Bilete
Industrimekaniker i arbeid

Yrkesbeskrivelse

Industrimekanikar

Industrimekanikarar held ved like og monterer maskiner og utstyr.

Industrimekanikarar held ved like, lagar, monterer og reparerer maskiner og utstyr. Industrimekanikarar skiftar delar på maskiner og bygger dei om.

Vanlege arbeidsoppgåver for industrimekanikaren:

 • montering og vedlikehald
 • arbeid med røyr og plater
 • søke etter feil på maskiner og prosessutstyr
 • bruk av maskindrivne verktøy

Arbeidet inneber også maskinarbeid og setje saman utstyr. Som industrimekanikar må du elles kjenne til hydrauliske, pneumatiske og elektriske styresystem for maskineri.

Hvor jobber industrimekanikarar ?

Industrimekanikarar er ofte tilsett i private verksemder, og jobbar innanfor kjemisk og mekanisk industri, oljeverksemd, matvareproduksjon, skipsbygging og treforedling.

Personlige egenskaper

Arbeidet er fysisk. Du bør vere allsidig, sjølvstendig og ha evne til å tenke heilskapleg.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Med fagbrev  i industrimekanikerfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Hva jobber maskinindustriutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 555205 - Teknisk fagskole, linje for maskinteknikk
 • 455216 - Industrimekanikerfaget, Vg3
 • 455225 - Maskinarbeiderfaget, VK II
 • 455228 - Metallvareproduksjon, VK II

Bedrifter

Industrimekanikar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7237107 - FAGARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237109 - FORMANN (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237101 - INDUSTRIMEKANIKER
 • 7237105 - MEKANIKER (INDUSTRI)
 • 7237120 - MEKANIKER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237121 - REISEMONTØR (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237106 - REPARATØR (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237102 - RIGGMEKANIKER
 • 7237111 - SPESIALARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237116 - VEDLIKEHOLDSARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKER)
 • 7237112 - VERKSMESTER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237118 - VERKSTEDANSVARLIG (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237110 - VERKSTEDARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237119 - VERKSTEDFORMANN (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237115 - VERKSTEDMEDARBEIDER (MEKANISK VERKSTED)
 • 7237114 - JOBBLEDER (MEKANISK VERKSTED)

Sist kvalitetsikret den 27. februar 2017, av Opplæringskontoret for Tekniske fag Sunnmøre