Konduktør
Yrkesskildring

Konduktør

favoritt ikon

Ein konduktør er ansvarleg for togpassasjerane sin sikkerheit om bord i toget og når dei stig av og på toget.

Konduktøren sel og sjekkar billettar, og gir signal til lokføraren når toget er klart for avgang. Konduktøren har funksjonen «ombordansvarleg» eller «assistanse» (til støtte for ombordansvarleg) i toget.

Vanlege arbeidsoppgåver for konduktøren:

  • rydding/reinhald i toget
  • informere om rutetider og endringar i rutetider
  • halde oppsyn med komforten og tryggleiken til passasjerane
  • sjå til at alt vognmateriale er forskriftsmessig på plass
  • skadestadleiar ved eventuelle ulukker og andre hendingar

Konduktøren representerer dessutan togselskapet utetter. Konduktøren arbeider tett saman med lokføraren. Dei har ansvaret for sikkerheita til passasjerane, og ansvaret for at toget er i rute. 

Ein konduktør jobbar alltid turnus, noko som kan omfatte kvelds- og helgearbeid. I tillegg må du rekne med å jobbe jul, påske og andre heilagdagar.

 

Kvar arbeider konduktørar?

Konduktørar jobbar i Vy (tidlegare NSB). Ombordansvarleg på Flytoget (flytogvert) har mange av dei same oppgåvene som ein konduktør, men ikkje same utdanning.

Personlege eigenskapar

Som konduktør må du vere omgjengeleg, positiv, serviceretta og flink til å samarbeide. Du er alltid på farta i dette yrket. Du bør derfor ha god fysisk form. Utfordrande situasjonar kan oppstå på arbeid. Som del av togpersonellet må du makte å halde hovudet kaldt og takle stressande situasjonar. 

Utdanning

Du utdannar deg til konduktør hos Vy (tidlegare NSB). For å bli konduktør må du søkje på ei ledig stilling som konduktøraspirant når Vy søker etter dette. Dersom du blir tilsett, får du internopplæring på om lag 18 veker. Opplæringa omfattar både teori og praksis. Du får lønn under utdanninga.

 

Hva er de vanligste utdanningene for konduktørar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Flyvert, båtvert
Heltid
Alle sektorer
1 694 personer
1 230 personer
464 personer
Ca 221 kr
Ca 210 kr
Ca 239 kr
35 800 kr
34 080 kr
38 760 kr
429 600 kr
408 960 kr
465 120 kr
Ca 221 kr
Ca 210 kr
Ca 239 kr
35 800 kr
34 080 kr
38 760 kr
429 600 kr
408 960 kr
465 120 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
Ca 235 kr
35 820 kr
34 970 kr
38 100 kr
429 840 kr
419 640 kr
457 200 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
Ca 235 kr
36 040 kr
35 150 kr
38 420 kr
432 480 kr
421 800 kr
461 040 kr
Flyvert, båtvert
Deltid
Alle sektorer
1 137 personer
929 personer
208 personer
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 229 kr
38 770 kr
38 920 kr
37 130 kr
465 240 kr
467 040 kr
445 560 kr
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 229 kr
38 770 kr
38 920 kr
37 130 kr
465 240 kr
467 040 kr
445 560 kr
Ca 238 kr
Ca 240 kr
Ca 230 kr
38 630 kr
38 890 kr
37 280 kr
463 560 kr
466 680 kr
447 360 kr
Ca 238 kr
Ca 240 kr
Ca 230 kr
38 710 kr
38 970 kr
37 340 kr
464 520 kr
467 640 kr
448 080 kr
Flyvert, båtvert
Heltid
Privat
1 694 personer
1 230 personer
464 personer
Ca 221 kr
Ca 210 kr
Ca 239 kr
35 800 kr
34 080 kr
38 760 kr
429 600 kr
408 960 kr
465 120 kr
Ca 221 kr
Ca 210 kr
Ca 239 kr
35 800 kr
34 080 kr
38 760 kr
429 600 kr
408 960 kr
465 120 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
Ca 235 kr
35 820 kr
34 970 kr
38 100 kr
429 840 kr
419 640 kr
457 200 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
Ca 235 kr
36 040 kr
35 150 kr
38 420 kr
432 480 kr
421 800 kr
461 040 kr
Flyvert, båtvert
Deltid
Privat
1 137 personer
929 personer
208 personer
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 229 kr
38 770 kr
38 920 kr
37 130 kr
465 240 kr
467 040 kr
445 560 kr
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 229 kr
38 770 kr
38 920 kr
37 130 kr
465 240 kr
467 040 kr
445 560 kr
Ca 238 kr
Ca 240 kr
Ca 230 kr
38 630 kr
38 890 kr
37 280 kr
463 560 kr
466 680 kr
447 360 kr
Ca 238 kr
Ca 240 kr
Ca 230 kr
38 710 kr
38 970 kr
37 340 kr
464 520 kr
467 640 kr
448 080 kr
Konduktør
Heltid
Alle sektorer
1 199 personer
453 personer
746 personer
Ca 323 kr
Ca 309 kr
Ca 330 kr
52 260 kr
50 010 kr
53 520 kr
627 120 kr
600 120 kr
642 240 kr
Ca 323 kr
Ca 309 kr
Ca 330 kr
53 790 kr
51 130 kr
55 520 kr
645 480 kr
613 560 kr
666 240 kr
Ca 312 kr
Ca 300 kr
Ca 320 kr
50 600 kr
48 640 kr
51 790 kr
607 200 kr
583 680 kr
621 480 kr
Ca 312 kr
Ca 300 kr
Ca 320 kr
53 450 kr
50 540 kr
55 220 kr
641 400 kr
606 480 kr
662 640 kr
Konduktør
Deltid
Alle sektorer
247 personer
126 personer
121 personer
Ca 247 kr
Ca 251 kr
Ca 237 kr
40 020 kr
40 620 kr
38 470 kr
480 240 kr
487 440 kr
461 640 kr
Ca 247 kr
Ca 251 kr
Ca 237 kr
40 130 kr
40 730 kr
38 580 kr
481 560 kr
488 760 kr
462 960 kr
Ca 269 kr
Ca 273 kr
Ca 264 kr
43 600 kr
44 300 kr
42 810 kr
523 200 kr
531 600 kr
513 720 kr
Ca 269 kr
Ca 273 kr
Ca 264 kr
44 100 kr
44 790 kr
43 320 kr
529 200 kr
537 480 kr
519 840 kr
Konduktør
Heltid
Privat
1 185 personer
446 personer
739 personer
Ca 323 kr
Ca 309 kr
Ca 330 kr
52 300 kr
50 060 kr
53 540 kr
627 600 kr
600 720 kr
642 480 kr
Ca 323 kr
Ca 309 kr
Ca 330 kr
53 830 kr
51 180 kr
55 540 kr
645 960 kr
614 160 kr
666 480 kr
Ca 313 kr
Ca 300 kr
Ca 320 kr
50 640 kr
48 670 kr
51 830 kr
607 680 kr
584 040 kr
621 960 kr
Ca 313 kr
Ca 300 kr
Ca 320 kr
53 490 kr
50 560 kr
55 260 kr
641 880 kr
606 720 kr
663 120 kr
Konduktør
Deltid
Privat
234 personer
117 personer
117 personer
Ca 250 kr
Ca 258 kr
Ca 243 kr
40 520 kr
41 790 kr
39 360 kr
486 240 kr
501 480 kr
472 320 kr
Ca 250 kr
Ca 258 kr
Ca 243 kr
40 630 kr
41 900 kr
39 450 kr
487 560 kr
502 800 kr
473 400 kr
Ca 271 kr
Ca 276 kr
Ca 267 kr
43 980 kr
44 650 kr
43 240 kr
527 760 kr
535 800 kr
518 880 kr
Ca 271 kr
Ca 276 kr
Ca 267 kr
44 490 kr
45 160 kr
43 760 kr
533 880 kr
541 920 kr
525 120 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Postbud leverer post

Postbod

Eit postbod jobbar med å sortere og distribuere post, både til privatpersonar og bedrifter.

Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.

En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar formidlar bilar, gjerne frå eit avgrensa tal bilmerke dei kjenner godt.

Markedsføringskonsulent viser fram planar på et møte.

Marknadsførings­konsulent

Ein marknadsførings­konsulent ut­arbeider, formar og lanserer kampanjar for bedrifter.

Frisør klipper kunde.

Frisør

Som frisør klipper og stylar du kundar. Du kan også gi råd og rettleiing om hårfasongar og produkt.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matrosar jobbar med vedlikehald, vakthald, lasting og lossing om bord på båtar.

Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.

Flygeleiar på jobb i tårnet på ein flyplass.

Flygeleiar

Flygeleiaren overvakar og dirigerer flytrafikken i og rundt Noreg.

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.

Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og dei elektroniske komponentane i til dømes navigasjons- og kommunikasjonssystem, radar og autopilotsystem i eit luftfartøy.