Hovmester som viser gjester til bordet
Yrkesskildring

Hovmeister

favoritt ikon

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne godt imot, og at dei får den servicen dei skal ha.

Ein hovmeister er ofte arbeidsleiaren for servitørane på ein restaurant eller eit hotell. Andre hovmeistrar har ansvaret for den daglege drifta av ein restaurant, eller deler ansvaret med ein restaurantsjef.

Hovmeisteren har eit overordna ansvar for at gjestene får det dei har bestilt, og at det dei får er av den kvaliteten dei forventar. Vidare har hovmeisteren ansvar for at restauranten er rein og ryddig.

Vanlege arbeidsoppgåver for hovmeistrar er:

  • ta mot gjester og syne dei til plassane sine
  • syte føre at gjestane heile tida oppnår kontakt med nokre av servitørane
  • sjå til at gjestane får maten dei har bestilt til rett tid
  • setje opp vaktlister og gjere oppgjers- og rekneskapsarbeid
  • hjelpe til med å planlegge menyen med kjøkkensjefen
  • hjelpe til med servering

Kvar arbeider hovmeistrar?

Hovmeistrar arbeider på til dømes cruisebåtar, restaurantar eller på hotell. Du kan arbeide både i Noreg og i utlandet.

Personlege eigenskapar

Som hovmeister må du vera glad i å omgåast menneske og tola stress som kan oppstå i eit hektisk restaurantmiljø. Du må ha evna til å yta god service og ha leiareigenskapar. Du må òg vera interessert i mat og vin.

Utdanning

Dei fleste hovmeistrar er utdanna servitør eller kokk. Det er vanleg å ha nokre års erfaring før ein søkjer på hovmeisterjobbar.

Etter- og vidareutdanning
Som utdanna servitør kan du ta allmennfagleg påbygging for å få generell studiekompetanse. Med studiekompetanse kan du søke deg inn på høgskole for å lære meir om leiing eller reiseliv. Du kan òg søke deg inn på Restaurantleiing på Universitetet i Stavanger, avd. Norsk Hotellhøgskole. 

Kva jobbar servitørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for hovmeistrar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Servitør
Heltid
Alle sektorer
6 920 personer
3 483 personer
3 437 personer
Ca 188 kr
Ca 186 kr
Ca 190 kr
30 500 kr
30 170 kr
30 850 kr
366 000 kr
362 040 kr
370 200 kr
Ca 188 kr
Ca 186 kr
Ca 190 kr
30 500 kr
30 170 kr
30 850 kr
366 000 kr
362 040 kr
370 200 kr
Ca 194 kr
Ca 190 kr
Ca 198 kr
31 390 kr
30 770 kr
32 010 kr
376 680 kr
369 240 kr
384 120 kr
Ca 194 kr
Ca 190 kr
Ca 198 kr
31 680 kr
31 050 kr
32 310 kr
380 160 kr
372 600 kr
387 720 kr
Servitør
Deltid
Alle sektorer
20 605 personer
13 368 personer
7 237 personer
Ca 175 kr
Ca 175 kr
Ca 177 kr
28 420 kr
28 360 kr
28 650 kr
341 040 kr
340 320 kr
343 800 kr
Ca 175 kr
Ca 175 kr
Ca 177 kr
28 420 kr
28 360 kr
28 650 kr
341 040 kr
340 320 kr
343 800 kr
Ca 176 kr
Ca 175 kr
Ca 178 kr
28 580 kr
28 390 kr
28 890 kr
342 960 kr
340 680 kr
346 680 kr
Ca 176 kr
Ca 175 kr
Ca 178 kr
28 730 kr
28 530 kr
29 060 kr
344 760 kr
342 360 kr
348 720 kr
Servitør
Heltid
Privat
6 902 personer
3 476 personer
3 426 personer
Ca 188 kr
Ca 186 kr
Ca 190 kr
30 490 kr
30 170 kr
30 850 kr
365 880 kr
362 040 kr
370 200 kr
Ca 188 kr
Ca 186 kr
Ca 190 kr
30 490 kr
30 170 kr
30 850 kr
365 880 kr
362 040 kr
370 200 kr
Ca 194 kr
Ca 190 kr
Ca 197 kr
31 360 kr
30 750 kr
31 970 kr
376 320 kr
369 000 kr
383 640 kr
Ca 194 kr
Ca 190 kr
Ca 197 kr
31 640 kr
31 020 kr
32 260 kr
379 680 kr
372 240 kr
387 120 kr
Servitør
Deltid
Privat
20 533 personer
13 326 personer
7 207 personer
Ca 175 kr
Ca 175 kr
Ca 177 kr
28 420 kr
28 350 kr
28 650 kr
341 040 kr
340 200 kr
343 800 kr
Ca 175 kr
Ca 175 kr
Ca 177 kr
28 420 kr
28 350 kr
28 650 kr
341 040 kr
340 200 kr
343 800 kr
Ca 176 kr
Ca 175 kr
Ca 178 kr
28 570 kr
28 390 kr
28 880 kr
342 840 kr
340 680 kr
346 560 kr
Ca 176 kr
Ca 175 kr
Ca 178 kr
28 720 kr
28 530 kr
29 050 kr
344 640 kr
342 360 kr
348 600 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kostøkonom prater med kokker

Kost­økonom

Kost­økonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.

Tre ernæringskokker lager mat ved sida av kvarandre inne på et grovkjøkken

Ernærings­kokk

Ernærings­kokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.

Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fiskeoppdrettar

Som fiskeoppdrettar har du ansvaret for den daglege drifta av eit oppdrettsanlegg.

Kvinneleg kokk på et kjøkken

Kokk

Kokkar jobbar med å lage mat, setje opp menyar, planlegge innkjøp og velje ut råvarer.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer levande organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.

Konditor pynter kake

Konditor

Som konditor arbeider du med å lage, pynte og setje saman kaker av ulikt slag.

Ei ung dame står i en bar.

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.

Klinisk ernæringsfysiolog i dialog med klient.

Klinisk ernærings­fysiolog

Som klinisk ernærings­fysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på båtar av ulik storleik og med ulike reiskapar.

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.

Kantinemedarbeidere forbereder salat

Kantine­med­arbeider

Som kantine­med­arbeider lager du kald og varm mat. Kundebehandling er også en viktig del av jobben.