Mann sitter foran pc-skjermen og ser på Facebook.
Yrkesskildring

Kommunikasjonsrådgivar

favoritt ikon

Ein kommunikasjonsrådgivar har ansvaret for å kommunisere bodskapen til føretaket i sosiale medium, på nettstad, i brosjyrar, i pressa og i anna type medium.

Som kommunikasjonsrådgivar jobbar du ofte i ein informasjons- eller kommunikasjonsavdeling. Du kan ha ansvaret for enten heile eller delar av kommunikasjonsarbeidet i føretaket.

Vanlege arbeidsoppgåver for kommunikasjonsrådgivarar:

  • lage informasjonsmateriell som brosjyrar, magasin og nyhendeblad
  • skrive og publisere tekst til føretaket si nettstad
  • jobbe med grafisk profil
  • profilere føretaket i sosiale medium
  • gjennomføre informasjons- og kommunikasjonskampanjar
  • lage kommunikasjonsstrategiar
  • svare på spørsmål frå pressa, skrive pressemeldingar og planlegge pressekonferansar
  • gi råd til leiinga

Yrket må ikkje forvekslast med journalistyrket, som har ein heilt anna innfallsvinkel til sitt informasjonsarbeid. Yrket må heller ikkje forvekslast med marknadsføringskonsulent.

Stillingstittelen kan også vere informasjonskonsulent, informasjonsrådgivar og PR-rådgivar.

Kvar arbeider kommunikasjonsrådgivarar?

Ein kommunikasjonsrådgivar jobbar som regel for ei bedrift, ein organisasjon, offentlege etatar eller institusjonar. Du kan også jobbe i eit kommunikasjons- eller PR-byrå.

Personlege eigenskapar

Som kommunikasjonsrådgivar må du ha god evne til å framstille deg skriftleg og munnleg. Du må vere omgjengeleg og påliteleg, og det er ein stor fordel om du er samfunnsorientert. Elles bør du også ha teft for kva som interesserer ditt publikum og kva som er formålet med informasjonen.

Arbeidskvardagen kan vere hektisk. Du bør like å arbeide under tidspress. 

Utdanning

For å arbeide som kommunikasjonsrådgivar er det som oftast ønskeleg at du har ei bachelorgrad, men også ofte ei mastergrad. Kommunikasjonsrådgivarar har ofte ulike utdanningar. Det er vanleg at kommunikasjonsrådgivarar har god kjennskap til bransjen arbeidsgivaren høyrer til. Mange kommunikasjonsrådgivarar har studert PR, kommunikasjon, journalistikk eller liknande.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og videreutdanning
Det kan vere relevant med etter og vidareutdanning i for eksempel kommunikasjon og bruk av nye medium. Det finst mange mogelegheiter på universiteta og høgskolane i Noreg, dersom du vil bygge på utdanninga di. Ofte finansierer arbeidsgivaren for etter- og vidareutdanninga. 

Hva er de vanligste utdanningene for kommunikasjonsrådgivarar?

 

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
PR- og informasjonssjefer
Heltid
Alle sektorer
1 413 personer
621 personer
792 personer
Ca 361 kr
Ca 355 kr
Ca 368 kr
58 500 kr
57 500 kr
59 550 kr
702 000 kr
690 000 kr
714 600 kr
Ca 361 kr
Ca 355 kr
Ca 368 kr
58 500 kr
57 500 kr
59 550 kr
702 000 kr
690 000 kr
714 600 kr
Ca 396 kr
Ca 384 kr
Ca 405 kr
64 100 kr
62 160 kr
65 620 kr
769 200 kr
745 920 kr
787 440 kr
Ca 396 kr
Ca 384 kr
Ca 405 kr
64 340 kr
62 380 kr
65 870 kr
772 080 kr
748 560 kr
790 440 kr
PR- og informasjonssjefer
Heltid
Privat
1 252 personer
520 personer
732 personer
Ca 355 kr
Ca 345 kr
Ca 363 kr
57 500 kr
55 830 kr
58 840 kr
690 000 kr
669 960 kr
706 080 kr
Ca 355 kr
Ca 345 kr
Ca 363 kr
57 500 kr
55 830 kr
58 840 kr
690 000 kr
669 960 kr
706 080 kr
Ca 393 kr
Ca 379 kr
Ca 403 kr
63 720 kr
61 410 kr
65 360 kr
764 640 kr
736 920 kr
784 320 kr
Ca 393 kr
Ca 379 kr
Ca 403 kr
63 830 kr
61 520 kr
65 480 kr
765 960 kr
738 240 kr
785 760 kr
PR- og informasjonssjefer
Heltid
Statlig
125 personer
Ca 421 kr
Ca
Ca
68 170 kr
818 040 kr
Ca 421 kr
Ca
Ca
68 170 kr
818 040 kr
Ca 436 kr
Ca
Ca
70 680 kr
848 160 kr
Ca 436 kr
Ca
Ca
72 170 kr
866 040 kr
Informasjonsrådgivere
Deltid
Alle sektorer
707 personer
464 personer
243 personer
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
35 480 kr
35 580 kr
35 230 kr
425 760 kr
426 960 kr
422 760 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
35 480 kr
35 580 kr
35 230 kr
425 760 kr
426 960 kr
422 760 kr
Ca 234 kr
Ca 230 kr
Ca 243 kr
37 940 kr
37 220 kr
39 430 kr
455 280 kr
446 640 kr
473 160 kr
Ca 234 kr
Ca 230 kr
Ca 243 kr
38 070 kr
37 340 kr
39 570 kr
456 840 kr
448 080 kr
474 840 kr
Informasjonsrådgivere
Heltid
Alle sektorer
3 113 personer
1 908 personer
1 205 personer
Ca 287 kr
Ca 283 kr
Ca 298 kr
46 540 kr
45 830 kr
48 240 kr
558 480 kr
549 960 kr
578 880 kr
Ca 287 kr
Ca 283 kr
Ca 298 kr
46 540 kr
45 830 kr
48 240 kr
558 480 kr
549 960 kr
578 880 kr
Ca 308 kr
Ca 298 kr
Ca 324 kr
49 930 kr
48 350 kr
52 430 kr
599 160 kr
580 200 kr
629 160 kr
Ca 308 kr
Ca 298 kr
Ca 324 kr
50 390 kr
48 770 kr
52 950 kr
604 680 kr
585 240 kr
635 400 kr
Informasjonsrådgivere
Heltid
Kommunal
128 personer
Ca 267 kr
Ca
Ca
43 250 kr
519 000 kr
Ca 267 kr
Ca
Ca
43 250 kr
519 000 kr
Ca 270 kr
Ca
Ca
43 800 kr
525 600 kr
Ca 270 kr
Ca
Ca
44 160 kr
529 920 kr
Informasjonsrådgivere
Deltid
Privat
597 personer
384 personer
213 personer
Ca 209 kr
Ca 210 kr
Ca 208 kr
33 850 kr
33 940 kr
33 660 kr
406 200 kr
407 280 kr
403 920 kr
Ca 209 kr
Ca 210 kr
Ca 208 kr
33 850 kr
33 940 kr
33 660 kr
406 200 kr
407 280 kr
403 920 kr
Ca 230 kr
Ca 226 kr
Ca 239 kr
37 340 kr
36 620 kr
38 780 kr
448 080 kr
439 440 kr
465 360 kr
Ca 230 kr
Ca 226 kr
Ca 239 kr
37 480 kr
36 760 kr
38 920 kr
449 760 kr
441 120 kr
467 040 kr
Informasjonsrådgivere
Heltid
Privat
2 000 personer
1 185 personer
815 personer
Ca 295 kr
Ca 287 kr
Ca 309 kr
47 780 kr
46 540 kr
50 000 kr
573 360 kr
558 480 kr
600 000 kr
Ca 295 kr
Ca 287 kr
Ca 309 kr
47 780 kr
46 540 kr
50 000 kr
573 360 kr
558 480 kr
600 000 kr
Ca 319 kr
Ca 307 kr
Ca 335 kr
51 610 kr
49 730 kr
54 330 kr
619 320 kr
596 760 kr
651 960 kr
Ca 319 kr
Ca 307 kr
Ca 335 kr
51 990 kr
50 070 kr
54 760 kr
623 880 kr
600 840 kr
657 120 kr
Informasjonsrådgivere
Heltid
Statlig
985 personer
633 personer
352 personer
Ca 286 kr
Ca 282 kr
Ca 287 kr
46 280 kr
45 720 kr
46 540 kr
555 360 kr
548 640 kr
558 480 kr
Ca 286 kr
Ca 282 kr
Ca 287 kr
46 280 kr
45 720 kr
46 540 kr
555 360 kr
548 640 kr
558 480 kr
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 300 kr
47 320 kr
46 570 kr
48 660 kr
567 840 kr
558 840 kr
583 920 kr
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 300 kr
47 960 kr
47 150 kr
49 410 kr
575 520 kr
565 800 kr
592 920 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker

Andre yrker