× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Mann står foran traktor.
Yrkesskildring

Landbruks­rådgiver

favoritt ikon

Landbruksrådgivere arbeider med rådgiving til landbruket.


Landbruksrådgiveren utvikler og formidler kunnskap og råd til landbruket innenfor blant annet plante- og husdyrproduksjon, skog og utmark, teknikk, sikkerhet, arbeidsmiljø, næringsutvikling, økonomi, klima- og miljøtiltak.

Vanlige arbeidsoppgaver for landbruksrådgiveren:

  • gi råd til landbruket om blant annet produksjon, teknologi og driftsledelse
  • lede og drive landbruksforsøk
  • besøke bønder
  • arrangere kurs, møter og feltvandringer
  • drive tilskuddsforvaltning
  • holde seg faglig oppdatert

Mange landbruksrådgivere arbeider også med feltforsøk spesielt innenfor planteproduksjon. Landbruksrådgivere i det offentlige kan også arbeide med tilskuddsforvaltning. Det vil si å tildele penger til landbruksprosjekter.

Landbruksrådgiver kalles også for landbruksveileder.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Landbruksrådgiveren kan være ansatt i ulike landbruksorganisasjoner, i bedrifter som leverer varer og tjenester til landbruket, i kommunen eller fylket.

Personlege eigenskapar

Landbruksrådgiveren må ha god kompetanse innen sine fagområder, være opptatt av å utvikle norsk landbruk og kunne samarbeide og kommunisere med mange ulike mennesker.

Utdanning

Landbruksrådgivere har gjerne en naturbruksutdanning i bunn, og bygger på denne med fagskoleutdannelse eller landbruksutdannelse fra en høyskole eller universitet.

Etter- og videreutdanning
En landbruksrådgiver bør delta i videreutdanning og kompetanseutvikling for å holde seg oppdatert innenfor sine fagområder.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Saksbehandler
Heltid
Alle sektorer
63 060 personer
39 690 personer
23 370 personer
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 316 kr
48 030 kr
46 300 kr
51 220 kr
576 360 kr
555 600 kr
614 640 kr
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 316 kr
48 030 kr
46 300 kr
51 220 kr
576 360 kr
555 600 kr
614 640 kr
Ca 311 kr
Ca 297 kr
Ca 335 kr
50 410 kr
48 150 kr
54 260 kr
604 920 kr
577 800 kr
651 120 kr
Ca 311 kr
Ca 297 kr
Ca 335 kr
51 110 kr
48 690 kr
55 250 kr
613 320 kr
584 280 kr
663 000 kr
Saksbehandler
Deltid
Alle sektorer
7 643 personer
5 414 personer
2 229 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 286 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 300 kr
517 560 kr
510 000 kr
555 600 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 286 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 300 kr
517 560 kr
510 000 kr
555 600 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
45 880 kr
44 610 kr
49 450 kr
550 560 kr
535 320 kr
593 400 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
46 010 kr
44 730 kr
49 630 kr
552 120 kr
536 760 kr
595 560 kr
Saksbehandler
Heltid
Kommunal
19 120 personer
12 591 personer
6 529 personer
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 310 kr
48 030 kr
47 050 kr
50 250 kr
576 360 kr
564 600 kr
603 000 kr
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 310 kr
48 030 kr
47 050 kr
50 250 kr
576 360 kr
564 600 kr
603 000 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca 318 kr
49 040 kr
47 790 kr
51 460 kr
588 480 kr
573 480 kr
617 520 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca 318 kr
49 440 kr
48 130 kr
51 970 kr
593 280 kr
577 560 kr
623 640 kr
Saksbehandler
Deltid
Kommunal
3 127 personer
2 341 personer
786 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 287 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 420 kr
517 560 kr
510 000 kr
557 040 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 287 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 420 kr
517 560 kr
510 000 kr
557 040 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
Ca 299 kr
45 090 kr
44 090 kr
48 460 kr
541 080 kr
529 080 kr
581 520 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
Ca 299 kr
45 190 kr
44 180 kr
48 600 kr
542 280 kr
530 160 kr
583 200 kr
Saksbehandler
Heltid
Privat
6 951 personer
3 681 personer
3 270 personer
Ca 335 kr
Ca 314 kr
Ca 366 kr
54 240 kr
50 790 kr
59 270 kr
650 880 kr
609 480 kr
711 240 kr
Ca 335 kr
Ca 314 kr
Ca 366 kr
54 240 kr
50 790 kr
59 270 kr
650 880 kr
609 480 kr
711 240 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 406 kr
59 520 kr
53 910 kr
65 830 kr
714 240 kr
646 920 kr
789 960 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 406 kr
60 160 kr
54 370 kr
66 670 kr
721 920 kr
652 440 kr
800 040 kr
Saksbehandler
Deltid
Privat
1 304 personer
771 personer
533 personer
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 274 kr
43 600 kr
43 350 kr
44 360 kr
523 200 kr
520 200 kr
532 320 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 274 kr
43 600 kr
43 350 kr
44 360 kr
523 200 kr
520 200 kr
532 320 kr
Ca 293 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 530 kr
45 560 kr
50 600 kr
570 360 kr
546 720 kr
607 200 kr
Ca 293 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 610 kr
45 650 kr
50 670 kr
571 320 kr
547 800 kr
608 040 kr
Saksbehandler
Heltid
Statlig
36 989 personer
23 418 personer
13 571 personer
Ca 291 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 200 kr
45 460 kr
50 530 kr
566 400 kr
545 520 kr
606 360 kr
Ca 291 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 200 kr
45 460 kr
50 530 kr
566 400 kr
545 520 kr
606 360 kr
Ca 305 kr
Ca 293 kr
Ca 326 kr
49 410 kr
47 430 kr
52 820 kr
592 920 kr
569 160 kr
633 840 kr
Ca 305 kr
Ca 293 kr
Ca 326 kr
50 290 kr
48 090 kr
54 080 kr
603 480 kr
577 080 kr
648 960 kr
Saksbehandler
Deltid
Statlig
3 212 personer
2 302 personer
910 personer
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
42 770 kr
42 120 kr
46 640 kr
513 240 kr
505 440 kr
559 680 kr
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
42 770 kr
42 120 kr
46 640 kr
513 240 kr
505 440 kr
559 680 kr
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 307 kr
46 060 kr
44 850 kr
49 670 kr
552 720 kr
538 200 kr
596 040 kr
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 307 kr
46 240 kr
45 000 kr
49 940 kr
554 880 kr
540 000 kr
599 280 kr
Melke- eller husdyrprodusent
Heltid
Alle sektorer
1 559 personer
430 personer
1 129 personer
Ca 182 kr
Ca 154 kr
Ca 188 kr
29 500 kr
25 000 kr
30 520 kr
354 000 kr
300 000 kr
366 240 kr
Ca 182 kr
Ca 154 kr
Ca 188 kr
29 500 kr
25 000 kr
30 520 kr
354 000 kr
300 000 kr
366 240 kr
Ca 187 kr
Ca 156 kr
Ca 200 kr
30 370 kr
25 230 kr
32 320 kr
364 440 kr
302 760 kr
387 840 kr
Ca 187 kr
Ca 156 kr
Ca 200 kr
31 020 kr
25 610 kr
33 070 kr
372 240 kr
307 320 kr
396 840 kr
Melke- eller husdyrprodusent
Deltid
Alle sektorer
2 950 personer
939 personer
2 011 personer
Ca 177 kr
Ca 177 kr
Ca 177 kr
28 600 kr
28 670 kr
28 600 kr
343 200 kr
344 040 kr
343 200 kr
Ca 177 kr
Ca 177 kr
Ca 177 kr
28 600 kr
28 670 kr
28 600 kr
343 200 kr
344 040 kr
343 200 kr
Ca 183 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
29 710 kr
29 910 kr
29 620 kr
356 520 kr
358 920 kr
355 440 kr
Ca 183 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
29 960 kr
30 070 kr
29 900 kr
359 520 kr
360 840 kr
358 800 kr
Melke- eller husdyrprodusent
Heltid
Privat
1 511 personer
413 personer
1 098 personer
Ca 181 kr
Ca 154 kr
Ca 185 kr
29 320 kr
25 000 kr
30 040 kr
351 840 kr
300 000 kr
360 480 kr
Ca 181 kr
Ca 154 kr
Ca 185 kr
29 320 kr
25 000 kr
30 040 kr
351 840 kr
300 000 kr
360 480 kr
Ca 187 kr
Ca 155 kr
Ca 198 kr
30 250 kr
25 180 kr
32 150 kr
363 000 kr
302 160 kr
385 800 kr
Ca 187 kr
Ca 155 kr
Ca 198 kr
30 900 kr
25 580 kr
32 900 kr
370 800 kr
306 960 kr
394 800 kr
Melke- eller husdyrprodusent
Deltid
Privat
2 918 personer
920 personer
1 998 personer
Ca 176 kr
Ca 175 kr
Ca 176 kr
28 520 kr
28 420 kr
28 530 kr
342 240 kr
341 040 kr
342 360 kr
Ca 176 kr
Ca 175 kr
Ca 176 kr
28 520 kr
28 420 kr
28 530 kr
342 240 kr
341 040 kr
342 360 kr
Ca 183 kr
Ca 184 kr
Ca 183 kr
29 670 kr
29 870 kr
29 580 kr
356 040 kr
358 440 kr
354 960 kr
Ca 183 kr
Ca 184 kr
Ca 183 kr
29 910 kr
30 030 kr
29 860 kr
358 920 kr
360 360 kr
358 320 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsvitar

Som statsvitar har du kunnskap om korleis samfunn vert organisert og styrt politisk og av den politiske åtferda til samfunnsborgarane.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvaret for personalsaker og løn i private eller offentlege verksemder.

Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.

Rådgivar i offentleg sektor

Rådgivar er ein av dei vanlegaste titlane for offentleg tilsette i Noreg.

Hestefaglært forer hest ute på paddock.

Heste­faglært

Som heste­faglært kan du arbeide med mange ulike oppgåver innan hestehald, til dømes fôring og reinhald.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saksbehandlar

Som saksbehandlar arbeider du med å klargjere og vurdere søknader, notat og andre skriv.

Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

Økonomi­konsulentar har ansvaret for økonomiske arbeidsoppgåver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller rekneskapsføring.

Gartner klipper hekk

Gartnar

Som gartnar tar du vare på uteområde og parkar. Du kan òg arbeide innan plante- og grønsaks­produksjon.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomar jobbar med leiing og styring av bedrifter og organisasjonar.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.