Hovmester som viser gjester til bordet
Yrkesskildring

Hovmeister

favoritt ikon

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne mot på ein ordentleg måte, og at dei får den servicen dei skal ha.

Ein hovmeister er ofte arbeidsleiaren for servitørane på ein restaurant eller eit hotell. Andre hovmeistrar har ansvaret for den daglege drifta av ein restaurant, eller deler ansvaret med ein restaurantsjef.

Hovmeisteren har eit overordna ansvar for at gjestene får det dei har bestilt, og at det dei får er av den kvaliteten dei forventar. Vidare har hovmeisteren ansvar for at restauranten er rein og ryddig.

Vanlege arbeidsoppgåver for hovmeistrar er:

  • ta mot gjester og syne dei til plassane sine
  • syte føre at gjestane heile tida oppnår kontakt med nokre av servitørane
  • sjå til at gjestane får maten dei har bestilt til rett tid
  • setje opp vaktlister og gjere oppgjers- og rekneskapsarbeid
  • hjelpe til med å planlegge menyen med kjøkkensjefen
  • hjelpe til med servering

Kvar arbeider hovmeistrar?

Hovmeistrar arbeider på til dømes cruisebåtar, restaurantar eller på hotell. Du kan arbeide både i Noreg og i utlandet.

Personlege eigenskapar

Som hovmeister må du trivast i eit hektisk restaurantmiljø, og du må kunne yte god service til gjestane sjølv om du har mange å tene. Ettersom du skal ha kontakt med mange gjester er det ein fordel om du er omgjengeleg. Hovmeisteren har interesse for mat og vin, og du må òg kunne utføre administrative oppgåver og styre ei personalgruppe.

Utdanning

Dei fleste hovmeistrar er utdanna servitør eller kokk. Det er vanleg å ha nokre års erfaring før ein søkjer på hovmeisterjobbar.

Etter- og vidareutdanning
Som utdanna servitør kan du ta allmennfagleg påbygging for å få generell studiekompetanse. Med studiekompetanse kan du søke deg inn på høgskole for å lære meir om leiing eller reiseliv. Du kan òg søke deg inn på Restaurantleiing på Universitetet i Stavanger, avd. Norsk Hotellhøgskole. 

Kva jobbar servitørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for hovmeistrar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Servitør
Deltid
Alle sektorer
19 596 personer
12 768 personer
6 828 personer
Ca 167 kr
Ca 166 kr
Ca 169 kr
27 090 kr
26 910 kr
27 420 kr
325 080 kr
322 920 kr
329 040 kr
Ca 167 kr
Ca 166 kr
Ca 169 kr
27 090 kr
26 910 kr
27 420 kr
325 080 kr
322 920 kr
329 040 kr
Ca 169 kr
Ca 168 kr
Ca 170 kr
27 320 kr
27 150 kr
27 610 kr
327 840 kr
325 800 kr
331 320 kr
Ca 169 kr
Ca 168 kr
Ca 170 kr
27 490 kr
27 310 kr
27 800 kr
329 880 kr
327 720 kr
333 600 kr
Servitør
Heltid
Alle sektorer
6 835 personer
3 452 personer
3 383 personer
Ca 183 kr
Ca 180 kr
Ca 185 kr
29 590 kr
29 230 kr
30 000 kr
355 080 kr
350 760 kr
360 000 kr
Ca 183 kr
Ca 180 kr
Ca 185 kr
29 590 kr
29 230 kr
30 000 kr
355 080 kr
350 760 kr
360 000 kr
Ca 187 kr
Ca 184 kr
Ca 190 kr
30 250 kr
29 800 kr
30 720 kr
363 000 kr
357 600 kr
368 640 kr
Ca 187 kr
Ca 184 kr
Ca 190 kr
30 540 kr
30 060 kr
31 030 kr
366 480 kr
360 720 kr
372 360 kr
Servitør
Privat
26 366 personer
16 181 personer
10 185 personer
Ca 172 kr
Ca 170 kr
Ca 175 kr
27 870 kr
27 600 kr
28 420 kr
334 440 kr
331 200 kr
341 040 kr
Ca 172 kr
Ca 170 kr
Ca 175 kr
27 870 kr
27 600 kr
28 420 kr
334 440 kr
331 200 kr
341 040 kr
Ca 176 kr
Ca 174 kr
Ca 180 kr
28 590 kr
28 150 kr
29 190 kr
343 080 kr
337 800 kr
350 280 kr
Ca 176 kr
Ca 174 kr
Ca 180 kr
28 810 kr
28 350 kr
29 440 kr
345 720 kr
340 200 kr
353 280 kr
Servitør
Deltid
Privat
19 551 personer
12 739 personer
6 812 personer
Ca 167 kr
Ca 166 kr
Ca 169 kr
27 080 kr
26 910 kr
27 420 kr
324 960 kr
322 920 kr
329 040 kr
Ca 167 kr
Ca 166 kr
Ca 169 kr
27 080 kr
26 910 kr
27 420 kr
324 960 kr
322 920 kr
329 040 kr
Ca 169 kr
Ca 168 kr
Ca 170 kr
27 310 kr
27 140 kr
27 600 kr
327 720 kr
325 680 kr
331 200 kr
Ca 169 kr
Ca 168 kr
Ca 170 kr
27 480 kr
27 300 kr
27 790 kr
329 760 kr
327 600 kr
333 480 kr
Servitør
Heltid
Privat
6 815 personer
3 442 personer
3 373 personer
Ca 183 kr
Ca 180 kr
Ca 185 kr
29 570 kr
29 230 kr
30 000 kr
354 840 kr
350 760 kr
360 000 kr
Ca 183 kr
Ca 180 kr
Ca 185 kr
29 570 kr
29 230 kr
30 000 kr
354 840 kr
350 760 kr
360 000 kr
Ca 187 kr
Ca 184 kr
Ca 189 kr
30 220 kr
29 770 kr
30 680 kr
362 640 kr
357 240 kr
368 160 kr
Ca 187 kr
Ca 184 kr
Ca 189 kr
30 500 kr
30 030 kr
30 980 kr
366 000 kr
360 360 kr
371 760 kr
Servitør
Alle sektorer
26 431 personer
16 220 personer
10 211 personer
Ca 172 kr
Ca 170 kr
Ca 175 kr
27 880 kr
27 600 kr
28 420 kr
334 560 kr
331 200 kr
341 040 kr
Ca 172 kr
Ca 170 kr
Ca 175 kr
27 880 kr
27 600 kr
28 420 kr
334 560 kr
331 200 kr
341 040 kr
Ca 177 kr
Ca 174 kr
Ca 180 kr
28 610 kr
28 170 kr
29 220 kr
343 320 kr
338 040 kr
350 640 kr
Ca 177 kr
Ca 174 kr
Ca 180 kr
28 830 kr
28 370 kr
29 470 kr
345 960 kr
340 440 kr
353 640 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken