Kvinnelig leder på kontor med medarbeider i bakgrunnen.
Yrkesskildring

Leiar

favoritt ikon

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.

Leiarfunksjonen kan variere frå bedrift til bedrift og frå nivå til nivå. Rundt 300 000 norske arbeidstakarar har leiaransvar. Mellom desse finn vi leiarar på alle nivå.

Vanlege arbeidsoppgåver og ansvarsområde for leiarar:

  • ha det overordna ansvaret for bedrifta eller verksemda
  • representere bedrifta utetter
  • ha ansvaret for at bedrifta går godt
  • ha ansvaret for at medarbeidarar trivst på jobb
  • ha ansvaret for at bedrifta følger dei lovene og reglane ho er plikta til
  • fastsette mål og jobbe for å innfri desse
  • planlegge budsjett og rekneskap

Som leiar kan du vere tilsett i alt frå store multinasjonale selskap til små selskap med ein eller to tilsette. Arbeidet som leiar inneber mykje variasjon. Du må ha ulike eigenskapar for ulike typar roller.

Du kan vere leiar på mange nivå. I ei stor bedrift vil det ofte vere ulike leiarar med ulike ansvarsområde. Desse vil fungere som mellomleiarar, avdelingsleiarar, prosjektleiarar, personalleiarar eller liknande.

Din faglege bakgrunn vil som regel avgjere kva arbeidsområde du vil vere leiar for. Vanlege arbeidsområde kan vere økonomi, juss, IKT, produksjon, logistikk, sal og service, personal, produksjon, kommunikasjon og forsking. Du kan også ha heile bedrifta som ansvarsområde.

Andre vanlege yrkestitlar kan vere direktør, avdelingsleiar, teamleiar, dagleg leiar, sjef, manager, personalsjef, marknadssjef, økonomisjef, forvaltar og så liknande.

Kvar arbeider leiarar?

Leiarar finn vi alle stader, både i det offentlege og i det private næringslivet, i små og store bedrifter og på ei rekke forskjellige nivå innanfor desse bedriftene.

Personlege eigenskapar

Ein leiar må ha inngåande kunnskap om det bedrifta leverer, produserer og/eller tilbyr. Han må også kjenne dei tilsette i bedrifta. Som leiar må du vere brennande opptatt av at bedrifta eller organisasjonen skal ha suksess, og du må vite korleis du skal få dei tilsette og leiinga til å samarbeide. Ei evne til kommunikasjon og dialog er nødvendig.

Utdanning

Det finst ingen formelle utdanningskrav for å bli leiar. Nokre leiarar har minimalt med utdanning, mens andre har lang utdanning og mykje arbeidserfaring. Krava for kven som kan bli leiarar ser like fullt ut til å bli strengare.

Det finst ei rekke studieløp innan organisasjon og leiing. Mange leiarar har dessuten økonomisk eller administrativ utdanning.

Det finst også ei rekke tilbod utanfor dei vanlege utdanningsinstitusjonane, til dømes i Forsvaret og gjennom politiske parti.

 

Etter- og vidareutdanning
Det finst ei rekke mogelegheiter for etter- og vidareutdanning for leiarar. Universitet, høgskolar og andre institusjonar tilbyr slike mogelegheiter.

Sjå kurs- og etterutdanningstilbod hos organisasjonen Lederne

Hva er de vanligste utdanningene for leiarar?

 

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
IKT-sjef
Kommunal
102 personer
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 140 kr
661 680 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 140 kr
661 680 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
57 250 kr
687 000 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
58 040 kr
696 480 kr
Leder av logistikk eller transport
Heltid
Statlig
105 personer
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 070 kr
696 840 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 600 kr
703 200 kr
Ca 363 kr
Ca
Ca
58 770 kr
705 240 kr
Ca 363 kr
Ca
Ca
61 100 kr
733 200 kr
Leder av logistikk eller transport
Statlig
106 personer
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 070 kr
696 840 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 600 kr
703 200 kr
Ca 363 kr
Ca
Ca
58 800 kr
705 600 kr
Ca 363 kr
Ca
Ca
61 130 kr
733 560 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Privat
107 personer
Ca 300 kr
Ca
Ca
48 540 kr
582 480 kr
Ca 300 kr
Ca
Ca
48 540 kr
582 480 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca
49 930 kr
599 160 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca
50 140 kr
601 680 kr
Personalsjef
Heltid
Statlig
111 personer
Ca 454 kr
Ca
Ca
73 550 kr
882 600 kr
Ca 454 kr
Ca
Ca
73 550 kr
882 600 kr
Ca 466 kr
Ca
Ca
75 520 kr
906 240 kr
Ca 466 kr
Ca
Ca
76 000 kr
912 000 kr
Personalsjef
Statlig
112 personer
Ca 454 kr
Ca
Ca
73 550 kr
882 600 kr
Ca 454 kr
Ca
Ca
73 550 kr
882 600 kr
Ca 465 kr
Ca
Ca
75 370 kr
904 440 kr
Ca 465 kr
Ca
Ca
75 840 kr
910 080 kr
Administrativ leder
Deltid
Statlig
112 personer
Ca 346 kr
Ca
Ca
56 120 kr
673 440 kr
Ca 346 kr
Ca
Ca
56 120 kr
673 440 kr
Ca 391 kr
Ca
Ca
63 310 kr
759 720 kr
Ca 391 kr
Ca
Ca
63 670 kr
764 040 kr
Planleggingssjef
Heltid
Privat
115 personer
Ca 408 kr
Ca
Ca
66 040 kr
792 480 kr
Ca 408 kr
Ca
Ca
66 040 kr
792 480 kr
Ca 444 kr
Ca
Ca
71 860 kr
862 320 kr
Ca 444 kr
Ca
Ca
72 300 kr
867 600 kr
Planleggingssjef
Privat
123 personer
Ca 402 kr
Ca
Ca
65 090 kr
781 080 kr
Ca 402 kr
Ca
Ca
65 090 kr
781 080 kr
Ca 441 kr
Ca
Ca
71 430 kr
857 160 kr
Ca 441 kr
Ca
Ca
71 850 kr
862 200 kr
Barnehagestyrer
Statlig
125 personer
Ca 358 kr
Ca
Ca
57 930 kr
695 160 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca
57 930 kr
695 160 kr
Ca 371 kr
Ca
Ca
60 160 kr
721 920 kr
Ca 371 kr
Ca
Ca
60 780 kr
729 360 kr
Barnehagestyrer
Heltid
Statlig
125 personer
Ca 358 kr
Ca
Ca
57 930 kr
695 160 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca
57 930 kr
695 160 kr
Ca 371 kr
Ca
Ca
60 160 kr
721 920 kr
Ca 371 kr
Ca
Ca
60 780 kr
729 360 kr
Planleggingssjef
Heltid
Kommunal
134 personer
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 000 kr
660 000 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 000 kr
660 000 kr
Ca 343 kr
Ca
Ca
55 560 kr
666 720 kr
Ca 343 kr
Ca
Ca
55 930 kr
671 160 kr
Personalsjef
Deltid
Privat
141 personer
Ca 342 kr
Ca
Ca
55 390 kr
664 680 kr
Ca 342 kr
Ca
Ca
55 390 kr
664 680 kr
Ca 372 kr
Ca
Ca
60 330 kr
723 960 kr
Ca 372 kr
Ca
Ca
60 640 kr
727 680 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Heltid
Statlig
141 personer
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 220 kr
590 640 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 220 kr
590 640 kr
Ca 348 kr
Ca
Ca
56 390 kr
676 680 kr
Ca 348 kr
Ca
Ca
56 540 kr
678 480 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Deltid
Kommunal
148 personer
119 personer
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca
42 490 kr
42 630 kr
509 880 kr
511 560 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca
42 490 kr
42 630 kr
509 880 kr
511 560 kr
Ca 270 kr
Ca 269 kr
Ca
43 690 kr
43 650 kr
524 280 kr
523 800 kr
Ca 270 kr
Ca 269 kr
Ca
43 780 kr
43 650 kr
525 360 kr
523 800 kr
Personalsjef
Deltid
Alle sektorer
150 personer
111 personer
Ca 334 kr
Ca 333 kr
Ca
54 170 kr
53 980 kr
650 040 kr
647 760 kr
Ca 334 kr
Ca 333 kr
Ca
54 170 kr
53 980 kr
650 040 kr
647 760 kr
Ca 370 kr
Ca 359 kr
Ca
59 870 kr
58 170 kr
718 440 kr
698 040 kr
Ca 370 kr
Ca 359 kr
Ca
60 170 kr
58 440 kr
722 040 kr
701 280 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Statlig
152 personer
Ca 303 kr
Ca
Ca
49 120 kr
589 440 kr
Ca 303 kr
Ca
Ca
49 120 kr
589 440 kr
Ca 347 kr
Ca
Ca
56 170 kr
674 040 kr
Ca 347 kr
Ca
Ca
56 320 kr
675 840 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Deltid
Kommunal
157 personer
123 personer
Ca 316 kr
Ca
Ca 310 kr
51 250 kr
50 210 kr
615 000 kr
602 520 kr
Ca 316 kr
Ca
Ca 310 kr
51 250 kr
50 210 kr
615 000 kr
602 520 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca 323 kr
52 460 kr
52 400 kr
629 520 kr
628 800 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca 323 kr
53 160 kr
53 220 kr
637 920 kr
638 640 kr
Daglig leder i tjenesteytende virksomhet
Deltid
Privat
158 personer
Ca 253 kr
Ca
Ca
40 940 kr
491 280 kr
Ca 253 kr
Ca
Ca
40 940 kr
491 280 kr
Ca 288 kr
Ca
Ca
46 610 kr
559 320 kr
Ca 288 kr
Ca
Ca
46 630 kr
559 560 kr
Planleggingssjef
Kommunal
160 personer
111 personer
Ca 337 kr
Ca 335 kr
Ca
54 590 kr
54 210 kr
655 080 kr
650 520 kr
Ca 337 kr
Ca 335 kr
Ca
54 590 kr
54 210 kr
655 080 kr
650 520 kr
Ca 342 kr
Ca 339 kr
Ca
55 380 kr
54 990 kr
664 560 kr
659 880 kr
Ca 342 kr
Ca 339 kr
Ca
55 720 kr
55 340 kr
668 640 kr
664 080 kr
Leder av sosialomsorg
Deltid
Privat
165 personer
Ca 295 kr
Ca
Ca
47 750 kr
573 000 kr
Ca 295 kr
Ca
Ca
47 750 kr
573 000 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca
52 470 kr
629 640 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca
52 550 kr
630 600 kr
Daglig leder i tjenesteytende virksomhet
Deltid
Alle sektorer
165 personer
111 personer
Ca 252 kr
Ca 248 kr
Ca
40 890 kr
40 210 kr
490 680 kr
482 520 kr
Ca 252 kr
Ca 248 kr
Ca
40 890 kr
40 210 kr
490 680 kr
482 520 kr
Ca 286 kr
Ca 261 kr
Ca
46 300 kr
42 220 kr
555 600 kr
506 640 kr
Ca 286 kr
Ca 261 kr
Ca
46 320 kr
42 220 kr
555 840 kr
506 640 kr
Økonomisjef
Statlig
170 personer
Ca 449 kr
Ca
Ca
72 700 kr
872 400 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca
72 700 kr
872 400 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 260 kr
891 120 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 930 kr
899 160 kr
Økonomisjef
Heltid
Statlig
170 personer
Ca 449 kr
Ca
Ca
72 700 kr
872 400 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca
72 700 kr
872 400 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 260 kr
891 120 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 930 kr
899 160 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Deltid
Kommunal
175 personer
126 personer
Ca 356 kr
Ca 350 kr
Ca
57 630 kr
56 670 kr
691 560 kr
680 040 kr
Ca 356 kr
Ca 350 kr
Ca
57 630 kr
56 670 kr
691 560 kr
680 040 kr
Ca 352 kr
Ca 341 kr
Ca
57 030 kr
55 280 kr
684 360 kr
663 360 kr
Ca 352 kr
Ca 341 kr
Ca
57 090 kr
55 330 kr
685 080 kr
663 960 kr
Leder av helsetjeneste
Deltid
Statlig
176 personer
106 personer
Ca 380 kr
Ca 362 kr
Ca
61 640 kr
58 630 kr
739 680 kr
703 560 kr
Ca 380 kr
Ca 362 kr
Ca
61 640 kr
58 630 kr
739 680 kr
703 560 kr
Ca 451 kr
Ca 410 kr
Ca
73 090 kr
66 480 kr
877 080 kr
797 760 kr
Ca 451 kr
Ca 410 kr
Ca
73 990 kr
67 180 kr
887 880 kr
806 160 kr
Personalsjef
Heltid
Kommunal
187 personer
126 personer
Ca 381 kr
Ca 372 kr
Ca
61 670 kr
60 330 kr
740 040 kr
723 960 kr
Ca 381 kr
Ca 372 kr
Ca
61 670 kr
60 330 kr
740 040 kr
723 960 kr
Ca 387 kr
Ca 376 kr
Ca
62 660 kr
60 970 kr
751 920 kr
731 640 kr
Ca 387 kr
Ca 376 kr
Ca
62 710 kr
61 040 kr
752 520 kr
732 480 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Deltid
Privat
188 personer
130 personer
Ca 412 kr
Ca
Ca 437 kr
66 670 kr
70 830 kr
800 040 kr
849 960 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 437 kr
66 670 kr
70 830 kr
800 040 kr
849 960 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca 468 kr
72 780 kr
75 880 kr
873 360 kr
910 560 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca 468 kr
72 880 kr
75 910 kr
874 560 kr
910 920 kr
Personalsjef
Kommunal
195 personer
134 personer
Ca 379 kr
Ca 369 kr
Ca
61 330 kr
59 830 kr
735 960 kr
717 960 kr
Ca 379 kr
Ca 369 kr
Ca
61 330 kr
59 830 kr
735 960 kr
717 960 kr
Ca 385 kr
Ca 375 kr
Ca
62 430 kr
60 680 kr
749 160 kr
728 160 kr
Ca 385 kr
Ca 375 kr
Ca
62 480 kr
60 750 kr
749 760 kr
729 000 kr
Leder av sosialomsorg
Deltid
Alle sektorer
199 personer
Ca 285 kr
Ca
Ca
46 250 kr
555 000 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca
46 250 kr
555 000 kr
Ca 313 kr
Ca
Ca
50 760 kr
609 120 kr
Ca 313 kr
Ca
Ca
50 850 kr
610 200 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Deltid
Alle sektorer
205 personer
151 personer
Ca 351 kr
Ca 340 kr
Ca
56 940 kr
55 000 kr
683 280 kr
660 000 kr
Ca 351 kr
Ca 340 kr
Ca
56 940 kr
55 000 kr
683 280 kr
660 000 kr
Ca 345 kr
Ca 332 kr
Ca
55 880 kr
53 730 kr
670 560 kr
644 760 kr
Ca 345 kr
Ca 332 kr
Ca
55 980 kr
53 820 kr
671 760 kr
645 840 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Deltid
Alle sektorer
207 personer
142 personer
Ca 412 kr
Ca
Ca 437 kr
66 670 kr
70 830 kr
800 040 kr
849 960 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 437 kr
66 670 kr
70 830 kr
800 040 kr
849 960 kr
Ca 454 kr
Ca
Ca 474 kr
73 550 kr
76 790 kr
882 600 kr
921 480 kr
Ca 454 kr
Ca
Ca 474 kr
73 700 kr
76 900 kr
884 400 kr
922 800 kr
IKT-sjef
Deltid
Privat
236 personer
193 personer
Ca 386 kr
Ca
Ca 386 kr
62 500 kr
62 500 kr
750 000 kr
750 000 kr
Ca 386 kr
Ca
Ca 386 kr
62 500 kr
62 500 kr
750 000 kr
750 000 kr
Ca 452 kr
Ca
Ca 466 kr
73 230 kr
75 540 kr
878 760 kr
906 480 kr
Ca 452 kr
Ca
Ca 466 kr
73 480 kr
75 630 kr
881 760 kr
907 560 kr
Leder av sosialomsorg
Heltid
Kommunal
236 personer
158 personer
Ca 316 kr
Ca 315 kr
Ca
51 130 kr
51 050 kr
613 560 kr
612 600 kr
Ca 316 kr
Ca 315 kr
Ca
51 130 kr
51 050 kr
613 560 kr
612 600 kr
Ca 324 kr
Ca 325 kr
Ca
52 420 kr
52 640 kr
629 040 kr
631 680 kr
Ca 324 kr
Ca 325 kr
Ca
52 980 kr
53 240 kr
635 760 kr
638 880 kr
Barnehagestyrer
Deltid
Kommunal
238 personer
226 personer
Ca 292 kr
Ca 292 kr
Ca
47 380 kr
47 380 kr
568 560 kr
568 560 kr
Ca 292 kr
Ca 292 kr
Ca
47 380 kr
47 380 kr
568 560 kr
568 560 kr
Ca 302 kr
Ca 298 kr
Ca
48 860 kr
48 280 kr
586 320 kr
579 360 kr
Ca 302 kr
Ca 298 kr
Ca
48 920 kr
48 340 kr
587 040 kr
580 080 kr
Leder i akvakultur
Heltid
Privat
239 personer
210 personer
Ca 400 kr
Ca
Ca 399 kr
64 880 kr
64 630 kr
778 560 kr
775 560 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca 399 kr
64 880 kr
64 630 kr
778 560 kr
775 560 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 411 kr
66 950 kr
66 660 kr
803 400 kr
799 920 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 411 kr
68 760 kr
68 600 kr
825 120 kr
823 200 kr
Leder i akvakultur
Heltid
Alle sektorer
242 personer
211 personer
Ca 400 kr
Ca
Ca 400 kr
64 820 kr
64 750 kr
777 840 kr
777 000 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca 400 kr
64 820 kr
64 750 kr
777 840 kr
777 000 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca 414 kr
67 160 kr
67 040 kr
805 920 kr
804 480 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca 414 kr
68 950 kr
68 970 kr
827 400 kr
827 640 kr
IKT-sjef
Deltid
Alle sektorer
242 personer
197 personer
Ca 382 kr
Ca
Ca 386 kr
61 920 kr
62 500 kr
743 040 kr
750 000 kr
Ca 382 kr
Ca
Ca 386 kr
61 920 kr
62 500 kr
743 040 kr
750 000 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca 464 kr
72 800 kr
75 120 kr
873 600 kr
901 440 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca 464 kr
73 050 kr
75 210 kr
876 600 kr
902 520 kr
Leder i akvakultur
Privat
248 personer
215 personer
Ca 400 kr
Ca
Ca 400 kr
64 750 kr
64 750 kr
777 000 kr
777 000 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca 400 kr
64 750 kr
64 750 kr
777 000 kr
777 000 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 412 kr
66 740 kr
66 780 kr
800 880 kr
801 360 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 412 kr
68 510 kr
68 700 kr
822 120 kr
824 400 kr
Leder i akvakultur
Alle sektorer
252 personer
217 personer
Ca 400 kr
Ca
Ca 400 kr
64 750 kr
64 750 kr
777 000 kr
777 000 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca 400 kr
64 750 kr
64 750 kr
777 000 kr
777 000 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 414 kr
66 860 kr
67 060 kr
802 320 kr
804 720 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 414 kr
68 610 kr
68 970 kr
823 320 kr
827 640 kr
Planleggingssjef
Heltid
Alle sektorer
256 personer
120 personer
136 personer
Ca 365 kr
Ca 341 kr
Ca 384 kr
59 160 kr
55 260 kr
62 220 kr
709 920 kr
663 120 kr
746 640 kr
Ca 365 kr
Ca 341 kr
Ca 384 kr
59 160 kr
55 260 kr
62 220 kr
709 920 kr
663 120 kr
746 640 kr
Ca 391 kr
Ca 353 kr
Ca 424 kr
63 270 kr
57 170 kr
68 630 kr
759 240 kr
686 040 kr
823 560 kr
Ca 391 kr
Ca 353 kr
Ca 424 kr
63 740 kr
57 470 kr
69 240 kr
764 880 kr
689 640 kr
830 880 kr
Leder av sosialomsorg
Kommunal
268 personer
186 personer
Ca 313 kr
Ca 313 kr
Ca
50 730 kr
50 690 kr
608 760 kr
608 280 kr
Ca 313 kr
Ca 313 kr
Ca
50 730 kr
50 690 kr
608 760 kr
608 280 kr
Ca 320 kr
Ca 320 kr
Ca
51 810 kr
51 810 kr
621 720 kr
621 720 kr
Ca 320 kr
Ca 320 kr
Ca
52 340 kr
52 370 kr
628 080 kr
628 440 kr
Planleggingssjef
Alle sektorer
290 personer
138 personer
152 personer
Ca 360 kr
Ca 336 kr
Ca 383 kr
58 330 kr
54 500 kr
62 000 kr
699 960 kr
654 000 kr
744 000 kr
Ca 360 kr
Ca 336 kr
Ca 383 kr
58 330 kr
54 500 kr
62 000 kr
699 960 kr
654 000 kr
744 000 kr
Ca 387 kr
Ca 351 kr
Ca 421 kr
62 760 kr
56 800 kr
68 180 kr
753 120 kr
681 600 kr
818 160 kr
Ca 387 kr
Ca 351 kr
Ca 421 kr
63 200 kr
57 080 kr
68 760 kr
758 400 kr
684 960 kr
825 120 kr
Leder, forsikring eller finans
Deltid
Privat
310 personer
221 personer
Ca 398 kr
Ca
Ca 471 kr
64 470 kr
76 330 kr
773 640 kr
915 960 kr
Ca 398 kr
Ca
Ca 471 kr
64 470 kr
76 330 kr
773 640 kr
915 960 kr
Ca 510 kr
Ca
Ca 572 kr
82 640 kr
92 640 kr
991 680 kr
1 111 680 kr
Ca 510 kr
Ca
Ca 572 kr
82 840 kr
92 830 kr
994 080 kr
1 113 960 kr
Leder, forsikring eller finans
Deltid
Alle sektorer
312 personer
223 personer
Ca 398 kr
Ca
Ca 463 kr
64 470 kr
75 000 kr
773 640 kr
900 000 kr
Ca 398 kr
Ca
Ca 463 kr
64 470 kr
75 000 kr
773 640 kr
900 000 kr
Ca 508 kr
Ca
Ca 569 kr
82 360 kr
92 130 kr
988 320 kr
1 105 560 kr
Ca 508 kr
Ca
Ca 569 kr
82 560 kr
92 320 kr
990 720 kr
1 107 840 kr
Restaurantsjef
Deltid
Privat
363 personer
200 personer
163 personer
Ca 202 kr
Ca 195 kr
Ca 210 kr
32 730 kr
31 620 kr
34 100 kr
392 760 kr
379 440 kr
409 200 kr
Ca 202 kr
Ca 195 kr
Ca 210 kr
32 730 kr
31 620 kr
34 100 kr
392 760 kr
379 440 kr
409 200 kr
Ca 224 kr
Ca 215 kr
Ca 234 kr
36 240 kr
34 900 kr
37 930 kr
434 880 kr
418 800 kr
455 160 kr
Ca 224 kr
Ca 215 kr
Ca 234 kr
36 440 kr
35 040 kr
38 200 kr
437 280 kr
420 480 kr
458 400 kr
Restaurantsjef
Deltid
Alle sektorer
369 personer
205 personer
164 personer
Ca 205 kr
Ca 195 kr
Ca 210 kr
33 150 kr
31 660 kr
34 100 kr
397 800 kr
379 920 kr
409 200 kr
Ca 205 kr
Ca 195 kr
Ca 210 kr
33 150 kr
31 660 kr
34 100 kr
397 800 kr
379 920 kr
409 200 kr
Ca 224 kr
Ca 217 kr
Ca 234 kr
36 350 kr
35 130 kr
37 920 kr
436 200 kr
421 560 kr
455 040 kr
Ca 224 kr
Ca 217 kr
Ca 234 kr
36 560 kr
35 300 kr
38 190 kr
438 720 kr
423 600 kr
458 280 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Deltid
Privat
375 personer
184 personer
191 personer
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 287 kr
41 670 kr
40 000 kr
46 470 kr
500 040 kr
480 000 kr
557 640 kr
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 287 kr
41 670 kr
40 000 kr
46 470 kr
500 040 kr
480 000 kr
557 640 kr
Ca 288 kr
Ca 270 kr
Ca 305 kr
46 630 kr
43 720 kr
49 420 kr
559 560 kr
524 640 kr
593 040 kr
Ca 288 kr
Ca 270 kr
Ca 305 kr
46 710 kr
43 750 kr
49 550 kr
560 520 kr
525 000 kr
594 600 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Deltid
Privat
379 personer
196 personer
183 personer
Ca 266 kr
Ca 247 kr
Ca 294 kr
43 100 kr
40 050 kr
47 550 kr
517 200 kr
480 600 kr
570 600 kr
Ca 266 kr
Ca 247 kr
Ca 294 kr
43 100 kr
40 050 kr
47 550 kr
517 200 kr
480 600 kr
570 600 kr
Ca 305 kr
Ca 270 kr
Ca 342 kr
49 330 kr
43 780 kr
55 360 kr
591 960 kr
525 360 kr
664 320 kr
Ca 305 kr
Ca 270 kr
Ca 342 kr
49 470 kr
43 880 kr
55 550 kr
593 640 kr
526 560 kr
666 600 kr
Økonomisjef
Heltid
Kommunal
390 personer
191 personer
199 personer
Ca 372 kr
Ca 363 kr
Ca 386 kr
60 330 kr
58 750 kr
62 500 kr
723 960 kr
705 000 kr
750 000 kr
Ca 372 kr
Ca 363 kr
Ca 386 kr
60 330 kr
58 750 kr
62 500 kr
723 960 kr
705 000 kr
750 000 kr
Ca 379 kr
Ca 365 kr
Ca 392 kr
61 340 kr
59 110 kr
63 480 kr
736 080 kr
709 320 kr
761 760 kr
Ca 379 kr
Ca 365 kr
Ca 392 kr
61 830 kr
59 710 kr
63 860 kr
741 960 kr
716 520 kr
766 320 kr
Barnehagestyrer
Deltid
Privat
400 personer
372 personer
Ca 292 kr
Ca 290 kr
Ca
47 310 kr
47 010 kr
567 720 kr
564 120 kr
Ca 292 kr
Ca 290 kr
Ca
47 310 kr
47 010 kr
567 720 kr
564 120 kr
Ca 301 kr
Ca 298 kr
Ca
48 690 kr
48 260 kr
584 280 kr
579 120 kr
Ca 301 kr
Ca 298 kr
Ca
48 800 kr
48 370 kr
585 600 kr
580 440 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Deltid
Alle sektorer
403 personer
213 personer
190 personer
Ca 264 kr
Ca 247 kr
Ca 295 kr
42 730 kr
40 050 kr
47 730 kr
512 760 kr
480 600 kr
572 760 kr
Ca 264 kr
Ca 247 kr
Ca 295 kr
42 730 kr
40 050 kr
47 730 kr
512 760 kr
480 600 kr
572 760 kr
Ca 303 kr
Ca 269 kr
Ca 341 kr
49 060 kr
43 610 kr
55 240 kr
588 720 kr
523 320 kr
662 880 kr
Ca 303 kr
Ca 269 kr
Ca 341 kr
49 200 kr
43 710 kr
55 420 kr
590 400 kr
524 520 kr
665 040 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Heltid
Statlig
403 personer
360 personer
Ca 277 kr
Ca
Ca 275 kr
44 830 kr
44 480 kr
537 960 kr
533 760 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 275 kr
45 520 kr
45 190 kr
546 240 kr
542 280 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca 316 kr
51 520 kr
51 220 kr
618 240 kr
614 640 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca 316 kr
53 710 kr
53 420 kr
644 520 kr
641 040 kr
Økonomisjef
Kommunal
405 personer
197 personer
208 personer
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 385 kr
60 130 kr
58 330 kr
62 360 kr
721 560 kr
699 960 kr
748 320 kr
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 385 kr
60 130 kr
58 330 kr
62 360 kr
721 560 kr
699 960 kr
748 320 kr
Ca 377 kr
Ca 364 kr
Ca 390 kr
61 080 kr
58 950 kr
63 100 kr
732 960 kr
707 400 kr
757 200 kr
Ca 377 kr
Ca 364 kr
Ca 390 kr
61 570 kr
59 560 kr
63 470 kr
738 840 kr
714 720 kr
761 640 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Statlig
411 personer
368 personer
Ca 277 kr
Ca
Ca 275 kr
44 890 kr
44 480 kr
538 680 kr
533 760 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 275 kr
45 560 kr
45 170 kr
546 720 kr
542 040 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca 317 kr
51 590 kr
51 300 kr
619 080 kr
615 600 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca 317 kr
53 770 kr
53 490 kr
645 240 kr
641 880 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Heltid
Statlig
424 personer
205 personer
219 personer
Ca 716 kr
Ca 716 kr
Ca 716 kr
116 010 kr
116 070 kr
116 010 kr
1 392 120 kr
1 392 840 kr
1 392 120 kr
Ca 716 kr
Ca 716 kr
Ca 716 kr
116 010 kr
116 070 kr
116 010 kr
1 392 120 kr
1 392 840 kr
1 392 120 kr
Ca 713 kr
Ca 710 kr
Ca 715 kr
115 450 kr
115 020 kr
115 850 kr
1 385 400 kr
1 380 240 kr
1 390 200 kr
Ca 713 kr
Ca 710 kr
Ca 715 kr
115 560 kr
115 050 kr
116 020 kr
1 386 720 kr
1 380 600 kr
1 392 240 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Statlig
430 personer
208 personer
222 personer
Ca 716 kr
Ca 714 kr
Ca 716 kr
115 920 kr
115 740 kr
116 010 kr
1 391 040 kr
1 388 880 kr
1 392 120 kr
Ca 716 kr
Ca 714 kr
Ca 716 kr
115 920 kr
115 740 kr
116 010 kr
1 391 040 kr
1 388 880 kr
1 392 120 kr
Ca 712 kr
Ca 709 kr
Ca 715 kr
115 360 kr
114 820 kr
115 850 kr
1 384 320 kr
1 377 840 kr
1 390 200 kr
Ca 712 kr
Ca 709 kr
Ca 715 kr
115 470 kr
114 850 kr
116 020 kr
1 385 640 kr
1 378 200 kr
1 392 240 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Heltid
Statlig
439 personer
172 personer
267 personer
Ca 456 kr
Ca 448 kr
Ca 468 kr
73 950 kr
72 580 kr
75 880 kr
887 400 kr
870 960 kr
910 560 kr
Ca 456 kr
Ca 448 kr
Ca 468 kr
73 950 kr
72 580 kr
75 880 kr
887 400 kr
870 960 kr
910 560 kr
Ca 460 kr
Ca 444 kr
Ca 470 kr
74 510 kr
71 970 kr
76 140 kr
894 120 kr
863 640 kr
913 680 kr
Ca 460 kr
Ca 444 kr
Ca 470 kr
74 700 kr
72 060 kr
76 400 kr
896 400 kr
864 720 kr
916 800 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Heltid
Kommunal
456 personer
160 personer
296 personer
Ca 493 kr
Ca 489 kr
Ca 497 kr
79 940 kr
79 170 kr
80 450 kr
959 280 kr
950 040 kr
965 400 kr
Ca 493 kr
Ca 489 kr
Ca 497 kr
79 940 kr
79 170 kr
80 450 kr
959 280 kr
950 040 kr
965 400 kr
Ca 512 kr
Ca 498 kr
Ca 519 kr
82 920 kr
80 690 kr
84 120 kr
995 040 kr
968 280 kr
1 009 440 kr
Ca 512 kr
Ca 498 kr
Ca 519 kr
83 030 kr
80 810 kr
84 230 kr
996 360 kr
969 720 kr
1 010 760 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Statlig
457 personer
178 personer
279 personer
Ca 456 kr
Ca 448 kr
Ca 468 kr
73 950 kr
72 580 kr
75 880 kr
887 400 kr
870 960 kr
910 560 kr
Ca 456 kr
Ca 448 kr
Ca 468 kr
73 950 kr
72 580 kr
75 880 kr
887 400 kr
870 960 kr
910 560 kr
Ca 461 kr
Ca 445 kr
Ca 471 kr
74 670 kr
72 010 kr
76 370 kr
896 040 kr
864 120 kr
916 440 kr
Ca 461 kr
Ca 445 kr
Ca 471 kr
74 870 kr
72 100 kr
76 650 kr
898 440 kr
865 200 kr
919 800 kr
Leder av logistikk eller transport
Deltid
Privat
472 personer
379 personer
Ca 298 kr
Ca
Ca 299 kr
48 330 kr
48 510 kr
579 960 kr
582 120 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca 299 kr
48 330 kr
48 510 kr
579 960 kr
582 120 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca 353 kr
56 630 kr
57 110 kr
679 560 kr
685 320 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca 353 kr
57 010 kr
57 560 kr
684 120 kr
690 720 kr
Leder av logistikk eller transport
Deltid
Alle sektorer
477 personer
382 personer
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
48 510 kr
48 510 kr
582 120 kr
582 120 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
48 510 kr
48 510 kr
582 120 kr
582 120 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca 352 kr
56 510 kr
56 980 kr
678 120 kr
683 760 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca 352 kr
56 900 kr
57 430 kr
682 800 kr
689 160 kr
Skoleleder
Deltid
Privat
477 personer
194 personer
283 personer
Ca 309 kr
Ca 298 kr
Ca 335 kr
50 010 kr
48 200 kr
54 280 kr
600 120 kr
578 400 kr
651 360 kr
Ca 309 kr
Ca 298 kr
Ca 335 kr
50 010 kr
48 200 kr
54 280 kr
600 120 kr
578 400 kr
651 360 kr
Ca 337 kr
Ca 315 kr
Ca 352 kr
54 560 kr
51 040 kr
57 080 kr
654 720 kr
612 480 kr
684 960 kr
Ca 337 kr
Ca 315 kr
Ca 352 kr
54 580 kr
51 050 kr
57 110 kr
654 960 kr
612 600 kr
685 320 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Kommunal
503 personer
182 personer
321 personer
Ca 493 kr
Ca 489 kr
Ca 496 kr
79 930 kr
79 170 kr
80 420 kr
959 160 kr
950 040 kr
965 040 kr
Ca 493 kr
Ca 489 kr
Ca 496 kr
79 930 kr
79 170 kr
80 420 kr
959 160 kr
950 040 kr
965 040 kr
Ca 510 kr
Ca 496 kr
Ca 517 kr
82 580 kr
80 400 kr
83 790 kr
990 960 kr
964 800 kr
1 005 480 kr
Ca 510 kr
Ca 496 kr
Ca 517 kr
82 690 kr
80 510 kr
83 900 kr
992 280 kr
966 120 kr
1 006 800 kr
Daglig leder
Heltid
Statlig
515 personer
202 personer
313 personer
Ca 620 kr
Ca 614 kr
Ca 623 kr
100 450 kr
99 490 kr
100 910 kr
1 205 400 kr
1 193 880 kr
1 210 920 kr
Ca 620 kr
Ca 614 kr
Ca 623 kr
100 450 kr
99 490 kr
100 910 kr
1 205 400 kr
1 193 880 kr
1 210 920 kr
Ca 618 kr
Ca 619 kr
Ca 618 kr
100 170 kr
100 310 kr
100 080 kr
1 202 040 kr
1 203 720 kr
1 200 960 kr
Ca 618 kr
Ca 619 kr
Ca 618 kr
100 400 kr
100 490 kr
100 330 kr
1 204 800 kr
1 205 880 kr
1 203 960 kr
Daglig leder
Statlig
525 personer
205 personer
320 personer
Ca 620 kr
Ca 616 kr
Ca 623 kr
100 450 kr
99 840 kr
100 910 kr
1 205 400 kr
1 198 080 kr
1 210 920 kr
Ca 620 kr
Ca 616 kr
Ca 623 kr
100 450 kr
99 840 kr
100 910 kr
1 205 400 kr
1 198 080 kr
1 210 920 kr
Ca 620 kr
Ca 622 kr
Ca 618 kr
100 420 kr
100 810 kr
100 160 kr
1 205 040 kr
1 209 720 kr
1 201 920 kr
Ca 620 kr
Ca 622 kr
Ca 618 kr
100 640 kr
100 990 kr
100 410 kr
1 207 680 kr
1 211 880 kr
1 204 920 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Deltid
Alle sektorer
534 personer
313 personer
221 personer
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 279 kr
41 810 kr
41 340 kr
45 200 kr
501 720 kr
496 080 kr
542 400 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 279 kr
41 810 kr
41 340 kr
45 200 kr
501 720 kr
496 080 kr
542 400 kr
Ca 283 kr
Ca 272 kr
Ca 300 kr
45 870 kr
43 990 kr
48 550 kr
550 440 kr
527 880 kr
582 600 kr
Ca 283 kr
Ca 272 kr
Ca 300 kr
45 950 kr
44 010 kr
48 720 kr
551 400 kr
528 120 kr
584 640 kr
Leder av helsetjeneste
Deltid
Kommunal
550 personer
462 personer
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca
49 490 kr
49 040 kr
593 880 kr
588 480 kr
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca
49 490 kr
49 040 kr
593 880 kr
588 480 kr
Ca 329 kr
Ca 319 kr
Ca
53 230 kr
51 640 kr
638 760 kr
619 680 kr
Ca 329 kr
Ca 319 kr
Ca
53 620 kr
52 080 kr
643 440 kr
624 960 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Heltid
Kommunal
564 personer
359 personer
205 personer
Ca 298 kr
Ca 290 kr
Ca 313 kr
48 260 kr
47 010 kr
50 760 kr
579 120 kr
564 120 kr
609 120 kr
Ca 298 kr
Ca 290 kr
Ca 313 kr
48 260 kr
47 010 kr
50 760 kr
579 120 kr
564 120 kr
609 120 kr
Ca 310 kr
Ca 301 kr
Ca 325 kr
50 180 kr
48 720 kr
52 730 kr
602 160 kr
584 640 kr
632 760 kr
Ca 310 kr
Ca 301 kr
Ca 325 kr
50 350 kr
48 810 kr
53 040 kr
604 200 kr
585 720 kr
636 480 kr
Leder i industri
Deltid
Privat
568 personer
488 personer
Ca 311 kr
Ca
Ca 317 kr
50 340 kr
51 350 kr
604 080 kr
616 200 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca 317 kr
50 340 kr
51 350 kr
604 080 kr
616 200 kr
Ca 379 kr
Ca
Ca 382 kr
61 330 kr
61 910 kr
735 960 kr
742 920 kr
Ca 379 kr
Ca
Ca 382 kr
62 390 kr
63 030 kr
748 680 kr
756 360 kr
Leder i industri
Deltid
Alle sektorer
575 personer
494 personer
Ca 311 kr
Ca
Ca 317 kr
50 340 kr
51 350 kr
604 080 kr
616 200 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca 317 kr
50 340 kr
51 350 kr
604 080 kr
616 200 kr
Ca 378 kr
Ca
Ca 382 kr
61 300 kr
61 900 kr
735 600 kr
742 800 kr
Ca 378 kr
Ca
Ca 382 kr
62 370 kr
63 030 kr
748 440 kr
756 360 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Heltid
Statlig
615 personer
470 personer
145 personer
Ca 324 kr
Ca 323 kr
Ca 324 kr
52 410 kr
52 340 kr
52 560 kr
628 920 kr
628 080 kr
630 720 kr
Ca 324 kr
Ca 323 kr
Ca 324 kr
52 750 kr
52 680 kr
52 810 kr
633 000 kr
632 160 kr
633 720 kr
Ca 332 kr
Ca 327 kr
Ca 349 kr
53 820 kr
53 010 kr
56 460 kr
645 840 kr
636 120 kr
677 520 kr
Ca 332 kr
Ca 327 kr
Ca 349 kr
55 560 kr
54 690 kr
58 380 kr
666 720 kr
656 280 kr
700 560 kr
Hotellsjef
Heltid
Alle sektorer
629 personer
285 personer
344 personer
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 272 kr
43 330 kr
43 250 kr
44 140 kr
519 960 kr
519 000 kr
529 680 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 272 kr
43 330 kr
43 250 kr
44 140 kr
519 960 kr
519 000 kr
529 680 kr
Ca 298 kr
Ca 282 kr
Ca 311 kr
48 260 kr
45 630 kr
50 440 kr
579 120 kr
547 560 kr
605 280 kr
Ca 298 kr
Ca 282 kr
Ca 311 kr
48 390 kr
45 700 kr
50 620 kr
580 680 kr
548 400 kr
607 440 kr
Hotellsjef
Heltid
Privat
629 personer
285 personer
344 personer
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 272 kr
43 330 kr
43 250 kr
44 140 kr
519 960 kr
519 000 kr
529 680 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 272 kr
43 330 kr
43 250 kr
44 140 kr
519 960 kr
519 000 kr
529 680 kr
Ca 298 kr
Ca 282 kr
Ca 311 kr
48 260 kr
45 630 kr
50 440 kr
579 120 kr
547 560 kr
605 280 kr
Ca 298 kr
Ca 282 kr
Ca 311 kr
48 390 kr
45 700 kr
50 620 kr
580 680 kr
548 400 kr
607 440 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Statlig
630 personer
482 personer
148 personer
Ca 323 kr
Ca 323 kr
Ca 326 kr
52 350 kr
52 330 kr
52 800 kr
628 200 kr
627 960 kr
633 600 kr
Ca 323 kr
Ca 323 kr
Ca 326 kr
52 680 kr
52 670 kr
53 050 kr
632 160 kr
632 040 kr
636 600 kr
Ca 332 kr
Ca 327 kr
Ca 350 kr
53 860 kr
52 970 kr
56 780 kr
646 320 kr
635 640 kr
681 360 kr
Ca 332 kr
Ca 327 kr
Ca 350 kr
55 570 kr
54 630 kr
58 680 kr
666 840 kr
655 560 kr
704 160 kr
Barnehagestyrer
Deltid
Alle sektorer
638 personer
598 personer
Ca 292 kr
Ca 291 kr
Ca
47 380 kr
47 190 kr
568 560 kr
566 280 kr
Ca 292 kr
Ca 291 kr
Ca
47 380 kr
47 190 kr
568 560 kr
566 280 kr
Ca 301 kr
Ca 298 kr
Ca
48 750 kr
48 270 kr
585 000 kr
579 240 kr
Ca 301 kr
Ca 298 kr
Ca
48 840 kr
48 360 kr
586 080 kr
580 320 kr
Salgs- eller markedssjef
Deltid
Privat
655 personer
212 personer
443 personer
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 368 kr
56 900 kr
54 170 kr
59 620 kr
682 800 kr
650 040 kr
715 440 kr
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 368 kr
56 900 kr
54 170 kr
59 620 kr
682 800 kr
650 040 kr
715 440 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 423 kr
64 810 kr
58 060 kr
68 460 kr
777 720 kr
696 720 kr
821 520 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 423 kr
64 870 kr
58 110 kr
68 530 kr
778 440 kr
697 320 kr
822 360 kr
Salgs- eller markedssjef
Deltid
Alle sektorer
660 personer
216 personer
444 personer
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 369 kr
56 880 kr
54 150 kr
59 750 kr
682 560 kr
649 800 kr
717 000 kr
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 369 kr
56 880 kr
54 150 kr
59 750 kr
682 560 kr
649 800 kr
717 000 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 423 kr
64 720 kr
57 960 kr
68 470 kr
776 640 kr
695 520 kr
821 640 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 423 kr
64 780 kr
58 010 kr
68 540 kr
777 360 kr
696 120 kr
822 480 kr
Hotellsjef
Privat
679 personer
309 personer
370 personer
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
43 110 kr
42 630 kr
44 140 kr
517 320 kr
511 560 kr
529 680 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
43 110 kr
42 630 kr
44 140 kr
517 320 kr
511 560 kr
529 680 kr
Ca 297 kr
Ca 279 kr
Ca 312 kr
48 080 kr
45 190 kr
50 510 kr
576 960 kr
542 280 kr
606 120 kr
Ca 297 kr
Ca 279 kr
Ca 312 kr
48 210 kr
45 270 kr
50 680 kr
578 520 kr
543 240 kr
608 160 kr
Hotellsjef
Alle sektorer
679 personer
309 personer
370 personer
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
43 110 kr
42 630 kr
44 140 kr
517 320 kr
511 560 kr
529 680 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
43 110 kr
42 630 kr
44 140 kr
517 320 kr
511 560 kr
529 680 kr
Ca 297 kr
Ca 279 kr
Ca 312 kr
48 080 kr
45 190 kr
50 510 kr
576 960 kr
542 280 kr
606 120 kr
Ca 297 kr
Ca 279 kr
Ca 312 kr
48 210 kr
45 270 kr
50 680 kr
578 520 kr
543 240 kr
608 160 kr
Daglig leder i tjenesteytende virksomhet
Heltid
Privat
700 personer
397 personer
303 personer
Ca 278 kr
Ca 265 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
42 930 kr
50 000 kr
540 000 kr
515 160 kr
600 000 kr
Ca 278 kr
Ca 265 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
42 930 kr
50 000 kr
540 000 kr
515 160 kr
600 000 kr
Ca 314 kr
Ca 278 kr
Ca 362 kr
50 920 kr
45 010 kr
58 670 kr
611 040 kr
540 120 kr
704 040 kr
Ca 314 kr
Ca 278 kr
Ca 362 kr
51 000 kr
45 040 kr
58 820 kr
612 000 kr
540 480 kr
705 840 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Kommunal
712 personer
478 personer
234 personer
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 309 kr
47 260 kr
46 430 kr
50 130 kr
567 120 kr
557 160 kr
601 560 kr
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 309 kr
47 260 kr
46 430 kr
50 130 kr
567 120 kr
557 160 kr
601 560 kr
Ca 305 kr
Ca 296 kr
Ca 321 kr
49 370 kr
47 960 kr
52 040 kr
592 440 kr
575 520 kr
624 480 kr
Ca 305 kr
Ca 296 kr
Ca 321 kr
49 530 kr
48 030 kr
52 360 kr
594 360 kr
576 360 kr
628 320 kr
Daglig leder i tjenesteytende virksomhet
Heltid
Alle sektorer
730 personer
417 personer
313 personer
Ca 278 kr
Ca 259 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
42 000 kr
50 000 kr
540 000 kr
504 000 kr
600 000 kr
Ca 278 kr
Ca 259 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
42 000 kr
50 000 kr
540 000 kr
504 000 kr
600 000 kr
Ca 311 kr
Ca 276 kr
Ca 359 kr
50 440 kr
44 700 kr
58 090 kr
605 280 kr
536 400 kr
697 080 kr
Ca 311 kr
Ca 276 kr
Ca 359 kr
50 520 kr
44 730 kr
58 240 kr
606 240 kr
536 760 kr
698 880 kr
Daglig leder
Heltid
Kommunal
753 personer
353 personer
400 personer
Ca 460 kr
Ca 432 kr
Ca 481 kr
74 480 kr
70 000 kr
77 920 kr
893 760 kr
840 000 kr
935 040 kr
Ca 460 kr
Ca 432 kr
Ca 481 kr
74 480 kr
70 000 kr
77 920 kr
893 760 kr
840 000 kr
935 040 kr
Ca 466 kr
Ca 444 kr
Ca 485 kr
75 490 kr
71 950 kr
78 610 kr
905 880 kr
863 400 kr
943 320 kr
Ca 466 kr
Ca 444 kr
Ca 485 kr
75 590 kr
72 040 kr
78 730 kr
907 080 kr
864 480 kr
944 760 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Heltid
Kommunal
770 personer
167 personer
603 personer
Ca 320 kr
Ca 332 kr
Ca 317 kr
51 920 kr
53 750 kr
51 420 kr
623 040 kr
645 000 kr
617 040 kr
Ca 320 kr
Ca 332 kr
Ca 317 kr
51 920 kr
53 750 kr
51 420 kr
623 040 kr
645 000 kr
617 040 kr
Ca 324 kr
Ca 328 kr
Ca 323 kr
52 560 kr
53 160 kr
52 400 kr
630 720 kr
637 920 kr
628 800 kr
Ca 324 kr
Ca 328 kr
Ca 323 kr
53 810 kr
53 480 kr
53 910 kr
645 720 kr
641 760 kr
646 920 kr
Daglig leder
Kommunal
803 personer
383 personer
420 personer
Ca 456 kr
Ca 430 kr
Ca 478 kr
73 940 kr
69 580 kr
77 470 kr
887 280 kr
834 960 kr
929 640 kr
Ca 456 kr
Ca 430 kr
Ca 478 kr
73 940 kr
69 580 kr
77 470 kr
887 280 kr
834 960 kr
929 640 kr
Ca 464 kr
Ca 441 kr
Ca 484 kr
75 170 kr
71 510 kr
78 450 kr
902 040 kr
858 120 kr
941 400 kr
Ca 464 kr
Ca 441 kr
Ca 484 kr
75 270 kr
71 590 kr
78 570 kr
903 240 kr
859 080 kr
942 840 kr
Leder av helsetjeneste
Deltid
Alle sektorer
824 personer
636 personer
188 personer
Ca 314 kr
Ca 307 kr
Ca 414 kr
50 810 kr
49 750 kr
67 110 kr
609 720 kr
597 000 kr
805 320 kr
Ca 314 kr
Ca 307 kr
Ca 414 kr
50 810 kr
49 750 kr
67 110 kr
609 720 kr
597 000 kr
805 320 kr
Ca 359 kr
Ca 337 kr
Ca 446 kr
58 180 kr
54 560 kr
72 260 kr
698 160 kr
654 720 kr
867 120 kr
Ca 359 kr
Ca 337 kr
Ca 446 kr
58 640 kr
55 010 kr
72 790 kr
703 680 kr
660 120 kr
873 480 kr
Daglig leder i tjenesteytende virksomhet
Privat
858 personer
502 personer
356 personer
Ca 278 kr
Ca 259 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
42 000 kr
50 000 kr
540 000 kr
504 000 kr
600 000 kr
Ca 278 kr
Ca 259 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
42 000 kr
50 000 kr
540 000 kr
504 000 kr
600 000 kr
Ca 311 kr
Ca 276 kr
Ca 362 kr
50 460 kr
44 660 kr
58 610 kr
605 520 kr
535 920 kr
703 320 kr
Ca 311 kr
Ca 276 kr
Ca 362 kr
50 530 kr
44 680 kr
58 750 kr
606 360 kr
536 160 kr
705 000 kr
Administrativ leder
Deltid
Kommunal
878 personer
568 personer
310 personer
Ca 306 kr
Ca 298 kr
Ca 326 kr
49 560 kr
48 210 kr
52 750 kr
594 720 kr
578 520 kr
633 000 kr
Ca 306 kr
Ca 298 kr
Ca 326 kr
49 560 kr
48 210 kr
52 750 kr
594 720 kr
578 520 kr
633 000 kr
Ca 318 kr
Ca 305 kr
Ca 346 kr
51 540 kr
49 430 kr
56 000 kr
618 480 kr
593 160 kr
672 000 kr
Ca 318 kr
Ca 305 kr
Ca 346 kr
51 700 kr
49 510 kr
56 330 kr
620 400 kr
594 120 kr
675 960 kr
Skoleleder
Heltid
Statlig
880 personer
508 personer
372 personer
Ca 382 kr
Ca 367 kr
Ca 400 kr
61 860 kr
59 430 kr
64 870 kr
742 320 kr
713 160 kr
778 440 kr
Ca 382 kr
Ca 367 kr
Ca 400 kr
61 860 kr
59 430 kr
64 870 kr
742 320 kr
713 160 kr
778 440 kr
Ca 407 kr
Ca 394 kr
Ca 426 kr
65 990 kr
63 780 kr
69 010 kr
791 880 kr
765 360 kr
828 120 kr
Ca 407 kr
Ca 394 kr
Ca 426 kr
66 360 kr
64 190 kr
69 330 kr
796 320 kr
770 280 kr
831 960 kr
Økonomisjef
Deltid
Privat
885 personer
499 personer
386 personer
Ca 355 kr
Ca 335 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
54 330 kr
62 500 kr
690 000 kr
651 960 kr
750 000 kr
Ca 355 kr
Ca 335 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
54 330 kr
62 500 kr
690 000 kr
651 960 kr
750 000 kr
Ca 408 kr
Ca 360 kr
Ca 480 kr
66 130 kr
58 340 kr
77 770 kr
793 560 kr
700 080 kr
933 240 kr
Ca 408 kr
Ca 360 kr
Ca 480 kr
66 250 kr
58 510 kr
77 830 kr
795 000 kr
702 120 kr
933 960 kr
Skoleleder
Deltid
Kommunal
889 personer
569 personer
320 personer
Ca 338 kr
Ca 334 kr
Ca 345 kr
54 830 kr
54 180 kr
55 830 kr
657 960 kr
650 160 kr
669 960 kr
Ca 338 kr
Ca 334 kr
Ca 345 kr
54 830 kr
54 180 kr
55 830 kr
657 960 kr
650 160 kr
669 960 kr
Ca 338 kr
Ca 336 kr
Ca 341 kr
54 750 kr
54 460 kr
55 260 kr
657 000 kr
653 520 kr
663 120 kr
Ca 338 kr
Ca 336 kr
Ca 341 kr
54 830 kr
54 490 kr
55 430 kr
657 960 kr
653 880 kr
665 160 kr
Skoleleder
Statlig
889 personer
511 personer
378 personer
Ca 382 kr
Ca 367 kr
Ca 400 kr
61 860 kr
59 430 kr
64 860 kr
742 320 kr
713 160 kr
778 320 kr
Ca 382 kr
Ca 367 kr
Ca 400 kr
61 860 kr
59 430 kr
64 860 kr
742 320 kr
713 160 kr
778 320 kr
Ca 407 kr
Ca 393 kr
Ca 426 kr
65 970 kr
63 710 kr
69 020 kr
791 640 kr
764 520 kr
828 240 kr
Ca 407 kr
Ca 393 kr
Ca 426 kr
66 340 kr
64 120 kr
69 340 kr
796 080 kr
769 440 kr
832 080 kr
Daglig leder i tjenesteytende virksomhet
Alle sektorer
895 personer
528 personer
367 personer
Ca 278 kr
Ca 256 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
41 500 kr
50 000 kr
540 000 kr
498 000 kr
600 000 kr
Ca 278 kr
Ca 256 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
41 500 kr
50 000 kr
540 000 kr
498 000 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca 274 kr
Ca 358 kr
50 000 kr
44 380 kr
58 030 kr
600 000 kr
532 560 kr
696 360 kr
Ca 309 kr
Ca 274 kr
Ca 358 kr
50 070 kr
44 400 kr
58 170 kr
600 840 kr
532 800 kr
698 040 kr
Økonomisjef
Deltid
Alle sektorer
900 personer
505 personer
395 personer
Ca 352 kr
Ca 334 kr
Ca 384 kr
57 050 kr
54 170 kr
62 220 kr
684 600 kr
650 040 kr
746 640 kr
Ca 352 kr
Ca 334 kr
Ca 384 kr
57 050 kr
54 170 kr
62 220 kr
684 600 kr
650 040 kr
746 640 kr
Ca 406 kr
Ca 360 kr
Ca 475 kr
65 810 kr
58 250 kr
76 950 kr
789 720 kr
699 000 kr
923 400 kr
Ca 406 kr
Ca 360 kr
Ca 475 kr
65 940 kr
58 430 kr
77 000 kr
791 280 kr
701 160 kr
924 000 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Kommunal
927 personer
201 personer
726 personer
Ca 320 kr
Ca 332 kr
Ca 317 kr
51 850 kr
53 750 kr
51 400 kr
622 200 kr
645 000 kr
616 800 kr
Ca 320 kr
Ca 332 kr
Ca 317 kr
51 850 kr
53 750 kr
51 400 kr
622 200 kr
645 000 kr
616 800 kr
Ca 324 kr
Ca 328 kr
Ca 323 kr
52 550 kr
53 120 kr
52 400 kr
630 600 kr
637 440 kr
628 800 kr
Ca 324 kr
Ca 328 kr
Ca 323 kr
53 760 kr
53 430 kr
53 850 kr
645 120 kr
641 160 kr
646 200 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Heltid
Alle sektorer
966 personer
404 personer
562 personer
Ca 566 kr
Ca 593 kr
Ca 552 kr
91 670 kr
96 110 kr
89 380 kr
1 100 040 kr
1 153 320 kr
1 072 560 kr
Ca 566 kr
Ca 593 kr
Ca 552 kr
91 670 kr
96 110 kr
89 380 kr
1 100 040 kr
1 153 320 kr
1 072 560 kr
Ca 591 kr
Ca 595 kr
Ca 588 kr
95 780 kr
96 430 kr
95 310 kr
1 149 360 kr
1 157 160 kr
1 143 720 kr
Ca 591 kr
Ca 595 kr
Ca 588 kr
95 900 kr
96 500 kr
95 460 kr
1 150 800 kr
1 158 000 kr
1 145 520 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Privat
993 personer
671 personer
322 personer
Ca 345 kr
Ca 334 kr
Ca 372 kr
55 830 kr
54 170 kr
60 300 kr
669 960 kr
650 040 kr
723 600 kr
Ca 345 kr
Ca 334 kr
Ca 372 kr
55 830 kr
54 170 kr
60 300 kr
669 960 kr
650 040 kr
723 600 kr
Ca 377 kr
Ca 354 kr
Ca 426 kr
61 130 kr
57 330 kr
69 060 kr
733 560 kr
687 960 kr
828 720 kr
Ca 377 kr
Ca 354 kr
Ca 426 kr
61 650 kr
57 760 kr
69 750 kr
739 800 kr
693 120 kr
837 000 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Deltid
Privat
1 011 personer
919 personer
Ca 291 kr
Ca
Ca 291 kr
47 170 kr
47 090 kr
566 040 kr
565 080 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca 291 kr
47 170 kr
47 090 kr
566 040 kr
565 080 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca 333 kr
54 290 kr
53 930 kr
651 480 kr
647 160 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca 333 kr
54 680 kr
54 360 kr
656 160 kr
652 320 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Alle sektorer
1 036 personer
439 personer
597 personer
Ca 565 kr
Ca 592 kr
Ca 548 kr
91 580 kr
95 830 kr
88 810 kr
1 098 960 kr
1 149 960 kr
1 065 720 kr
Ca 565 kr
Ca 592 kr
Ca 548 kr
91 580 kr
95 830 kr
88 810 kr
1 098 960 kr
1 149 960 kr
1 065 720 kr
Ca 586 kr
Ca 590 kr
Ca 584 kr
95 010 kr
95 560 kr
94 610 kr
1 140 120 kr
1 146 720 kr
1 135 320 kr
Ca 586 kr
Ca 590 kr
Ca 584 kr
95 130 kr
95 630 kr
94 760 kr
1 141 560 kr
1 147 560 kr
1 137 120 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold