× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Driftsoperatør idrettsanlegg sliper skøyter.
Yrkesskildring

Drifts­operatør i idrettsanlegg

favoritt ikon

En driftsoperatør har mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til driften av et idrettsanlegg.

En driftsoperatør i idrettsanlegg arbeider med planlegging, drift og vedlikehold av idrettsanlegget og tilhørende bygninger. Det finnes mange ulike typer idrettsanlegg. 

I jobben som driftsoperatør skal du også planlegge og tilrettelegge for idrettslig aktivitet ved det eller de anleggene du er tilknyttet. Sikkerhet og brukervennlighet er viktig ved et idrettsanlegg, og driftsoperatøren må forholde seg til ulike regelverk, standarder og spesielle krav.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • drift og vedlikehold av tekniske anlegg, som lys-, ventilasjon- og varmeanlegg
  • vedlikehold av maskiner, redskap og utstyr som benyttes i idrettsanlegget
  • drift og vedlikehold av svømme- og badeanlegg
  • drift og vedlikehold av ulike typer idrettshaller
  • drift og vedlikehold av utendørs anlegg sommer og vinter
  • oppfølging av bygg- og anleggsvirksomhet
  • planlegge og tilrettelegge for større idrettsarrangementer
  • utøve og/eller organisere vaktarbeid i anleggene
  • planlegge kommende prosjekter og gjøre prioriteringer for idrettsanlegget

Yrket har mange likhetstrekk med anleggsgartner og idrettskonsulent.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Arbeidsplassen din kan være i alle slags idrettsanlegg og andre aktivitetssentre, både i privat og offentlig regi.

Personlege eigenskapar

Det er forbundet en del fysisk arbeid til jobben, så du bør være i god form. Som driftsoperatør er du i kontakt med ulike mennesker og du bør ha gode samarbeidsegenskaper. Du må ha evne til å jobbe selvstendig og kunne organisere aktiviteter på praktisk og administrativt nivå.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for denne yrkessgruppen?

 

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Vaktmester
Deltid
Alle sektorer
9 387 personer
1 800 personer
7 587 personer
Ca 202 kr
Ca 199 kr
Ca 203 kr
32 690 kr
32 160 kr
32 910 kr
392 280 kr
385 920 kr
394 920 kr
Ca 202 kr
Ca 199 kr
Ca 203 kr
32 690 kr
32 160 kr
32 910 kr
392 280 kr
385 920 kr
394 920 kr
Ca 203 kr
Ca 196 kr
Ca 205 kr
32 900 kr
31 790 kr
33 140 kr
394 800 kr
381 480 kr
397 680 kr
Ca 203 kr
Ca 196 kr
Ca 205 kr
33 160 kr
31 920 kr
33 430 kr
397 920 kr
383 040 kr
401 160 kr
Vaktmester
Heltid
Alle sektorer
14 355 personer
854 personer
13 501 personer
Ca 227 kr
Ca 224 kr
Ca 227 kr
36 790 kr
36 260 kr
36 830 kr
441 480 kr
435 120 kr
441 960 kr
Ca 227 kr
Ca 224 kr
Ca 227 kr
36 790 kr
36 260 kr
36 830 kr
441 480 kr
435 120 kr
441 960 kr
Ca 238 kr
Ca 233 kr
Ca 238 kr
38 500 kr
37 750 kr
38 550 kr
462 000 kr
453 000 kr
462 600 kr
Ca 238 kr
Ca 233 kr
Ca 238 kr
39 710 kr
38 330 kr
39 800 kr
476 520 kr
459 960 kr
477 600 kr
Vaktmester
Alle sektorer
23 742 personer
2 654 personer
21 088 personer
Ca 222 kr
Ca 211 kr
Ca 223 kr
35 920 kr
34 220 kr
36 060 kr
431 040 kr
410 640 kr
432 720 kr
Ca 222 kr
Ca 211 kr
Ca 223 kr
35 920 kr
34 220 kr
36 060 kr
431 040 kr
410 640 kr
432 720 kr
Ca 230 kr
Ca 217 kr
Ca 231 kr
37 290 kr
35 080 kr
37 490 kr
447 480 kr
420 960 kr
449 880 kr
Ca 230 kr
Ca 217 kr
Ca 231 kr
38 300 kr
35 460 kr
38 560 kr
459 600 kr
425 520 kr
462 720 kr
Vaktmester
Kommunal
9 328 personer
1 372 personer
7 956 personer
Ca 220 kr
Ca 211 kr
Ca 220 kr
35 590 kr
34 210 kr
35 720 kr
427 080 kr
410 520 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca 211 kr
Ca 220 kr
35 590 kr
34 210 kr
35 720 kr
427 080 kr
410 520 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca 210 kr
Ca 221 kr
35 680 kr
34 060 kr
35 870 kr
428 160 kr
408 720 kr
430 440 kr
Ca 220 kr
Ca 210 kr
Ca 221 kr
36 580 kr
34 330 kr
36 840 kr
438 960 kr
411 960 kr
442 080 kr
Vaktmester
Deltid
Kommunal
3 776 personer
1 036 personer
2 740 personer
Ca 206 kr
Ca 204 kr
Ca 207 kr
33 420 kr
32 990 kr
33 530 kr
401 040 kr
395 880 kr
402 360 kr
Ca 206 kr
Ca 204 kr
Ca 207 kr
33 420 kr
32 990 kr
33 530 kr
401 040 kr
395 880 kr
402 360 kr
Ca 202 kr
Ca 196 kr
Ca 203 kr
32 670 kr
31 800 kr
32 940 kr
392 040 kr
381 600 kr
395 280 kr
Ca 202 kr
Ca 196 kr
Ca 203 kr
32 930 kr
31 880 kr
33 260 kr
395 160 kr
382 560 kr
399 120 kr
Vaktmester
Heltid
Kommunal
5 552 personer
336 personer
5 216 personer
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 223 kr
36 180 kr
35 620 kr
36 190 kr
434 160 kr
427 440 kr
434 280 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 223 kr
36 180 kr
35 620 kr
36 220 kr
434 160 kr
427 440 kr
434 640 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
36 550 kr
36 620 kr
36 550 kr
438 600 kr
439 440 kr
438 600 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
37 630 kr
37 110 kr
37 670 kr
451 560 kr
445 320 kr
452 040 kr
Vaktmester
Privat
13 102 personer
900 personer
12 202 personer
Ca 225 kr
Ca 215 kr
Ca 225 kr
36 370 kr
34 880 kr
36 480 kr
436 440 kr
418 560 kr
437 760 kr
Ca 225 kr
Ca 215 kr
Ca 225 kr
36 370 kr
34 880 kr
36 480 kr
436 440 kr
418 560 kr
437 760 kr
Ca 237 kr
Ca 226 kr
Ca 238 kr
38 450 kr
36 680 kr
38 560 kr
461 400 kr
440 160 kr
462 720 kr
Ca 237 kr
Ca 226 kr
Ca 238 kr
39 540 kr
37 150 kr
39 680 kr
474 480 kr
445 800 kr
476 160 kr
Vaktmester
Deltid
Privat
5 131 personer
511 personer
4 620 personer
Ca 200 kr
Ca 184 kr
Ca 200 kr
32 380 kr
29 800 kr
32 480 kr
388 560 kr
357 600 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca 184 kr
Ca 200 kr
32 380 kr
29 800 kr
32 480 kr
388 560 kr
357 600 kr
389 760 kr
Ca 204 kr
Ca 190 kr
Ca 206 kr
33 090 kr
30 850 kr
33 310 kr
397 080 kr
370 200 kr
399 720 kr
Ca 204 kr
Ca 190 kr
Ca 206 kr
33 340 kr
30 930 kr
33 570 kr
400 080 kr
371 160 kr
402 840 kr
Vaktmester
Heltid
Privat
7 971 personer
389 personer
7 582 personer
Ca 233 kr
Ca 233 kr
Ca 233 kr
37 760 kr
37 700 kr
37 760 kr
453 120 kr
452 400 kr
453 120 kr
Ca 233 kr
Ca 233 kr
Ca 233 kr
37 760 kr
37 700 kr
37 760 kr
453 120 kr
452 400 kr
453 120 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 246 kr
39 890 kr
39 540 kr
39 910 kr
478 680 kr
474 480 kr
478 920 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 246 kr
41 200 kr
40 190 kr
41 250 kr
494 400 kr
482 280 kr
495 000 kr
Vaktmester
Statlig
1 312 personer
382 personer
930 personer
Ca 223 kr
Ca 210 kr
Ca 227 kr
36 120 kr
34 080 kr
36 750 kr
433 440 kr
408 960 kr
441 000 kr
Ca 223 kr
Ca 210 kr
Ca 227 kr
36 170 kr
34 080 kr
36 890 kr
434 040 kr
408 960 kr
442 680 kr
Ca 228 kr
Ca 212 kr
Ca 233 kr
36 950 kr
34 300 kr
37 770 kr
443 400 kr
411 600 kr
453 240 kr
Ca 228 kr
Ca 212 kr
Ca 233 kr
37 950 kr
34 770 kr
38 930 kr
455 400 kr
417 240 kr
467 160 kr
Vaktmester
Deltid
Statlig
480 personer
253 personer
227 personer
Ca 201 kr
Ca 202 kr
Ca 201 kr
32 640 kr
32 670 kr
32 620 kr
391 680 kr
392 040 kr
391 440 kr
Ca 201 kr
Ca 202 kr
Ca 201 kr
32 640 kr
32 670 kr
32 620 kr
391 680 kr
392 040 kr
391 440 kr
Ca 203 kr
Ca 205 kr
Ca 200 kr
32 850 kr
33 220 kr
32 460 kr
394 200 kr
398 640 kr
389 520 kr
Ca 203 kr
Ca 205 kr
Ca 200 kr
33 210 kr
33 560 kr
32 830 kr
398 520 kr
402 720 kr
393 960 kr
Vaktmester
Heltid
Statlig
832 personer
129 personer
703 personer
Ca 229 kr
Ca 213 kr
Ca 232 kr
37 100 kr
34 580 kr
37 580 kr
445 200 kr
414 960 kr
450 960 kr
Ca 229 kr
Ca 213 kr
Ca 232 kr
37 250 kr
34 580 kr
37 760 kr
447 000 kr
414 960 kr
453 120 kr
Ca 235 kr
Ca 218 kr
Ca 239 kr
38 150 kr
35 330 kr
38 670 kr
457 800 kr
423 960 kr
464 040 kr
Ca 235 kr
Ca 218 kr
Ca 239 kr
39 330 kr
35 930 kr
39 960 kr
471 960 kr
431 160 kr
479 520 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken