× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Etterforsker samler bevis fra en bil.
Yrkesskildring

Etterforsker

favoritt ikon

En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.

Som etterforsker innhenter du informasjon som kan avsløre straffbare forhold. De aller fleste i dette yrket jobber som politietterforskere. Noen arbeider som privatetterforsker. 

Tidligere var det vanlig å måtte jobbe som politibetjent først, før du kunne få jobb som politietterforsker. Nå er det like vanlig å begynne direkte på en etterforskningsavdeling etter fullført utdannelse fra Politihøgskolen. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en politietterforsker:

 • avhøre vitner og mistenkte
 • vurdere tips
 • gjennomføre rundspørringer
 • undersøke åsted
 • ransake boliger
 • søke i politiets registre og gå gjennom dokumenter
 • samle inn og granske tekniske spor

På mindre steder i Norge vil etterforskning i mange tilfeller utføres av en politibetjent. På større steder er det politietterforskerne som tar seg av etterforskningen. Du kan spesialisere deg innenfor teknisk eller taktisk etterforskning. En teknisk etterforsker innhenter og gransker tekniske spor. En taktisk etterforsker vurderer den informasjonen som er tilgjengelig og tar stilling til hva slags etterforskning som må settes i gang.

Privatetterforskere benytter mange av de samme metodene som politietterforskere. Forskjellen er at de jobber på oppdrag fra privatpersoner. Privatetterforskere er ikke involvert i politiets arbeid. De jobber i private firma og de tar ofte på seg oppdrag som søk etter savnede personer eller etterforskning av økonomisk utroskap, svinn og tyverier fra bedrifter.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Politietterforskere trengs over hele landet, men større enheter finnes bare i de store byene. Det er ansatt mange etterforskere hos Kripos, som bistår lokalt politi i komplekse og alvorlige saker. Kripos forebygger og bekjemper organisert og annen alvorlig kriminalitet.

Enkelte jobber som privatetterforskere, mens andre med etterforskningserfaring blir ansatt av et forsikringsselskap, i NAV eller av skatteetaten. De etterforsker forsikringssvindel, trygdemisbruk eller skattesvindel.

Personlege eigenskapar

Tålmodighet og nøyaktighet er nødvendig for å bli en god etterforsker. Du må ha evnen til å analysere store mengder informasjon for så å legge sammen alle bitene i puslespillet. Yrkesetikk, integritet og respekt for lover og regler er viktig for en etterforsker. Du trenger gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og det er viktig at du vekker tillit hos menneskene du møter.

Utdanning

Grunnutdanningen for politi er veien å gå for å bli etterforsker.

Politiutdanningen i Norge er en treårig yrkesutdanning som tilbys politihøgskolene i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Du går ett år på skole før du tar ett år i praksis i et politi- eller lensmannsdistrikt. Det siste året er du tilbake på skolen. Studiet gir den en bachelorgrad.

Opptakskrav
Politihøgskolen har en rekke formelle arbeidskrav som søkeren må oppfylle:

 • norsk statsborgerskap
 • plettfri vandel
 • generell studiekompetanse fra videregående utdanning. Minstekarakteren 3 i gjennomsnitt for norsk hovedmål skriftlig eller tilsvarende nivå i nytt karaktersystem.
 • førerkort klasse B
 • fylt 20 år det året de tas opp
 • gode svømmeferdigheter
 • god helse, dvs. tilfredsstille de til enhver tid gjeldende helsekrav (normalt fargesyn og synsstyrke uten korreksjon på begge øyne som ikke er dårligere enn 5/10, 6/12, 0,5)
 • nødvendig modenhet og personlig skikkethet for tjeneste i politi- og lensmannsetaten
 • bestått fysisk test fastsatt av Politihøgskolen
 • i tillegg vektlegges også muntlig og skriftlig fremstillingsevne, modenhet, empati, vurderingsevne, motivasjon for politiyrket, og god selvinnsikt.

Se informasjon om opptakskrav hos Politihøgskolen

 

Etterutdanning
Politihøgskolen har en rekke etterutdanningstilbud, og mange av dem retter seg mot etterforskning og kriminalteknikk. Det kreves ofte videreutdanning for å jobbe innenfor spesialiserte saksfelt, som for eksempel etterforskning av grov vold eller datakriminalitet. 

Se informasjon om etterutdanning på Politihøgskolens hjemmesider

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Politibetjent
Deltid
Alle sektorer
144 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 270 kr
555 240 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 270 kr
555 240 kr
Ca 296 kr
Ca
Ca
48 010 kr
576 120 kr
Ca 296 kr
Ca
Ca
48 970 kr
587 640 kr
Politibetjent
Heltid
Alle sektorer
10 083 personer
3 254 personer
6 829 personer
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
48 400 kr
45 370 kr
49 940 kr
580 800 kr
544 440 kr
599 280 kr
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
49 940 kr
46 300 kr
51 860 kr
599 280 kr
555 600 kr
622 320 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
49 340 kr
46 290 kr
50 790 kr
592 080 kr
555 480 kr
609 480 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
51 980 kr
48 010 kr
53 870 kr
623 760 kr
576 120 kr
646 440 kr
Politibetjent
Statlig
10 225 personer
3 341 personer
6 884 personer
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
48 380 kr
45 380 kr
49 940 kr
580 560 kr
544 560 kr
599 280 kr
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
49 910 kr
46 290 kr
51 850 kr
598 920 kr
555 480 kr
622 200 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
49 330 kr
46 290 kr
50 790 kr
591 960 kr
555 480 kr
609 480 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
51 960 kr
48 000 kr
53 860 kr
623 520 kr
576 000 kr
646 320 kr
Politibetjent
Deltid
Statlig
143 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 270 kr
555 240 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 270 kr
555 240 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 120 kr
577 440 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
49 090 kr
589 080 kr
Politibetjent
Heltid
Statlig
10 082 personer
3 254 personer
6 828 personer
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
48 400 kr
45 370 kr
49 940 kr
580 800 kr
544 440 kr
599 280 kr
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
49 940 kr
46 300 kr
51 860 kr
599 280 kr
555 600 kr
622 320 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
49 340 kr
46 290 kr
50 790 kr
592 080 kr
555 480 kr
609 480 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
51 980 kr
48 010 kr
53 870 kr
623 760 kr
576 120 kr
646 440 kr
Politibetjent
Alle sektorer
10 227 personer
3 342 personer
6 885 personer
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
48 380 kr
45 380 kr
49 940 kr
580 560 kr
544 560 kr
599 280 kr
Ca 299 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
49 910 kr
46 290 kr
51 850 kr
598 920 kr
555 480 kr
622 200 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
49 330 kr
46 280 kr
50 790 kr
591 960 kr
555 360 kr
609 480 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 314 kr
51 960 kr
47 990 kr
53 860 kr
623 520 kr
575 880 kr
646 320 kr