× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Kystskipper på brua holder i radio.
Yrkesskildring

Kystskipper

favoritt ikon

Kystskippere har det overordnede ansvaret over mindre båter.

Som kystskipper har du det overordnede ansvaret over en mindre båt, som for eksempel en fiskebåt eller liten fraktebåt. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en kystskipper:

  • navigere og føre fartøyet
  • ansvar for mannskapets arbeidsmiljø og sikkerhet, vedlikehold og trygg navigering
  • ta hensyn til og sørge for miljø og sikkerhet for mannskapet
  • kommunisere med andre fartøy, myndigheter og kjøpere, blant annet over radio
  • kontroll og vedlikehold av båten, maskiner og utstyr
  • delta i fangst og fiske eller andre operasjoner

På mindre fartøy er det vanlig at skipperen utfører oppgaver som vanligvis blir utført av flere personer på større skip. Som kystskipper seiler du på sjøen, gjerne i lengre perioder, så du må være forberedt på arbeid turnus

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Kystskippere jobber på mindre fartøy langs hele kysten. For eksempel fiskebåter, redningsskøyte eller små passasjerbåter/charterfartøy. Felles for fartøyene er at de ikke er over 500 bruttotonn.

Personlege eigenskapar

Som kystskipper må du ha teknisk innsikt, da det er mye høyteknologisk utstyr om bord som må betjenes. Du bør ha evnen til å utføre flere arbeidsoppgaver på samme tid. Kystskipperen bør også ha god helse, godt syn og god hørsel.

Utdanning

For å bli kystskipper, trenger du kompetansesertifikat dekkoffiser klasse 5 (D 5), populært kalt kystskippersertifikat. Sertifikatet gir deg rett til å føre yrkesbåter på inntil 500 bruttotonn i nær kystfart. For å få kystskippersertifikatet, må du ha dokumentert fartstid med dekkstjeneste fra sjøgående skip. 

Har du mindre enn 36 måneders effektiv fartstid (tid om bord), må du gjennom 12 måneder med systematisk opplæring om bord. Dette kan reduseres til seks måneder dersom du har fagbrev som matros eller fisker. Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for mer informasjon om hva som kreves av fartstid.

Oversikt over utdanning på fagskole: dekksoffiser

Oversikt over utdanning på universitet

Det er også mulig å ta kurs i som leder til kystskippersertifikat D5 ved ulike kurssentre, se blant annet Kursguiden.no.

Etter- og videreutdanning
Kystskippere er i løpet av et arbeidsår innom mange ulike fagområder, som for eksempel ledelse, miljø og sikkerhet, økonomi, samt ulike tekniske og mekaniske fag. Videreutdanning for kystskippere kan du ta i maritime fag ved tekniske fagskoler, høgskoler eller universiteter.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nett­mann

Ein bas/nett­mann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matrosar jobbar med vedlikehald, vakthald, lasting og lossing om bord på båtar.

Fiskehelsebiolog sjekkar liten fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.

Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fiskeoppdrettar

Som fiskeoppdrettar har du ansvaret for den daglege drifta av eit oppdrettsanlegg.

Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.

Motormann inspiserer motorrommet

Motor­mann

Ein motor­mann held ved like og reparerer motorar og andre mekaniske delar.

Overstyrmannen sitter ved kontrollpanelene på brua på eit skip.

Overstyr­mann

Som overstyr­mann har du ansvaret for stabiliteten til skip, samt lasting og lossing.

Seilbåt på havet.

Komposittbåtbyggar

Komposittbåtbyggaren produserer, held ved like og reparerer båtar av materiale som glasfiber og plast.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektrikar

Som maritim elektrikar er du spesialist på elektriske anlegg, komponentar og instrument om bord på skip.

Maskinist

Maskinist

Som maskinist har du ansvaret for drifta og vedlikehaldet av det tekniske utstyret og maskinene om bord på skip og flyttbare riggar.

Styrmannen på jobb

Styr­mann

Som styr­mann jobbar du på eit passasjerskip eller eit handelsskip, innanlands eller utanlands. Du har eit stort ansvar, blant anna for navigasjon og laste­operasjoner.