× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Industrisyer i tekstilfabrikk
Yrkesskildring

­Fag­operatør i industrisøm­faget

favoritt ikon

En fagoperatør i industrisømfaget produserer tekstilvarer ved hjelp av maskiner.

En fagoperatør i industrisømfaget produserer produkter av tekstil, hud, fiber og andre kunststoffer. Fagoperatøren har gode kunnskaper om materialenes egenskaper og hvordan de skal behandles i produksjonen. Yrket kalles også for industrisyer. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en fagoperatør i industrisømfaget:

  • forberede produksjon
  • følge produksjonen fra start til ferdig produkt
  • sikre høy kvalitet på arbeidet
  • vedlikeholde og bruke produksjonsmaskiner for industrisøm

Industrisømfaget bygger på kunnskaper i design, tekstilhåndverksfag eller fag innen teknikk og industriell produksjon. Som fagoperatør i industrisømfaget samarbeider du ofte tett med klesdesignere.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

En fagoperatør i industrisømfaget er som regel ansatt i små bedrifter innenfor tekstil- og konfeksjonsindustrien, men noen jobber også i møbelindustrien. 

Personlege eigenskapar

Som fagoperatør i industrisømfaget må du ha godt håndlag og arbeide effektivt og nøyaktig. Du må ha evne til å løse problemer med kreativitet og praktisk sans. Du bør også ha noe teknisk og mekanisk innsikt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Industrisyer
Deltid
Alle sektorer
390 personer
331 personer
Ca 199 kr
Ca 204 kr
Ca
32 260 kr
33 100 kr
387 120 kr
397 200 kr
Ca 199 kr
Ca 204 kr
Ca
32 260 kr
33 100 kr
387 120 kr
397 200 kr
Ca 202 kr
Ca 206 kr
Ca
32 650 kr
33 420 kr
391 800 kr
401 040 kr
Ca 202 kr
Ca 206 kr
Ca
32 890 kr
33 640 kr
394 680 kr
403 680 kr
Industrisyer
Heltid
Alle sektorer
539 personer
390 personer
149 personer
Ca 197 kr
Ca 201 kr
Ca 186 kr
31 950 kr
32 620 kr
30 070 kr
383 400 kr
391 440 kr
360 840 kr
Ca 197 kr
Ca 201 kr
Ca 186 kr
31 950 kr
32 620 kr
30 070 kr
383 400 kr
391 440 kr
360 840 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
Ca 189 kr
32 570 kr
33 320 kr
30 610 kr
390 840 kr
399 840 kr
367 320 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
Ca 189 kr
33 270 kr
33 850 kr
31 750 kr
399 240 kr
406 200 kr
381 000 kr
Industrisyer
Privat
927 personer
719 personer
208 personer
Ca 198 kr
Ca 202 kr
Ca 185 kr
32 020 kr
32 680 kr
30 000 kr
384 240 kr
392 160 kr
360 000 kr
Ca 198 kr
Ca 202 kr
Ca 185 kr
32 020 kr
32 680 kr
30 000 kr
384 240 kr
392 160 kr
360 000 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
Ca 186 kr
32 590 kr
33 350 kr
30 160 kr
391 080 kr
400 200 kr
361 920 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
Ca 186 kr
33 140 kr
33 770 kr
31 120 kr
397 680 kr
405 240 kr
373 440 kr
Industrisyer
Deltid
Privat
388 personer
329 personer
Ca 199 kr
Ca 204 kr
Ca
32 260 kr
33 100 kr
387 120 kr
397 200 kr
Ca 199 kr
Ca 204 kr
Ca
32 260 kr
33 100 kr
387 120 kr
397 200 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
Ca
32 630 kr
33 400 kr
391 560 kr
400 800 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
Ca
32 870 kr
33 620 kr
394 440 kr
403 440 kr
Industrisyer
Heltid
Privat
539 personer
390 personer
149 personer
Ca 197 kr
Ca 201 kr
Ca 186 kr
31 950 kr
32 620 kr
30 070 kr
383 400 kr
391 440 kr
360 840 kr
Ca 197 kr
Ca 201 kr
Ca 186 kr
31 950 kr
32 620 kr
30 070 kr
383 400 kr
391 440 kr
360 840 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
Ca 189 kr
32 570 kr
33 320 kr
30 610 kr
390 840 kr
399 840 kr
367 320 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
Ca 189 kr
33 270 kr
33 850 kr
31 750 kr
399 240 kr
406 200 kr
381 000 kr
Industrisyer
Alle sektorer
929 personer
721 personer
208 personer
Ca 198 kr
Ca 202 kr
Ca 185 kr
32 030 kr
32 740 kr
30 000 kr
384 360 kr
392 880 kr
360 000 kr
Ca 198 kr
Ca 202 kr
Ca 185 kr
32 030 kr
32 740 kr
30 000 kr
384 360 kr
392 880 kr
360 000 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
Ca 186 kr
32 600 kr
33 360 kr
30 160 kr
391 200 kr
400 320 kr
361 920 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
Ca 186 kr
33 150 kr
33 780 kr
31 120 kr
397 800 kr
405 360 kr
373 440 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken