CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin
Yrkesskildring

CNC-­operatør

favoritt ikon

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å køyre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.

CNC er ei forkorting for Computer Numerical Control. CNC-operatøren brukar ei datamaskin til å styre mekaniske maskiner som kan forme materialar.

Ein brukar gjerne CNC-maskinar til å datastyre borar, sliparar, sveisemaskiner, fresarar og liknande i mekaniske verkstader. CNC-maskiner kan òg brukast til å datastyre produksjonsmaskiner i ulike industriar.

Vanlege oppgåver for ein CNC-operatør:

  • ta mot materialar
  • planlegge arbeidet, ved for eksempel å velje skjereverktøy og skjeredata
  • vedlikehald av maskinene
  • vere med og utvikle nye produkt og produksjonsprosessar
  • lage tilverkingsprogram

Å bruke digitale hjelpemiddel og lese teikningar er òg ein viktige del av kvardagen for CNC-operatøren. 

Kvar arbeider CNC-operatørar?

CNC-operatøren arbeider innan kjemisk industri, mekanisk industri, oljeverksemd, farmasøytisk industri, treforedling og skipsbygging.

Personlege eigenskapar

Som CNC-operatør bør du vere interessert i maskiner og teknologi. Du bør vere svært nøyaktig og effektivt og vere ansvarsmedviten i arbeidet. Du bør vere sjølvstendig og kunne samarbeide med andre.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i CNC-maskineringsfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar CNC-operatørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Metalldreier
Deltid
Alle sektorer
785 personer
112 personer
673 personer
Ca 215 kr
Ca 198 kr
Ca 220 kr
34 910 kr
32 000 kr
35 640 kr
418 920 kr
384 000 kr
427 680 kr
Ca 215 kr
Ca 198 kr
Ca 220 kr
35 180 kr
32 000 kr
36 000 kr
422 160 kr
384 000 kr
432 000 kr
Ca 205 kr
Ca 184 kr
Ca 208 kr
33 250 kr
29 820 kr
33 730 kr
399 000 kr
357 840 kr
404 760 kr
Ca 205 kr
Ca 184 kr
Ca 208 kr
35 920 kr
31 010 kr
36 610 kr
431 040 kr
372 120 kr
439 320 kr
Metalldreier
Heltid
Alle sektorer
2 664 personer
145 personer
2 519 personer
Ca 234 kr
Ca 221 kr
Ca 235 kr
37 850 kr
35 870 kr
38 000 kr
454 200 kr
430 440 kr
456 000 kr
Ca 234 kr
Ca 221 kr
Ca 235 kr
38 770 kr
36 050 kr
38 980 kr
465 240 kr
432 600 kr
467 760 kr
Ca 233 kr
Ca 216 kr
Ca 234 kr
37 820 kr
34 960 kr
37 980 kr
453 840 kr
419 520 kr
455 760 kr
Ca 233 kr
Ca 216 kr
Ca 234 kr
40 560 kr
36 230 kr
40 800 kr
486 720 kr
434 760 kr
489 600 kr
Metalldreier
Kommunal
199 personer
149 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 227 kr
35 850 kr
36 790 kr
430 200 kr
441 480 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 227 kr
36 290 kr
37 360 kr
435 480 kr
448 320 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 227 kr
36 350 kr
36 810 kr
436 200 kr
441 720 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 227 kr
38 010 kr
38 710 kr
456 120 kr
464 520 kr
Metalldreier
Heltid
Kommunal
103 personer
Ca 232 kr
Ca
Ca
37 530 kr
450 360 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca
38 450 kr
461 400 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca
37 900 kr
454 800 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca
40 150 kr
481 800 kr
Metalldreier
Privat
3 250 personer
207 personer
3 043 personer
Ca 231 kr
Ca 215 kr
Ca 233 kr
37 420 kr
34 860 kr
37 720 kr
449 040 kr
418 320 kr
452 640 kr
Ca 231 kr
Ca 215 kr
Ca 233 kr
38 240 kr
34 920 kr
38 610 kr
458 880 kr
419 040 kr
463 320 kr
Ca 229 kr
Ca 205 kr
Ca 230 kr
37 090 kr
33 200 kr
37 340 kr
445 080 kr
398 400 kr
448 080 kr
Ca 229 kr
Ca 205 kr
Ca 230 kr
39 870 kr
34 550 kr
40 210 kr
478 440 kr
414 600 kr
482 520 kr
Metalldreier
Deltid
Privat
689 personer
619 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 630 kr
35 790 kr
427 560 kr
429 480 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 980 kr
36 200 kr
431 760 kr
434 400 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 208 kr
33 260 kr
33 720 kr
399 120 kr
404 640 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 208 kr
36 160 kr
36 750 kr
433 920 kr
441 000 kr
Metalldreier
Heltid
Privat
2 561 personer
137 personer
2 424 personer
Ca 234 kr
Ca 221 kr
Ca 235 kr
37 920 kr
35 870 kr
38 100 kr
455 040 kr
430 440 kr
457 200 kr
Ca 234 kr
Ca 221 kr
Ca 235 kr
38 840 kr
36 050 kr
39 090 kr
466 080 kr
432 600 kr
469 080 kr
Ca 233 kr
Ca 214 kr
Ca 235 kr
37 810 kr
34 660 kr
37 990 kr
453 720 kr
415 920 kr
455 880 kr
Ca 233 kr
Ca 214 kr
Ca 235 kr
40 570 kr
35 900 kr
40 830 kr
486 840 kr
430 800 kr
489 960 kr
Metalldreier
Alle sektorer
3 449 personer
257 personer
3 192 personer
Ca 231 kr
Ca 214 kr
Ca 232 kr
37 350 kr
34 640 kr
37 550 kr
448 200 kr
415 680 kr
450 600 kr
Ca 231 kr
Ca 214 kr
Ca 232 kr
38 140 kr
34 690 kr
38 420 kr
457 680 kr
416 280 kr
461 040 kr
Ca 229 kr
Ca 206 kr
Ca 230 kr
37 050 kr
33 360 kr
37 310 kr
444 600 kr
400 320 kr
447 720 kr
Ca 229 kr
Ca 206 kr
Ca 230 kr
39 780 kr
34 610 kr
40 140 kr
477 360 kr
415 320 kr
481 680 kr
Verktøymaker, låsesmed
Deltid
Alle sektorer
288 personer
274 personer
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
37 270 kr
37 410 kr
447 240 kr
448 920 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
37 790 kr
37 990 kr
453 480 kr
455 880 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
38 810 kr
39 070 kr
465 720 kr
468 840 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
42 180 kr
42 580 kr
506 160 kr
510 960 kr
Verktøymaker, låsesmed
Heltid
Alle sektorer
1 778 personer
1 706 personer
Ca 244 kr
Ca
Ca 244 kr
39 500 kr
39 580 kr
474 000 kr
474 960 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca 244 kr
40 460 kr
40 560 kr
485 520 kr
486 720 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca 246 kr
39 730 kr
39 910 kr
476 760 kr
478 920 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca 246 kr
42 270 kr
42 510 kr
507 240 kr
510 120 kr
Verktøymaker, låsesmed
Privat
2 064 personer
1 978 personer
Ca 242 kr
Ca
Ca 243 kr
39 230 kr
39 430 kr
470 760 kr
473 160 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca 243 kr
40 140 kr
40 370 kr
481 680 kr
484 440 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca 246 kr
39 640 kr
39 820 kr
475 680 kr
477 840 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca 246 kr
42 270 kr
42 520 kr
507 240 kr
510 240 kr
Verktøymaker, låsesmed
Deltid
Privat
287 personer
273 personer
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
37 270 kr
37 430 kr
447 240 kr
449 160 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
37 790 kr
38 010 kr
453 480 kr
456 120 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
38 850 kr
39 110 kr
466 200 kr
469 320 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
42 230 kr
42 630 kr
506 760 kr
511 560 kr
Verktøymaker, låsesmed
Heltid
Privat
1 777 personer
1 705 personer
Ca 244 kr
Ca
Ca 244 kr
39 500 kr
39 580 kr
474 000 kr
474 960 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca 244 kr
40 460 kr
40 570 kr
485 520 kr
486 840 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca 246 kr
39 730 kr
39 900 kr
476 760 kr
478 800 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca 246 kr
42 280 kr
42 500 kr
507 360 kr
510 000 kr
Verktøymaker, låsesmed
Alle sektorer
2 066 personer
1 980 personer
Ca 242 kr
Ca
Ca 243 kr
39 230 kr
39 430 kr
470 760 kr
473 160 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca 243 kr
40 140 kr
40 370 kr
481 680 kr
484 440 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca 246 kr
39 630 kr
39 820 kr
475 560 kr
477 840 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca 246 kr
42 260 kr
42 520 kr
507 120 kr
510 240 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken