Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.
Yrkesskildring

Interaksjonsdesignar

favoritt ikon

Interaksjonsdesignaren lagar brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.

Interaksjonsdesignaren teiknar skisser og strukturerer informasjonen som skal visast til brukarane av eit system. Eksempel på slike system er billettautomaten på bussen, menyane på mobiltelefonen din og nettsida du besøker no. Målet er å lage system som er enkle å nytte.

Interaksjonsdesign handlar om samspelet mellom menneske og maskin. Interaksjonsdesignaren nyttar kunnskap om korleis menneske leiter etter, oppfattar og finn informasjon.

Vanlege arbeidsoppgåver for interaksjonsdesignaren:

  • teikne skisser og prototypar
  • planlegge og lage informasjonsarkitektur
  • gjere brukarundersøkingar
  • analysere brukarane av produktet si åtferd og analysere statistikk

Interaksjonsdesignarar kan òg vere med på andre deler av produksjonen. Somme interaksjonsdesignarar lagar grafisk design, medan andre programmerer systema.

Somme interaksjonsdesignarar leier òg prosjekt, og har ansvar for kontakt med kundar. Interaksjonsdesignarar som driv eige føretak vil òg jobbe mykje med marknadsføring og  sal.

Interaksjonsdesignar er ikkje ein beskytta tittel, og kven som helst kan derfor kalle seg interaksjonsdesignar. Yrket har òg fellestrekk med mediegrafikarargrafisk designarmediedesignar og webdesignar

Kvar arbeider interaksjonsdesignarar?

Interaksjonsdesignarar kan jobbe i fleire typar føretak. Du kan vere tilsett i føretak som sel interaksjonsdesigntenester, eller du kan vere tilsett i større føretak som har behov for eigen kompetanse i interaksjonsdesign. Somme interaksjonsdesignarar driv òg eige føretak.

Personlege eigenskapar

Interaksjonsdesignaren må forstå korleis menneske utfører oppgåver, til dømes korleis ein navigerer og leiter etter informasjon på ein nettstad. Du bør like å sortere og strukturere informasjon, og vere opptatt av brukarvenlegheit.

Du bør òg vere kreativ og flink til å formidle tankane og ideane dine. Det er vanleg å jobbe i prosjektgrupper, og du må derfor vere flink til å samarbeide.

Utdanning

Interaksjonsdesignarar kan ha bakgrunn frå mange forskjellige utdanningar. Det finst ei rekke utdanningstilbod i interaksjonsdesign, både på universitet, høgskular og fagskular.

Interaksjonsdesign er òg ofte ein del av studium innan informasjonsvitskap, informatikk, industridesign, webdesign og liknande.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar interaksjonsdesignutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Grafisk- eller multimediadesigner
Heltid
Alle sektorer
3 719 personer
1 840 personer
1 879 personer
Ca 278 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
45 000 kr
43 500 kr
46 670 kr
540 000 kr
522 000 kr
560 040 kr
Ca 278 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
45 000 kr
43 500 kr
46 670 kr
540 000 kr
522 000 kr
560 040 kr
Ca 291 kr
Ca 280 kr
Ca 302 kr
47 160 kr
45 390 kr
48 900 kr
565 920 kr
544 680 kr
586 800 kr
Ca 291 kr
Ca 280 kr
Ca 302 kr
47 420 kr
45 600 kr
49 200 kr
569 040 kr
547 200 kr
590 400 kr
Grafisk- eller multimediadesigner
Deltid
Alle sektorer
548 personer
325 personer
223 personer
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
40 000 kr
40 000 kr
39 580 kr
480 000 kr
480 000 kr
474 960 kr
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
40 000 kr
40 000 kr
39 580 kr
480 000 kr
480 000 kr
474 960 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 560 kr
42 980 kr
44 470 kr
522 720 kr
515 760 kr
533 640 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 690 kr
43 100 kr
44 610 kr
524 280 kr
517 200 kr
535 320 kr
Grafisk- eller multimediadesigner
Heltid
Privat
3 689 personer
1 827 personer
1 862 personer
Ca 278 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
45 000 kr
43 500 kr
46 670 kr
540 000 kr
522 000 kr
560 040 kr
Ca 278 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
45 000 kr
43 500 kr
46 670 kr
540 000 kr
522 000 kr
560 040 kr
Ca 291 kr
Ca 280 kr
Ca 302 kr
47 170 kr
45 390 kr
48 920 kr
566 040 kr
544 680 kr
587 040 kr
Ca 291 kr
Ca 280 kr
Ca 302 kr
47 420 kr
45 600 kr
49 210 kr
569 040 kr
547 200 kr
590 520 kr
Grafisk- eller multimediadesigner
Deltid
Privat
542 personer
320 personer
222 personer
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 245 kr
40 000 kr
40 000 kr
39 630 kr
480 000 kr
480 000 kr
475 560 kr
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 245 kr
40 000 kr
40 000 kr
39 630 kr
480 000 kr
480 000 kr
475 560 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 600 kr
43 010 kr
44 520 kr
523 200 kr
516 120 kr
534 240 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 730 kr
43 130 kr
44 660 kr
524 760 kr
517 560 kr
535 920 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Speldesignar

Ein speldesignar lagar dataspel.

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.

Webdesigner foran dataskjerm med kolleger i bakgrunnen.

Webdesignar

Som webdesignar lagar du internettsider og kan arbeide med både innhald og design.

Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.

Spillprogrammerer skriver kode.

Spelprogrammerar

Ein spelprogrammerar jobbar med å lage spelopplevingar.

Illustrasjonsbilde av et designmøbel.

Møbeldesignar

Møbeldesignaren designar møblar og interiør.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.

Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysikar

Geofysikarar skal forklare, og nokre gonger føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.

Kjole- og draktsyar

Ein kjole- og draktsyar syr klede til enkeltkundar eller til små kolleksjonar.

Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.

En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.

IT-adminsitrator reparerer en PC

IT-­administrator

Som IT-­administrator installerer, oppdaterer og implementerer du maskinvare, programvare og nettverk i ei bedrift.