× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Kirketjener i Elverhøy kirke
Yrkesskildring

Kirketjener

favoritt ikon

En kirketjener har ansvar for kirkebygget og jobber med klargjøring til gudstjenester, renhold, rydding, omvisninger og reparasjoner.

Som kirketjener har du en slags vaktmesterfunksjon og jobber med oppgaver knyttet til kirkebygget og gudstjenester. 

Kirketjenerne er også til stede under gudstjenester og andre kirkelige handlinger, som for eksempel vielse og gravferd.

Vanlige arbeidsoppgaver for kirketjeneren:

  • vedlikeholde kirkebygget og området rundt kirken
  • sørge for at lys, lyd og annet utstyr er i orden
  • oppvarming og ENØK-tiltak
  • sørge for sikkerhet, brannvern og lignende
  • sørge for at utstyr som skal brukes til eksempelvis vielser, dåpsseremonier og begravelser er på plass
  • ta vare på antikviteter og verneverdige gjenstander som kunst, kirkesølv og tekstiler
  • møte mennesker som kommer til kirken på en god måte

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Kirketjenere er ansatt i Den norske kirke, og har sitt virke i en eller flere av kirkene i Norge.

Personlege eigenskapar

En kirketjener bør være ryddig og strukturert. Du må kunne jobbe selvstendig, og du bør være praktisk anlagt. Du må kunne møte mennesker i forskjellige livssituasjoner på en god og omsorgsfull måte. 

Utdanning

Det kreves ingen formell utdanning for å bli kirketjener, men det kan likevel være en fordel å ha en fagutdanning. Alternativt kan du ha Kirketjenerskolen, et fjernundervisningstilbud fra KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Vaktmester
Heltid
Alle sektorer
14 314 personer
886 personer
13 428 personer
Ca 235 kr
Ca 230 kr
Ca 236 kr
38 110 kr
37 200 kr
38 170 kr
457 320 kr
446 400 kr
458 040 kr
Ca 235 kr
Ca 230 kr
Ca 236 kr
38 110 kr
37 200 kr
38 170 kr
457 320 kr
446 400 kr
458 040 kr
Ca 246 kr
Ca 240 kr
Ca 247 kr
39 930 kr
38 920 kr
40 000 kr
479 160 kr
467 040 kr
480 000 kr
Ca 246 kr
Ca 240 kr
Ca 247 kr
41 180 kr
39 560 kr
41 290 kr
494 160 kr
474 720 kr
495 480 kr
Vaktmester
Deltid
Alle sektorer
9 619 personer
1 916 personer
7 703 personer
Ca 208 kr
Ca 203 kr
Ca 208 kr
33 730 kr
32 810 kr
33 760 kr
404 760 kr
393 720 kr
405 120 kr
Ca 208 kr
Ca 203 kr
Ca 208 kr
33 730 kr
32 810 kr
33 760 kr
404 760 kr
393 720 kr
405 120 kr
Ca 211 kr
Ca 203 kr
Ca 213 kr
34 200 kr
32 880 kr
34 480 kr
410 400 kr
394 560 kr
413 760 kr
Ca 211 kr
Ca 203 kr
Ca 213 kr
34 510 kr
33 010 kr
34 820 kr
414 120 kr
396 120 kr
417 840 kr
Vaktmester
Heltid
Kommunal
5 568 personer
354 personer
5 214 personer
Ca 231 kr
Ca 227 kr
Ca 231 kr
37 430 kr
36 770 kr
37 450 kr
449 160 kr
441 240 kr
449 400 kr
Ca 231 kr
Ca 227 kr
Ca 231 kr
37 430 kr
36 770 kr
37 480 kr
449 160 kr
441 240 kr
449 760 kr
Ca 234 kr
Ca 233 kr
Ca 234 kr
37 840 kr
37 760 kr
37 840 kr
454 080 kr
453 120 kr
454 080 kr
Ca 234 kr
Ca 233 kr
Ca 234 kr
38 850 kr
38 240 kr
38 890 kr
466 200 kr
458 880 kr
466 680 kr
Vaktmester
Deltid
Kommunal
3 704 personer
1 076 personer
2 628 personer
Ca 214 kr
Ca 209 kr
Ca 215 kr
34 630 kr
33 920 kr
34 790 kr
415 560 kr
407 040 kr
417 480 kr
Ca 214 kr
Ca 209 kr
Ca 215 kr
34 630 kr
33 920 kr
34 790 kr
415 560 kr
407 040 kr
417 480 kr
Ca 211 kr
Ca 205 kr
Ca 213 kr
34 240 kr
33 250 kr
34 560 kr
410 880 kr
399 000 kr
414 720 kr
Ca 211 kr
Ca 205 kr
Ca 213 kr
34 500 kr
33 330 kr
34 870 kr
414 000 kr
399 960 kr
418 440 kr
Vaktmester
Heltid
Privat
7 929 personer
409 personer
7 520 personer
Ca 242 kr
Ca 241 kr
Ca 242 kr
39 170 kr
39 080 kr
39 180 kr
470 040 kr
468 960 kr
470 160 kr
Ca 242 kr
Ca 241 kr
Ca 242 kr
39 170 kr
39 080 kr
39 180 kr
470 040 kr
468 960 kr
470 160 kr
Ca 256 kr
Ca 252 kr
Ca 256 kr
41 460 kr
40 860 kr
41 490 kr
497 520 kr
490 320 kr
497 880 kr
Ca 256 kr
Ca 252 kr
Ca 256 kr
42 880 kr
41 660 kr
42 950 kr
514 560 kr
499 920 kr
515 400 kr
Vaktmester
Deltid
Privat
5 417 personer
574 personer
4 843 personer
Ca 201 kr
Ca 190 kr
Ca 202 kr
32 500 kr
30 840 kr
32 790 kr
390 000 kr
370 080 kr
393 480 kr
Ca 201 kr
Ca 190 kr
Ca 202 kr
32 500 kr
30 840 kr
32 790 kr
390 000 kr
370 080 kr
393 480 kr
Ca 212 kr
Ca 196 kr
Ca 213 kr
34 270 kr
31 740 kr
34 520 kr
411 240 kr
380 880 kr
414 240 kr
Ca 212 kr
Ca 196 kr
Ca 213 kr
34 600 kr
31 870 kr
34 870 kr
415 200 kr
382 440 kr
418 440 kr
Vaktmester
Heltid
Statlig
817 personer
123 personer
694 personer
Ca 235 kr
Ca 216 kr
Ca 238 kr
38 130 kr
35 020 kr
38 630 kr
457 560 kr
420 240 kr
463 560 kr
Ca 235 kr
Ca 216 kr
Ca 238 kr
38 270 kr
35 020 kr
38 790 kr
459 240 kr
420 240 kr
465 480 kr
Ca 243 kr
Ca 221 kr
Ca 247 kr
39 410 kr
35 830 kr
40 050 kr
472 920 kr
429 960 kr
480 600 kr
Ca 243 kr
Ca 221 kr
Ca 247 kr
40 600 kr
36 430 kr
41 340 kr
487 200 kr
437 160 kr
496 080 kr
Vaktmester
Deltid
Statlig
498 personer
266 personer
232 personer
Ca 207 kr
Ca 207 kr
Ca 207 kr
33 500 kr
33 470 kr
33 500 kr
402 000 kr
401 640 kr
402 000 kr
Ca 207 kr
Ca 207 kr
Ca 207 kr
33 500 kr
33 470 kr
33 500 kr
402 000 kr
401 640 kr
402 000 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 205 kr
33 340 kr
33 530 kr
33 140 kr
400 080 kr
402 360 kr
397 680 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 205 kr
33 760 kr
33 810 kr
33 720 kr
405 120 kr
405 720 kr
404 640 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saksbehandlar

Som saksbehandlar arbeider du med å klargjere og vurdere søknader, notat og andre skriv.

Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.

Konfirmasjon i Vålerenga kyrkje med prest Einar Gelius.

Prest

Ein prest held gudstenester og har ansvar for kyrkjelege handlingar som viing, konfirmasjon, dåp og gravferd.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

Økonomi­konsulentar har ansvaret for økonomiske arbeidsoppgåver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller rekneskapsføring.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomar jobbar med leiing og styring av bedrifter og organisasjonar.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.

Helsesekretær

Helse­sekretær

Som helse­sekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.

Tannlege polerer tennene til en pasient, mens en tannhelsesekretær holder et beger med slipepasta som brukes i poleringen.

Tannhelse­sekretær

Tannhelse­sekretæren assisterer tannlegen, og har hovudansvaret for hygiene og smittevern på tannklinikken.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Rekneskapsførar

Ein rekneskapsførar si viktigaste oppgåve er å hjelpe bedrifter med rekneskapen.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.

Sekretær

Sekretær

Sekretæren svarer på telefonar og e-postar, ut­fører saksbehandling og andre administrative oppgåver.

Landmåler med måleinstrument.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.