Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget
Yrkesskildring

Idretts­trener

favoritt ikon

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.

Ein idrettstrenar arbeider med å planlegge trening og er involvert i andre delar av kvardagen for idrettsutøvarar. Yrket kalles også idrettsinstruktør.

Dei fleste trenarar er knytt til idrettsklubbar og -utøvarar på amatørnivå. Det er også mange som arbeider med profesjonelle idrettsutøvarar. Ofte fungerer trenaren som ein rettleiar og rådgivar, og mange trenarar har bakgrunn som utøvarar.

Vanlege arbeidsoppgåver for idrettstrenaren er:

  • planleggje, leggje til rette, gjennomføre og vurdere trening
  • undervise og instruere
  • prestasjonsutvikling av eit lag eller ein utøvar
  • førebu utøvarar til kamp eller konkurranse
  • idrettspsykologisk rettleiing
  • vere involvert i andre delar av idrettsutøvarane sin kvardag
  • administrative oppgåver

Arbeidet varierer svært mykje etter kva idrett du er knytt til og kven du trenar. Det er stor skilnad på ein arbeidskvardag med born, unge, vaksne eller eldre, og om du trenar nybegynnarar og vidarekomne.

På profesjonelt nivå er det gjerne trenaren som har det sportslege ansvaret for at idrettsklubben eller -utøvaren oppnår dei ønskte resultata. Det er vanleg at trenarar er del av eit team, og at ulike trenarar har ulike ansvarsområde.

Det er ikkje uvanleg at idrettskonsulentar har brei erfaring som trenarar eller instruktørar. Ein del trenarar har sjølv bakgrunn som utøvarar.

Kvar arbeider idrettstrenarar?

Trenarar er tilsette i idrettsklubbar, -krinsar og -forbund. Nokre trenarar er òg personleg tilknytte individuelle utøvarar. Idrettstrenaren kan arbeide som fotballtrenar, aerobicinstruktør, symjetrenar, curlinginstruktør eller som trenar i ein kva som helst annan idrett.

Personlege eigenskapar

Som idrettstrenar må du ha inngåande kunnskap om idretten du arbeider med. Du må ha kompetanse innan idrett og trening, og vere god til å organisere og planleggje. Arbeidet som idrettstrenar kan vere krevjande både fysisk og psykisk, og ofte vil du arbeide med utøvarar på svært ulikt nivå. Forståing og evne til å samarbeide er difor svært viktig.

Utdanning

Ein krev inga formell utdanning for å vere idrettstrenar, men det kan vere svært nyttig. I dei fleste idrettar krev ein formell trenarutdanning for å ha lov til å vere trenar på toppnivå. I ein del idrettar er det òg krav om kurs uansett kva nivå du ønsker å drive som trenar. Dette blir i hovudsak administrert av idrettsforbunda sjølv. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Klubbar, krinsar og forbund arrangerer vidareutdanningskurs. I dei fleste idrettsgreiner finst det gode høve til å utvikle seg vidare gjennom kursing, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Noregs idrettshøgskole og andre høgskolar tilbyr òg etter- og vidareutdanningskurs.

Kva jobbar idrettsutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for idrettstrenarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Trener eller idrettsdommer
Deltid
Alle sektorer
4 595 personer
2 339 personer
2 256 personer
Ca 237 kr
Ca 223 kr
Ca 245 kr
38 420 kr
36 090 kr
39 610 kr
461 040 kr
433 080 kr
475 320 kr
Ca 237 kr
Ca 223 kr
Ca 245 kr
38 420 kr
36 090 kr
39 610 kr
461 040 kr
433 080 kr
475 320 kr
Ca 251 kr
Ca 237 kr
Ca 261 kr
40 630 kr
38 410 kr
42 210 kr
487 560 kr
460 920 kr
506 520 kr
Ca 251 kr
Ca 237 kr
Ca 261 kr
40 660 kr
38 430 kr
42 240 kr
487 920 kr
461 160 kr
506 880 kr
Trener eller idrettsdommer
Heltid
Alle sektorer
1 791 personer
400 personer
1 391 personer
Ca 244 kr
Ca 223 kr
Ca 249 kr
39 590 kr
36 090 kr
40 310 kr
475 080 kr
433 080 kr
483 720 kr
Ca 244 kr
Ca 223 kr
Ca 249 kr
39 590 kr
36 090 kr
40 310 kr
475 080 kr
433 080 kr
483 720 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 266 kr
41 750 kr
37 310 kr
43 030 kr
501 000 kr
447 720 kr
516 360 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 266 kr
41 790 kr
37 410 kr
43 060 kr
501 480 kr
448 920 kr
516 720 kr
Trener eller idrettsdommer
Privat
6 359 personer
2 721 personer
3 638 personer
Ca 241 kr
Ca 223 kr
Ca 247 kr
39 050 kr
36 080 kr
40 000 kr
468 600 kr
432 960 kr
480 000 kr
Ca 241 kr
Ca 223 kr
Ca 247 kr
39 050 kr
36 080 kr
40 000 kr
468 600 kr
432 960 kr
480 000 kr
Ca 255 kr
Ca 234 kr
Ca 264 kr
41 320 kr
37 840 kr
42 770 kr
495 840 kr
454 080 kr
513 240 kr
Ca 255 kr
Ca 234 kr
Ca 264 kr
41 360 kr
37 900 kr
42 800 kr
496 320 kr
454 800 kr
513 600 kr
Trener eller idrettsdommer
Deltid
Privat
4 588 personer
2 334 personer
2 254 personer
Ca 237 kr
Ca 223 kr
Ca 245 kr
38 430 kr
36 130 kr
39 610 kr
461 160 kr
433 560 kr
475 320 kr
Ca 237 kr
Ca 223 kr
Ca 245 kr
38 430 kr
36 130 kr
39 610 kr
461 160 kr
433 560 kr
475 320 kr
Ca 251 kr
Ca 237 kr
Ca 261 kr
40 620 kr
38 380 kr
42 220 kr
487 440 kr
460 560 kr
506 640 kr
Ca 251 kr
Ca 237 kr
Ca 261 kr
40 650 kr
38 400 kr
42 250 kr
487 800 kr
460 800 kr
507 000 kr
Trener eller idrettsdommer
Heltid
Privat
1 771 personer
387 personer
1 384 personer
Ca 244 kr
Ca 222 kr
Ca 249 kr
39 580 kr
36 020 kr
40 300 kr
474 960 kr
432 240 kr
483 600 kr
Ca 244 kr
Ca 222 kr
Ca 249 kr
39 580 kr
36 020 kr
40 300 kr
474 960 kr
432 240 kr
483 600 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 266 kr
41 760 kr
37 190 kr
43 040 kr
501 120 kr
446 280 kr
516 480 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 266 kr
41 800 kr
37 290 kr
43 070 kr
501 600 kr
447 480 kr
516 840 kr
Trener eller idrettsdommer
Alle sektorer
6 386 personer
2 739 personer
3 647 personer
Ca 241 kr
Ca 223 kr
Ca 247 kr
39 100 kr
36 090 kr
40 000 kr
469 200 kr
433 080 kr
480 000 kr
Ca 241 kr
Ca 223 kr
Ca 247 kr
39 100 kr
36 090 kr
40 000 kr
469 200 kr
433 080 kr
480 000 kr
Ca 255 kr
Ca 234 kr
Ca 264 kr
41 320 kr
37 900 kr
42 770 kr
495 840 kr
454 800 kr
513 240 kr
Ca 255 kr
Ca 234 kr
Ca 264 kr
41 360 kr
37 960 kr
42 800 kr
496 320 kr
455 520 kr
513 600 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Deltid
Alle sektorer
5 885 personer
4 139 personer
1 746 personer
Ca 196 kr
Ca 200 kr
Ca 186 kr
31 750 kr
32 480 kr
30 100 kr
381 000 kr
389 760 kr
361 200 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
Ca 186 kr
31 750 kr
32 480 kr
30 100 kr
381 000 kr
389 760 kr
361 200 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
34 300 kr
34 790 kr
33 460 kr
411 600 kr
417 480 kr
401 520 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
34 310 kr
34 800 kr
33 470 kr
411 720 kr
417 600 kr
401 640 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Heltid
Alle sektorer
809 personer
428 personer
381 personer
Ca 220 kr
Ca 216 kr
Ca 222 kr
35 640 kr
35 020 kr
36 000 kr
427 680 kr
420 240 kr
432 000 kr
Ca 220 kr
Ca 216 kr
Ca 222 kr
35 640 kr
35 020 kr
36 000 kr
427 680 kr
420 240 kr
432 000 kr
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca 233 kr
37 300 kr
36 950 kr
37 700 kr
447 600 kr
443 400 kr
452 400 kr
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca 233 kr
37 370 kr
37 020 kr
37 760 kr
448 440 kr
444 240 kr
453 120 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Privat
6 585 personer
4 503 personer
2 082 personer
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
33 330 kr
33 330 kr
33 330 kr
399 960 kr
399 960 kr
399 960 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
33 330 kr
33 330 kr
33 330 kr
399 960 kr
399 960 kr
399 960 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 218 kr
35 520 kr
35 620 kr
35 370 kr
426 240 kr
427 440 kr
424 440 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 218 kr
35 540 kr
35 640 kr
35 390 kr
426 480 kr
427 680 kr
424 680 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Deltid
Privat
5 804 personer
4 084 personer
1 720 personer
Ca 195 kr
Ca 200 kr
Ca 186 kr
31 670 kr
32 480 kr
30 060 kr
380 040 kr
389 760 kr
360 720 kr
Ca 195 kr
Ca 200 kr
Ca 186 kr
31 670 kr
32 480 kr
30 060 kr
380 040 kr
389 760 kr
360 720 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
34 310 kr
34 800 kr
33 460 kr
411 720 kr
417 600 kr
401 520 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
34 320 kr
34 810 kr
33 470 kr
411 840 kr
417 720 kr
401 640 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Heltid
Privat
781 personer
419 personer
362 personer
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 219 kr
35 160 kr
35 000 kr
35 540 kr
421 920 kr
420 000 kr
426 480 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 219 kr
35 160 kr
35 000 kr
35 540 kr
421 920 kr
420 000 kr
426 480 kr
Ca 229 kr
Ca 228 kr
Ca 231 kr
37 140 kr
36 920 kr
37 390 kr
445 680 kr
443 040 kr
448 680 kr
Ca 229 kr
Ca 228 kr
Ca 231 kr
37 180 kr
36 960 kr
37 430 kr
446 160 kr
443 520 kr
449 160 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Alle sektorer
6 694 personer
4 567 personer
2 127 personer
Ca 207 kr
Ca 207 kr
Ca 209 kr
33 540 kr
33 520 kr
33 780 kr
402 480 kr
402 240 kr
405 360 kr
Ca 207 kr
Ca 207 kr
Ca 209 kr
33 540 kr
33 520 kr
33 780 kr
402 480 kr
402 240 kr
405 360 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
35 590 kr
35 620 kr
35 540 kr
427 080 kr
427 440 kr
426 480 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
35 620 kr
35 650 kr
35 580 kr
427 440 kr
427 800 kr
426 960 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

Ein pedagog er ein person som har studert pedagogikk, enten i lærar­utdanninga, barneverns­utdanninga eller som eige fag på universitetet.

Faglærer i musikk.

Fag­lærer

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotballtrenar

Profesjonelle fotballtrenarar arbeider med å utvikle fotballspelarar og fotballag.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkt er ein lærar som arbeidar med barn, unge og vaksne i skolen.

Lærer i et klasserom.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Barnehagelærer sammen med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehagelærar er du med på å skape eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og danning.

Logoped hjelper mann.

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

Ein spesial­pedagog legg til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personar som har særskilde læringsbehov.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.

To dansarar dansar moderne dans

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk og musikalitet. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.