Fu-operatør styrer undervannsfarkoster
Yrkesskildring

FU-­operatør

favoritt ikon

FU-operatøren styrer undervassfarkostar og andre undervassverktøy.

Fjernstyrte undervassoperasjonar (FU) omfattar ei rekke arbeidsområde med fjernstyrte undervassfarkostar og andre fjernstyrte undervassverktøy. Ein FU-operatør si hovudoppgåve er å styre FU-farkosten.

Faget kan og kallast ROV (Remotely Operated Vehicles).

 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein FU-operatør:

  • styre FU-farkosten
  • vedlikehalde, feilsøke og reparere elektroniske og hydrauliske styre- og reguleringssystem

 

Som FU-operatør bruker du fjernstyrte undervassfarkoster til blant anna å legge røyr og kablar under vatn, utføre bergings- og redningsoppdrag, hjelpe dykkarar og kartlegge havbotnen. Du må vere forberedt på å jobbe turnus og å lære deg nye metodar og nytt utstyr.

Vanskelege vêrsituasjonar kan gjere at FU-operatøren også må løyse føreseielege tekniske problem.

Kvar arbeider FU-operatørar?

Ein FU-operatør arbeider innan offshore petroleumsverksemd, både på norsk og utanlandsk sokkel, og er med både i leite-, utbyggings-, drifts- og stengningsfasen til eit oljefelt. FU-operatøren arbeider også med operasjonar, vedlikehald og reparasjonsarbeid på fjernstyrte havbunnsinstallasjonar, prosessanlegg og i fiskeoppdrettsnæringa.

Personlege eigenskapar

Ein FU-operatør bør vere praktisk anlagt og i stand til å arbeide effektivt. Du må kunne jobbe både sjølvstendig og samarbeide med andre. Det å vere ansvarsbevisst, nøyaktig og å ha fokus på sikkerheit er svært viktig. 

Ettersom arbeidet utførast i eit internasjonalt miljø er gode kommunikasjonsevner og engelskkunnskapar ein fordel.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta teknisk fagskole. Med generell studiekompetanse og realfagskombinasjon eller Y-veg kan du søke opptak på universitet og høgskolar, til dømes ingeniør- og teknologifag. 

Kva jobbar FU-operatørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Boreoperatør
Heltid
Alle sektorer
11 945 personer
930 personer
11 015 personer
Ca 387 kr
Ca 379 kr
Ca 387 kr
62 650 kr
61 340 kr
62 720 kr
751 800 kr
736 080 kr
752 640 kr
Ca 387 kr
Ca 379 kr
Ca 387 kr
68 940 kr
65 910 kr
69 180 kr
827 280 kr
790 920 kr
830 160 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 388 kr
62 580 kr
59 120 kr
62 870 kr
750 960 kr
709 440 kr
754 440 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 388 kr
71 430 kr
65 850 kr
71 890 kr
857 160 kr
790 200 kr
862 680 kr
Boreoperatør
Deltid
Alle sektorer
917 personer
115 personer
802 personer
Ca 351 kr
Ca 335 kr
Ca 352 kr
56 930 kr
54 260 kr
56 960 kr
683 160 kr
651 120 kr
683 520 kr
Ca 351 kr
Ca 335 kr
Ca 352 kr
61 460 kr
55 190 kr
62 140 kr
737 520 kr
662 280 kr
745 680 kr
Ca 353 kr
Ca 333 kr
Ca 355 kr
57 220 kr
53 900 kr
57 590 kr
686 640 kr
646 800 kr
691 080 kr
Ca 353 kr
Ca 333 kr
Ca 355 kr
64 800 kr
56 060 kr
65 780 kr
777 600 kr
672 720 kr
789 360 kr
Boreoperatør
Heltid
Privat
11 944 personer
930 personer
11 014 personer
Ca 387 kr
Ca 379 kr
Ca 387 kr
62 650 kr
61 340 kr
62 720 kr
751 800 kr
736 080 kr
752 640 kr
Ca 387 kr
Ca 379 kr
Ca 387 kr
68 940 kr
65 910 kr
69 180 kr
827 280 kr
790 920 kr
830 160 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 388 kr
62 580 kr
59 120 kr
62 870 kr
750 960 kr
709 440 kr
754 440 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 388 kr
71 430 kr
65 850 kr
71 890 kr
857 160 kr
790 200 kr
862 680 kr
Boreoperatør
Deltid
Privat
917 personer
115 personer
802 personer
Ca 351 kr
Ca 335 kr
Ca 352 kr
56 930 kr
54 260 kr
56 960 kr
683 160 kr
651 120 kr
683 520 kr
Ca 351 kr
Ca 335 kr
Ca 352 kr
61 460 kr
55 190 kr
62 140 kr
737 520 kr
662 280 kr
745 680 kr
Ca 353 kr
Ca 333 kr
Ca 355 kr
57 220 kr
53 900 kr
57 590 kr
686 640 kr
646 800 kr
691 080 kr
Ca 353 kr
Ca 333 kr
Ca 355 kr
64 800 kr
56 060 kr
65 780 kr
777 600 kr
672 720 kr
789 360 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innan olje- og gassbransjen, og har ansvar for område som produksjon, boring eller reservoar.

Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar ut­fører arbeid under vatn.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønn­operatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­teknikar

Prosess­teknikaren driftar og held ved like kjemiske prosessanlegg innanfor ei rekke ulike bransjar.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

Ein kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosessar.

Sivilingeniørar på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniøren har mastergrad i teknologi. Sivil­ingeniøren utviklar teknologiske løysingar og jobbar med forsking, undervising, prosjektarbeid og leiing.

Illustrasjonsbilde av person med fotprotese.

Ortopedi­ingeniør

Ortopedi­ingeniøren utviklar og tilpassar protesar og andre ortopediske hjelpemiddel.

Ein mann reparerer en datamaskin.

IT-­konsulent

Som IT-­konsulent har du svært gode kunnskapar om data­teknologi.

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.

Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fiskeoppdrettar

Som fiskeoppdrettar har du ansvaret for den daglege drifta av eit oppdrettsanlegg.