× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Fabrikksjef instruerer på land.
Yrkesskildring

Fabrikk­sjef, fiske

favoritt ikon

Som fabrikksjef har du det øverste ansvaret for fiskeproduksjonen om bord på fiskefartøy.

En fabrikksjef leder produksjonen av fangsten om bord på fiskefartøy.

Vanlige arbeidsoppgaver for en fabrikksjef:

  •  ansvar for ledelse, arbeidsmiljø og sikkerhet i fabrikken om bord
  • kvalitetssikring av fisk og av produksjonsprosesser

Som fabrikksjef på et fiskefartøy jobber du på sjøen, gjerne i lengre perioder, og du må være forberedt på å jobbe turnus.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Fabrikksjefen jobber på fiskefartøy med produksjonsfasiliteter om bord. Fiskerederier er ofte internasjonale.

Personlege eigenskapar

Du bør ha gode lederegenskaper og være selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsevner. Du bør være løsningsorientert og ha gode kommunikasjonsevner. Videre bør du trives med å være lengre perioder på havet, og kunne være borte fra hjemmet over lengre tid.

Utdanning

Det er ingen formell utdanning for å bli fabrikksjef, men fagbrev, teknisk fagskole eller maritim høgskole er nyttig. Høgskole- og universitetsutdanning innen økonomi, biologi eller tekniske fag er også aktuelt.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev i fiske- og fangstfaget, kan du søke deg inn på teknisk fagskole for å bli skipper eller styrmann.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Leder i industri
Heltid
Alle sektorer
10 804 personer
1 212 personer
9 592 personer
Ca 397 kr
Ca 408 kr
Ca 396 kr
64 380 kr
66 100 kr
64 160 kr
772 560 kr
793 200 kr
769 920 kr
Ca 397 kr
Ca 408 kr
Ca 396 kr
64 380 kr
66 100 kr
64 160 kr
772 560 kr
793 200 kr
769 920 kr
Ca 441 kr
Ca 445 kr
Ca 440 kr
71 410 kr
72 110 kr
71 330 kr
856 920 kr
865 320 kr
855 960 kr
Ca 441 kr
Ca 445 kr
Ca 440 kr
72 570 kr
72 720 kr
72 560 kr
870 840 kr
872 640 kr
870 720 kr
Leder i industri
Deltid
Alle sektorer
630 personer
539 personer
Ca 311 kr
Ca
Ca 316 kr
50 460 kr
51 220 kr
605 520 kr
614 640 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca 316 kr
50 460 kr
51 220 kr
605 520 kr
614 640 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 372 kr
59 440 kr
60 220 kr
713 280 kr
722 640 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 372 kr
60 430 kr
61 300 kr
725 160 kr
735 600 kr
Leder i industri
Heltid
Privat
10 719 personer
1 202 personer
9 517 personer
Ca 398 kr
Ca 410 kr
Ca 397 kr
64 460 kr
66 390 kr
64 250 kr
773 520 kr
796 680 kr
771 000 kr
Ca 398 kr
Ca 410 kr
Ca 397 kr
64 460 kr
66 390 kr
64 250 kr
773 520 kr
796 680 kr
771 000 kr
Ca 442 kr
Ca 446 kr
Ca 441 kr
71 530 kr
72 220 kr
71 440 kr
858 360 kr
866 640 kr
857 280 kr
Ca 442 kr
Ca 446 kr
Ca 441 kr
72 680 kr
72 830 kr
72 660 kr
872 160 kr
873 960 kr
871 920 kr
Leder i industri
Deltid
Privat
625 personer
535 personer
Ca 311 kr
Ca
Ca 316 kr
50 460 kr
51 150 kr
605 520 kr
613 800 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca 316 kr
50 460 kr
51 150 kr
605 520 kr
613 800 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 372 kr
59 450 kr
60 210 kr
713 400 kr
722 520 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 372 kr
60 440 kr
61 290 kr
725 280 kr
735 480 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken