Legemiddelkonsulent snakker med kollega
Yrkesskildring

Legemiddel­konsulent

favoritt ikon

Ein legemiddelkonsulent sel og marknadsfører legemiddel til legar, apotek og sjukehus.

Som legemiddelkonsulent sel og marknadsfører du legemiddel for legemiddelprodusentar. Ofte vil legemiddelkonsulenten ha ansvar for eit særskilt produkt eller ein produkttype, og gjerne eit geografisk område. Du skal marknadsføre, tilrå og selje produkta.

Vanlege arbeidsoppgåver for legemiddelkonsulenten:

  • planlegge og gjennomføre marknadsplanar og aktivitetar for å selje produktet
  • oppsøke legar, apotek og sjukehus for å marknadsføre og selje produktet
  • bruke/lage kampanjar
  • arrangere fagmøte og seminar

Arbeidsdagen til legemiddelkonsulenten kan vere hektisk, og du må vere førebudd på kvelds- og helgearbeid, samt mykje reising. Legemiddelkonsulenten må ha inngåande kunnskap om produkta han eller ho sel, samt kunnskap om marknaden for legemiddel generelt.

Ein del legemiddelkonsulentar har bakgrunn som legar, farmasøytar eller anna helsepersonell. Mange har utdanning innan økonomi, marknadsføring eller sal. For mange er òg stillinga som legemiddelkonsulent ein inngangsport til farmasibransjen.

Legemiddelindustrien (LMI) administrerer eit register over legemiddelkonsulentar. Alle legemiddelkonsulentar tilsette i LMI sine medlemsverksemder må vere registrerte og godkjende.

Kvar arbeider legemiddelkonsulentar?

Legemiddelkonsulentar er tilsette i legemiddelfirma og arbeider som regel sjølvstendig eller i små team.

Personlege eigenskapar

Du bør vere strukturert, serviceinnstilt og ha gode kommunikasjonsevner. Du må òg vere i stand til å arbeide både sjølvstendig og i team.

Utdanning

Utdanninga for legemiddelkonsulentar omfattar to delar: éin medisinsk del og éin om lov- og bransjekunnskap.

I delen om lov- og bransjekunnskap, lærer du om lovar og reglar rundt forsking, distribusjon og marknadsføring av medisinar i Noreg. Lov- og bransjekunnskapkurset er obligatorisk for alle som skal arbeide som legemiddelkonsulentar. 

Dersom du ikkje er utdanna lege, tannlege, veterinær, farmasøyt, reseptarfarmasøyt eller sjukepleiarmå du også ta den medisinske delen. Denne utdanninga finst ikkje i Noreg, men kan tas i Danmark.

Finn meir informasjon om utdanningen hos Legemiddelindustrien

Etter- og vidareutdanning
Det er legemiddelfirma som tilbyr etter- og vidareutdanning. Ofte sørger dei for å vidareutdanne legemiddelkonsulentar i særskilde fagområde eller produktområde.

Hva er de vanligste utdanningene for legemiddelkonsulentar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Salgskonsulent, tekniske eller medisinske produkt
Heltid
Alle sektorer
2 799 personer
294 personer
2 505 personer
Ca 377 kr
Ca 365 kr
Ca 378 kr
61 130 kr
59 110 kr
61 290 kr
733 560 kr
709 320 kr
735 480 kr
Ca 377 kr
Ca 365 kr
Ca 378 kr
61 130 kr
59 110 kr
61 290 kr
733 560 kr
709 320 kr
735 480 kr
Ca 394 kr
Ca 386 kr
Ca 395 kr
63 890 kr
62 610 kr
64 040 kr
766 680 kr
751 320 kr
768 480 kr
Ca 394 kr
Ca 386 kr
Ca 395 kr
64 320 kr
62 860 kr
64 490 kr
771 840 kr
754 320 kr
773 880 kr
Salgskonsulent, tekniske eller medisinske produkt
Heltid
Privat
2 799 personer
294 personer
2 505 personer
Ca 377 kr
Ca 365 kr
Ca 378 kr
61 130 kr
59 110 kr
61 290 kr
733 560 kr
709 320 kr
735 480 kr
Ca 377 kr
Ca 365 kr
Ca 378 kr
61 130 kr
59 110 kr
61 290 kr
733 560 kr
709 320 kr
735 480 kr
Ca 394 kr
Ca 386 kr
Ca 395 kr
63 890 kr
62 610 kr
64 040 kr
766 680 kr
751 320 kr
768 480 kr
Ca 394 kr
Ca 386 kr
Ca 395 kr
64 320 kr
62 860 kr
64 490 kr
771 840 kr
754 320 kr
773 880 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

En farmasøyt ekspederer kunder

Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøytar er ekspertar på legemiddel, både korleis dei vert laga, skal brukast og korleis dei verkar i kroppen.

Reseptarfarmasøyt

Reseptarfarmasøyt

Reseptarfarmasøytar rettleiar kundar i bruk av legemiddel, ekspederer reseptar, og gir råd til kundar i apotek.

Kvinnelig apotektekniker legger varer i hyller

Apotek­teknikar

Apotek­teknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.

Manuellterapeut behendler skulderen til en pasient

Manuell­terapeut

Manuell­terapeutar er vidareutdanna fysio­terapeutar som er ekspertar på musklar og skjelett.

Helsefagarbeidar som hjelper ein mannleg pasient med barberingen.

Helse­fagarbeidar

Som helse­fagarbeidar gir du omsorg, og ut­fører grunnleggjande sjukepleie til menneske i alle aldrar.

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Marknads­sjef

Marknads­sjefen har ansvaret for marknadsaktivitetane i ei bedrift.

Fotterapeut behandler kunde

Fot­terapeut

Den viktigaste arbeidsoppgåva til fot­terapeuten er å behandle og førebygge fotproblem relatert til skobruk eller ulike sjukdommar.

Tanntekniker jobber med å lage tannerstatning.

Tann­tekniker

Ein tann­teknikar lagar tannerstatningar til pasientar som har mista eller skadt tennene sine.

En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.

En sosionom i samtale med en bruker.

Sosionom

Ein sosionom hjelper menneske med å førebyggje, løyse og redusere problem.

Supportkonsulent tar imot kunde på telefon.

Support­konsulent

Ein support­konsulent gir teknisk støtte til kundar eller tilsette internt i bedrifta.