Klesdesigner i arbeid
Yrkesskildring

Klesdesignar

favoritt ikon

Som klesdesignar utviklar og bestemmer du snitt, form, materialar, fargar og funksjon for klede.

Klesdesignarar produktutviklar alt frå underklede og badeklede til treningsklede, kvardagsplagg, festantrekk og brurekjolar.

Som klesdesignar kan du òg designe til dømes arbeidsklede, spesialklede til ekstremsport eller sikkerheitsklede. 

I mange samanhengar er det viktig å lage klede med visse eigenskapar som er tilpassa eit bestemt formål, til dømes arbeidsklede eller turklede. I andre samanhengar skal kleda følge sesongens mote.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein klesdesignar innan mote er:

  • følge med på og forstå trendar
  • gjere research og innhente inspirasjon for kommande sesong og kolleksjon
  • utarbeide mood boards (fysiske eller digitale oversikter som viser ein idé, eit konsept eller ein stil)
  • velje ut passande materialar og stoff
  • utarbeide fargekart
  • designe plagga ved ulike designmetodar (blant anna modellere og teikne)
  • teikne flatteikningar og lage tekniske beskrivingar for produksjon
  • dialog med fabrikk/produsent

Kleda kan utformast for industriell eller handverksbasert produksjon.

I dette yrket må du ha god kunnskap om materialar, produksjonsteknikkar, passform og mønster. Klesdesignarar jobbar både for hand og digitalt. Du må derfor også ha gode IKT-kunnskapar for å kunne bruke relevante designprogram.

Stillingstitlane moteskapar, motedesignar, moteteiknar og kostymedesignar brukast òg om ein som designar klede.

I tillegg kan du ha stillingstitlar som modellør, mønsterkonstruktør, kolleksjonskoordinator eller produksjonskoordinator.

Kvar arbeider klesdesignarar?

Som klesdesignar kan du vere sjølvstendig næringsdrivande eller du kan vere tilsett i industrien, der du også kan arbeide som til dømes produktutviklar eller innkjøpar.

Kostymedesignarar kan òg jobbe som stylistar, moteskribentar eller som kostymørar for teater, film og TV.

Personlege eigenskapar

Som klesdesignar må du vere kreativ, ha sans for form og farge og interesse for klede, design og handverk.

Utdanning

Du kan velje Design og handverk eller Kunst, design og arkitektur i vidaregåande opplæring.

Det finst fleire studiar på fagskolenivå. Oversikt over fagskoleutdanning 

I tillegg til bachelor, kan du òg ta master i design med fordjuping i klesdesign og kostymedesign og master i estetiske fag med fordjuping i mote og samfunn.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar klesdesignutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for klesdesignarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Produkt- eller klesdesigner
Heltid
Alle sektorer
640 personer
348 personer
292 personer
Ca 298 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 270 kr
45 920 kr
50 000 kr
579 240 kr
551 040 kr
600 000 kr
Ca 298 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 270 kr
45 920 kr
50 000 kr
579 240 kr
551 040 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca 297 kr
Ca 323 kr
50 080 kr
48 170 kr
52 340 kr
600 960 kr
578 040 kr
628 080 kr
Ca 309 kr
Ca 297 kr
Ca 323 kr
50 340 kr
48 300 kr
52 750 kr
604 080 kr
579 600 kr
633 000 kr
Produkt- eller klesdesigner
Alle sektorer
717 personer
394 personer
323 personer
Ca 296 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 010 kr
45 830 kr
50 000 kr
576 120 kr
549 960 kr
600 000 kr
Ca 296 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 010 kr
45 830 kr
50 000 kr
576 120 kr
549 960 kr
600 000 kr
Ca 308 kr
Ca 297 kr
Ca 322 kr
49 940 kr
48 050 kr
52 220 kr
599 280 kr
576 600 kr
626 640 kr
Ca 308 kr
Ca 297 kr
Ca 322 kr
50 180 kr
48 170 kr
52 610 kr
602 160 kr
578 040 kr
631 320 kr
Produkt- eller klesdesigner
Privat
714 personer
391 personer
323 personer
Ca 297 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 170 kr
45 830 kr
50 000 kr
578 040 kr
549 960 kr
600 000 kr
Ca 297 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 170 kr
45 830 kr
50 000 kr
578 040 kr
549 960 kr
600 000 kr
Ca 308 kr
Ca 297 kr
Ca 322 kr
49 970 kr
48 110 kr
52 220 kr
599 640 kr
577 320 kr
626 640 kr
Ca 308 kr
Ca 297 kr
Ca 322 kr
50 210 kr
48 230 kr
52 610 kr
602 520 kr
578 760 kr
631 320 kr
Produkt- eller klesdesigner
Heltid
Privat
637 personer
345 personer
292 personer
Ca 298 kr
Ca 284 kr
Ca 309 kr
48 280 kr
46 000 kr
50 000 kr
579 360 kr
552 000 kr
600 000 kr
Ca 298 kr
Ca 284 kr
Ca 309 kr
48 280 kr
46 000 kr
50 000 kr
579 360 kr
552 000 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca 298 kr
Ca 323 kr
50 120 kr
48 230 kr
52 340 kr
601 440 kr
578 760 kr
628 080 kr
Ca 309 kr
Ca 298 kr
Ca 323 kr
50 380 kr
48 360 kr
52 750 kr
604 560 kr
580 320 kr
633 000 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken