Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker
Yrkesskildring

Eigedomsmeklar

favoritt ikon

Eigedomsmeklaren sørger for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.

Ein eigedomsmeklar hjelper privatpersonar og bedrifter med kjøp, sal og utleige av eigedom.

Å kjøpe bustad eller fritidsbustad er ei av dei største investeringane ein gjer. Meklaren har som oppgåve å hjelpe begge partar i ein handel på ein upartisk måte. 

Bransjen er strengt lovregulert. Det er bare firma med særskilt godkjenning, samt nokre advokatar, som kan drive eigedomsmekling.

Vanlege arbeidsoppgåver for eigedomsmeklarar ved sal av bustad:

  • hjelpe seljar med planlegging og gjennomføring av sal
  • lage prospekt over eigedommen
  • gjere verdivurdering
  • annonsere i aviser og på internett
  • gjennomføre visning og bodrunde
  • halde kontraktsmøte mellom partane
  • fylle ut nødvendige dokument og sende ut aktuelle papir for tinglysing
  • utføre det økonomiske oppgjeret mellom partane

Du må ha god kjennskap til aktuelle lover og regelverk.

Tittelen eigedomsmeklar er verna og gjeld berre dei som har eigedomsmeklarbrev. Brevet blir gitt av Finanstilsynet (tidlegare kalla Kredittilsynet). For å få eit eigedomsmeklarbrev må du ha godkjent eigedomsmeklareksamen, og to år med praksis. Eigedomsmeklarbrevet gir deg rett til å drive sjølvstendig eigedomsmekling og til å jobbe som fagansvarleg.

Kvar arbeider eigedomsmeklarar?

Ein eigedomsmeklar jobbar gjerne på eit eigedomsmeklarkontor. Ein eigedomsmeklar kan også jobbe som eigedomsforvaltar, eigedomsutviklar eller med marknadsføring innanfor bransjen.

Personlege eigenskapar

Som eigedomsmeklar må du like å snakke med ulike typer menneske og klare å skape tillit. Eigedomsmeklaren utfører mykje administrativt arbeid, derfor må du må vere i stand til å jobbe systematisk og målretta. Du bør ha gode kommunikasjonsevner, både munnleg og skriftleg.

Utdanning

Ein bachelorgrad i eigedomsmekling og to års praksis etter dette, kvalifiserer deg til å jobbe som eigedomsmeklar. Du har òg moglegheit til å jobbe som eigedomsmeklar viss du er advokat. Viss du er jurist kan du jobbe som eigedomsmeklar etter at du har fått ei spesiell godkjenning frå Finanstilsynet.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og videreutdanning
Studiet kvalifiserer for opptak til ulike masterstudier og til siviløkonomstudier.

Kva jobbar eigedomsmeklarkandidatar som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for eigedomsmeklarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Eiendomsmegler eller - forvalter
Deltid
Alle sektorer
412 personer
195 personer
217 personer
Ca 307 kr
Ca 283 kr
Ca 350 kr
49 690 kr
45 830 kr
56 640 kr
596 280 kr
549 960 kr
679 680 kr
Ca 307 kr
Ca 283 kr
Ca 350 kr
49 690 kr
45 830 kr
56 640 kr
596 280 kr
549 960 kr
679 680 kr
Ca 369 kr
Ca 328 kr
Ca 415 kr
59 820 kr
53 180 kr
67 180 kr
717 840 kr
638 160 kr
806 160 kr
Ca 369 kr
Ca 328 kr
Ca 415 kr
59 890 kr
53 300 kr
67 190 kr
718 680 kr
639 600 kr
806 280 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Heltid
Alle sektorer
4 228 personer
1 541 personer
2 687 personer
Ca 333 kr
Ca 294 kr
Ca 362 kr
53 990 kr
47 680 kr
58 630 kr
647 880 kr
572 160 kr
703 560 kr
Ca 333 kr
Ca 294 kr
Ca 362 kr
53 990 kr
47 680 kr
58 630 kr
647 880 kr
572 160 kr
703 560 kr
Ca 391 kr
Ca 333 kr
Ca 424 kr
63 300 kr
54 020 kr
68 620 kr
759 600 kr
648 240 kr
823 440 kr
Ca 391 kr
Ca 333 kr
Ca 424 kr
63 440 kr
54 170 kr
68 760 kr
761 280 kr
650 040 kr
825 120 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Privat
4 577 personer
1 707 personer
2 870 personer
Ca 333 kr
Ca 293 kr
Ca 363 kr
53 870 kr
47 500 kr
58 780 kr
646 440 kr
570 000 kr
705 360 kr
Ca 333 kr
Ca 293 kr
Ca 363 kr
53 870 kr
47 500 kr
58 780 kr
646 440 kr
570 000 kr
705 360 kr
Ca 391 kr
Ca 334 kr
Ca 424 kr
63 290 kr
54 040 kr
68 750 kr
759 480 kr
648 480 kr
825 000 kr
Ca 391 kr
Ca 334 kr
Ca 424 kr
63 420 kr
54 190 kr
68 870 kr
761 040 kr
650 280 kr
826 440 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Deltid
Privat
410 personer
193 personer
217 personer
Ca 307 kr
Ca 283 kr
Ca 350 kr
49 720 kr
45 900 kr
56 640 kr
596 640 kr
550 800 kr
679 680 kr
Ca 307 kr
Ca 283 kr
Ca 350 kr
49 720 kr
45 900 kr
56 640 kr
596 640 kr
550 800 kr
679 680 kr
Ca 370 kr
Ca 329 kr
Ca 415 kr
59 900 kr
53 280 kr
67 180 kr
718 800 kr
639 360 kr
806 160 kr
Ca 370 kr
Ca 329 kr
Ca 415 kr
59 970 kr
53 400 kr
67 190 kr
719 640 kr
640 800 kr
806 280 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Heltid
Privat
4 167 personer
1 514 personer
2 653 personer
Ca 334 kr
Ca 293 kr
Ca 363 kr
54 050 kr
47 540 kr
58 860 kr
648 600 kr
570 480 kr
706 320 kr
Ca 334 kr
Ca 293 kr
Ca 363 kr
54 050 kr
47 540 kr
58 860 kr
648 600 kr
570 480 kr
706 320 kr
Ca 392 kr
Ca 334 kr
Ca 425 kr
63 460 kr
54 100 kr
68 810 kr
761 520 kr
649 200 kr
825 720 kr
Ca 392 kr
Ca 334 kr
Ca 425 kr
63 590 kr
54 250 kr
68 940 kr
763 080 kr
651 000 kr
827 280 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Alle sektorer
4 640 personer
1 736 personer
2 904 personer
Ca 332 kr
Ca 293 kr
Ca 361 kr
53 750 kr
47 500 kr
58 500 kr
645 000 kr
570 000 kr
702 000 kr
Ca 332 kr
Ca 293 kr
Ca 361 kr
53 750 kr
47 500 kr
58 500 kr
645 000 kr
570 000 kr
702 000 kr
Ca 390 kr
Ca 333 kr
Ca 423 kr
63 130 kr
53 960 kr
68 570 kr
757 560 kr
647 520 kr
822 840 kr
Ca 390 kr
Ca 333 kr
Ca 423 kr
63 270 kr
54 110 kr
68 700 kr
759 240 kr
649 320 kr
824 400 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken