× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Fagarbeider i arbeid på bakeri.
Yrkesskildring

­Fag­arbeider industriell mat­produksjon

favoritt ikon

En fagarbeider i industriell matproduksjon jobber med masseproduksjon av mat.

Fagarbeideren følger produksjonen fra råvarene kommer inn i bedriften til produktet er ferdig og klart for utsendelse.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • starte og stille inn produksjonsutstyret
  • styre produksjonen fra start til ferdig produkt
  • enkle reparasjoner og generelt vedlikeholdsarbeid
  • utføre kvalitetskontroller gjennom laboratorieanalyser

Fagarbeideren må alltid tenke matsikkerhet og hygiene, og du jobber med avansert produksjonsutstyr. Du må ha kunnskap om råvarer, produksjonsmetoder og produksjonsutstyr og om HMS.

Som fagarbeider er du enten faglig ansvarlig for hele produksjonen eller for en del av en produksjonslinje.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Som fagarbeider i industriell matproduksjon kan du jobbe innen hele mat- og drikkeindustrien med produksjon av mange ulike produkter.

Personlege eigenskapar

Som fagarbeider i industriell matproduksjon bør du være strukturert og nøyaktig, og kunne jobbe effektivt og planmessig. Du må også ha gode samarbeidsegenskaper.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Næringsmiddelproduksjonsarbeider
Deltid
Alle sektorer
10 922 personer
4 959 personer
5 963 personer
Ca 198 kr
Ca 197 kr
Ca 200 kr
32 120 kr
31 880 kr
32 360 kr
385 440 kr
382 560 kr
388 320 kr
Ca 198 kr
Ca 197 kr
Ca 200 kr
32 920 kr
32 420 kr
33 440 kr
395 040 kr
389 040 kr
401 280 kr
Ca 202 kr
Ca 199 kr
Ca 205 kr
32 720 kr
32 210 kr
33 130 kr
392 640 kr
386 520 kr
397 560 kr
Ca 202 kr
Ca 199 kr
Ca 205 kr
35 020 kr
33 910 kr
35 910 kr
420 240 kr
406 920 kr
430 920 kr
Næringsmiddelproduksjonsarbeider
Heltid
Alle sektorer
13 922 personer
4 288 personer
9 634 personer
Ca 217 kr
Ca 210 kr
Ca 220 kr
35 090 kr
34 040 kr
35 650 kr
421 080 kr
408 480 kr
427 800 kr
Ca 217 kr
Ca 210 kr
Ca 220 kr
36 390 kr
34 930 kr
37 220 kr
436 680 kr
419 160 kr
446 640 kr
Ca 223 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
36 050 kr
34 670 kr
36 660 kr
432 600 kr
416 040 kr
439 920 kr
Ca 223 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
38 680 kr
36 600 kr
39 600 kr
464 160 kr
439 200 kr
475 200 kr
Næringsmiddelproduksjonsarbeider
Privat
24 781 personer
9 204 personer
15 577 personer
Ca 209 kr
Ca 204 kr
Ca 212 kr
33 790 kr
32 990 kr
34 340 kr
405 480 kr
395 880 kr
412 080 kr
Ca 209 kr
Ca 204 kr
Ca 212 kr
34 920 kr
33 750 kr
35 760 kr
419 040 kr
405 000 kr
429 120 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
Ca 220 kr
34 880 kr
33 580 kr
35 600 kr
418 560 kr
402 960 kr
427 200 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
Ca 220 kr
37 400 kr
35 410 kr
38 500 kr
448 800 kr
424 920 kr
462 000 kr
Næringsmiddelproduksjonsarbeider
Deltid
Privat
10 885 personer
4 931 personer
5 954 personer
Ca 198 kr
Ca 197 kr
Ca 200 kr
32 120 kr
31 870 kr
32 360 kr
385 440 kr
382 440 kr
388 320 kr
Ca 198 kr
Ca 197 kr
Ca 200 kr
32 920 kr
32 410 kr
33 450 kr
395 040 kr
388 920 kr
401 400 kr
Ca 202 kr
Ca 199 kr
Ca 205 kr
32 710 kr
32 200 kr
33 130 kr
392 520 kr
386 400 kr
397 560 kr
Ca 202 kr
Ca 199 kr
Ca 205 kr
35 010 kr
33 910 kr
35 910 kr
420 120 kr
406 920 kr
430 920 kr
Næringsmiddelproduksjonsarbeider
Heltid
Privat
13 896 personer
4 273 personer
9 623 personer
Ca 217 kr
Ca 210 kr
Ca 220 kr
35 080 kr
34 020 kr
35 650 kr
420 960 kr
408 240 kr
427 800 kr
Ca 217 kr
Ca 210 kr
Ca 220 kr
36 390 kr
34 910 kr
37 220 kr
436 680 kr
418 920 kr
446 640 kr
Ca 222 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
36 040 kr
34 660 kr
36 660 kr
432 480 kr
415 920 kr
439 920 kr
Ca 222 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
38 680 kr
36 590 kr
39 610 kr
464 160 kr
439 080 kr
475 320 kr
Næringsmiddelproduksjonsarbeider
Alle sektorer
24 844 personer
9 247 personer
15 597 personer
Ca 209 kr
Ca 204 kr
Ca 212 kr
33 790 kr
32 990 kr
34 340 kr
405 480 kr
395 880 kr
412 080 kr
Ca 209 kr
Ca 204 kr
Ca 212 kr
34 910 kr
33 740 kr
35 750 kr
418 920 kr
404 880 kr
429 000 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
Ca 220 kr
34 880 kr
33 590 kr
35 600 kr
418 560 kr
403 080 kr
427 200 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
Ca 220 kr
37 390 kr
35 420 kr
38 490 kr
448 680 kr
425 040 kr
461 880 kr
Pakke-, tappe- eller etikettmaskinoperatør
Deltid
Alle sektorer
239 personer
126 personer
113 personer
Ca 198 kr
Ca 198 kr
Ca 200 kr
32 140 kr
32 090 kr
32 400 kr
385 680 kr
385 080 kr
388 800 kr
Ca 198 kr
Ca 198 kr
Ca 200 kr
32 860 kr
33 180 kr
32 890 kr
394 320 kr
398 160 kr
394 680 kr
Ca 207 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 550 kr
33 260 kr
33 900 kr
402 600 kr
399 120 kr
406 800 kr
Ca 207 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
35 790 kr
35 320 kr
36 340 kr
429 480 kr
423 840 kr
436 080 kr
Pakke-, tappe- eller etikettmaskinoperatør
Heltid
Alle sektorer
703 personer
233 personer
470 personer
Ca 247 kr
Ca 235 kr
Ca 252 kr
39 970 kr
38 120 kr
40 880 kr
479 640 kr
457 440 kr
490 560 kr
Ca 247 kr
Ca 235 kr
Ca 252 kr
40 830 kr
38 730 kr
41 880 kr
489 960 kr
464 760 kr
502 560 kr
Ca 242 kr
Ca 227 kr
Ca 250 kr
39 260 kr
36 800 kr
40 480 kr
471 120 kr
441 600 kr
485 760 kr
Ca 242 kr
Ca 227 kr
Ca 250 kr
41 510 kr
38 530 kr
42 990 kr
498 120 kr
462 360 kr
515 880 kr
Pakke-, tappe- eller etikettmaskinoperatør
Privat
942 personer
359 personer
583 personer
Ca 239 kr
Ca 224 kr
Ca 245 kr
38 650 kr
36 240 kr
39 710 kr
463 800 kr
434 880 kr
476 520 kr
Ca 239 kr
Ca 224 kr
Ca 245 kr
39 490 kr
36 910 kr
40 650 kr
473 880 kr
442 920 kr
487 800 kr
Ca 236 kr
Ca 221 kr
Ca 244 kr
38 160 kr
35 810 kr
39 550 kr
457 920 kr
429 720 kr
474 600 kr
Ca 236 kr
Ca 221 kr
Ca 244 kr
40 410 kr
37 630 kr
42 050 kr
484 920 kr
451 560 kr
504 600 kr
Pakke-, tappe- eller etikettmaskinoperatør
Deltid
Privat
239 personer
126 personer
113 personer
Ca 198 kr
Ca 198 kr
Ca 200 kr
32 140 kr
32 090 kr
32 400 kr
385 680 kr
385 080 kr
388 800 kr
Ca 198 kr
Ca 198 kr
Ca 200 kr
32 860 kr
33 180 kr
32 890 kr
394 320 kr
398 160 kr
394 680 kr
Ca 207 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 550 kr
33 260 kr
33 900 kr
402 600 kr
399 120 kr
406 800 kr
Ca 207 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
35 790 kr
35 320 kr
36 340 kr
429 480 kr
423 840 kr
436 080 kr
Pakke-, tappe- eller etikettmaskinoperatør
Heltid
Privat
703 personer
233 personer
470 personer
Ca 247 kr
Ca 235 kr
Ca 252 kr
39 970 kr
38 120 kr
40 880 kr
479 640 kr
457 440 kr
490 560 kr
Ca 247 kr
Ca 235 kr
Ca 252 kr
40 830 kr
38 730 kr
41 880 kr
489 960 kr
464 760 kr
502 560 kr
Ca 242 kr
Ca 227 kr
Ca 250 kr
39 260 kr
36 800 kr
40 480 kr
471 120 kr
441 600 kr
485 760 kr
Ca 242 kr
Ca 227 kr
Ca 250 kr
41 510 kr
38 530 kr
42 990 kr
498 120 kr
462 360 kr
515 880 kr
Pakke-, tappe- eller etikettmaskinoperatør
Alle sektorer
942 personer
359 personer
583 personer
Ca 239 kr
Ca 224 kr
Ca 245 kr
38 650 kr
36 240 kr
39 710 kr
463 800 kr
434 880 kr
476 520 kr
Ca 239 kr
Ca 224 kr
Ca 245 kr
39 490 kr
36 910 kr
40 650 kr
473 880 kr
442 920 kr
487 800 kr
Ca 236 kr
Ca 221 kr
Ca 244 kr
38 160 kr
35 810 kr
39 550 kr
457 920 kr
429 720 kr
474 600 kr
Ca 236 kr
Ca 221 kr
Ca 244 kr
40 410 kr
37 630 kr
42 050 kr
484 920 kr
451 560 kr
504 600 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken