× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Illustrasjonsbilde av en laborant i arbeid.
Yrkesskildring

Laborant

favoritt ikon

Laboranten jobber med analyse, produktutvikling og rapportering.

En laborant (faglaborant) kontrollerer, kvalitetssikrer og dokumenterer produkter, metoder og materialer.

Arbeidshverdagen kan variere mye, men i de fleste tilfeller jobber du med analyser, produktutvikling og rapportering. Mye av arbeidet innebærer dermed prøver og tester som kan utføres i laboratoriet, men blir også gjennomført andre steder når det er behov for dette.

Laborantens oppgaver vil være forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass:

  • ved medisinske laboratorier bidrar du til at leger kan stille diagnoser
  • hos Næringsmiddeltilsynet er du med på å kontrollere at maten er sammensatt etter regelverket
  • ved høgskoler og universiteter kan du jobbe med forskning og undervisning

Du kan også ha en rolle i politi, tollvesen, miljøvernorganisasjoner eller andre bedrifter med behov for laboratoriekompetanse.

Laboranten har kunnskap om bruk og vedlikehold av instrumenter og utstyr. Ofte har laborantene som ansvarsområde å se til at produksjonen ved en arbeidsplass foregår som den skal. Laboranten kan også ta del i utviklingen av arbeidsmetodene ved arbeidsplassen.

Arbeidet kan foregå både selvstendig og i samarbeid med andre. Avhengig av arbeidsplass og bransje vil du kunne jobbe sammen med eksempelvis sivilingeniører, biologer, fysikere, kjemikere, farmasøyter, næringsmiddelteknikere og andre yrkesgrupper.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Faglaboranten jobber som regel på et laboratorium, enten i industrien, ved sykehus, universiteter og høgskoler, eller i offentlige og private bedrifter.

Personlege eigenskapar

Som laborant er det viktig at du er tålmodig og nøyaktig i ditt arbeid. Du må være ryddig og strukturert. Du samarbeider med kolleger og andre yrkesgrupper, og det er nødvendig å være i stand til å kommunisere godt. Du må ha gode ferdigheter innen teknologi, naturfag, matematikk, kjemi og bioteknologi, og ha evnen til å bruke disse ferdighetene i praksis.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i laboratoriefag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for denne yrkessgruppen?

 

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Heltid
Alle sektorer
996 personer
591 personer
405 personer
Ca 250 kr
Ca 247 kr
Ca 257 kr
40 460 kr
39 990 kr
41 680 kr
485 520 kr
479 880 kr
500 160 kr
Ca 250 kr
Ca 247 kr
Ca 257 kr
40 550 kr
40 030 kr
41 880 kr
486 600 kr
480 360 kr
502 560 kr
Ca 261 kr
Ca 258 kr
Ca 265 kr
42 240 kr
41 730 kr
42 970 kr
506 880 kr
500 760 kr
515 640 kr
Ca 261 kr
Ca 258 kr
Ca 265 kr
43 470 kr
42 610 kr
44 720 kr
521 640 kr
511 320 kr
536 640 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Deltid
Alle sektorer
301 personer
221 personer
Ca 224 kr
Ca 222 kr
Ca
36 230 kr
35 890 kr
434 760 kr
430 680 kr
Ca 224 kr
Ca 222 kr
Ca
36 230 kr
35 890 kr
434 760 kr
430 680 kr
Ca 231 kr
Ca 232 kr
Ca
37 490 kr
37 650 kr
449 880 kr
451 800 kr
Ca 231 kr
Ca 232 kr
Ca
38 180 kr
38 060 kr
458 160 kr
456 720 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Heltid
Privat
652 personer
378 personer
274 personer
Ca 264 kr
Ca 258 kr
Ca 271 kr
42 740 kr
41 810 kr
43 910 kr
512 880 kr
501 720 kr
526 920 kr
Ca 264 kr
Ca 258 kr
Ca 271 kr
43 000 kr
41 990 kr
44 360 kr
516 000 kr
503 880 kr
532 320 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 278 kr
44 660 kr
44 340 kr
45 100 kr
535 920 kr
532 080 kr
541 200 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 278 kr
46 160 kr
45 440 kr
47 160 kr
553 920 kr
545 280 kr
565 920 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Deltid
Privat
127 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca
37 500 kr
450 000 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca
37 570 kr
450 840 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca
39 580 kr
474 960 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca
40 370 kr
484 440 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Heltid
Statlig
339 personer
211 personer
128 personer
Ca 228 kr
Ca 225 kr
Ca 233 kr
36 940 kr
36 440 kr
37 820 kr
443 280 kr
437 280 kr
453 840 kr
Ca 228 kr
Ca 225 kr
Ca 233 kr
36 940 kr
36 440 kr
37 820 kr
443 280 kr
437 280 kr
453 840 kr
Ca 233 kr
Ca 229 kr
Ca 239 kr
37 710 kr
37 120 kr
38 680 kr
452 520 kr
445 440 kr
464 160 kr
Ca 233 kr
Ca 229 kr
Ca 239 kr
38 440 kr
37 620 kr
39 800 kr
461 280 kr
451 440 kr
477 600 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Deltid
Statlig
172 personer
123 personer
Ca 214 kr
Ca 213 kr
Ca
34 690 kr
34 560 kr
416 280 kr
414 720 kr
Ca 214 kr
Ca 213 kr
Ca
34 690 kr
34 560 kr
416 280 kr
414 720 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca
35 320 kr
35 290 kr
423 840 kr
423 480 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca
35 930 kr
35 520 kr
431 160 kr
426 240 kr
Bioingeniør
Heltid
Alle sektorer
5 868 personer
4 695 personer
1 173 personer
Ca 265 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
42 860 kr
42 530 kr
44 070 kr
514 320 kr
510 360 kr
528 840 kr
Ca 265 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
42 960 kr
42 630 kr
44 220 kr
515 520 kr
511 560 kr
530 640 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 279 kr
43 130 kr
42 630 kr
45 120 kr
517 560 kr
511 560 kr
541 440 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 279 kr
44 060 kr
43 440 kr
46 540 kr
528 720 kr
521 280 kr
558 480 kr
Bioingeniør
Deltid
Alle sektorer
1 474 personer
1 295 personer
179 personer
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 255 kr
42 250 kr
42 270 kr
41 310 kr
507 000 kr
507 240 kr
495 720 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 255 kr
42 260 kr
42 290 kr
41 310 kr
507 120 kr
507 480 kr
495 720 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 273 kr
42 970 kr
42 820 kr
44 280 kr
515 640 kr
513 840 kr
531 360 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 273 kr
43 580 kr
43 270 kr
46 270 kr
522 960 kr
519 240 kr
555 240 kr
Bioingeniør
Heltid
Privat
1 246 personer
885 personer
361 personer
Ca 278 kr
Ca 274 kr
Ca 283 kr
45 030 kr
44 460 kr
45 910 kr
540 360 kr
533 520 kr
550 920 kr
Ca 278 kr
Ca 274 kr
Ca 283 kr
45 140 kr
44 520 kr
46 360 kr
541 680 kr
534 240 kr
556 320 kr
Ca 285 kr
Ca 281 kr
Ca 294 kr
46 130 kr
45 550 kr
47 560 kr
553 560 kr
546 600 kr
570 720 kr
Ca 285 kr
Ca 281 kr
Ca 294 kr
47 330 kr
46 400 kr
49 620 kr
567 960 kr
556 800 kr
595 440 kr
Bioingeniør
Deltid
Privat
409 personer
326 personer
Ca 260 kr
Ca 259 kr
Ca
42 080 kr
41 970 kr
504 960 kr
503 640 kr
Ca 260 kr
Ca 259 kr
Ca
42 120 kr
41 970 kr
505 440 kr
503 640 kr
Ca 271 kr
Ca 265 kr
Ca
43 890 kr
42 920 kr
526 680 kr
515 040 kr
Ca 271 kr
Ca 265 kr
Ca
45 090 kr
43 620 kr
541 080 kr
523 440 kr
Bioingeniør
Heltid
Statlig
4 585 personer
3 778 personer
807 personer
Ca 262 kr
Ca 261 kr
Ca 269 kr
42 480 kr
42 280 kr
43 510 kr
509 760 kr
507 360 kr
522 120 kr
Ca 262 kr
Ca 261 kr
Ca 269 kr
42 590 kr
42 390 kr
43 600 kr
511 080 kr
508 680 kr
523 200 kr
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 272 kr
42 310 kr
41 950 kr
44 000 kr
507 720 kr
503 400 kr
528 000 kr
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 272 kr
43 180 kr
42 760 kr
45 140 kr
518 160 kr
513 120 kr
541 680 kr
Bioingeniør
Deltid
Statlig
1 016 personer
922 personer
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca
42 260 kr
42 430 kr
507 120 kr
509 160 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca
42 280 kr
42 460 kr
507 360 kr
509 520 kr
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca
42 660 kr
42 840 kr
511 920 kr
514 080 kr
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca
43 060 kr
43 220 kr
516 720 kr
518 640 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innan olje- og gassbransjen, og har ansvar for område som produksjon, boring eller reservoar.

Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.

Sivilingeniørar på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniøren har mastergrad i teknologi. Sivil­ingeniøren utviklar teknologiske løysingar og jobbar med forsking, undervising, prosjektarbeid og leiing.

Geolog inni Pulpi-geoden i Almeria, Spania.

Geolog

Geologi er læra om jorda: hennar samansetjing, oppbygging og utvikling frå første byrjing og fram til i dag.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer levande organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.

Professor underviser ein gruppe studentar.

Professor

Professoren arbeidar med forsking og med undervising og rettleiing av studentar.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

Ein kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosessar.

Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.

En statsmeteorolog foran et værkart

Meteorolog

Meteorologen jobbar med å forstå og formidle vêr.