Bilete
Ein mann reparerer en datamaskin.

Yrkesbeskrivelse

IT-konsulent

Som IT-konsulent har du svært gode kunnskapar om datateknologi.

Dei fleste bedrifter er avhengige av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi), og det er eit aukande behov for dette. Som medarbeidar innan IKT kan du ha eit breitt spekter av arbeidsoppgåver og stillingar.

Aktuelle yrke:

 

Utdanning

IT-konsulent er ikkje ein beskyttet tittel , og krev i utgangspunktet ingen spesiell utdanning. De fleste IT-konsulentar har ein eller annan form for teknisk utdanning eller erfaring.

Hva jobber IKT-fagutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 754115 - Master, informatikk, toårig
 • 654120 - Bachelor, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, treårig
 • 654121 - Bachelor, informatikk, treårig
 • 654122 - Bachelor, ingeniørfag, data, treårig
 • 654114 - Høgskoleingeniørutdanning, data, treårig
 • 654109 - Høgskolekandidat, informatikk, toårig
 • 654199 - Informasjons- og datateknologi, uspesifisert, lavere nivå
 • 454101 - IKT-servicefaget, Vg3

Bedrifter

IT-konsulent i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2130123 - IT-KONSULENT
 • 2130112 - IT-BRUKERKONSULENT
 • 2130117 - IT-TEKNISK KONSULENT
 • 2130109 - SYSTEMUTVIKLER
 • 2130136 - KUNDEKONSULENT (DATA)
 • 2130101 - DATAADMINISTRATOR
 • 3120128 - DRIFTSADMINISTRATOR (IT)
 • 2130166 - SYSTEMADMINISTRATOR
 • 2130165 - NETTVERKSADMINISTRATOR
 • 2130167 - NETTVERKSANALYTIKER
 • 3120125 - NETTVERKSKONSULENT (IT-DRIFT)
 • 2130141 - NETTVERKSKONSULENT (PROGRAMMERER)
 • 3120136 - NETTVERKSTEKNIKER
 • 3120112 - AVDELINGSINGENIØR (DATA)
 • 2147146 - GEODATAINGENIØR
 • 3120133 - DATAKONSULENT (DRIFT)
 • 3120132 - DATAKONSULENT (SUPPORT)
 • 3120101 - DATAMASKINOPERATØR
 • 3120111 - DATASERVICETEKNIKER
 • 3120106 - DATATEKNIKER
 • 3120123 - DRIFTSKONSULENT (IT SUPPORT)
 • 3120122 - DRIFTSKONSULENT IT
 • 3120110 - DRIFTSTEKNIKER (IT)
 • 3120129 - DRIFTSUTVIKLER (IT)
 • 3120127 - INGENIØR (INFORMATIKK)
 • 3120113 - INGENIØR (IT)
 • 3120126 - IT-MEDARBEIDER
 • 3120120 - IT-OPERATØR
 • 3120107 - KONSULENT (DATA)
 • 3120135 - KUNDESTØTTE (IKT)
 • 3120121 - LEDER IT BRUKERSTØTTE
 • 3120116 - PROGRAMMERINGSASSISTENT (DATA)
 • 3120109 - SENIORSERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120108 - SERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120117 - SYSTEMASSISTENT (DATA)
 • 3120137 - SYSTEMTEKNIKER (IKT-DRIFT)
 • 2144130 - PROSJEKTKOORDINATOR (IT/DATA-SIVILINGENIØR)
 • 2144111 - SIVILINGENIØR (DATATEKNIKK)
 • 2144132 - SJEFINTENIØR, SIVIL (DATATEKNIKK)
 • 2144121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144129 - TEKNISK SJEF (DATA OG ELEKTRONIKK)
 • 2148126 - KARTOGRAF
 • 2130122 - SYSTEMUTVIKLER (DAK/DAP)
 • 2130130 - FAGKONSULENT (DATA)
 • 2130120 - FØRSTEKONSULENT (DATA)
 • 2130129 - SENIOR KONSULENT (DATA)
 • 2130128 - SJEFSKONSULENT (DATA)
 • 2130133 - SPESIALKONSULENT (DATA)
 • 2130102 - PROGRAMMERER (DATA)
 • 2130152 - SENIORPROGRAMMERER
 • 2130103 - DATABASEADMINISTRATOR (ADMINISTRATIV DATABEHANDL.)
 • 2130151 - DATAKONSULENT (PROGRAMMERING)
 • 2130163 - SYSTEMTESTER
 • 3120102 - DRIFTSFULLMEKTIG (EDB)
 • 3120103 - DRIFTSSEKRETÆR (DATA)
 • 3120104 - DRIFTSASSISTENT (EDB)
 • 3120105 - EDB-INGENIØR
 • 3120114 - EDB-OPERATØR
 • 3120115 - EDB-KONSULENT
 • 3120118 - EDB-SYSTEMKONSULENT
 • 3120119 - TERMINALANSVARLIG (EDB)
 • 3120124 - IT-ASSISTENT
 • 3120130 - BRUKERSTØTTE IKT
 • 3120131 - TELEKOMMUNIKAJONSMEDARBEIDER (DRIFT)
 • 2130104 - KYBERNETIKER
 • 2130105 - IT-KOORDINATOR
 • 2130106 - RÅDGIVER (DATA)
 • 2130107 - SYSTEMERER
 • 2130108 - SYSTEMKONSULENT
 • 2130111 - IT-PROSJEKTLEDER
 • 2130113 - SYSTEMTEKNISK KONSULENT
 • 2130114 - SYSTEMOPERATØR
 • 2130115 - SYSTEMKOORDINATOR
 • 2130119 - SYSTEMANSVARLIG
 • 2130121 - IT-ANSVARLIG
 • 2130124 - SYSTEMANALYTIKER
 • 2130131 - SYSTEM MANAGER
 • 2130132 - PROSJEKTKOORDINATOR (DATA)
 • 2130134 - PC-KONSULENT
 • 2130135 - PROGRAMVAREUTVIKLER
 • 2130137 - LEDER IT TEKNOLOGI
 • 2130138 - WEBMASTER
 • 2130139 - WEB-MASTER
 • 2130140 - WEBKOORDINATOR
 • 2130142 - IT-SYSTEMINGENIØR
 • 2130146 - SIVILINGENIØR (INFORMATIKK)
 • 2130147 - HELSEINFORMATIKER
 • 2130154 - IT-SELGER/ACCOUNT MANAGER
 • 2130155 - IT-TEAMLEDER
 • 2130156 - SYSTEMARKITEKT
 • 2130161 - KVALITETSANALYTIKER (DATAMASKINER)
 • 2130162 - PROGRAMVARETESTER
 • 2130164 - DATABASEDESIGNER
 • 2130168 - SIKKERHETSSPESIALIST (IKT)
 • 2130169 - SENIORRÅDGIVER (IT)
 • 2130110 - WEB-KOORDINATOR

Sist kvalitetsikret den 06. februar 2019, av