Kommunikasjonsrådgiver i møte.
Yrkesskildring

Kommunikasjonsrådgjevar

favoritt ikon

Ein kommunikasjonsrådgjevar har ansvaret for å kommunisere bodskapen til føretaket i sosiale medium, på nettsider, i pressa og i andre typer medium.

Som kommunikasjonsrådgjevar jobbar du ofte i ein informasjons- eller kommunikasjonsavdeling. Du kan ha ansvaret for enten heile eller delar av kommunikasjonsarbeidet i føretaket. Det omfattar og internkommunikasjon, det vil seie kommunikasjon internt i bedrifta eller organisasjonen.

Vanlege arbeidsoppgåver for kommunikasjonsrådgjevarar:

  • lage informasjonsmateriell som brosjyrar, magasin og nyhendeblad
  • skrive tekstar, fotografere og lage videoar og publisere dei på føretaket sin nettstad
  • jobbe med grafisk profil
  • profilere føretaket i sosiale medium
  • gjennomføre informasjons- og kommunikasjonskampanjar
  • lage kommunikasjonsstrategiar
  • svare på spørsmål frå pressa, skrive pressemeldingar og planlegge pressekonferansar
  • gi råd til leiinga

Yrket må ikkje forvekslast med journalistyrket, som har ein heilt anna innfallsvinkel til sitt informasjonsarbeid. Yrket må heller ikkje forvekslast med marknadsføringskonsulent.

Stillingstittelen kan også vere informasjonskonsulent, informasjonsrådgivar og PR-rådgivar.

Kvar arbeider kommunikasjonsrådgjevarar?

Ein kommunikasjonsrådgjevar kan jobbe i offentleg sektor, i ei bedrift eller ein frivillig organisasjon. Du kan og jobbe i eit kommunikasjons- eller PR-byrå.

Personlege eigenskapar

Som kommunikasjonsrådgjevar må du ha god evne til å framstille deg skriftleg og munnleg. Du må vere omgjengeleg og påliteleg, og det er ein stor fordel om du er samfunnsorientert. Elles bør du også ha teft for kva som interesserer ditt publikum og kva som er formålet med informasjonen.

Arbeidskvardagen kan vere hektisk. Du bør like å arbeide under tidspress. 

Utdanning

For å arbeide som kommunikasjonsrådgivar er det som oftast ønskeleg at du har ei bachelorgrad, men også ofte ei mastergrad. Kommunikasjonsrådgivarar har ofte ulike utdanningar. Det er vanleg at kommunikasjonsrådgivarar har god kjennskap til bransjen arbeidsgivaren høyrer til. Mange kommunikasjonsrådgivarar har studert PR, kommunikasjon, journalistikk eller liknande.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og videreutdanning
Det kan vere relevant med etter og vidareutdanning i for eksempel kommunikasjon og bruk av nye medium. Det finst mange mogelegheiter på universiteta og høgskolane i Noreg, dersom du vil bygge på utdanninga di. Ofte finansierer arbeidsgivaren for etter- og vidareutdanninga. 

Hva er de vanligste utdanningene for kommunikasjonsrådgjevarar?

 

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
PR- eller informasjonssjef
Heltid
Alle sektorer
1 452 personer
655 personer
797 personer
Ca 389 kr
Ca 372 kr
Ca 403 kr
63 080 kr
60 230 kr
65 290 kr
756 960 kr
722 760 kr
783 480 kr
Ca 389 kr
Ca 372 kr
Ca 403 kr
63 080 kr
60 230 kr
65 290 kr
756 960 kr
722 760 kr
783 480 kr
Ca 422 kr
Ca 404 kr
Ca 436 kr
68 350 kr
65 520 kr
70 670 kr
820 200 kr
786 240 kr
848 040 kr
Ca 422 kr
Ca 404 kr
Ca 436 kr
68 520 kr
65 720 kr
70 820 kr
822 240 kr
788 640 kr
849 840 kr
PR- eller informasjonssjef
Deltid
Alle sektorer
120 personer
Ca 357 kr
Ca
Ca
57 820 kr
693 840 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca
57 820 kr
693 840 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca
58 290 kr
699 480 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca
58 330 kr
699 960 kr
PR- eller informasjonssjef
Heltid
Privat
1 294 personer
557 personer
737 personer
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 399 kr
62 500 kr
59 170 kr
64 590 kr
750 000 kr
710 040 kr
775 080 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 399 kr
62 500 kr
59 170 kr
64 590 kr
750 000 kr
710 040 kr
775 080 kr
Ca 420 kr
Ca 399 kr
Ca 435 kr
68 030 kr
64 710 kr
70 540 kr
816 360 kr
776 520 kr
846 480 kr
Ca 420 kr
Ca 399 kr
Ca 435 kr
68 120 kr
64 790 kr
70 640 kr
817 440 kr
777 480 kr
847 680 kr
PR- eller informasjonssjef
Deltid
Privat
115 personer
Ca 353 kr
Ca
Ca
57 230 kr
686 760 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
57 230 kr
686 760 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca
57 690 kr
692 280 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca
57 710 kr
692 520 kr
PR- eller informasjonssjef
Heltid
Statlig
115 personer
Ca 437 kr
Ca
Ca
70 830 kr
849 960 kr
Ca 437 kr
Ca
Ca
70 830 kr
849 960 kr
Ca 463 kr
Ca
Ca
75 030 kr
900 360 kr
Ca 463 kr
Ca
Ca
76 060 kr
912 720 kr
Informasjonsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
3 259 personer
2 003 personer
1 256 personer
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 317 kr
49 550 kr
48 630 kr
51 290 kr
594 600 kr
583 560 kr
615 480 kr
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 317 kr
49 550 kr
48 630 kr
51 290 kr
594 600 kr
583 560 kr
615 480 kr
Ca 327 kr
Ca 316 kr
Ca 345 kr
52 990 kr
51 220 kr
55 810 kr
635 880 kr
614 640 kr
669 720 kr
Ca 327 kr
Ca 316 kr
Ca 345 kr
53 510 kr
51 640 kr
56 480 kr
642 120 kr
619 680 kr
677 760 kr
Informasjonsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
659 personer
433 personer
226 personer
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 232 kr
37 440 kr
37 440 kr
37 590 kr
449 280 kr
449 280 kr
451 080 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 232 kr
37 440 kr
37 440 kr
37 590 kr
449 280 kr
449 280 kr
451 080 kr
Ca 247 kr
Ca 239 kr
Ca 263 kr
40 090 kr
38 740 kr
42 680 kr
481 080 kr
464 880 kr
512 160 kr
Ca 247 kr
Ca 239 kr
Ca 263 kr
40 230 kr
38 880 kr
42 820 kr
482 760 kr
466 560 kr
513 840 kr
Informasjonsrådgiver
Heltid
Kommunal
146 personer
100 personer
Ca 285 kr
Ca 274 kr
Ca
46 200 kr
44 390 kr
554 400 kr
532 680 kr
Ca 285 kr
Ca 274 kr
Ca
46 200 kr
44 390 kr
554 400 kr
532 680 kr
Ca 291 kr
Ca 281 kr
Ca
47 190 kr
45 470 kr
566 280 kr
545 640 kr
Ca 291 kr
Ca 281 kr
Ca
47 510 kr
45 710 kr
570 120 kr
548 520 kr
Informasjonsrådgiver
Heltid
Privat
2 115 personer
1 257 personer
858 personer
Ca 309 kr
Ca 303 kr
Ca 328 kr
50 090 kr
49 040 kr
53 170 kr
601 080 kr
588 480 kr
638 040 kr
Ca 309 kr
Ca 303 kr
Ca 328 kr
50 090 kr
49 040 kr
53 170 kr
601 080 kr
588 480 kr
638 040 kr
Ca 338 kr
Ca 325 kr
Ca 356 kr
54 690 kr
52 620 kr
57 730 kr
656 280 kr
631 440 kr
692 760 kr
Ca 338 kr
Ca 325 kr
Ca 356 kr
55 190 kr
52 980 kr
58 430 kr
662 280 kr
635 760 kr
701 160 kr
Informasjonsrådgiver
Deltid
Privat
558 personer
365 personer
193 personer
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 220 kr
35 140 kr
35 060 kr
35 710 kr
421 680 kr
420 720 kr
428 520 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 220 kr
35 140 kr
35 060 kr
35 710 kr
421 680 kr
420 720 kr
428 520 kr
Ca 242 kr
Ca 234 kr
Ca 259 kr
39 250 kr
37 830 kr
41 880 kr
471 000 kr
453 960 kr
502 560 kr
Ca 242 kr
Ca 234 kr
Ca 259 kr
39 380 kr
37 970 kr
41 980 kr
472 560 kr
455 640 kr
503 760 kr
Informasjonsrådgiver
Heltid
Statlig
998 personer
646 personer
352 personer
Ca 302 kr
Ca 300 kr
Ca 307 kr
48 920 kr
48 630 kr
49 740 kr
587 040 kr
583 560 kr
596 880 kr
Ca 302 kr
Ca 300 kr
Ca 307 kr
48 920 kr
48 630 kr
49 740 kr
587 040 kr
583 560 kr
596 880 kr
Ca 310 kr
Ca 305 kr
Ca 320 kr
50 230 kr
49 390 kr
51 770 kr
602 760 kr
592 680 kr
621 240 kr
Ca 310 kr
Ca 305 kr
Ca 320 kr
50 820 kr
49 960 kr
52 410 kr
609 840 kr
599 520 kr
628 920 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Teknisk forfattar

Teknisk forfattar

Tekniske forfattarar ut­arbeider bruksrettleiingar, handbøker, installasjonsrettleiing, katalogar og tekniske rapportar.

Tekstforfatter

Tekstforfattar

Ein tekstforfattar formar idear og skriv tekstar til alt frå reklameannonsar til scene og TV-program.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

Ein redaktør leier det redaksjonelle arbeidet i ein redaksjon, og avgjer kva dei skal publisere. Redaktøren kan også ha det faglege, etiske og rettslege ansvaret for innhaldet i mediet eller publikasjonen.

Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.

Mediedesignere diskuterer tegning

Mediedesignar

Ein mediedesignar jobbar med medium og kommunikasjon. Arbeidet inneber design og produksjon av tekst, bilete og lyd.

Fotojournalist

Som fotojournalist formidlar du situasjonar, hendingar og nyheiter gjennom bilde og video.

Logoped hjelper mann.

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.

Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Mediegrafikeren sitter foran en dataskjerm og utarbeider grafikk.

Mediegrafikar

Som mediegrafikar jobbar du med utforming og produksjon av visuell kommunikasjon.

Markedsføringskonsulent viser fram planar på et møte.

Marknadsførings­konsulent

Ein marknadsførings­konsulent ut­arbeider, formar og lanserer kampanjar for bedrifter.

Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.