× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Kontor- og administrasjonsmedarbeider jobber foran PC
Yrkesskildring

Kontor- og administrasjons­med­arbeider

favoritt ikon

Kontor- og administrasjonsmedarbeidere utfører mange ulike administrative oppgaver.

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kontor- og administrasjonsmedarbeider:

  • besvare epost og telefoner
  • håndtere post
  • service, kundebehandling og brukerstøtte
  • enkel saksbehandling
  • regnskaps- og lønnsarbeid
  • prosjektarbeid
  • planlegge arrangementer, kurs og konferanser
  • registrere timelister, fakturaer og lignende

Det er nødvendig med gode datakunnskaper, og kunnskap om de regelverk som gjelder for arbeidsgiver. Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

Dette yrket har mange ulike stillingstitler. Eksempler på stillingsbetegnelser er kontorfaglært, kontorarbeider, kontormedarbeider og administrasjonsmedarbeider.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider kan du være ansatt i både offentlige og private virksomheter som har behov for å få utføre kontorarbeid og administrative oppgaver. Du kan også være ansatt i service- og informasjonssentre, eller bedrifter som leier ut slike tjenester.

Personlege eigenskapar

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider må du kunne arbeide strukturert og effektivt. I perioder kan du oppleve tidspress og korte tidsfrister, og det er viktig å kunne håndtere dette. Du jobber i et serviceyrke og må like å hjelpe andre, både kolleger og kunder. Kontor- og administrasjonsmedarbeidere må også kunne uttrykke seg godt skriftlig og muntlig.

Utdanning

Personer som jobber med kontor- og administrasjonsarbeid kan ha ulik bakgrunn. Hvilken kompetanse som kreves varierer fra bransje til bransje. Noen har høyere utdanning innen relevante fagområder, mens andre har opparbeidet seg kunnskap gjennom arbeidslivet. Du kan også ta utdanning innen salg i videregående opplæring og ta fagbrev. Noen bedrifter har også egne skoler som gir ansatte relevant og lærerik opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i kontor- og resepsjonsfag, er det mulig å ta enkelte bachelorutdanninger via y-veien.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Alle sektorer
10 406 personer
7 570 personer
2 836 personer
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 340 kr
51 480 kr
50 320 kr
55 040 kr
617 760 kr
603 840 kr
660 480 kr
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 340 kr
51 480 kr
50 320 kr
55 040 kr
617 760 kr
603 840 kr
660 480 kr
Ca 347 kr
Ca 335 kr
Ca 376 kr
56 140 kr
54 350 kr
60 920 kr
673 680 kr
652 200 kr
731 040 kr
Ca 347 kr
Ca 335 kr
Ca 376 kr
56 680 kr
54 860 kr
61 550 kr
680 160 kr
658 320 kr
738 600 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 441 personer
1 024 personer
417 personer
Ca 286 kr
Ca 284 kr
Ca 295 kr
46 330 kr
46 030 kr
47 810 kr
555 960 kr
552 360 kr
573 720 kr
Ca 286 kr
Ca 284 kr
Ca 295 kr
46 330 kr
46 030 kr
47 810 kr
555 960 kr
552 360 kr
573 720 kr
Ca 311 kr
Ca 306 kr
Ca 327 kr
50 310 kr
49 590 kr
53 050 kr
603 720 kr
595 080 kr
636 600 kr
Ca 311 kr
Ca 306 kr
Ca 327 kr
50 520 kr
49 840 kr
53 140 kr
606 240 kr
598 080 kr
637 680 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Kommunal
908 personer
708 personer
200 personer
Ca 301 kr
Ca 296 kr
Ca 313 kr
48 750 kr
47 920 kr
50 670 kr
585 000 kr
575 040 kr
608 040 kr
Ca 301 kr
Ca 296 kr
Ca 313 kr
48 750 kr
47 920 kr
50 670 kr
585 000 kr
575 040 kr
608 040 kr
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca 315 kr
49 120 kr
48 550 kr
51 110 kr
589 440 kr
582 600 kr
613 320 kr
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca 315 kr
49 430 kr
48 820 kr
51 560 kr
593 160 kr
585 840 kr
618 720 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Kommunal
247 personer
149 personer
Ca 249 kr
Ca 260 kr
Ca
40 410 kr
42 080 kr
484 920 kr
504 960 kr
Ca 249 kr
Ca 260 kr
Ca
40 410 kr
42 080 kr
484 920 kr
504 960 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
Ca
40 920 kr
42 810 kr
491 040 kr
513 720 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
Ca
41 030 kr
42 920 kr
492 360 kr
515 040 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Privat
6 340 personer
4 450 personer
1 890 personer
Ca 335 kr
Ca 327 kr
Ca 360 kr
54 200 kr
52 980 kr
58 330 kr
650 400 kr
635 760 kr
699 960 kr
Ca 335 kr
Ca 327 kr
Ca 360 kr
54 200 kr
52 980 kr
58 330 kr
650 400 kr
635 760 kr
699 960 kr
Ca 368 kr
Ca 355 kr
Ca 397 kr
59 580 kr
57 580 kr
64 300 kr
714 960 kr
690 960 kr
771 600 kr
Ca 368 kr
Ca 355 kr
Ca 397 kr
60 220 kr
58 200 kr
64 980 kr
722 640 kr
698 400 kr
779 760 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Privat
900 personer
641 personer
259 personer
Ca 291 kr
Ca 288 kr
Ca 313 kr
47 130 kr
46 670 kr
50 640 kr
565 560 kr
560 040 kr
607 680 kr
Ca 291 kr
Ca 288 kr
Ca 313 kr
47 130 kr
46 670 kr
50 640 kr
565 560 kr
560 040 kr
607 680 kr
Ca 321 kr
Ca 314 kr
Ca 348 kr
52 000 kr
50 890 kr
56 380 kr
624 000 kr
610 680 kr
676 560 kr
Ca 321 kr
Ca 314 kr
Ca 348 kr
52 270 kr
51 210 kr
56 450 kr
627 240 kr
614 520 kr
677 400 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Statlig
3 158 personer
2 412 personer
746 personer
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 325 kr
49 500 kr
48 630 kr
52 630 kr
594 000 kr
583 560 kr
631 560 kr
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 325 kr
49 500 kr
48 630 kr
52 630 kr
594 000 kr
583 560 kr
631 560 kr
Ca 316 kr
Ca 309 kr
Ca 339 kr
51 250 kr
50 100 kr
54 980 kr
615 000 kr
601 200 kr
659 760 kr
Ca 316 kr
Ca 309 kr
Ca 339 kr
51 680 kr
50 490 kr
55 540 kr
620 160 kr
605 880 kr
666 480 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Statlig
294 personer
234 personer
Ca 297 kr
Ca 292 kr
Ca
48 190 kr
47 320 kr
578 280 kr
567 840 kr
Ca 297 kr
Ca 292 kr
Ca
48 190 kr
47 320 kr
578 280 kr
567 840 kr
Ca 319 kr
Ca 306 kr
Ca
51 670 kr
49 590 kr
620 040 kr
595 080 kr
Ca 319 kr
Ca 306 kr
Ca
51 770 kr
49 690 kr
621 240 kr
596 280 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Heltid
Alle sektorer
637 personer
309 personer
328 personer
Ca 282 kr
Ca 268 kr
Ca 293 kr
45 710 kr
43 400 kr
47 400 kr
548 520 kr
520 800 kr
568 800 kr
Ca 282 kr
Ca 268 kr
Ca 293 kr
45 710 kr
43 400 kr
47 400 kr
548 520 kr
520 800 kr
568 800 kr
Ca 324 kr
Ca 292 kr
Ca 354 kr
52 410 kr
47 250 kr
57 290 kr
628 920 kr
567 000 kr
687 480 kr
Ca 324 kr
Ca 292 kr
Ca 354 kr
52 700 kr
47 460 kr
57 650 kr
632 400 kr
569 520 kr
691 800 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Deltid
Alle sektorer
263 personer
160 personer
Ca 237 kr
Ca 235 kr
Ca
38 400 kr
38 150 kr
460 800 kr
457 800 kr
Ca 237 kr
Ca 235 kr
Ca
38 400 kr
38 150 kr
460 800 kr
457 800 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca
41 950 kr
41 410 kr
503 400 kr
496 920 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca
42 330 kr
41 560 kr
507 960 kr
498 720 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Heltid
Privat
575 personer
277 personer
298 personer
Ca 283 kr
Ca 267 kr
Ca 300 kr
45 830 kr
43 330 kr
48 580 kr
549 960 kr
519 960 kr
582 960 kr
Ca 283 kr
Ca 267 kr
Ca 300 kr
45 830 kr
43 330 kr
48 580 kr
549 960 kr
519 960 kr
582 960 kr
Ca 328 kr
Ca 294 kr
Ca 360 kr
53 130 kr
47 570 kr
58 320 kr
637 560 kr
570 840 kr
699 840 kr
Ca 328 kr
Ca 294 kr
Ca 360 kr
53 380 kr
47 750 kr
58 640 kr
640 560 kr
573 000 kr
703 680 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Deltid
Privat
245 personer
148 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca
38 150 kr
38 080 kr
457 800 kr
456 960 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca
38 150 kr
38 080 kr
457 800 kr
456 960 kr
Ca 259 kr
Ca 255 kr
Ca
41 920 kr
41 330 kr
503 040 kr
495 960 kr
Ca 259 kr
Ca 255 kr
Ca
42 330 kr
41 500 kr
507 960 kr
498 000 kr
Arbeidsleder for kontorpersonell
Heltid
Alle sektorer
5 475 personer
2 981 personer
2 494 personer
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 351 kr
52 000 kr
50 000 kr
56 930 kr
624 000 kr
600 000 kr
683 160 kr
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 351 kr
52 000 kr
50 000 kr
56 930 kr
624 000 kr
600 000 kr
683 160 kr
Ca 348 kr
Ca 322 kr
Ca 380 kr
56 380 kr
52 100 kr
61 500 kr
676 560 kr
625 200 kr
738 000 kr
Ca 348 kr
Ca 322 kr
Ca 380 kr
56 840 kr
52 470 kr
62 060 kr
682 080 kr
629 640 kr
744 720 kr
Arbeidsleder for kontorpersonell
Deltid
Alle sektorer
1 256 personer
858 personer
398 personer
Ca 281 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
45 530 kr
44 570 kr
49 440 kr
546 360 kr
534 840 kr
593 280 kr
Ca 281 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
45 530 kr
44 570 kr
49 440 kr
546 360 kr
534 840 kr
593 280 kr
Ca 303 kr
Ca 292 kr
Ca 332 kr
49 130 kr
47 230 kr
53 800 kr
589 560 kr
566 760 kr
645 600 kr
Ca 303 kr
Ca 292 kr
Ca 332 kr
49 240 kr
47 310 kr
54 010 kr
590 880 kr
567 720 kr
648 120 kr
Arbeidsleder for kontorpersonell
Heltid
Kommunal
1 122 personer
760 personer
362 personer
Ca 324 kr
Ca 317 kr
Ca 351 kr
52 470 kr
51 420 kr
56 830 kr
629 640 kr
617 040 kr
681 960 kr
Ca 324 kr
Ca 317 kr
Ca 351 kr
52 470 kr
51 420 kr
56 830 kr
629 640 kr
617 040 kr
681 960 kr
Ca 339 kr
Ca 328 kr
Ca 362 kr
54 930 kr
53 160 kr
58 630 kr
659 160 kr
637 920 kr
703 560 kr
Ca 339 kr
Ca 328 kr
Ca 362 kr
55 550 kr
53 550 kr
59 730 kr
666 600 kr
642 600 kr
716 760 kr
Arbeidsleder for kontorpersonell
Deltid
Kommunal
161 personer
115 personer
Ca 310 kr
Ca 310 kr
Ca
50 200 kr
50 200 kr
602 400 kr
602 400 kr
Ca 310 kr
Ca 310 kr
Ca
50 200 kr
50 200 kr
602 400 kr
602 400 kr
Ca 312 kr
Ca 303 kr
Ca
50 620 kr
49 080 kr
607 440 kr
588 960 kr
Ca 312 kr
Ca 303 kr
Ca
50 800 kr
49 190 kr
609 600 kr
590 280 kr
Arbeidsleder for kontorpersonell
Heltid
Privat
4 136 personer
2 094 personer
2 042 personer
Ca 320 kr
Ca 304 kr
Ca 355 kr
51 880 kr
49 170 kr
57 500 kr
622 560 kr
590 040 kr
690 000 kr
Ca 320 kr
Ca 304 kr
Ca 355 kr
51 880 kr
49 170 kr
57 500 kr
622 560 kr
590 040 kr
690 000 kr
Ca 352 kr
Ca 320 kr
Ca 385 kr
57 010 kr
51 770 kr
62 380 kr
684 120 kr
621 240 kr
748 560 kr
Ca 352 kr
Ca 320 kr
Ca 385 kr
57 400 kr
52 110 kr
62 820 kr
688 800 kr
625 320 kr
753 840 kr
Arbeidsleder for kontorpersonell
Deltid
Privat
1 073 personer
728 personer
345 personer
Ca 272 kr
Ca 269 kr
Ca 289 kr
44 000 kr
43 570 kr
46 760 kr
528 000 kr
522 840 kr
561 120 kr
Ca 272 kr
Ca 269 kr
Ca 289 kr
44 000 kr
43 570 kr
46 760 kr
528 000 kr
522 840 kr
561 120 kr
Ca 302 kr
Ca 290 kr
Ca 331 kr
48 920 kr
47 010 kr
53 590 kr
587 040 kr
564 120 kr
643 080 kr
Ca 302 kr
Ca 290 kr
Ca 331 kr
49 010 kr
47 080 kr
53 720 kr
588 120 kr
564 960 kr
644 640 kr
Arbeidsleder for kontorpersonell
Heltid
Statlig
217 personer
127 personer
Ca 291 kr
Ca 291 kr
Ca
47 210 kr
47 210 kr
566 520 kr
566 520 kr
Ca 291 kr
Ca 291 kr
Ca
47 210 kr
47 210 kr
566 520 kr
566 520 kr
Ca 320 kr
Ca 315 kr
Ca
51 830 kr
51 080 kr
621 960 kr
612 960 kr
Ca 320 kr
Ca 315 kr
Ca
52 700 kr
51 880 kr
632 400 kr
622 560 kr
Administrasjonskonsulent
Heltid
Alle sektorer
7 918 personer
5 727 personer
2 191 personer
Ca 279 kr
Ca 270 kr
Ca 322 kr
45 160 kr
43 750 kr
52 160 kr
541 920 kr
525 000 kr
625 920 kr
Ca 279 kr
Ca 270 kr
Ca 322 kr
45 160 kr
43 750 kr
52 160 kr
541 920 kr
525 000 kr
625 920 kr
Ca 305 kr
Ca 288 kr
Ca 351 kr
49 480 kr
46 640 kr
56 910 kr
593 760 kr
559 680 kr
682 920 kr
Ca 305 kr
Ca 288 kr
Ca 351 kr
50 200 kr
47 160 kr
58 150 kr
602 400 kr
565 920 kr
697 800 kr
Administrasjonskonsulent
Deltid
Alle sektorer
2 871 personer
2 270 personer
601 personer
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
39 580 kr
39 760 kr
38 530 kr
474 960 kr
477 120 kr
462 360 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
39 580 kr
39 760 kr
38 530 kr
474 960 kr
477 120 kr
462 360 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 271 kr
42 020 kr
41 540 kr
43 970 kr
504 240 kr
498 480 kr
527 640 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 271 kr
42 230 kr
41 720 kr
44 310 kr
506 760 kr
500 640 kr
531 720 kr
Administrasjonskonsulent
Heltid
Kommunal
1 725 personer
1 369 personer
356 personer
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 262 kr
41 670 kr
41 250 kr
42 430 kr
500 040 kr
495 000 kr
509 160 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 262 kr
41 670 kr
41 250 kr
42 430 kr
500 040 kr
495 000 kr
509 160 kr
Ca 257 kr
Ca 254 kr
Ca 267 kr
41 600 kr
41 170 kr
43 250 kr
499 200 kr
494 040 kr
519 000 kr
Ca 257 kr
Ca 254 kr
Ca 267 kr
41 980 kr
41 440 kr
44 050 kr
503 760 kr
497 280 kr
528 600 kr
Administrasjonskonsulent
Deltid
Kommunal
1 107 personer
860 personer
247 personer
Ca 233 kr
Ca 235 kr
Ca 221 kr
37 680 kr
38 030 kr
35 820 kr
452 160 kr
456 360 kr
429 840 kr
Ca 233 kr
Ca 235 kr
Ca 221 kr
37 680 kr
38 030 kr
35 820 kr
452 160 kr
456 360 kr
429 840 kr
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca 240 kr
39 030 kr
39 060 kr
38 920 kr
468 360 kr
468 720 kr
467 040 kr
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca 240 kr
39 370 kr
39 340 kr
39 480 kr
472 440 kr
472 080 kr
473 760 kr
Administrasjonskonsulent
Heltid
Privat
5 267 personer
3 635 personer
1 632 personer
Ca 306 kr
Ca 288 kr
Ca 354 kr
49 550 kr
46 700 kr
57 330 kr
594 600 kr
560 400 kr
687 960 kr
Ca 306 kr
Ca 288 kr
Ca 354 kr
49 550 kr
46 700 kr
57 330 kr
594 600 kr
560 400 kr
687 960 kr
Ca 328 kr
Ca 306 kr
Ca 379 kr
53 180 kr
49 500 kr
61 390 kr
638 160 kr
594 000 kr
736 680 kr
Ca 328 kr
Ca 306 kr
Ca 379 kr
54 060 kr
50 130 kr
62 830 kr
648 720 kr
601 560 kr
753 960 kr
Administrasjonskonsulent
Deltid
Privat
1 582 personer
1 273 personer
309 personer
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca 261 kr
41 670 kr
41 600 kr
42 220 kr
500 040 kr
499 200 kr
506 640 kr
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca 261 kr
41 670 kr
41 600 kr
42 220 kr
500 040 kr
499 200 kr
506 640 kr
Ca 274 kr
Ca 268 kr
Ca 307 kr
44 460 kr
43 400 kr
49 680 kr
533 520 kr
520 800 kr
596 160 kr
Ca 274 kr
Ca 268 kr
Ca 307 kr
44 570 kr
43 500 kr
49 840 kr
534 840 kr
522 000 kr
598 080 kr
Administrasjonskonsulent
Heltid
Statlig
926 personer
723 personer
203 personer
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 269 kr
42 230 kr
42 030 kr
43 570 kr
506 760 kr
504 360 kr
522 840 kr
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 269 kr
42 230 kr
42 030 kr
43 570 kr
506 760 kr
504 360 kr
522 840 kr
Ca 267 kr
Ca 263 kr
Ca 278 kr
43 180 kr
42 680 kr
44 960 kr
518 160 kr
512 160 kr
539 520 kr
Ca 267 kr
Ca 263 kr
Ca 278 kr
43 590 kr
43 090 kr
45 370 kr
523 080 kr
517 080 kr
544 440 kr
Administrasjonskonsulent
Deltid
Statlig
182 personer
137 personer
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca
40 120 kr
40 120 kr
481 440 kr
481 440 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca
40 120 kr
40 120 kr
481 440 kr
481 440 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca
40 440 kr
40 490 kr
485 280 kr
485 880 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca
40 670 kr
40 740 kr
488 040 kr
488 880 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Alle sektorer
39 825 personer
30 221 personer
9 604 personer
Ca 241 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
39 100 kr
38 630 kr
40 910 kr
469 200 kr
463 560 kr
490 920 kr
Ca 241 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
39 100 kr
38 630 kr
40 910 kr
469 200 kr
463 560 kr
490 920 kr
Ca 251 kr
Ca 246 kr
Ca 267 kr
40 680 kr
39 860 kr
43 260 kr
488 160 kr
478 320 kr
519 120 kr
Ca 251 kr
Ca 246 kr
Ca 267 kr
41 160 kr
40 250 kr
44 030 kr
493 920 kr
483 000 kr
528 360 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Alle sektorer
27 015 personer
21 918 personer
5 097 personer
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 207 kr
36 230 kr
36 520 kr
33 610 kr
434 760 kr
438 240 kr
403 320 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 207 kr
36 230 kr
36 520 kr
33 610 kr
434 760 kr
438 240 kr
403 320 kr
Ca 231 kr
Ca 232 kr
Ca 224 kr
37 410 kr
37 620 kr
36 280 kr
448 920 kr
451 440 kr
435 360 kr
Ca 231 kr
Ca 232 kr
Ca 224 kr
37 550 kr
37 730 kr
36 550 kr
450 600 kr
452 760 kr
438 600 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Kommunal
5 329 personer
4 326 personer
1 003 personer
Ca 235 kr
Ca 236 kr
Ca 230 kr
38 060 kr
38 180 kr
37 320 kr
456 720 kr
458 160 kr
447 840 kr
Ca 235 kr
Ca 236 kr
Ca 230 kr
38 060 kr
38 180 kr
37 320 kr
456 720 kr
458 160 kr
447 840 kr
Ca 230 kr
Ca 233 kr
Ca 218 kr
37 260 kr
37 690 kr
35 390 kr
447 120 kr
452 280 kr
424 680 kr
Ca 230 kr
Ca 233 kr
Ca 218 kr
37 550 kr
37 920 kr
35 950 kr
450 600 kr
455 040 kr
431 400 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Kommunal
6 072 personer
5 282 personer
790 personer
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 210 kr
36 660 kr
36 760 kr
34 100 kr
439 920 kr
441 120 kr
409 200 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 210 kr
36 660 kr
36 760 kr
34 100 kr
439 920 kr
441 120 kr
409 200 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 216 kr
36 560 kr
36 770 kr
34 970 kr
438 720 kr
441 240 kr
419 640 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 216 kr
36 650 kr
36 850 kr
35 160 kr
439 800 kr
442 200 kr
421 920 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Privat
27 322 personer
19 682 personer
7 640 personer
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 259 kr
40 260 kr
40 000 kr
41 880 kr
483 120 kr
480 000 kr
502 560 kr
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 259 kr
40 260 kr
40 000 kr
41 880 kr
483 120 kr
480 000 kr
502 560 kr
Ca 261 kr
Ca 255 kr
Ca 277 kr
42 250 kr
41 250 kr
44 830 kr
507 000 kr
495 000 kr
537 960 kr
Ca 261 kr
Ca 255 kr
Ca 277 kr
42 800 kr
41 690 kr
45 650 kr
513 600 kr
500 280 kr
547 800 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Privat
17 874 personer
14 011 personer
3 863 personer
Ca 225 kr
Ca 228 kr
Ca 208 kr
36 530 kr
36 980 kr
33 770 kr
438 360 kr
443 760 kr
405 240 kr
Ca 225 kr
Ca 228 kr
Ca 208 kr
36 530 kr
36 980 kr
33 770 kr
438 360 kr
443 760 kr
405 240 kr
Ca 236 kr
Ca 238 kr
Ca 228 kr
38 190 kr
38 500 kr
36 900 kr
458 280 kr
462 000 kr
442 800 kr
Ca 236 kr
Ca 238 kr
Ca 228 kr
38 350 kr
38 620 kr
37 200 kr
460 200 kr
463 440 kr
446 400 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Statlig
7 174 personer
6 213 personer
961 personer
Ca 227 kr
Ca 225 kr
Ca 238 kr
36 830 kr
36 430 kr
38 630 kr
441 960 kr
437 160 kr
463 560 kr
Ca 227 kr
Ca 225 kr
Ca 238 kr
36 830 kr
36 430 kr
38 630 kr
441 960 kr
437 160 kr
463 560 kr
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca 241 kr
37 260 kr
36 990 kr
39 020 kr
447 120 kr
443 880 kr
468 240 kr
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca 241 kr
37 630 kr
37 330 kr
39 560 kr
451 560 kr
447 960 kr
474 720 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Statlig
3 069 personer
2 625 personer
444 personer
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 207 kr
34 780 kr
34 930 kr
33 610 kr
417 360 kr
419 160 kr
403 320 kr
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 207 kr
34 780 kr
34 930 kr
33 610 kr
417 360 kr
419 160 kr
403 320 kr
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 208 kr
35 150 kr
35 340 kr
33 690 kr
421 800 kr
424 080 kr
404 280 kr
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 208 kr
35 300 kr
35 490 kr
33 850 kr
423 600 kr
425 880 kr
406 200 kr
Dataregistrer
Heltid
Alle sektorer
367 personer
216 personer
151 personer
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 287 kr
43 050 kr
41 670 kr
46 460 kr
516 600 kr
500 040 kr
557 520 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 287 kr
43 050 kr
41 670 kr
46 460 kr
516 600 kr
500 040 kr
557 520 kr
Ca 280 kr
Ca 269 kr
Ca 297 kr
45 430 kr
43 530 kr
48 160 kr
545 160 kr
522 360 kr
577 920 kr
Ca 280 kr
Ca 269 kr
Ca 297 kr
46 150 kr
44 180 kr
48 980 kr
553 800 kr
530 160 kr
587 760 kr
Dataregistrer
Deltid
Alle sektorer
116 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca
36 890 kr
442 680 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca
36 890 kr
442 680 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 430 kr
473 160 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 830 kr
477 960 kr
Dataregistrer
Heltid
Privat
344 personer
207 personer
137 personer
Ca 267 kr
Ca 258 kr
Ca 290 kr
43 290 kr
41 800 kr
47 060 kr
519 480 kr
501 600 kr
564 720 kr
Ca 267 kr
Ca 258 kr
Ca 290 kr
43 290 kr
41 800 kr
47 060 kr
519 480 kr
501 600 kr
564 720 kr
Ca 282 kr
Ca 270 kr
Ca 301 kr
45 660 kr
43 660 kr
48 690 kr
547 920 kr
523 920 kr
584 280 kr
Ca 282 kr
Ca 270 kr
Ca 301 kr
46 420 kr
44 340 kr
49 570 kr
557 040 kr
532 080 kr
594 840 kr
Dataregistrer
Deltid
Privat
109 personer
Ca 232 kr
Ca
Ca
37 560 kr
450 720 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca
37 560 kr
450 720 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 360 kr
472 320 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 790 kr
477 480 kr
Kundebehandler i bank eller postkontor
Heltid
Alle sektorer
467 personer
237 personer
230 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
38 120 kr
38 120 kr
38 120 kr
457 440 kr
457 440 kr
457 440 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
38 170 kr
38 160 kr
38 190 kr
458 040 kr
457 920 kr
458 280 kr
Ca 244 kr
Ca 246 kr
Ca 241 kr
39 510 kr
39 900 kr
39 100 kr
474 120 kr
478 800 kr
469 200 kr
Ca 244 kr
Ca 246 kr
Ca 241 kr
40 020 kr
40 210 kr
39 810 kr
480 240 kr
482 520 kr
477 720 kr
Kundebehandler i bank eller postkontor
Deltid
Alle sektorer
389 personer
240 personer
149 personer
Ca 227 kr
Ca 228 kr
Ca 226 kr
36 800 kr
36 900 kr
36 600 kr
441 600 kr
442 800 kr
439 200 kr
Ca 227 kr
Ca 228 kr
Ca 226 kr
36 800 kr
36 900 kr
36 600 kr
441 600 kr
442 800 kr
439 200 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
36 370 kr
36 280 kr
36 520 kr
436 440 kr
435 360 kr
438 240 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
36 570 kr
36 470 kr
36 730 kr
438 840 kr
437 640 kr
440 760 kr
Kundebehandler i bank eller postkontor
Heltid
Privat
462 personer
233 personer
229 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
38 120 kr
38 120 kr
38 120 kr
457 440 kr
457 440 kr
457 440 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
38 170 kr
38 170 kr
38 190 kr
458 040 kr
458 040 kr
458 280 kr
Ca 244 kr
Ca 246 kr
Ca 241 kr
39 510 kr
39 920 kr
39 110 kr
474 120 kr
479 040 kr
469 320 kr
Ca 244 kr
Ca 246 kr
Ca 241 kr
40 030 kr
40 240 kr
39 830 kr
480 360 kr
482 880 kr
477 960 kr
Kundebehandler i bank eller postkontor
Deltid
Privat
388 personer
240 personer
148 personer
Ca 227 kr
Ca 228 kr
Ca 225 kr
36 800 kr
36 900 kr
36 530 kr
441 600 kr
442 800 kr
438 360 kr
Ca 227 kr
Ca 228 kr
Ca 225 kr
36 800 kr
36 900 kr
36 530 kr
441 600 kr
442 800 kr
438 360 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
36 370 kr
36 280 kr
36 510 kr
436 440 kr
435 360 kr
438 120 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
36 570 kr
36 470 kr
36 730 kr
438 840 kr
437 640 kr
440 760 kr
Kundesentermedarbeider
Heltid
Alle sektorer
3 088 personer
1 768 personer
1 320 personer
Ca 233 kr
Ca 234 kr
Ca 231 kr
37 750 kr
37 870 kr
37 500 kr
453 000 kr
454 440 kr
450 000 kr
Ca 233 kr
Ca 234 kr
Ca 231 kr
37 820 kr
37 930 kr
37 590 kr
453 840 kr
455 160 kr
451 080 kr
Ca 245 kr
Ca 241 kr
Ca 249 kr
39 610 kr
39 040 kr
40 370 kr
475 320 kr
468 480 kr
484 440 kr
Ca 245 kr
Ca 241 kr
Ca 249 kr
40 450 kr
39 840 kr
41 260 kr
485 400 kr
478 080 kr
495 120 kr
Kundesentermedarbeider
Deltid
Alle sektorer
1 029 personer
600 personer
429 personer
Ca 200 kr
Ca 206 kr
Ca 188 kr
32 320 kr
33 380 kr
30 510 kr
387 840 kr
400 560 kr
366 120 kr
Ca 200 kr
Ca 206 kr
Ca 188 kr
32 320 kr
33 380 kr
30 510 kr
387 840 kr
400 560 kr
366 120 kr
Ca 206 kr
Ca 211 kr
Ca 200 kr
33 400 kr
34 120 kr
32 350 kr
400 800 kr
409 440 kr
388 200 kr
Ca 206 kr
Ca 211 kr
Ca 200 kr
33 740 kr
34 450 kr
32 690 kr
404 880 kr
413 400 kr
392 280 kr
Kundesentermedarbeider
Heltid
Privat
2 927 personer
1 643 personer
1 284 personer
Ca 231 kr
Ca 233 kr
Ca 231 kr
37 500 kr
37 670 kr
37 470 kr
450 000 kr
452 040 kr
449 640 kr
Ca 231 kr
Ca 233 kr
Ca 231 kr
37 570 kr
37 720 kr
37 550 kr
450 840 kr
452 640 kr
450 600 kr
Ca 244 kr
Ca 240 kr
Ca 249 kr
39 510 kr
38 890 kr
40 310 kr
474 120 kr
466 680 kr
483 720 kr
Ca 244 kr
Ca 240 kr
Ca 249 kr
40 330 kr
39 670 kr
41 190 kr
483 960 kr
476 040 kr
494 280 kr
Kundesentermedarbeider
Deltid
Privat
986 personer
566 personer
420 personer
Ca 197 kr
Ca 202 kr
Ca 187 kr
31 970 kr
32 730 kr
30 310 kr
383 640 kr
392 760 kr
363 720 kr
Ca 197 kr
Ca 202 kr
Ca 187 kr
31 970 kr
32 730 kr
30 310 kr
383 640 kr
392 760 kr
363 720 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
Ca 199 kr
33 240 kr
33 920 kr
32 280 kr
398 880 kr
407 040 kr
387 360 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
Ca 199 kr
33 560 kr
34 250 kr
32 590 kr
402 720 kr
411 000 kr
391 080 kr
Personalkontormedarbeider
Heltid
Alle sektorer
389 personer
331 personer
Ca 285 kr
Ca 285 kr
Ca
46 200 kr
46 170 kr
554 400 kr
554 040 kr
Ca 285 kr
Ca 285 kr
Ca
46 200 kr
46 170 kr
554 400 kr
554 040 kr
Ca 299 kr
Ca 298 kr
Ca
48 360 kr
48 260 kr
580 320 kr
579 120 kr
Ca 299 kr
Ca 298 kr
Ca
49 250 kr
49 100 kr
591 000 kr
589 200 kr
Personalkontormedarbeider
Heltid
Privat
379 personer
321 personer
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca
46 650 kr
46 650 kr
559 800 kr
559 800 kr
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca
46 650 kr
46 650 kr
559 800 kr
559 800 kr
Ca 300 kr
Ca 300 kr
Ca
48 610 kr
48 540 kr
583 320 kr
582 480 kr
Ca 300 kr
Ca 300 kr
Ca
49 520 kr
49 400 kr
594 240 kr
592 800 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.

Sekretær

Sekretær

Sekretæren svarer på telefonar og e-postar, ut­fører saksbehandling og andre administrative oppgåver.

Landmåler med måleinstrument.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.

Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.

Rådgivar i offentleg sektor

Rådgivar er ein av dei vanlegaste titlane for offentleg tilsette i Noreg.

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsvitar

Som statsvitar har du kunnskap om korleis samfunn vert organisert og styrt politisk og av den politiske åtferda til samfunnsborgarane.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvaret for personalsaker og løn i private eller offentlege verksemder.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.

Advokatsekretær på kontoret.

Advokat­sekretær

Ein advokat­sekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saksbehandlar

Som saksbehandlar arbeider du med å klargjere og vurdere søknader, notat og andre skriv.

Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

Økonomi­konsulentar har ansvaret for økonomiske arbeidsoppgåver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller rekneskapsføring.