Kvinneleg kokk på et kjøkken
Yrkesskildring

­Kokk

favoritt ikon

Kokkar jobbar med å lage mat, setje opp menyar, planlegge innkjøp og velje ut råvarer.

Kokkar lagar mat og gjer den klar for servering.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein kokk:

  • velje, kjøpe inn og behandle råvarer 
  • lage kald og varm mat
  • vere med på konseptutvikling og planlegging av menyar
  • vask og reinhald av kjøkken

I det daglege arbeidet må kokkane ofte setje opp menyar og planlegge innkjøp. Dersom du jobbar i eit stort kjøkken, vil du gjerne ha ein kjøkkensjef som leiar arbeidet og har ansvar for innkjøp og planlegging. Ved mindre kjøkken er dette oppgåver kokken gjer sjølv.

Nokre stader vil kvar kokk ha ansvar for ein spesiell del av matproduksjonen, til dømes det å steike kjøtt, koke suppe, lage til grønsaker eller liknande. Ved større kjøkken er det ofte fleire avdelingar, og arbeidet blir fordelt mellom kokkar og assistentar.

I dette yrket må du ha god kunnskap om råvarer og råvarebehandling. Du må òg ha god kunnskap om næringsinnhald, matsikkerheit, allergiar og ulike diettar, og om regelverk innanfor hygiene og HMS.

Som kokk må du vere førebudd på å jobbe turnus. For mange vil det seie å arbeide på kveldstid, i helgane og på helgedagar.

Det er vanleg å skilje mellom yrkesbetekningane ernæringskokk (tidlegare institusjonskokk) og kokk. Ernæringskokkane har spesialkompetanse innan diett og ernæring og arbeider ved institusjonskjøkken, til dømes i fengsel, på sjukehus eller sjukeheim.

 

 

Kvar arbeider kokkar?

Som kokk kan du jobbe i restaurantar, på kafear, i bedriftskantiner, innanfor skipsfart og offshore, i store offentlege institusjonar (til dømes på sjukehus og i forsvaret), i ferskvareavdelingane i daglegvarebutikkar og i næringsmiddelindustrien.

 

 

Personlege eigenskapar

Du bør både kunne jobbe sjølvstendig og vere god til å samarbeide med andre. Kreativitet er ein verdifull eigenskap i dette yrket. Du må kunne takle å arbeide under tidspress. Det kan vere fysisk krevjande å jobbe som kokk, derfor er det ein fordel å vere i god form. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Innanfor kokkefaget er det fleire moglegheiter for vidareutdanning. Hotell-leiing og reiselivsleiing er nokre aktuelle vidareutdanningar innan faget. Du kan òg ta meisterbrev i kokkefaget. Les meir om mesterutdanning.

Kva jobbar kokkeutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sjefskokk
Heltid
Statlig
107 personer
Ca 255 kr
Ca
Ca
41 310 kr
495 720 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca
42 530 kr
510 360 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca
42 630 kr
511 560 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca
44 920 kr
539 040 kr
Sjefskokk
Heltid
Kommunal
153 personer
108 personer
Ca 255 kr
Ca 250 kr
Ca
41 280 kr
40 440 kr
495 360 kr
485 280 kr
Ca 255 kr
Ca 250 kr
Ca
41 280 kr
40 440 kr
495 360 kr
485 280 kr
Ca 254 kr
Ca 248 kr
Ca
41 110 kr
40 110 kr
493 320 kr
481 320 kr
Ca 254 kr
Ca 248 kr
Ca
41 670 kr
40 580 kr
500 040 kr
486 960 kr
Kokk
Deltid
Statlig
322 personer
249 personer
Ca 221 kr
Ca 223 kr
Ca
35 840 kr
36 140 kr
430 080 kr
433 680 kr
Ca 221 kr
Ca 223 kr
Ca
35 890 kr
36 190 kr
430 680 kr
434 280 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca
35 780 kr
36 000 kr
429 360 kr
432 000 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca
36 100 kr
36 300 kr
433 200 kr
435 600 kr
Restaurantsjef
Deltid
Privat
394 personer
191 personer
203 personer
Ca 201 kr
Ca 195 kr
Ca 209 kr
32 630 kr
31 670 kr
33 800 kr
391 560 kr
380 040 kr
405 600 kr
Ca 201 kr
Ca 195 kr
Ca 209 kr
32 630 kr
31 670 kr
33 800 kr
391 560 kr
380 040 kr
405 600 kr
Ca 236 kr
Ca 216 kr
Ca 256 kr
38 200 kr
34 950 kr
41 420 kr
458 400 kr
419 400 kr
497 040 kr
Ca 236 kr
Ca 216 kr
Ca 256 kr
38 410 kr
35 110 kr
41 680 kr
460 920 kr
421 320 kr
500 160 kr
Restaurantsjef
Deltid
Alle sektorer
401 personer
198 personer
203 personer
Ca 203 kr
Ca 198 kr
Ca 209 kr
32 840 kr
32 090 kr
33 800 kr
394 080 kr
385 080 kr
405 600 kr
Ca 203 kr
Ca 198 kr
Ca 209 kr
32 840 kr
32 090 kr
33 800 kr
394 080 kr
385 080 kr
405 600 kr
Ca 236 kr
Ca 218 kr
Ca 256 kr
38 300 kr
35 320 kr
41 420 kr
459 600 kr
423 840 kr
497 040 kr
Ca 236 kr
Ca 218 kr
Ca 256 kr
38 510 kr
35 480 kr
41 680 kr
462 120 kr
425 760 kr
500 160 kr
Sjefskokk
Deltid
Privat
572 personer
425 personer
147 personer
Ca 205 kr
Ca 203 kr
Ca 218 kr
33 260 kr
32 920 kr
35 320 kr
399 120 kr
395 040 kr
423 840 kr
Ca 205 kr
Ca 203 kr
Ca 218 kr
33 260 kr
32 920 kr
35 320 kr
399 120 kr
395 040 kr
423 840 kr
Ca 215 kr
Ca 211 kr
Ca 228 kr
34 810 kr
34 120 kr
36 960 kr
417 720 kr
409 440 kr
443 520 kr
Ca 215 kr
Ca 211 kr
Ca 228 kr
35 100 kr
34 340 kr
37 470 kr
421 200 kr
412 080 kr
449 640 kr
Sjefskokk
Deltid
Alle sektorer
657 personer
501 personer
156 personer
Ca 210 kr
Ca 207 kr
Ca 221 kr
34 010 kr
33 550 kr
35 730 kr
408 120 kr
402 600 kr
428 760 kr
Ca 210 kr
Ca 207 kr
Ca 221 kr
34 010 kr
33 550 kr
35 730 kr
408 120 kr
402 600 kr
428 760 kr
Ca 219 kr
Ca 215 kr
Ca 230 kr
35 400 kr
34 850 kr
37 300 kr
424 800 kr
418 200 kr
447 600 kr
Ca 219 kr
Ca 215 kr
Ca 230 kr
35 680 kr
35 060 kr
37 840 kr
428 160 kr
420 720 kr
454 080 kr
Kokk
Heltid
Statlig
744 personer
462 personer
282 personer
Ca 225 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 490 kr
36 380 kr
36 670 kr
437 880 kr
436 560 kr
440 040 kr
Ca 225 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 600 kr
36 470 kr
36 820 kr
439 200 kr
437 640 kr
441 840 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 228 kr
36 080 kr
35 590 kr
36 880 kr
432 960 kr
427 080 kr
442 560 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 228 kr
36 760 kr
36 230 kr
37 610 kr
441 120 kr
434 760 kr
451 320 kr
Kokk
Heltid
Kommunal
1 306 personer
916 personer
390 personer
Ca 230 kr
Ca 230 kr
Ca 231 kr
37 290 kr
37 280 kr
37 440 kr
447 480 kr
447 360 kr
449 280 kr
Ca 230 kr
Ca 230 kr
Ca 231 kr
37 290 kr
37 280 kr
37 440 kr
447 480 kr
447 360 kr
449 280 kr
Ca 219 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
35 540 kr
35 470 kr
35 710 kr
426 480 kr
425 640 kr
428 520 kr
Ca 219 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
35 850 kr
35 740 kr
36 110 kr
430 200 kr
428 880 kr
433 320 kr
Kokk
Deltid
Kommunal
1 437 personer
1 156 personer
281 personer
Ca 227 kr
Ca 228 kr
Ca 221 kr
36 720 kr
36 930 kr
35 830 kr
440 640 kr
443 160 kr
429 960 kr
Ca 227 kr
Ca 228 kr
Ca 221 kr
36 720 kr
36 930 kr
35 830 kr
440 640 kr
443 160 kr
429 960 kr
Ca 227 kr
Ca 228 kr
Ca 224 kr
36 790 kr
36 920 kr
36 220 kr
441 480 kr
443 040 kr
434 640 kr
Ca 227 kr
Ca 228 kr
Ca 224 kr
36 960 kr
37 090 kr
36 410 kr
443 520 kr
445 080 kr
436 920 kr
Sjefskokk
Heltid
Privat
1 841 personer
821 personer
1 020 personer
Ca 228 kr
Ca 216 kr
Ca 238 kr
37 000 kr
35 070 kr
38 500 kr
444 000 kr
420 840 kr
462 000 kr
Ca 228 kr
Ca 216 kr
Ca 238 kr
37 000 kr
35 130 kr
38 500 kr
444 000 kr
421 560 kr
462 000 kr
Ca 233 kr
Ca 223 kr
Ca 242 kr
37 820 kr
36 130 kr
39 180 kr
453 840 kr
433 560 kr
470 160 kr
Ca 233 kr
Ca 223 kr
Ca 242 kr
38 460 kr
36 860 kr
39 750 kr
461 520 kr
442 320 kr
477 000 kr
Sjefskokk
Heltid
Alle sektorer
2 101 personer
975 personer
1 126 personer
Ca 233 kr
Ca 224 kr
Ca 241 kr
37 740 kr
36 210 kr
39 000 kr
452 880 kr
434 520 kr
468 000 kr
Ca 233 kr
Ca 224 kr
Ca 241 kr
37 740 kr
36 260 kr
39 000 kr
452 880 kr
435 120 kr
468 000 kr
Ca 236 kr
Ca 227 kr
Ca 244 kr
38 310 kr
36 820 kr
39 600 kr
459 720 kr
441 840 kr
475 200 kr
Ca 236 kr
Ca 227 kr
Ca 244 kr
39 030 kr
37 560 kr
40 300 kr
468 360 kr
450 720 kr
483 600 kr
Restaurantsjef
Heltid
Privat
2 288 personer
789 personer
1 499 personer
Ca 247 kr
Ca 241 kr
Ca 251 kr
40 000 kr
39 120 kr
40 620 kr
480 000 kr
469 440 kr
487 440 kr
Ca 247 kr
Ca 241 kr
Ca 251 kr
40 000 kr
39 120 kr
40 620 kr
480 000 kr
469 440 kr
487 440 kr
Ca 259 kr
Ca 245 kr
Ca 266 kr
41 940 kr
39 690 kr
43 130 kr
503 280 kr
476 280 kr
517 560 kr
Ca 259 kr
Ca 245 kr
Ca 266 kr
42 180 kr
39 930 kr
43 370 kr
506 160 kr
479 160 kr
520 440 kr
Restaurantsjef
Heltid
Alle sektorer
2 379 personer
835 personer
1 544 personer
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca 253 kr
40 000 kr
39 580 kr
41 000 kr
480 000 kr
474 960 kr
492 000 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca 253 kr
40 000 kr
39 580 kr
41 000 kr
480 000 kr
474 960 kr
492 000 kr
Ca 260 kr
Ca 247 kr
Ca 267 kr
42 080 kr
40 010 kr
43 200 kr
504 960 kr
480 120 kr
518 400 kr
Ca 260 kr
Ca 247 kr
Ca 267 kr
42 410 kr
40 370 kr
43 520 kr
508 920 kr
484 440 kr
522 240 kr
Gatekjøkken- eller kafémedarbeider
Heltid
Privat
3 208 personer
1 602 personer
1 606 personer
Ca 190 kr
Ca 192 kr
Ca 189 kr
30 850 kr
31 150 kr
30 640 kr
370 200 kr
373 800 kr
367 680 kr
Ca 190 kr
Ca 192 kr
Ca 189 kr
30 850 kr
31 190 kr
30 640 kr
370 200 kr
374 280 kr
367 680 kr
Ca 193 kr
Ca 195 kr
Ca 191 kr
31 310 kr
31 610 kr
31 000 kr
375 720 kr
379 320 kr
372 000 kr
Ca 193 kr
Ca 195 kr
Ca 191 kr
31 760 kr
32 060 kr
31 460 kr
381 120 kr
384 720 kr
377 520 kr
Gatekjøkken- eller kafémedarbeider
Heltid
Alle sektorer
3 220 personer
1 612 personer
1 608 personer
Ca 190 kr
Ca 193 kr
Ca 189 kr
30 860 kr
31 210 kr
30 660 kr
370 320 kr
374 520 kr
367 920 kr
Ca 190 kr
Ca 193 kr
Ca 189 kr
30 860 kr
31 250 kr
30 660 kr
370 320 kr
375 000 kr
367 920 kr
Ca 193 kr
Ca 195 kr
Ca 191 kr
31 320 kr
31 630 kr
31 010 kr
375 840 kr
379 560 kr
372 120 kr
Ca 193 kr
Ca 195 kr
Ca 191 kr
31 770 kr
32 080 kr
31 470 kr
381 240 kr
384 960 kr
377 640 kr
Kokk
Deltid
Privat
7 373 personer
3 372 personer
4 001 personer
Ca 182 kr
Ca 182 kr
Ca 182 kr
29 530 kr
29 550 kr
29 520 kr
354 360 kr
354 600 kr
354 240 kr
Ca 182 kr
Ca 182 kr
Ca 182 kr
29 530 kr
29 550 kr
29 520 kr
354 360 kr
354 600 kr
354 240 kr
Ca 186 kr
Ca 186 kr
Ca 185 kr
30 070 kr
30 100 kr
30 040 kr
360 840 kr
361 200 kr
360 480 kr
Ca 186 kr
Ca 186 kr
Ca 185 kr
30 310 kr
30 320 kr
30 310 kr
363 720 kr
363 840 kr
363 720 kr
Kokk
Deltid
Alle sektorer
9 132 personer
4 777 personer
4 355 personer
Ca 190 kr
Ca 197 kr
Ca 185 kr
30 760 kr
31 910 kr
29 930 kr
369 120 kr
382 920 kr
359 160 kr
Ca 190 kr
Ca 197 kr
Ca 185 kr
30 760 kr
31 910 kr
29 930 kr
369 120 kr
382 920 kr
359 160 kr
Ca 194 kr
Ca 199 kr
Ca 189 kr
31 470 kr
32 290 kr
30 540 kr
377 640 kr
387 480 kr
366 480 kr
Ca 194 kr
Ca 199 kr
Ca 189 kr
31 700 kr
32 500 kr
30 800 kr
380 400 kr
390 000 kr
369 600 kr
Kokk
Heltid
Privat
11 150 personer
3 163 personer
7 987 personer
Ca 201 kr
Ca 198 kr
Ca 202 kr
32 520 kr
32 100 kr
32 680 kr
390 240 kr
385 200 kr
392 160 kr
Ca 201 kr
Ca 198 kr
Ca 202 kr
32 520 kr
32 100 kr
32 680 kr
390 240 kr
385 200 kr
392 160 kr
Ca 217 kr
Ca 208 kr
Ca 221 kr
35 130 kr
33 630 kr
35 730 kr
421 560 kr
403 560 kr
428 760 kr
Ca 217 kr
Ca 208 kr
Ca 221 kr
35 860 kr
34 300 kr
36 490 kr
430 320 kr
411 600 kr
437 880 kr
Gatekjøkken- eller kafémedarbeider
Deltid
Privat
11 428 personer
7 161 personer
4 267 personer
Ca 174 kr
Ca 173 kr
Ca 176 kr
28 250 kr
28 070 kr
28 500 kr
339 000 kr
336 840 kr
342 000 kr
Ca 174 kr
Ca 173 kr
Ca 176 kr
28 250 kr
28 070 kr
28 500 kr
339 000 kr
336 840 kr
342 000 kr
Ca 170 kr
Ca 168 kr
Ca 172 kr
27 490 kr
27 270 kr
27 820 kr
329 880 kr
327 240 kr
333 840 kr
Ca 170 kr
Ca 168 kr
Ca 172 kr
27 670 kr
27 440 kr
28 010 kr
332 040 kr
329 280 kr
336 120 kr
Gatekjøkken- eller kafémedarbeider
Deltid
Alle sektorer
11 524 personer
7 245 personer
4 279 personer
Ca 174 kr
Ca 173 kr
Ca 176 kr
28 260 kr
28 090 kr
28 510 kr
339 120 kr
337 080 kr
342 120 kr
Ca 174 kr
Ca 173 kr
Ca 176 kr
28 260 kr
28 090 kr
28 510 kr
339 120 kr
337 080 kr
342 120 kr
Ca 170 kr
Ca 169 kr
Ca 172 kr
27 510 kr
27 310 kr
27 820 kr
330 120 kr
327 720 kr
333 840 kr
Ca 170 kr
Ca 169 kr
Ca 172 kr
27 690 kr
27 480 kr
28 020 kr
332 280 kr
329 760 kr
336 240 kr
Kokk
Heltid
Alle sektorer
13 200 personer
4 541 personer
8 659 personer
Ca 205 kr
Ca 210 kr
Ca 204 kr
33 260 kr
34 050 kr
33 000 kr
399 120 kr
408 600 kr
396 000 kr
Ca 205 kr
Ca 210 kr
Ca 204 kr
33 260 kr
34 050 kr
33 000 kr
399 120 kr
408 600 kr
396 000 kr
Ca 217 kr
Ca 211 kr
Ca 221 kr
35 230 kr
34 200 kr
35 760 kr
422 760 kr
410 400 kr
429 120 kr
Ca 217 kr
Ca 211 kr
Ca 221 kr
35 920 kr
34 790 kr
36 500 kr
431 040 kr
417 480 kr
438 000 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fiskeoppdrettar

Som fiskeoppdrettar har du ansvaret for den daglege drifta av eit oppdrettsanlegg.

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Hovmester som viser gjester til bordet

Hovmeister

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne godt imot, og at dei får den servicen dei skal ha.

Ei ung dame står i en bar.

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.

Kostøkonom prater med kokker

Kost­økonom

Kost­økonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.

Klinisk ernæringsfysiolog i dialog med klient.

Klinisk ernærings­fysiolog

Som klinisk ernærings­fysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.

Tre ernæringskokker lager mat ved sida av kvarandre inne på et grovkjøkken

Ernærings­kokk

Ernærings­kokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.

Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på båtar av ulik storleik og med ulike reiskapar.

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer levande organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.

Konditor pynter kake

Konditor

Som konditor arbeider du med å lage, pynte og setje saman kaker av ulikt slag.

Kvinne som kjøper fisk av en mannlig fiskehandler

Sjømathandler

Sjømathandleren selger og be­arbeider sjømat.