Kulde- og varmepumpemontør i arbeid
Yrkesskildring

Kulde- og varmepumpe­montør

favoritt ikon

Ein kulde- og varmepumpemontør monterer og held ved like kjøleanlegg og varmeattvinningsanlegg.

Ein kulde- og varmepumpemontør (kuldemontør) er ein elektrofagarbeidar som monterer og søker etter feil i kulde- og varmepumpesystem. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein kulde- og varmepumpemontør:

  • montering, oppstart og innregulering
  • ettersyn og vedlikehald

Du jobbar med kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg med tilhøyrande røyropplegg og elektriske og automatiserte styringssystem.

Kulde- og varmepumpemontøren må ha gode kunnskapar om kuldeteknikk, oppbygging, verkemåtar og bruk av kuldeanlegg. Mekanikk, elektroteknikk, automatikk, røyrlegging og sveising er berre nokre av områda du må meistre som kulde- og varmepumpemontør.

Faget har vore og er enno i sterk teknologisk utvikling på fleire område, ikkje minst i høve til miljø og energibruk.

Kvar arbeider kulde- og varmepumpemontørar?

Kulde- og varmepumpemontørar arbeider med alt frå store kulde- og varmepumpesystem til små varmepumper. Kjøleanlegg og varmepumpeanlegg finn ein over alt i samfunnet, til dømes i industri- og næringsbygg, skuler, butikkar, kontorbygg, ishallar, gasstankskip, på hotell, cruisebåtar og sjukehus.

Personlege eigenskapar

Som montør bør du vere interessert i teknologi. Du må også ha eit godt handlag og vere nøyaktig når du utfører arbeidsoppgåvene dine. Kulde- og varmepumpemontøren blir ofte sendt ut på oppdrag aleine. Han må derfor kunne jobbe sjølvstendig. Som montør må du i tillegg vere ansvarsmedviten og sørvisretta.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Med fagbrev kan du kvalifisere til å starte på ingeniørstudium via Y-vegen. Desse studia er lagt til rette for personar med yrkesfagleg bakgrunn.

Kva jobbar kulde- og varmepumpemontørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kuldemontør
Heltid
Alle sektorer
1 020 personer
1 007 personer
Ca 285 kr
Ca
Ca 285 kr
46 100 kr
46 120 kr
553 200 kr
553 440 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca 285 kr
47 780 kr
47 810 kr
573 360 kr
573 720 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 274 kr
44 250 kr
44 320 kr
531 000 kr
531 840 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 274 kr
48 380 kr
48 460 kr
580 560 kr
581 520 kr
Kuldemontør
Deltid
Alle sektorer
157 personer
153 personer
Ca 256 kr
Ca
Ca 256 kr
41 410 kr
41 410 kr
496 920 kr
496 920 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca 256 kr
42 540 kr
42 460 kr
510 480 kr
509 520 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 254 kr
41 070 kr
41 220 kr
492 840 kr
494 640 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 254 kr
45 180 kr
45 400 kr
542 160 kr
544 800 kr
Kuldemontør
Heltid
Privat
1 020 personer
1 007 personer
Ca 285 kr
Ca
Ca 285 kr
46 100 kr
46 120 kr
553 200 kr
553 440 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca 285 kr
47 780 kr
47 810 kr
573 360 kr
573 720 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 274 kr
44 250 kr
44 320 kr
531 000 kr
531 840 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 274 kr
48 380 kr
48 460 kr
580 560 kr
581 520 kr
Kuldemontør
Deltid
Privat
157 personer
153 personer
Ca 256 kr
Ca
Ca 256 kr
41 410 kr
41 410 kr
496 920 kr
496 920 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca 256 kr
42 540 kr
42 460 kr
510 480 kr
509 520 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 254 kr
41 070 kr
41 220 kr
492 840 kr
494 640 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 254 kr
45 180 kr
45 400 kr
542 160 kr
544 800 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fagarbeidar

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Dataelektronikaren installerer, driftar og held ved like elektroniske og datatekniske system og utstyr.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekanikar

Anleggsmaskin­mekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.

Murer i arbeid

Murar

Muraren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.

En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.

Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniøren førebur, planlegg og gjennom­fører byggeprosjekt. Ofte er bygg­ingeniøren leiaren på ein byggeplass.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk teiknar

Ein teknisk teiknar lagar arbeidsteikningar for blant anna bygg, maskiner og anleggsprosjekt.