Hestefaglært forer hest ute på paddock.
Yrkesskildring

Heste­faglært

favoritt ikon

Som hestefaglært kan du arbeide med mange ulike oppgåver innan hestehald, til dømes fôring og reinhald.

I jobben som hestefaglært kan du ha ansvar for mange ulike arbeidsoppgåver knytt til arbeid med hestar. Arbeidsoppgåvene varierer etter kva arbeidsplass du høyrer til. 

Dei vanlege arbeidsoppgåvene for hestefaglærte er:

  • undervise i riding og hestehald
  • sjå etter, fôre og reingjere dyra rutinemessig
  • vurdere kvaliteten og mengda på dyrefôr
  • trening av hest i til dømes trav, galopp, dressur og /eller sprangriding.
  • reingjere, sjå etter og vedlikehalde anlegg som hesten brukar
  • ansvar for HMS
  • transportere hestar
  • drive informasjonsarbeid og rettleiing om generell bruk og handtering av hestar

Nokre hestefaglærte arbeider òg med riding for personar med nedsett funksjonsevne, eller med terapiriding i samarbeid med ein fysioterapeut.

Hestefaglærte arbeider ofte saman med bønder, dyrepleiarar eller veterinærar.

Kvar arbeider hestefaglærte?

Hestefaglærte jobbar til dømes på rideskular, stallar og i verksemder som driv hesteturisme og fritidsaktivitetar, i travnæringa og i skule- og undervisingssektoren.

Personlege eigenskapar

Som hestefaglært bør du vere interessert i hestar og deira velferd. Du har evne til å kommunisere med ulike mennesketypar, og vil ha stor fordel av å vere omsorgsfull, empatisk, ansvarsfull og serviceinnstilt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Som hestefaglært er kan du vidareutdanne deg til travtrenar, ridelærar eller stallmeister.

Kva jobbar hovslagar- og hestefagutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sports- eller trenginsinstruktør
Heltid
Alle sektorer
794 personer
412 personer
382 personer
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
36 240 kr
36 240 kr
36 250 kr
434 880 kr
434 880 kr
435 000 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
36 240 kr
36 240 kr
36 250 kr
434 880 kr
434 880 kr
435 000 kr
Ca 230 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
37 190 kr
37 280 kr
37 090 kr
446 280 kr
447 360 kr
445 080 kr
Ca 230 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
37 230 kr
37 300 kr
37 140 kr
446 760 kr
447 600 kr
445 680 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Deltid
Alle sektorer
5 972 personer
4 168 personer
1 804 personer
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 190 kr
32 480 kr
32 480 kr
30 850 kr
389 760 kr
389 760 kr
370 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 190 kr
32 480 kr
32 480 kr
30 850 kr
389 760 kr
389 760 kr
370 200 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
Ca 211 kr
34 900 kr
35 350 kr
34 150 kr
418 800 kr
424 200 kr
409 800 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
Ca 211 kr
34 920 kr
35 360 kr
34 190 kr
419 040 kr
424 320 kr
410 280 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Heltid
Privat
763 personer
400 personer
363 personer
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
36 000 kr
36 000 kr
35 880 kr
432 000 kr
432 000 kr
430 560 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
36 000 kr
36 000 kr
35 880 kr
432 000 kr
432 000 kr
430 560 kr
Ca 228 kr
Ca 229 kr
Ca 226 kr
36 930 kr
37 140 kr
36 690 kr
443 160 kr
445 680 kr
440 280 kr
Ca 228 kr
Ca 229 kr
Ca 226 kr
36 940 kr
37 150 kr
36 710 kr
443 280 kr
445 800 kr
440 520 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Deltid
Privat
5 894 personer
4 116 personer
1 778 personer
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 190 kr
32 440 kr
32 480 kr
30 850 kr
389 280 kr
389 760 kr
370 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 190 kr
32 440 kr
32 480 kr
30 850 kr
389 280 kr
389 760 kr
370 200 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
Ca 211 kr
34 890 kr
35 330 kr
34 160 kr
418 680 kr
423 960 kr
409 920 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
Ca 211 kr
34 910 kr
35 340 kr
34 190 kr
418 920 kr
424 080 kr
410 280 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandlar og førebygger sjukdommar hos dyr, men jobbar og med mattryggleik og dyrevelferd.

Hovslager skor hest

Hovslagar

Hovslagarar arbeider med å sko hestar.

Gartner klipper hekk

Gartnar

Som gartnar tar du vare på uteområde og parkar. Du kan òg arbeide innan plante- og grønsaks­produksjon.

Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.

Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.

Mann på tur i Jotunheimen.

Naturforvaltar

Naturforvaltaren tek vare på miljøet og naturressursane rundt oss.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleiar

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.