Lokomotivfører Bjørn Steinar Bekkelund, Åsta stasjon på Rørosbanen.
Yrkesskildring

Lokomotivførar

favoritt ikon

Ein lokførar køyrer tog og passar på at det tekniske i toget fungerer som det skal.


Vanlege arbeidsoppgåver for ein lokomotivførar:

  • teknisk sikkerheitskontroll av toget før og etter køyring
  • køyre toget ut ifrå regelverk og signal
  • sikre at togturen går sikkert og presist 
  • vurdere og eventuelt rette tekniske feil ved toget og infrastrukturen, og rapportere vidare
  • samarbeide tett med togleiar og togekspeditør, som er dei instansane som gir løyve til å køyre
  • viss du køyrer persontog, samarbeider du også tett med konduktør 

Det er toget sine ruter og ordrar som bestemmer når toget skal gå.

Som lokomotivførar må du vere førebudd på å jobbe turnus.

Kvar arbeider lokomotivførarar?

Lokomotivførarar arbeider i jernbaneselselskap som Vy tog, Green Cargo, CargoNet, Bane NOR, Baneservice, Flytoget, LKAB Malmtrafikk og Hector Rail. 

Som lokomotivførar kan du også få jobb innan jernbaneverksemd med undervising, som mellomleiar og i ulike rådgivarstillingar.

Personlege eigenskapar

Som lokomotivførar har du ansvaret for ei stor mengd passasjerar og gods. Du må derfor ha evne til å jobbe konsentrert, du må ha god vurderingsevne og kunne reagere raskt viss det skulle oppstå spesielle situasjonar. Du må vere ansvarsbevisst og påliteleg. Du må også ha gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar.

Utdanning

Du kan utdanne deg til lokomotivførar ved Norsk fagskole for lokomotivførere. Dette er ei grunnutdanning som varer i eitt år og gir 60 fagskolepoeng. Utdanninga inneheld både teori og praksis.

Les meir om utdanninga

Resten av utdanninga som fører fram til sertifisering som lokomotivførar, tar du i bedrifta du blir tilsett i. Denne delen av utdanninga varer i om lag eit halvt år.

Etter- og vidareutdanning
Det finst ei rekke leiarutdanningar og administrative utdanningar som kan vere relevante. Du kan ta pedagogisk påbygg, for så å kunne undervise framtidige lokomotivførarar. Du kan også ta kurs innan sikkerheit, for så å jobbe med trafikksikkerheit.

Kva jobbar lokomotivførerutdanna som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Lokomotiv- eller T-banefører
Heltid
Alle sektorer
1 691 personer
156 personer
1 535 personer
Ca 372 kr
Ca 328 kr
Ca 374 kr
60 240 kr
53 120 kr
60 640 kr
722 880 kr
637 440 kr
727 680 kr
Ca 372 kr
Ca 328 kr
Ca 374 kr
62 460 kr
54 170 kr
62 920 kr
749 520 kr
650 040 kr
755 040 kr
Ca 354 kr
Ca 320 kr
Ca 358 kr
57 420 kr
51 780 kr
58 000 kr
689 040 kr
621 360 kr
696 000 kr
Ca 354 kr
Ca 320 kr
Ca 358 kr
60 970 kr
53 940 kr
61 690 kr
731 640 kr
647 280 kr
740 280 kr
Lokomotiv- eller T-banefører
Deltid
Alle sektorer
250 personer
198 personer
Ca 288 kr
Ca
Ca 297 kr
46 680 kr
48 050 kr
560 160 kr
576 600 kr
Ca 288 kr
Ca
Ca 297 kr
47 280 kr
48 650 kr
567 360 kr
583 800 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca 305 kr
48 270 kr
49 370 kr
579 240 kr
592 440 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca 305 kr
49 790 kr
50 920 kr
597 480 kr
611 040 kr
Lokomotiv- eller T-banefører
Heltid
Privat
1 690 personer
156 personer
1 534 personer
Ca 372 kr
Ca 328 kr
Ca 374 kr
60 240 kr
53 120 kr
60 640 kr
722 880 kr
637 440 kr
727 680 kr
Ca 372 kr
Ca 328 kr
Ca 374 kr
62 450 kr
54 170 kr
62 920 kr
749 400 kr
650 040 kr
755 040 kr
Ca 354 kr
Ca 320 kr
Ca 358 kr
57 420 kr
51 780 kr
58 000 kr
689 040 kr
621 360 kr
696 000 kr
Ca 354 kr
Ca 320 kr
Ca 358 kr
60 970 kr
53 940 kr
61 690 kr
731 640 kr
647 280 kr
740 280 kr
Lokomotiv- eller T-banefører
Deltid
Privat
247 personer
195 personer
Ca 289 kr
Ca
Ca 298 kr
46 860 kr
48 200 kr
562 320 kr
578 400 kr
Ca 289 kr
Ca
Ca 298 kr
47 540 kr
48 800 kr
570 480 kr
585 600 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 306 kr
48 430 kr
49 590 kr
581 160 kr
595 080 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 306 kr
49 960 kr
51 150 kr
599 520 kr
613 800 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken