Feier står på at tak og renser en pipe.
Yrkesskildring

Feiar

favoritt ikon

Ein feiar reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

Som feiar reingjer du piper, røykkanalar, eldstader og sentralfyrings- og ventilasjonsanlegg for å førebygge brann og avgassutslepp. Feiaren driv med brannførebyggande arbeid og arbeider ofte i tett samband med brannvesenet.

Vanlege arbeidsoppgåver for feiaren:

  • feie skorsteinar, røykkanalar og eldstader
  • avgrense skadar etter brann
  • sjå etter at bygningar har gode branntekniske løysingar, i samsvar med lovar og reglar
  • tilpasse og lage utstyr til feiing
  • rettleie om ulike fyringsmetodar og korleis ein reduserer forureining og sotdanning, som igjen førebygger brann.
  • formidle kunnskap om rett val og bruk av sløkkemiddel og sløkkemetodar.

Som feiar må du ha god kunnskap om bygningskonstruksjon og bygningsmaterialar, og du må kunne vurdere korleis eldstad, skorstein og ventilasjon fungerer saman.

Feiarjobben inneber ein del risiko, og det er difor viktig at feiarar har kunnskap om helse, miljø og sikkerheit ( HMS). Feiaren er underlagt eit omfattande regelverk når det gjeld tryggleik.

Kvar arbeider feiarar?

Dei fleste feiarar arbeider i kommunale etatar som til dømes brannvesenet. Du kan òg få jobb i statlege organ som Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap.

Personlege eigenskapar

Som feiar må du like deg i høgda og kunne arbeide både sjølvstendig og i team. Du må òg vere systematisk og nøyaktig. Du må like å kommunisere med menneske, ha gode rekneferdigheiter og kunnskap om digitale verktøy.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i feiarfaget. Les meir om meisterutdanning.

Kva jobbar feiarfagutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Feier, fasaderenholder
Deltid
Alle sektorer
112 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 750 kr
417 000 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 750 kr
417 000 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca
35 150 kr
421 800 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca
37 200 kr
446 400 kr
Feier, fasaderenholder
Heltid
Alle sektorer
744 personer
681 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 226 kr
36 460 kr
36 640 kr
437 520 kr
439 680 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 226 kr
36 510 kr
36 740 kr
438 120 kr
440 880 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 227 kr
36 730 kr
36 850 kr
440 760 kr
442 200 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 227 kr
37 980 kr
38 160 kr
455 760 kr
457 920 kr
Feier, fasaderenholder
Kommunal
702 personer
632 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 400 kr
36 530 kr
436 800 kr
438 360 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 400 kr
36 560 kr
436 800 kr
438 720 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
36 910 kr
37 080 kr
442 920 kr
444 960 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
38 030 kr
38 260 kr
456 360 kr
459 120 kr
Feier, fasaderenholder
Heltid
Kommunal
623 personer
561 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 430 kr
36 530 kr
437 160 kr
438 360 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 430 kr
36 580 kr
437 160 kr
438 960 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
36 890 kr
37 040 kr
442 680 kr
444 480 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
38 040 kr
38 250 kr
456 480 kr
459 000 kr
Feier, fasaderenholder
Privat
154 personer
150 personer
Ca 216 kr
Ca
Ca 220 kr
35 000 kr
35 720 kr
420 000 kr
428 640 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 220 kr
35 280 kr
36 000 kr
423 360 kr
432 000 kr
Ca 218 kr
Ca
Ca 218 kr
35 270 kr
35 370 kr
423 240 kr
424 440 kr
Ca 218 kr
Ca
Ca 218 kr
37 450 kr
37 570 kr
449 400 kr
450 840 kr
Feier, fasaderenholder
Heltid
Privat
121 personer
120 personer
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
37 330 kr
37 350 kr
447 960 kr
448 200 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
37 820 kr
37 760 kr
453 840 kr
453 120 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 222 kr
35 900 kr
35 940 kr
430 800 kr
431 280 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 222 kr
37 650 kr
37 700 kr
451 800 kr
452 400 kr
Feier, fasaderenholder
Alle sektorer
856 personer
782 personer
Ca 224 kr
Ca
Ca 225 kr
36 230 kr
36 460 kr
434 760 kr
437 520 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 225 kr
36 230 kr
36 520 kr
434 760 kr
438 240 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 227 kr
36 610 kr
36 740 kr
439 320 kr
440 880 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 227 kr
37 920 kr
38 120 kr
455 040 kr
457 440 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold