lakk og måling
  • sette opp tapet, vegg- og golvbelegg
  • bruke lim og sparkel
  • legge teppe og vinylgolv
  • påføre membransystem og legge golv i våtrom
  • restaurering som krev bruk av eldre målingsteknikkar

Som malar må du vite korleis fargar steller seg til kvarandre og kunne utføre alt arbeid som går føre seg før ferdigbehandling av ein flate. 

Målaren jobbar ut frå rutinar, teikningar og arbeidsskildringar. Arbeidsmetodane inkluderer både handverktøy, større robotar og maskiner. Det er også vanleg at målarane bruker digitale hjelpemiddel, for eksempel for å dokumentere arbeidet.

Ein malar må utføre arbeidet på ein sikker måte som tilfredsstiller krav til HMS. Målaren jobbar nokre gonger sjølvstendig, men ofte saman med kollegaer og med yrkesgrupper som tømrararmurararbetongfagarbeidararelektrikarar og røyrleggarar

Kvar arbeider målarar?

Dei fleste faglærte målarar jobbar i ein mindre eller større målarmeisterbedrift som driver med både tak, vegg og golv. Enkelte bedrifter er spesialisert innanfor for eksempel dekorasjonsmåling eller golvlegging. Nokre faglærte målarar jobbar i bedrifter som produserer måling, tapet og golv.

Personlege eigenskapar

Ein målar må kunne jobbe nøyaktig, ha godt handelag og god fargeforståing. Eit godt fargesyn er ein føresetnad. Yrket kan vere fysisk krevjande.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i faget. Les meir om meisterutdanning. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar målarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for målarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Maler eller byggtapetserer
Deltid
Alle sektorer
2 407 personer
186 personer
2 221 personer
Ca 201 kr
Ca 208 kr
Ca 200 kr
32 510 kr
33 700 kr
32 480 kr
390 120 kr
404 400 kr
389 760 kr
Ca 201 kr
Ca 208 kr
Ca 200 kr
32 510 kr
33 700 kr
32 480 kr
390 120 kr
404 400 kr
389 760 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
33 530 kr
33 640 kr
33 520 kr
402 360 kr
403 680 kr
402 240 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
34 100 kr
33 930 kr
34 110 kr
409 200 kr
407 160 kr
409 320 kr
Maler eller byggtapetserer
Heltid
Alle sektorer
5 657 personer
254 personer
5 403 personer
Ca 215 kr
Ca 220 kr
Ca 214 kr
34 810 kr
35 720 kr
34 690 kr
417 720 kr
428 640 kr
416 280 kr
Ca 215 kr
Ca 220 kr
Ca 214 kr
34 810 kr
35 720 kr
34 690 kr
417 720 kr
428 640 kr
416 280 kr
Ca 222 kr
Ca 218 kr
Ca 222 kr
35 900 kr
35 370 kr
35 920 kr
430 800 kr
424 440 kr
431 040 kr
Ca 222 kr
Ca 218 kr
Ca 222 kr
36 740 kr
36 000 kr
36 770 kr
440 880 kr
432 000 kr
441 240 kr
Maler eller byggtapetserer
Privat
7 941 personer
405 personer
7 536 personer
Ca 210 kr
Ca 215 kr
Ca 210 kr
34 100 kr
34 910 kr
34 100 kr
409 200 kr
418 920 kr
409 200 kr
Ca 210 kr
Ca 215 kr
Ca 210 kr
34 100 kr
34 910 kr
34 100 kr
409 200 kr
418 920 kr
409 200 kr
Ca 218 kr
Ca 213 kr
Ca 218 kr
35 280 kr
34 500 kr
35 320 kr
423 360 kr
414 000 kr
423 840 kr
Ca 218 kr
Ca 213 kr
Ca 218 kr
36 050 kr
34 950 kr
36 110 kr
432 600 kr
419 400 kr
433 320 kr
Maler eller byggtapetserer
Deltid
Privat
2 377 personer
170 personer
2 207 personer
Ca 200 kr
Ca 203 kr
Ca 200 kr
32 480 kr
32 840 kr
32 480 kr
389 760 kr
394 080 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca 203 kr
Ca 200 kr
32 480 kr
32 840 kr
32 480 kr
389 760 kr
394 080 kr
389 760 kr
Ca 207 kr
Ca 204 kr
Ca 207 kr
33 490 kr
33 100 kr
33 510 kr
401 880 kr
397 200 kr
402 120 kr
Ca 207 kr
Ca 204 kr
Ca 207 kr
34 060 kr
33 330 kr
34 100 kr
408 720 kr
399 960 kr
409 200 kr
Maler eller byggtapetserer
Heltid
Privat
5 564 personer
235 personer
5 329 personer
Ca 214 kr
Ca 217 kr
Ca 214 kr
34 660 kr
35 220 kr
34 620 kr
415 920 kr
422 640 kr
415 440 kr
Ca 214 kr
Ca 217 kr
Ca 214 kr
34 660 kr
35 220 kr
34 620 kr
415 920 kr
422 640 kr
415 440 kr
Ca 221 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
35 870 kr
35 190 kr
35 900 kr
430 440 kr
422 280 kr
430 800 kr
Ca 221 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
36 710 kr
35 750 kr
36 750 kr
440 520 kr
429 000 kr
441 000 kr
Maler eller byggtapetserer
Alle sektorer
8 064 personer
440 personer
7 624 personer
Ca 210 kr
Ca 217 kr
Ca 210 kr
34 100 kr
35 130 kr
34 100 kr
409 200 kr
421 560 kr
409 200 kr
Ca 210 kr
Ca 217 kr
Ca 210 kr
34 100 kr
35 130 kr
34 100 kr
409 200 kr
421 560 kr
409 200 kr
Ca 218 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
35 320 kr
34 800 kr
35 340 kr
423 840 kr
417 600 kr
424 080 kr
Ca 218 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
36 090 kr
35 310 kr
36 130 kr
433 080 kr
423 720 kr
433 560 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold