× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Gartneri
Yrkesskildring

Planteviter

favoritt ikon

Plantevitere jobber med rådgivning, driftsledelse, undervisning eller forskning innen plantedyrking.


Som planteviter jobber du med rådgivning innen alle former for plantedyrking, for eksempel frukt, bær, blomster og grønnsaker.

En av hovedoppgavene til planteviteren er å sørge for at dyrkingen skjer på best mulig måte med tanke på effektiv og trygg drift.

Vanlige arbeidsoppgaver for planteviteren:

  • kontrollere at skadedyr ikke ødelegger vekstbetingelsene i et gartneri eller annet produksjonssted
  • være involvert i forskning eller forsøksprosjekter
  • administrative oppgaver 
  • økonomisk tilrettelegging av driften
  • planlegging av produktutvikling, kvalitetskontroll og markedsanalyser

God kompetanse innen plantevitenskap og hagebruk er svært viktig i dette yrket.

Plantevitere kan være ansatt med en rekke ulike stillingsbetegnelser, deriblant hortonom, hagebruker, hagebruksøkonom og gartnerkonsulent.

Yrket grenser også opp mot landskapsarkitekt og biolog.  

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Mange hortonomer er ansatt i det offentlige, eksempelvis i miljø- og landbruksforvaltningen. Du kan også være offentlig eller privat ansatt gartnerikonsulent, eller jobbe med forskning eller undervisning.

Personlege eigenskapar

Som planteviter må du være flink til å bruke teoretisk og praktisk kunnskap om plantevitenskap og hagebruksvitenskap. Du må være ansvarsbevisst og kunne jobbe strukturert og målrettet.

Utdanning

Det finnes ingen spesifikk hortonomutdanning i Norge, men for ansettelse som hortonom er det relevant med høyere utdanning innen fagfelt som hagebruksvitenskap eller plantevitenskap.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for denne yrkessgruppen?

 

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker