× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Tre fagoperatører i termoplast på jobb.
Yrkesskildring

­Fag­operatør i termoplast

favoritt ikon

En fagoperatør i termoplast lager produkter som rør, foringer og emballasje i termoplast.

En fagoperatør i termoplast er en produksjonsarbeider som lager produkter i termoplast til industri, landbruk og forbrukere.

Det finnes deler av termoplast i mye av det vi omgir oss med, som dataskjermer, videokamera og mobiltelefoner. I landbruket brukes termoplast for eksempel til kledning av siloer og rør, og i næringsmiddelindustri kan det brukes til folie og emballasje. I motsetning til herdeplast kan termoplast smeltes om og omarbeides til nye produkter.

Som fagoperatør i termoplast bearbeider du halvfabrikata til ferdige produkter. Du bruker både hendene og maskiner til å gjøre jobben.

Vanlige oppgaver for en fagoperatør i termoplast:

  • forberede og velge materialer, maler, verktøy og utstyr
  • forme termoplast  
  • sveise, lime og forbinde
  • bearbeide produktet med boring, dreiing, fresing og saging
  • overvåke og kontrollere utstyr
  • vedlikehold av maskiner og utstyr

Du kan jobbe i alle ledd i produksjonen. Arbeidet består av tilrettelegging og selve produksjon, og videreforedling og kontroll av det ferdige produktet.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Som fagoperatør i termoplast kan du jobbe i små eller store bedrifter som lager produkter i termoplast, ofte til olje- eller næringsmiddelindustri eller til landbruk. Det kan være produsenter av rør, emballasje eller plastdeler til annen industri.

Personlege eigenskapar

Du må være nøyaktig og strukturert og kunne jobbe etter tegninger og beskrivelser. Du bør kunne tenke nytt og ha teknisk innsikt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i termoplastfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for denne yrkessgruppen?

 

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kontrolloperatør i kjemisk prosessindustri
Heltid
Privat
395 personer
372 personer
Ca 322 kr
Ca
Ca 322 kr
52 170 kr
52 220 kr
626 040 kr
626 640 kr
Ca 322 kr
Ca
Ca 322 kr
54 410 kr
54 660 kr
652 920 kr
655 920 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca 326 kr
52 570 kr
52 790 kr
630 840 kr
633 480 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca 326 kr
56 900 kr
57 300 kr
682 800 kr
687 600 kr
Kontrolloperatør i kjemisk prosessindustri
Heltid
Alle sektorer
396 personer
373 personer
Ca 322 kr
Ca
Ca 322 kr
52 120 kr
52 190 kr
625 440 kr
626 280 kr
Ca 322 kr
Ca
Ca 322 kr
54 360 kr
54 610 kr
652 320 kr
655 320 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca 326 kr
52 530 kr
52 750 kr
630 360 kr
633 000 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca 326 kr
56 850 kr
57 260 kr
682 200 kr
687 120 kr
Kontrolloperatør i kjemisk prosessindustri
Privat
411 personer
386 personer
Ca 319 kr
Ca
Ca 320 kr
51 650 kr
51 820 kr
619 800 kr
621 840 kr
Ca 319 kr
Ca
Ca 320 kr
53 740 kr
54 120 kr
644 880 kr
649 440 kr
Ca 323 kr
Ca
Ca 324 kr
52 280 kr
52 480 kr
627 360 kr
629 760 kr
Ca 323 kr
Ca
Ca 324 kr
56 590 kr
56 980 kr
679 080 kr
683 760 kr
Kontrolloperatør i kjemisk prosessindustri
Alle sektorer
412 personer
387 personer
Ca 318 kr
Ca
Ca 320 kr
51 580 kr
51 820 kr
618 960 kr
621 840 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca 320 kr
53 670 kr
54 090 kr
644 040 kr
649 080 kr
Ca 322 kr
Ca
Ca 324 kr
52 240 kr
52 450 kr
626 880 kr
629 400 kr
Ca 322 kr
Ca
Ca 324 kr
56 550 kr
56 940 kr
678 600 kr
683 280 kr
Operatør, plastprodukt
Deltid
Alle sektorer
569 personer
471 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 207 kr
33 450 kr
33 610 kr
401 400 kr
403 320 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 207 kr
33 510 kr
33 780 kr
402 120 kr
405 360 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 210 kr
33 770 kr
33 970 kr
405 240 kr
407 640 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 210 kr
35 310 kr
35 730 kr
423 720 kr
428 760 kr
Operatør, plastprodukt
Deltid
Privat
569 personer
471 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 207 kr
33 450 kr
33 610 kr
401 400 kr
403 320 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 207 kr
33 510 kr
33 780 kr
402 120 kr
405 360 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 210 kr
33 770 kr
33 970 kr
405 240 kr
407 640 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 210 kr
35 310 kr
35 730 kr
423 720 kr
428 760 kr
Operatør, plastprodukt
Heltid
Privat
1 807 personer
225 personer
1 582 personer
Ca 216 kr
Ca 203 kr
Ca 217 kr
34 940 kr
32 900 kr
35 150 kr
419 280 kr
394 800 kr
421 800 kr
Ca 216 kr
Ca 203 kr
Ca 217 kr
35 570 kr
33 530 kr
35 780 kr
426 840 kr
402 360 kr
429 360 kr
Ca 221 kr
Ca 208 kr
Ca 223 kr
35 800 kr
33 650 kr
36 110 kr
429 600 kr
403 800 kr
433 320 kr
Ca 221 kr
Ca 208 kr
Ca 223 kr
37 760 kr
35 630 kr
38 060 kr
453 120 kr
427 560 kr
456 720 kr
Operatør, plastprodukt
Heltid
Alle sektorer
1 808 personer
225 personer
1 583 personer
Ca 216 kr
Ca 203 kr
Ca 217 kr
34 940 kr
32 900 kr
35 150 kr
419 280 kr
394 800 kr
421 800 kr
Ca 216 kr
Ca 203 kr
Ca 217 kr
35 570 kr
33 530 kr
35 780 kr
426 840 kr
402 360 kr
429 360 kr
Ca 221 kr
Ca 208 kr
Ca 223 kr
35 800 kr
33 650 kr
36 110 kr
429 600 kr
403 800 kr
433 320 kr
Ca 221 kr
Ca 208 kr
Ca 223 kr
37 760 kr
35 630 kr
38 060 kr
453 120 kr
427 560 kr
456 720 kr
Operatør, plastprodukt
Privat
2 376 personer
323 personer
2 053 personer
Ca 214 kr
Ca 202 kr
Ca 215 kr
34 590 kr
32 650 kr
34 750 kr
415 080 kr
391 800 kr
417 000 kr
Ca 214 kr
Ca 202 kr
Ca 215 kr
35 120 kr
33 060 kr
35 300 kr
421 440 kr
396 720 kr
423 600 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
Ca 221 kr
35 430 kr
33 440 kr
35 730 kr
425 160 kr
401 280 kr
428 760 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
Ca 221 kr
37 310 kr
35 070 kr
37 650 kr
447 720 kr
420 840 kr
451 800 kr
Operatør, plastprodukt
Alle sektorer
2 377 personer
323 personer
2 054 personer
Ca 214 kr
Ca 202 kr
Ca 214 kr
34 590 kr
32 650 kr
34 740 kr
415 080 kr
391 800 kr
416 880 kr
Ca 214 kr
Ca 202 kr
Ca 214 kr
35 120 kr
33 060 kr
35 290 kr
421 440 kr
396 720 kr
423 480 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
Ca 221 kr
35 430 kr
33 440 kr
35 730 kr
425 160 kr
401 280 kr
428 760 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
Ca 221 kr
37 310 kr
35 070 kr
37 650 kr
447 720 kr
420 840 kr
451 800 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken