× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Gartneri
Yrkesskildring

Planteviter

favoritt ikon

Plantevitere jobber med rådgivning, driftsledelse, undervisning eller forskning innen plantedyrking.


En planteviter jobber med rådgivning innen alle former for plantedyrking, for eksempel frukt, bær, blomster og grønnsaker. En av hovedoppgavene til planteviteren er å sørge for at dyrkingen skjer på best mulig måte med tanke på effektiv og trygg drift.

Vanlige arbeidsoppgaver for planteviteren:

  • kontrollere at skadedyr ikke ødelegger vekstbetingelsene i et gartneri eller annet produksjonssted
  • være involvert i forskning eller forsøksprosjekter
  • administrative oppgaver i et firma eller en produksjonsbedrift
  • økonomisk tilrettelegging av driften
  • planlegging av produktutvikling, kvalitetskontroll og markedsanalyser

Plantevitere kan være ansatt med en rekke ulike stillingsbetegnelser, deriblant hortonom, hagebruker, hagebruksøkonom og gartnerkonsulent. Yrket grenser også opp mot landskapsarkitekt og biolog.  

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Mange hortonomer er ansatt i det offentlige, eksempelvis i miljø- og landbruksforvaltningen. Du kan også være offentlig eller privat ansatt gartnerikonsulent, eller jobbe med forskning eller undervisning.

Personlege eigenskapar

Som hortonom må du være flink til å bruke teoretisk og praktisk kunnskap om plantevitenskap og hagebruksvitenskap. God kompetanse innen plantevitenskap og hagebruk er svært viktig. Du må ha administrative evner, og være i stand til å lede prosjekter.

Utdanning

Det finnes ingen spesifikk hortonomutdanning i Norge, men for ansettelse som hortonom er det relevant med høyere utdanning innen fagfelt som hagebruksvitenskap eller plantevitenskap.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og videreutdanning
Relevante videreutdanninger kan være innenfor fagområder som plantevitenskap, økonomi og administrasjon.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for denne yrkessgruppen?

 

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk